Nieuwsberichten van 2021


Bermen

De Bermcommissie heeft recent vergaderd, in het echt, bij het Dorpshuis. De maaidata voor dit jaar zijn de zaterdagen 29 mei, 31 juli en 2 oktober, mits het weer meewerkt. Zet het in de agenda. Het kan zo'n dag slecht weer zijn, maar het kan ook zo droog geweest zijn dat we aan moeten passen. Tegen dat het zover is komt er een aankondiging op website en wattsapp, en misschien ook wel op facebook.

We hebben ook het Fleurige Bermen-project aan de Zwienhemsdijk bekeken. Een deel van de berm daar is vorig najaar ingezaaid, de rest dit voorjaar. Dat van vorig najaar staat er inmiddels mooi boven, het recentere spul is nog aan het wakker worden. Ga zo nu en dan maar eens kijken. De komende maanden gaat het bloeien (of bij 2-jarigen volgend jaar pas) en de bedoeling is er later zaad van te winnen voor verspreiding in andere bermen. Suggesties welkom. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente en de Gasunie. We gaan er binnenkort een bord bij plaatsen. De soorten zijn zo geselecteerd dat er geen overlast ontstaat (geen Jacobskruiskruid en dergelijke). En als een leuk zoekplaatje: dit zijn de soorten die er in zitten. probeer ze te herkennen!!

Agrostemma githago- Bolderik, Centaurea cyanus- Korenbloem; Consolida regalis- Wilde ridderspoor; Glebionis segetum- Gele ganzenbloem; Matricaria chamomilla- Echte kamille; Misopates orontium- Akkerleeuwenbek; Papaver dubium- Bleke klaproos; Papaver rhoeas- Grote klaproos; Silene conica- Kegelsilene; Silene gallica- Franse silene; Silene noctiflora- Nachtkoekoeksbloem; Tripleurospermum maritimum- Reukeloze kamille; Vaccaria hispanica- Koekruid; Tragopogon pratensis subsp. Pratensi- Gele morgenster; Barbarea vulgaris- Gewoon barbarakruid; Lupinus polyphyllus- Wilde lupine; Allium carinatum- Wilde allium (berglook); Echte koekoeksbloem; Dag-koekoeksbloem; Duinblauwtje; Harige ratelaar.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 april 2021 om 10:06

Fotokwis verplaatst

Het is geen winter meer en dus hebben veel mensen 's avonds meer bezigheden buiten. Waarschijnlijk daardoor is het aantal aanmeldingen voor de fotokwis niet zo groot. Daarom hebben we besloten de fotokwis te verschuiven naar vooreerst 24 juni, in of bij het dorpshuis, na de jaarvergadering van Dorpsbelangen (mits we die door kunnen laten gaan natuurlijk, maar we hebben goedee hoop). Dus morgenavond niet naar het scherm turen, maar 24 juni in het echt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 april 2021 om 20:03

Koningsdag

Het is morgen Koningsdag en mooi weer. Via de Fabeltjeskrant leidde dat tot de oproep overtollige spullen op een kleedje voor je huis te leggen voor gratis meenemen. Goed idee! En morgen is het Rustpunt open. Dus ook bij het Dorpshuis kun je gratis spullen neerzetten.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 april 2021 om 15:43

FOTOKWIS

Na de succesvolle pubkwis met vragen over Eexterzandvoort gaan we op donderdag 29 April half 8 nog een keer los. Er is dan een fotokwis met foto's uit ons dorp. Ivonne (JW) Spieard en Rob van Gennep hebben op verzoek van de activiteitengroep een groot aantal foto's gemaakt in ons dorp. Sommige van huizen of tuinen, sommige van details ervan. We hebben er een mooie kwis van gemaakt, met steeds dezelfde vraag: waar is deze foto gemaakt. Je kunt in je eentje of in groepjes meedoen, ja nog steeds digitaal per computer of telefoon. Wie zich aanmeldt, krijgt een kaartje met daarop namen en huisnummers van Eexterzandvoort, om het een beetje gemakkelijker voor iedereen te maken. En als je mee wilt doen, raden we aan om de komende weken je ogen goed te kost te geven. Het kan maar zo zijn dat het hek van Jan-Roelof en Ciska, of de schoorsteen van het Dorpshuis erin zit, of bijgaande foto. Voor de winnaars zijn er weer leuke bloemenprijsjes, maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid. Voor een paar mensen die niet zo handig met de computer zijn regelen we weer wat in het Dorpshuis.

Aanmelden bij Frieda via wattsapp Fabeltjeskrant, per mail bij d.strijker@rug.nl of met een telefoontje (0598-468343) of een briefje in de bus bij Frieda, Dirk of Catry. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 april 2021 om 15:40

Banken geschilderd

Er is niet alleen onderhoud van het plein gedaan. Ook de mooie houten banken zijn opnieuw geschilderd, door Marjan en Tanja. Nu zijn ze weer piekfijn, voor onszelf en voor de klanten van Rustpunt


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 april 2021 om 15:24

Plein onderhoud

Afgelopen 26 maart jl. is het groen voor het dorpshuis weer gesnoeid, de bakken gevuld met violen en het bankstel opnieuw in de beits gezet. Om dit alles bij te houden hebben Roel, Henk en Peter aangeboden om net als voorgaande jaren dit op de laatste dinsdagavond van de maand te gaan doen en ze beginnen om 18.30 uur. Mocht je tijd hebben om een keer mee te helpen of zin aan een praatje kom dan zeker langs. Bij slecht weer gaan ze een andere avond aan de slag.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 08 april 2021 om 19:44

Start Rustpunt seizoen 2021

De lente is begonnen en daarmee ook het fiestseizoen. 

Ons Rustpunt gaat om die reden aanstaande zaterdag weer van start.

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus voor wie wil vanaf 10.30 uur, geheel corona proof, koffie to go!!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 maart 2021 om 12:59

Foto voor kwis

Vanaf a.s. woensdag zijn Ivonne Spieard (jw) en Rob van Gennep in het dorp aan het fotograferen voor een fotokwis die we in april willen houden. Dus als je denkt, wat moeten ze met mijn huis, tuin of hek, het is niet voor de Russen of de Chinezen, maar voor de Activiteitenclub.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 maart 2021 om 20:44

Fleurige bermen

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Deel 2 van het bermenproject is vandaag in uitvoering gegaan. Jans en Dirk hebben het laatste stuk van de berm aan de Zwienhemsdijk ingezaaid. We zullen zien wat er opkomt en hoe dat zich vergelijkt met het stuk dat afgelopen najaar is ingezaaid. Dit project is mogelijk dankzij de medewerking van de gemeente en van Gasunie. Daarbij heeft Gasunie ook nog eens financieel bijgedragen. De plantjes op het stuk dat vorig najaar is ingezaaid komen al volop op. Nu is het nog klein groen spul, maar we hopen dat er dit en volgend zomer een fleurige berm ontstaat. Loop er zo nu en dan eens langs. Op basis van de ervaringen op de Zwienhemsdijk gaan we kijken of we ook sommige andere bermen aantrekkelijker kunnen maken. Wordt vervolgd.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 maart 2021 om 17:47

Voorjaars onderhoud

Omdat het voorjaar in de lucht hangt willen we as. vrijdagmiddag 26 maart vanaf 13.00 uur even met een aantal personen het plein voor het dorpshuis aan pakken: snoeien, harken enz. Voor nu zijn we met een man of 4. Mocht je tijd en zin hebben kom rustig helpen. Neem dan wel zelf even materiaal mee. I.v.m. de coronaregels kunnen we buiten prima de 1,5 meter afstand bewaren zodat we op een veilige manier aan de slag kunnen. Tot dan.


Bericht geplaatst door: Redactie op 21 maart 2021 om 13:38

Gratis takkenweken

Zoals iedereen wel al weet zal er ook dit jaar, i.v.m de geldende corona regels geen paasvuur in ons dorp zijn waar we al ons snoeihout kwijt kunnen. Dit kan gelukkig wel bij het afvalbrengstation van de gemeente tijdens de gratis takkenweken. Deze staan geplant na Pasen: weeknr. 14, 15 en 16. Voor verdere info hierover zie de schakel van deze week. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 17 maart 2021 om 09:44

Bestuursvergadering Dorpshuis/Dorpsbelangen

Op woensdag 10 maart hebben de besturen van Dorpshuis en Dorpsbelangen digitaal vergaderd. Dat ging niet bij iedereen goed en dat is storend, maar zo is het leven. Sowieso zouden we heel erg graag weer met koffie en een pilsje bij elkaar zitten. Vrijwilligerswerk gaat ook om gezelligheid.

Een aantal punten die aan de orde zijn geweest:

Paasvuur gaat niet door ivm Corona. De gemeente lijkt nog wel een 'gratis takken week' te gaan houden.

Opschoondag gaat ook niet door. De gemeente stelt geen materiaal beschikbaar, weer vanwege Corona.

Verkeersoverleg met de gemeente. Zie vorige bericht op deze website.

We gaan wel meedoen aan NL Doet. Waarschijnlijk gaan we de bloembakken voor het dorpshuis aanpakken. Ook hebben we behoefte aan een verrijdbare kraam, ook die kan misschien via NL Doet gerealiseerd worden.

IJsbaan. Na jaren is die afgelopen winter weer gebruikt, dankzij de inzet van ijsmeester Peter en enkele anderen. We weten dat er een lek in de baan zit waardoor het hard moet vriezen om er water op te houden, maar waar het lek zit is niet duidelijk. Een oplossing kan zijn om de hele leemlaag te vervangen, maar dat vinden we in het licht van de klimaatverandering nu een te grote investering. Wel moet er iets gebeuren aan de verlichtingsmasten. We gaan daarover in overleg met de gemeente.

Jachtveld. De handtekeningen vanuit Eexterzandvoort voor verlenen jachtrecht aan Dorpsbelangen zijn binnen. Ook de overeenkomst met de gemeente is binnen. Er is positief overleg geweest met WMD en Drents Landschap. Die hebben toegezegd voor 1 mei (dan loopt het huidige contract af) met teksten voor een overeenkomst te komen. Inmiddels is er ook gewerkt aan het opfrissen van het contract met Thiemo Meertens en daar is akkoord over bereikt. De landbouwvereniging is daar ook bij betrokken geweest.

Financiën. De financiële situatie van Dorpsbelangen is gezond. Met die van het Dorpshuis is het minder goed gesteld, ook vanwege gebrek aan inkomsten vanwege Corona. Penningmeester Peter Achterkamp is bezig met de gemeente om compensatie te krijgen. Er zijn wel potjes voor maar het is lastig om daar bij te komen.

Renovatie Dorpshuis. We komen er achter dat een grotere renovatie heel lastig rond te zetten is. Er zijn wel subsidies te krijgen, zoals Europese LEADER subsidie, maar daarvoor is veel energie en inzet vereist. Door Corona, door ziekte, en ook door gebrek aan menskracht ('zowel denkkracht als handkracht') lukt dat momenteel niet. We zijn maar een kleine gemeenschap. Daarom hebben we besloten in te zetten op een aantal kleinere verbeteringen en verfraaiingen en grotere plannen in de ijskast te zetten. Er is wel wat geld beschikbaar voor renovatie van de keuken en dat heeft de komende tijd de meeste haast.

Activiteiten de komende tijd. Met potlood hebben we een echte jaarvergadering van Dorpsbelangen (donderdag 17 juni) en de dorpsbarbecue (zaterdag 28 augustus) in de agenda gezet. Hopelijk kunnen ze doorgaan,want we hebben het wel gehad met het gebrek aan ontmoeting.

Rustpunt. De afsluitdeur bij de toiletgroep wordt binnenkort geplaatst. De Rustpuntgroep is vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Bestuur. Marjan heeft al een poosje geleden aangekondigd uit het bestuur van Dorpshuis te willen, maar wel actief te blijven. Dat betekent dat er dringend bestuursversterking  moet komen. Een ook bij Dorpsbelangen ontstaat een vacature. Tanja houdt ermee op, en blijft gelukkig ook wel actief. Daarnaast hebben we dringend versterking van de 'initiatiefgroep' nodig. Dat is het groepje dat de renovatie van het dorpshuis ondersteunt en die ook de zeer geslaagde bingo en pubkwis van de afgelopen weken verzorgd hebben. Door werk en ziekte bestaat die feitelijk nog maar uit twee vrouw: Frieda en Catry. Dat zouden er meer moeten zijn, en niet alleen vrouw. Kortom, meld je aan. Er komt ook nog een brief over de vacatures naar iedereen, want inmiddels is duidelijk dat er nog een extra gat valt.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 maart 2021 om 13:08

Veel te hard..

Vorige week hebben Bram Leeuw, Peter Achterkamp en Dirk Strijker gesproken met Christa Schaap en Ria Rademaker van de gemeente. Christa is de nieuwe verkeersambtenaar., Ria onze vaste contactpersoon.

We hadden via deze website en de Fabeltjeskrant een oproep aan jullie gedaan om knelpunten in het verkeer te melden, en dat hebben jullie gedaan! Met feitelijk maar één knelpunt: er wordt veel te hard gereden. Dat hebben we overgebracht naar de gemeente. We hebben met name vastgesteld dat de inrichting van de wegen en de kruizingen niet past bij een 30 km-zone. In jullie reacties werd nogal eens gewezen op de recente ingrepen op de Menweg in Eexterveen. Ook dat hebben we overgebracht. De afgevaardigden van de gemeente begrepen het goed, Christa had via Flitsmeister zelf ook al gezien dat de gemiddelde snelheid veel te hoog is, vooral op de Oudedijk en de Dalweg. De gemeente gaat nu bedenken wat er moet gebeuren en komt bij ons terug met voorstellen. Op 1 punt is wel al meteen actie ondernomen, een snelheidsbord op de Nieuwedijk, dat kapot gegaan was en verwijderd was, wordt op korte termijn herplaatst. Wordt vervolgd


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 maart 2021 om 14:36

PUBKWIS en BINGO

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Het was een leuke avond vorige week met de grote Eexterzandvoorter pubkwis. Meer dan tien teams, 3 rondes, leuke vragen en nog leukere antoorden. Bijna iedereen deed mee vanuit huis, maar Grietje en Heine mochten onder deskundige digitale begeleiding vanuit het Dorpshuis meedoen. Ja, wel op anderhalve meter, en ze waren kort voor negenen weer thuis. Op veler verzoek staan in het bijbehorende fotoalbum de vragen met de goede antwoorden. We hoorden inmiddels van andere dorpen dat ze ook zo iets gingen doen met vragen over het eigen dorp; goed voorbeeld doet goed volgen. De prijzen voor de winnaars zijn gesponsord door de gemeente Aa en Hunze, waarvoor onze dank.

Ook de eerder gehouden online bingo avond was een succes, na wat kleine opstart problemen kon iedereen die wilde meedoen met de bingo. Iedereen die zich had aangemeld om mee te doen, had van te voren 2 bingokaarten in de brievenbus gekregen. We hebben 3 rondes gespeeld en na afloop waren er alleen maar enthousiaste reacties. De winnaars van de bingo hebben inmiddels hun prijzen thuis ontvangen en ook deze prijzen zijn gesponsord door de gemeente Aa en Hunze, bedankt hiervoor. Op naar een volgende bingo/pubkwis


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 04 maart 2021 om 20:25

Oud papier

Vrijdagmiddag 5 maart a.s. komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Wil je het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Peter A. en Jos. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 2 juli 2021. Wel een keer helpen?: meld dit dan bij één van het bestuur.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 28 februari 2021 om 21:40

Opschoondag afgelast

De Hemmeldag, de dag dat rommel en afval uit de bermen enzo opgeruimd wordt, en waar wij ook altijd aan meedoen, gaat vanwege Corona niet door. De gemeente heeft besloten geen materiaal etc. ter beschikking te stellen.

Omdat we in deze tijden meer en vaker wandelen dan normaal, zou het mooi soms eens een zak mee te nemen en rommel die je tegenkomt zelf op te ruimen. Als je geen ruimte in je eigen containers hebt kan het met mate ook in de container (alleen plastic en blik) van het dorpshuis gedaan worden.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 februari 2021 om 08:19

Inloggegevens pubquiz

 Hallo allemaal, 

Voor degenen die zich opgegeven hebben voor de Pubquiz. Hieronder staat de link naar Google meet (online bijeenkomst). Als het goed is ga je direct naar de juiste site als je op de link klikt. Daar kun je met de groene knop 'deelnameverzoek' in de meeting komen. Je wordt dan door ons toegelaten. Je kunt daar ook je camera en het geluid aan zetten. Uiteraard kun je dat pas proberen vanaf donderdag 25 februari vanaf 19.30 uur.  Dan zitten wij klaar om jullie toe te laten. Mocht het niet lukken, app dan even naar 1 van ons (Frieda, Dirk, Catry) dan proberen wij je op weg te helpen. Tot donderdag!

 https://meet.google.com/qob-xehq-yxx

 

Ps mocht je toch nog mee willen doen, geef je dan nog snel op!


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 februari 2021 om 18:16

Eexterzandvoorter pubquiz - update

De pubquiz van aanstaande donderdag gaat door! Er zijn inmiddels 12 teams aangemeld en er kunnen er nog veel meer bij. De vragen en de antwoorden liggen klaar in de kluis :). Aanmelden kan nog via de fabeltjeskrant WhatsApp of met een mailtje naar fjmolenaar61@gmail.com. Het is leuk om jezelf of je team een naam te geven (DALWEG26, KNORRETJE, zoiets). We gaan spelen vanaf kwart voor 8. De video is open vanaf half 8, om even te oefenen enzo. 

Natuurlijk zijn er vragen over het verleden, maar veel vragen gaan over het heden. Kijk de komende dagen goed rond in het dorp, misschien levert dat een extra goed antwoord op. Maar zelfs als je weinig vragen goed hebt leer je er wel van alles van.

Er zijn heel wat vragen die over huidige of oud-bewoners of hun huizen gaan, zoals over Bart en Tanja, Wim Polman, Dennis, Anne Hollander, Jan en Sandra, Bert en Anita, Frits en Janet, en Jan Willem en Ivonne. Die mensen hebben in elk geval een vraag goed als ze meedoen. We hebben vragen voor 3 rondes van 10, maar we denken dat we met 2 rondes wel al aan de tijd zitten. Die 3de ronde is dan voor later, voor weer in het Dorpshuis.

Catry, Frieda, Dirk

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 februari 2021 om 19:47

Verkeersveiligheid

Voor 4 maart is vereniging Dorpsbelangen door de gemeente uitgenodigd om te praten over knelpunten en zorgen rond verkeer en verkeersveiligheid (doen ze met alle dorpen). Iedereen die knelpunten, het liefst met mogelijke oplossingen, ingebracht wil hebben, moet dat even melden bij mij, per wattsapp, per email (d.strijker@rug.nl), per telefoon of persoonlijk aande deur of op straat


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 februari 2021 om 13:10

ijsbaan doet het!!

Dankzij Peter de ijsmeester kan er geschaatst worden en wordt er geschaatst.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 februari 2021 om 16:53

IJsbaan open vanaf vrijdagmiddag

Afgelopen dagen hebben Peter en Jans er voor gezorgd dat er vanaf vrijdagmiddag 12 febr. geschaatst kan worden. Door de sneeuwstorm van afgelopen zondag lag er veel sneeuw op het ijs waardoor het meer een "pap" geworden was. de mannen hebben er alle energie ingestoken om te zorgen dat er een mooie ijsvloer kon komen. Ze hebben er ook weer opnieuw water over laten lopen en daardoor heeft de baan nog één goede nachtvorst nodig.

Dus vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur: ijspret! Helaas is er deze keer i.v.m de corona regels geen "koek en zoopie" maar daar is het plezier vast niet minder om. En zijn je schaatsen voor die tijd nog aan een goede slijbeurt toe: voor € 3,00 kan Jans deze voor je slijpen. Neem hier voor even contact met hem op : 06-12721162


Bericht geplaatst door: Redactie op 11 februari 2021 om 13:58

Eexterzandvoorter pubquiz

De Bingo van vorige maand was een groot succes en smaakte naar meer. Daarom willen we bij voldoende belangstelling op donderdagavond 25 februari een online pubquiz doen, met vragen over Eexterzandvoort. Het leukste is als er teams van minstens twee personen zijn, dan kun je overleggen en roddelen, maar je kunt natuurlijk ook in je eentje meedoen. Kortom, als je alleen bent nodig je je buurman of buurvrouw uit, maar niet meer dan 1 natuurlijk.

Aanmelden kan via de fabeltjeskrant WhatsApp of met een mailtje naar fjmolenaar61@gmail.com. Het is leuk om jezelf of je team een naam te geven  (DALWEG25, KNORRETJE, zoiets).

We waren vorige keer niet zo tevreden over het programma TEAMS, daarom gaan we het nu proberen in GOOGLE MEET.

GOOGLE MEET is open vanaf half 8, we gaan spelen vanaf kwart voor 8.

En dan nog wat, om voldoende leuke vragen te hebben vragen we aan iedereen die meedoet een vraag in te zenden, meer dan 1 mag ook. Natuurlijk niet via de Fabeltjeskrant, want dan weet iedereen het. Dus per mail of WhatsApp naar Dirk (d.strijker@rug.nl, 06-23302334) en graag met het goede antwoord. Als je geen vraag weet, ook goed.

De feestcommissie kiest de  leukste vragen uit en verzint er zelf ook wel wat bij. Dus wie weet komt je eigen vraag langs, dan heb je die al bij voorbaat binnen.

We denken aan vragen als: Wat voor bedrijf zat er er vroeger in het pand Dalweg 4, waar Rudy en Devika nu wonen? Antwoord: Sauna. Of: Wat voor wimpel hangt er aan de vlaggenmast van het Dorpshuis? Antwoord: Die van Drenthe.

Dus, meld je aan, stuur een vraag, en je krijgt de link naar GOOGLE MEET toegestuurd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 februari 2021 om 10:41

Oostermoerfeest wederom uitgesteld naar 2022

Het besluit is genomen. Gezien de actuele situatie rondom Corona en daarnaast de vele reacties vanuit Eext, Anderen en Eexterzandvoort, is de beslissing niet zo lastig: Het Oostermoerfeest schuift nog een jaar door. We gaan naar 2022! Zodra hiervoor een datum bekend is dan laten we dat weten. De overkoepelende Tentoonstellingsvereniging staat achter dit besluit. Wel overwegen ze dit jaar enkele activiteiten te organiseren als het mogelijk is. En als dit in onze omgeving is, zullen wij daaraan een bijdrage leveren. Dat staat echter los van ons Oostermoerfeest. Voorlopig moeten we ons met elkaar nog even inhouden. Doe ook de komende tijd nog voorzichtig. En zodra er nieuws is op het gebied van ‘Oostermoer’, laten we weer van ons horen.

Namens het bestuur van Stichting Oostermoertentoonstelling Eext, Anderen en Eexterzandvoort.


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 februari 2021 om 17:26

Online bingo

Beste dorpsgenoten, 

 Wij van de werkgroep dorpshuisplannen willen donderdagavond 28 januari van 20.00 - 21.00 uur een online bingo organiseren. 

Als je het leuk vindt om hieraan mee te doen, reageer dan even op dit bericht. Dan zorgen wij ervoor dat de kaarten bij jullie in de bus komen en de link in de app verschijnt.

Groetjes Frieda (06 22769360) en Catry


Bericht geplaatst door: Redactie op 22 januari 2021 om 18:37