Klootschietclub De Langste Worp

Contactpersoon: Harm de Jonge
Adres: Dalweg 9
Telefoonnummer: 0598-468573

Wat doen we?

Om de 14 dagen gaan we in groepen van een aantal pers. buiten klootschieten. In de zomer doen we dat op een avond en in de wintermaanden op de zondagmorgen. Na afloop drinken we in het dorpshuis koffie en op z'n tijd een borrel. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor verdere informatie over contributie e.d. kunt u contact opnemen met dhr. Harm de Jonge, tel.: 0598-468573


 Klootschieten gaat als volgt:

1.   Als je wilt gaan klootschieten dienen de start en de finish duidelijk aangegeven te zijn door een streep of een andere markering.
2. De teamleden schieten om beurten. Op de plaats waar de kloot van de eerste schutter van een ploeg is gekomen dient de volgende schutter te schieten enz.
3. Tijdens de wedstrijd wordt met de achterliggende kloot het eerst geschoten.
4. Raakt de kloot van de weg, dan wordt de afzetplaats bepaald haaks op de lengterichting van de straat, vanuit het punt waar de kloot is blijven liggen.
5. De kloot mag alleen onderarms worden geschoten.
6. De kloot moet in voorwaartse richting worden geschoten en dient het punt waar het vorige schot geeindigd is, gepasseerd te zijn, alvorens het als een geldig schot wordt genoteerd. De lengte van de aanloop is vrij.
7. Indien de kloot tijdens de wedstrijd wordt aangeraakt door de tegenpartij of door een niet vaststaand aangebracht obstakel behorende aan de tegenpartij mag het schot herhaald worden. Wanneer de kloot wordt aangeraakt door leden van de eigen partij mag niet worden overgeschoten. Vlaggen en afstandsborden behoren tot de vaste obstakels. De kloot mag niet worden tegengehouden, ook niet bij het teruglopen van een helling.
8. Bij het afsnijden van bochten dient de kloot tijdens het schot de (verharde) weg te raken of hierover te gaan (kan ook met het uitrollen). Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt het schot als geldig genoteerd en vindt het volgende schot plaats vanaf het vorige ligpunt, echter wel door de volgende schutter.
9. De winnaar van een wedstrijd is die ploeg met het minste aantal schoten. Bij een gelijk aantal schoten is de winnaar, die ploeg met het meeste aantal meters over de finishlijn.
10. De kloot moet de finishlijn volledig gepasseerd zijn. Blijft de kloot erop liggen dan moet men nog een keer schieten.