Beste inwoners van Eexterzandvoort

De vakanties zijn bijna allemaal achter de rug en a.s. maandag beginnen voor onze jongste inwoners de scholen weer. Ook gaan de aktiviteiten in het dorpshuis vanaf 3 september weer beginnen en natuurlijk volgende week zaterdag de jaarlijkse gezellige barbeque. Om dit alles weer op een net plein met een spin- en stofvrij dorpshuis te laten gebeuren willen we graag a.s. maandagavond de binnen en buitenboel even een opknapbeurt geven. We kunnen dit als bestuur niet alleen en vragen hiervoor dan ook vrijwilligers die tijd en zin hebben om gezamelijk vanaf 19.00 uur deze klus even te klaren. Dus dames en heren lijkt het u wat kom dan a.u.b. met hark, snoeischaar, schoffel en evt. een kruiwagen naar het plein. Voor de binnenboel is in het dorpshuis alles aanwezig. Ook wordt er voor de koffie en een drankje gezorgd

Wij willen u als bestuur alvast vriendelijk bedanken en hopen er met elkaar weer een fris en gezellig seizoen van te maken.

Namens het Bestuur "Stichting dorpshuis d'Oal school,

mk, 16 augustus 2007


Wie het weet mag het mailen...

Ik vind dat u een heel mooie webpagina hebt en ik heb een vraag, Mijn Familienaam is Krabben. Vroeger geschreven als Krabbe, Crabbe of Crabben. Mijn familie komt uit Assen, Loon, Balloerveld, Balloo en Rolde. Nu is er in Balloo bij de schaapskooi een Crabbeweg. Kan iemand mij vertellen wat de oorsprong van die naam is.? Ik ben zeer benieuwd.

Met vriendelijke groet

Leo Krabben Harderwijk krabb174@planet.nl

rh, 6 augustus 2007


GEVONDEN VOORWERPEN- GEVONDEN VOORWERPEN- GEVONDEN VOORWERPEN

Er is één huissleutel gevonden en een bril (helaas overreden door een auto). Deze artikelen zijn te bevragen bij Fam. Kroeze. Tel.0598-468235.

GEVONDEN VOORWERPEN- GEVONDEN VOORWERPEN- GEVONDEN VOORWERPEN


Kavelruilproject Breevenen

In het gebied Breevenen heeft de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) landbouwgronden verworven en een waterwingebied van circa 230 ha ingericht. De winning strekt zich uit over de Oostraai, een zone langs de Hunze en de Westraai, een zone tussen het Zwanemeerbos en de winning de Bulten, bij Spijkerboor.

De inrichting van de waterwinning heeft de kavelstructuur versnipperd en percelen soms doorsneden. De vorm en grootte van landbouwpercelen zijn niet overal optimaal en landbouwers hebben te maken met relatief grote rijafstanden of omrijdverliezen. Ook mogelijkheden om de bedrijfsoppervlakte uit te breiden zijn beperkt. Uit inventarisatie blijkt dat veel landbouwers kansen willen benutten om de verkaveling van hun bedrijf te verbeteren. Het kavelruilgebied Breevenen beslaat ongeveer 1.000 ha wordt globaal begrensd door de Spijkerboorsdijk aan de noordzijde, de Hunze aan de oostzijde, de N-33 aan zuidzijde en de Annerweg aan de westzijde.

Het kavelruilproject is op 1 november 2006 gestart met een planmatige aanpak van vrijwillige kavelruil. Het hoofddoel is landbouw structuurverbetering. Hiervoor heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) in november 2006 een voorlichtingsavond georganiseerd waar ook de WMD aanwezig was. De avond is goed bezocht door ongeveer 40 belangstellenden. Tijdens de voorlichting is de aanpak van het planmatige kavelruilen uitgelegd en zijn de mogelijkheden en de voordelen van het project benoemd. Belangstellenden hebben zich aan het eind van de avond kunnen aanmelden voor twee wenszittingen in het projectgebied. Deze 2 dagen in Eexterzandvoort en Spijkerboor hebben in december 2006 plaatsgevonden en zijn goed bezocht. Hier was naast de kavelruilcoördinator, Jan van Dijken, ook Gerard Molenkamp van het Kadaster aanwezig om ondersteuning te bieden. De wenszittingen hebben geleid tot een aantal nog nader te onderzoeken kavelruilmogelijkheden. Om het proces op gang te brengen heeft de WMD 20 ha landbouwgrond beschikbaar gesteld. Hiermee kan geruild worden of kan bedrijfsvergroting gerealiseerd worden. Voor het uitvoeren van kleine kavelaanpassingswerken heeft de WMD een bijdrage ter beschikking gesteld.

De kavelruilcoördinator heeft inmiddels diverse mogelijkheden van kavelruil besproken met een aantal ondernemers uit het gebied. Helaas heeft dit nog niet geleid tot één of meerdere kavelruilen, maar de gesprekken zijn nog niet afgerond.

Naast de hoofddoelstelling om de verkaveling voor de landbouw te optimaliseren, kijkt DLG ook naar kansen om in de grondruilen natuurgebieden langs de Hunze af te ronden.

Indien u vragen heeft over kavelruilmogelijkheden, kunt u contact opnemen met Jan van Dijken (kavelruilcoördinator) 06-50514761 of Christina Schipper-Hulshof (DLG) 050-3178702.

19 juli 2007, Dienst Landelijk Gebied


Eexterzandvoort een exoot rijker

Wie heeft onze parelhoen gezien? Wij hadden net een koppel aangeschaft en direkt is er eentje ontsnapt. Vanachter ons huis aan de Dalweg vloog hij zo in de bomen in de tuinen van onze achterburen aan de Zwienhemsdijk. Ondanks hulp bij het zoeken zwerft er nu dus een mooie parelhoen vrij door de struiken en bosjes van Eexterzandvoort.

Een fors hoen, grijs met witte stippen, beetje kale nek, klein koppie, zo groot als een forse haan. Zo in het wild vangen is beslist niet makkelijk, ze zijn erg schuw en snel, maar wie weet lokt kippenvoer hem ergens in de val. Overleven doet hij wel hier, net als fazanten slapen ze in bomen en overdag scharrelen ze in het struikgewas. Mocht u hem toch te pakken krijgen: 468413

Met veel dank en vriendelijk groet, Wim en Greet polman dalweg 27.


Hondenbezitters: houd Fikkie aangelijnd!!

Bij het bestuur van dorpsbelangen is een klacht binnen gekomen van de jagers over niet-aangelijnde honden. In het natuurgebied zitten op dit moment veel drachtige reeën, kleine reekalfjes en broedende vogels. Die worden verstoord door honden, die bij het uitlaten niet aangelijnd door het gebied rennen, Ook de WMD heeft in een vergadering van de klankbordgroep aangegeven dat loslopende honden behoorlijk overlast veroorzaken voor wild en vogels. De WMD heeft ook aangekondigd dat, als hondenbezitters hun hond los laten lopen, er een algeheel verbod voor honden komt in het gebied. Daarom een oproep aan iedereen: houd rekening met wild en vogels en houd de hond aangelijnd.

js, 9 mei 2007


Waar kijken ze naar...

De traditie in Eexterzandvoort wil dat een paar weken voor Pasen iedereen onrustig in de tuin begint rond te scharrelen op zoek naar bomen, struiken en ander brandbaar materiaal dat geschikt moet worden geacht om te dienen als brandstof voor de paasbult. De bult van dit jaar leek iets minder hoog dan anders, maar dat zou worden veroorzaakt door het machinaal - maar vooral beter - aanstampen dan voorgaande jaren. Veel dorpsgenoten en inwoners van de nabijgelegen buurtschap Gieterzandvoort kwamen kijken hoe de bult werd aangestoken en vervolgens in een enorme vuurzee veranderde. Saunaprinses Sasja verzorgde bij de drankjes van Greet en Wim Polman, de hapjes die - hoe kan het ook anders - bestonden uit gevulde eieren, chocolade eitjes en ander lekkers. Er waren veel kinderen van de partij die zeer enthousiast aan het feest meededen, waarmee de traditie naar het zich laat aanzien, nog lang in stand blijft. Foto's van en rond het paasvuur

RH, 9 april 2007


Nieuw wandelpad met zitgelegenheid

Sinds meer dan een jaar is een drietal houthakkers in ons dorp actief. Dat zij dit niet doen voor eigen gewin, is voor het dorp een mooie bijkomstigheid, van dit in overleg met het Drents Landschap overeengekomen particulier initiatief.

Sinds een jaar kunnen we genieten van een mooi wandelpad door het bosje dat van en naar de Oudelandse Dijk loopt. Inmiddels is het pad door velen van ons ontdekt en wordt het dagelijks door meerdere mensen belopen. Een welkome aanvulling op het aanbod van Zandvoortse wandelmogelijkheden.

Jans Kuik heeft het leeuwendeel van het werk hiervoor verzet en met inzet van eigen middelen, materieel en spierkracht er voor gezorgd dat het pad begaanbaar werd en bleef en dat de brandnetels uiteindelijk het onderspit moesten delven.

 

Wat u misschien nog niet weet is dat nu ook het andere bosje van de Zwienhemmen door Jans en Tim Pentenga begaanbaar is gemaakt. Donderdagavond 5 april, betrapte ik Jans in sporttenue, op gympen, compleet met hark, druk in de weer om ook in dit bosje ieder brandnetelleven uit te roeien.

Hiermee zijn we er nog niet. Meester de Boer schonk een paar jaar geleden een mooie bank voor onder de boom van het Dorpshuis, met uitzicht op het huis van Anne en Marita. Mooi. Nog mooier is dat we nu ook langs het nieuwste wandelpad beschikken over een hangplek. Jans heeft van twee bomen en een stuk stam een mooie natuurlijke driezitsbank gebouwd die bijna even goed zit als onze andere bank. Wat u van het uitzicht vindt vanaf deze plaats is aan u te beoordelen.

 

Bij voorkeur niet dringen...

RH, 5 april 2007


Toneeluitvoering...

Lees hier het verslag van de jaarlijkse toneeluitvoering van Eexterzandvoort...


Jans Kuik runner-up in MultiTriathlon van Inzell

Jans deed op zaterdag 17 februari jl. mee aan de Multi Winter Triathlon in Inzell. Het programma bestond uit 10 km hardlopen, 15 km fietsen (ATB) en 20 km schaatsen. Jans had in totaal 2 uur 11 minuten en 8 seconden nodig om de disciplines af te werken en was daarmee goed voor een 2e plaats in zijn leeftijdsklasse en werd 12e in het Algemeen Klassement. Opnieuw een prestatie van formaat van onze meest sportieve plaatsgenoot. Proficiat!


Gekkenhuis in het ziekenhuis

De jaarlijkse toneeluitvoeringen komen er weer aan. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari barst het spektakel los, beide avonden om 8 uur. Lees verder...


Storm

De storm van afgelopen donderdag 17 januari heeft ook in Eexterzandvoort schade veroorzaakt. Bij het in aanbouw zijnde huis aan de Dalweg, naast Hilbolling, zijn alle spanten omgewaaid.

Bij Duncan en Anna, op het eind van de Nieuwe Dijk, is een grote populier omgewaaid en op de sauna terechtgekomen.

Ook sneuvelde er tuinmeubilair. Op het eind van de avond reed een gezin uit Groningen dat op bezoek geweest was bij Sauna De Prinses, per ongeluk de Nieuwe Dijk op, en belandde bij het fietspad in de modder. Trekken met een andere auto had geen effect. Uiteindelijk heeft Bert de Jonge de pechvogels weer op de harde weg geholpen.

20 januari 2007, DS (tekst), JK (foto's)


De nieuwjaars receptie

Ook dit jaar was er weer een nieuwjaarsreceptie met een toneelstuk. De hele dorpshuiszaal was vol met bezoekers. Eerst hield Bert weer zijn toespraak over het dorp. Het belangrijkste was over de nieuwe huizen en dat dat ten goede komt aan de verenigingen en aan het dorpshuis, o ja, en dat hij niet te lang wou praten omdat het steeds onrustiger werd op het toneel.

Toen ging het doek open en zat daar meester Kees. Hij zat na te kijken en zat op Joerie te brommen dat hij teveel fouten had. Toen ging de bel en kwamen alle kinderen zingend binnen. Dat mocht niet van meester Kees en Joerie moest bij zijn bureau komen zitten. Meester Kees had net een biologieboek open liggen met blote vrouwen er in afgebeeld. Dat zag Joerie en die hield het boek omhoog zodat iedereen het kon zien. Dat was lachen! Daarna zei meester Kees dat er een nieuwe leerling kwam. Ze heette Fatima en kwam uit Afghanistan, waarop Bartje vroeg ‘Fatima met snor?’. Dat had ‘ie fout want Fatima was een meisje. Toen ging de telefoon van meester Kees. Hij nam op en zei ‘hallo met Kees’, waarop de telefoon nogmaals overging, en meester Kees (waarschijnlijk van schrik, tenminste zijn hoofd werd behoorlijk rood) weg liep door de deur. En de kinderen weer gingen praten en Joerie zei ‘weer zo’n buitenlander’ en meester Kees (die weer binnen kwam) zei: ‘Joerie, een half uur nablijven om half vier’. Fatima kwam ook binnen. Meester Kees vertelde dat iedereen zich maar voor moest stellen door een stukje op te voeren. Die stukjes hadden ze al geoefend voor de Kerstviering. Eerst kwam er een lange en dikke mevrouw, die buikpijn had en een bewegende buik had. De mevrouw veranderende in een tweekoppig monster en later in een beest met een hele dikke kont. Ook kwamen er twee dennenboompjes het toneel op, die heel mooi ‘oh denneboom’ zongen. Vervolgens kwam er een ‘jump’-optreden (dansen) van twee jumpers, die niet helemaal in de maat bleven. De optredens werden afgesloten met een mooie opvoering van de rap ‘boernjong’, door een leerling met een hele dikke buik en met gitaar. Toen mocht Fatima ook iets opvoeren. Het werd een Afghaanse dans. Na een tijdje gingen alle andere kinderen meedoen met de dans. De Afghaanse vluchteling werd nu duidelijk geaccepteerd. En als afsluiting zongen alle kinderen samen ‘Merry Christmas. Er volgde een klaterend applaus uit de zaal.

Daarna ging de receptie door. Er kwam plotseling een ambulance voor het dorpshuis omdat Sia ziek geworden was. Ze moest mee naar het ziekenhuis, maar is nu al weer thuis. Foto's.

Rik Strijker


Keep fit naar de sportschool

Woendag 17 januari gaan de vrouwen van keepfit naar de sportschool in Wildervank. We gaan daar een proefles volgen. Ook al deed je niet mee aan keepfit: als je zin hebt om mee te gaan: welkom. We vertrekken om 10 over 7 vanaf het plein bij het dorpshuis.

Jannie Schonewille


Mededeling

Op woensdag 31 januari gaan de mannen van Eexterzandvoort - voorzover ze dat willen natuurlijk - weer met zijn allen naar de sauna (De Prinses, www.saunadeprinses.nl). We melden ons bij de sauna rond half acht. Vooraf aanmelden hoeft niet.

DS, 8 januari 2007


Wandelpad

Op de nieuwjaarsreceptie is al enthousiast het begin gemaakt dankzij de kaart van Jannie om een wandelpad te ontwerpen in en om Eexterzandvoort. Hopelijk doen velen eraan mee om uiteindelijk te gaan voor de grote prijs van € 30.000 !!

Gedacht wordt o.a. aan bruggetjes en/of pontjes over de Hunze alhier. Een aantal mensen heeft zelfs al een afspraak gemaakt om de ideeen verder uit te werken en wel op woensdagavond 24 januari, 20.00 u in het dorpshuis!

Heb je een idee, ook al is het voor je gevoel slechts een klein onderdeel, laat het ons weten of kom ook op de 24e. Laat het vooral weten of je nog oude paden kent, of cultuurhistorische waardeplekken, die in de route meegenomen kunnen worden!

Bedenk dat er dus geld beschikbaar kan komen om bijvoorbeeld een voetgangersbrug te betalen! Ik hoop dat de bijlage gedownload kan worden, hoe meer tekeningen, des te beter!!

Bedankt alvast voor het meedenken!

Wim, mede namens Marian, Frits, Dirk, Tim, en Jans.

WP, 7 januari 2007


Koersbal club

In het nieuwe jaar begonnen wij met frisse moed te rollen met de bollen. De punten kwamen dus te voorschijn.

GB, 5 januari 2007


Nieuwjaarsreceptie met kindertoneel en dorpsommetje....

Zondag 7 januari is de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterzandvoort. Alle dorpsgenoten zijn vanaf half elf welkom in het dorpshuis om elkaar het allerbeste voor 2007 te wensen.. De Eexterzandvoortse kids, al bijna een traditie, zullen een toneelstuk opvoeren. Wellicht melden ze u zelf nog de titel van het stuk. Zo niet, dan moet u zich maar aangenaam laten verrassen. Zorg wel dat u op tijd bent als u dit optreden niet wilt missen. En verder kunt u tijdens de nieuwjaarsreceptie een hoop geld verdienen voor Eexterzandvoort door een dorpsommetje te ontwerpen. Op de afgelopen ledenvergadering van dorpsbelangen werd melding gedaan van een prijsvraag; winnen van die prijsvraag levert 30.000 euro op om het ontwerp te realiseren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hangt in het dorpshuis een grote kaart van Eexterzandvoort en omgeving; potloden en papier zijn aanwezig. De babbel, het hapje en drankje zorgen voor de nodige inspiratie, kortom; dit moet lukken!. Laat Eexterzandvoort winnen! Wilt u zich voor de nieuwjaarsreceptie even opgeven bij de secretaris van dorpsbelangen, Jan Roelof Witting, Dalweg 27a, tel. 468392. Dan weten wij ongeveer hoeveel hap en drank we moeten inslaan.

Reanimatietraining

Met 16 deelnemers is de reanimatietraining vol.Twee groepen komen er; één op 18 en één op 25 januari. De groepen zijn ingedeeld en alle deelnemers hebben ondertussen van Tim Pentenga een brief en een lesboek gehad. De kosten zijn € 7,50 voor het lesboek, de overige kosten worden door de vereniging dorpsbelangen betaald. De lijst met deelnemers hangt zondag; tijdens de nieuwjaarsreceptie, in het dorpshuis. Mensen die op de aangegeven datum echt niet kunnen, kunnen in overleg ruilen. Wel graag zelf regelen.

Vrouwen van Eexterzandvoort naar de sauna

De Keep Fit vrouwen hadden half december het initiatief genomen voor een sauna-avond voor de vrouwen van Eexterzandvoort. Het was de tweede keer dat we zoiets organiseerden en het was wederom heel gezellig. We hebben daarom besloten dit maandelijks te doen. De eerstvolgende keer is woensdag 10 januari. Alle vrouwen van Eexterzandvoort zijn van harte welkom in sauna ‘De Prinses’..

js, 2 januari 2007


Bieberde Bieb..., hoera!

Wat is dat nu weer voor kreet hoor ik u denken. U heeft gelijk. Er had ook "De bieb is dood, leve de bieb!" kunnen staan. Wethouder Hans Polman van de gemeente Aa en Hunze schetste het verhaal van de bestelbieb van conceptie tot geboorte en dit laatste feit werd de middag van donderdag 28 december gevierd.

De pers was in alle gradaties vertegenwoordigd: schrijvend, filmend, fotograferend, digitaal, analoog, lokaal en regionaal. Het blijkt dan ook niet om niets te gaan. Zoveel als de leefbaarheid van ons platteland is er mee gemoeid. De Bibliobus was zo duur geworden dat we alle boeken die er werden geleend van de gemeente cadeau hadden kunnen krijgen, ieder jaar opnieuw (en dat vertellen ze nu pas). Dat hield geen stand, vandaar dat op een frisse, nieuwe manier tegen bestaande middelen en mogelijkheden is aangekeken en zie, daar ontstond het idee voor het bestellen per computer in het Dorpshuis (maar ook bij u thuis) en afhalen van de boeken in het Dorpshuis. Gemak dient de mens en daar zijn een hoop mensen wel voor te porren gezien de opkomst deze middag.

Aardige bijkomstigheid van de Bestelbieb is, dat een voor ons dorpje redelijk grote groep vrijwilligers, wekelijks de handen uit de mouwen moet steken om alles in goede banen te leiden. Maar dat is nog niet alles. Ook het Dorpshuis profiteert ervan en is er een gerede kans dat je dorpsgenoten tegen het lijf loopt waardoor je verzekerd blijft van de laatste lokale nieuwtjes.

Het project wordt getrokken door Lammie Bouwmeester, Bibliotheekmanager gemeente Aa en Hunze en wordt van harte ondersteund door onze gemeente. Het was nog kantje boord of het zou doorgaan allemaal, maar een kleine fractie van de raad heeft volgens de wethouder de balans naar de goede kant laten doorslaan (naam van de partij is bij de aanwezigen bekend).

Medy van der Laan, staatssecretaris voor cultuur in Balkenende III, wier naam door Polman uiterst respectvol werd gebezigd, heeft het initiatief beloond met een mooie prijs en financiert het project twee jaren achtereen. Allemaal voordelen, maar er is dus ook een nadeel. Het project begint niet alleen, het houdt ook een keer op. Eind 2008 wordt de balans opgemaakt en volgens Polman ligt de sleutel voor succes in de handen van Eexterzandvoort, een stevig dorp naar zijn zeggen...

Jos Kroeze mocht samen met Jan Hilbolling de openingshandelingen verrichten. Jan liet Jos begaan met toetsenbord, scanner en beeldscherm want die Kameleonboeken had 'ie al lang uit. Jos kweet zich voortreffelijk van zijn verantwoordelijke taak, waardoor de vriendelijke instructeur het gevoel moet hebben gekregen, na vandaag beter iemand anders te kunnen gaan helpen...

Er was verder van alles geregeld en er was genoeg. Koffie, cake, oliebollen, drankjes..., chapeau!

De namen van alle mensen die dit initiatief mogelijk maken, ga ik hier niet noemen, want dan vergeet ik steevast iemand. Als u de foto's bekijkt en in het bijzonder let op de dorpsgenoten met een boeket in hun hand (ooit was een anjer in je knoopsgat voldoende), dan weet u wie ik bedoel.

Op 4 januari 2007 kunt u een of meer van hen van 19.00 tot 21.00 uur treffen in de Bestelbieb, gevestigd op de bekende Toplokatie aan de Dalweg.

Ik wens u een goede jaarwisseling en een gezond & gelukkig 2007 met veel leesplezier!

Rinko Huisman, 28 december 2006

Klik hier voor meer foto's...


Eexterzandvoort in Kerstsfeer

RH, 23 december 2006


BestelBieb

Dit voorjaar is een vragenlijst in het dorp rondgegaan om de belangstelling voor een digitaal servicepunt voor de bibliotheek te peilen; dit naar aanleiding van informatie hierover van de provinciale bibliotheekcentrale en de gemeente Aa en Hunze.

Het resultaat van die enquête was dusdanig positief dat de gemeente en de PBC besloten om in Eexterzandvoort (en in Gasteren) te starten met een experiment voor een digitaal servicepunt. De PBC heeft daar de naam ‘BestelBieb’ voor bedacht.

Komt allen naar het dorpshuis op 28 december om 16:00 voor de feestelijke opening door wethouder Polman van de gemeente Aa en Hunze!

JS, 21 december 2006


Reanimatietraining in Eexterzandvoort

Wanneer elke seconde telt

In ons land worden elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand. In circa 80 procent van de gevallen gaat het om 55-plussers in de thuissituatie. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden. Onmiddelijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als direct gestart wordt met het geven van hartmassage en als er binnen zes minuten wordt gedefibrilleerd.

Tijdens de training is aandacht voor onderstaande schakels in de keten van overleving:

snelle inschakeling van het alarmnummer 1-1-2 om een ambulance op te roepen. directe basale reanimatie door omstanders, zodat de hersenen zuurstof krijgen en het hart wordt voorbereid op de volgende stap. om een goed hartritme terug te krijgen, is defibrillatie nodig. Dit gebeurt door het toedienen van een krachtige stroomstoot met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Defibrillatie moet zo snel mogelijk gebeuren. Ambulancezorgverleners zetten de reanimatie voort. De reanimatietraining wordt gegeven in het dorpshuis van Eexterzandvoort. Tijdens de training is aandacht voor de behandeling van theorie, maar het zal vooral praktijkgericht zijn. (Het gebruik van de AED komt tijdens de training niet aanbod)

Voor aanvang moet iedere deelnemer het schriftelijke cursusmateriaal doornemen. Daarvoor moet het boek 'Basale Reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie: wanneer elke seconde telt' worden gelezen. Het boek kost € 7,50 Ik zal de boeken tijdig aanschaffen zodat iedereen ruim de tijd heeft zich de lesstof eigen te maken. Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een diploma.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Tim Pentenga, 0598-468830

Vanwege de grote belanstelling zijn er (ondervoorbehoud) twee cursusdata vastgesteld, 18 januari 2007 en 25 januari 2007. De cursus wordt gegeven van 19:30 tot 22:00. Eventueel wordt nog een derde datum vastgesteld.

TP, 17 december 2006


Sint bedankt...

Beste mensen en kinderen uit Eexterzandvoort, wat was dit weer een leuke dag. Wat fijn dat ik jullie weer allemaal in het dorpshuis zag. Het weer gooide vandaag wel wat roet in het eten. We hadden een heel andere aankomst gepland moet u weten.

De Pieten zouden op hun scooter en ik achter op de motor komen. De regen heeft ons deze mogelijkheid ontnomen. We waren bang dat we allemaal uit zouden glijden. Vandaar dat ik maar weer gewoon saai binnen kwam schrijden.

Wat ik daar zag was voor het oog een feest. Wat zijn de moeders weer goed bezig geweest. De zaal mooi versierd en op de tafels allemaal lekkere dingen. En dan al die mooi aangekleedde kinderen die al zaten te zingen.

Het was allemaal weer prachtig voor elkaar. Dat vonden ook de Pieten die ik mee had genomen dit jaar. Voor de hoofdpiet was dit natuurlijk allemaal gesneden koek. Maar voor de twee jonge Pieten was dit het eerste bezoek.

Tja, die jonge dingen waren wel wat aan het donderjagen. Ze houden er nu eenmaal van om anderen en elkaar wat te plagen. Volgens mij vonden de kinderen het best wel fijn. Om te zien dat ook Pieten wel eens stout kunnen zijn.

Ik vond het leuk dat de kleintjes dicht rondom mij zaten. Als ik met een van hen op schoot wat zat te praten. Het zegt genoeg over de ontspannen sfeer. Van mij mag dat volgend jaar wel weer.

Het fijnst vind ik de gesprekjes met de kinderen op of in de buurt van mijn schoot. Ook al wordt een aantal kinderen voor dat eerste al wat groot. Even horen hoe het met iedereen is gesteld. En genieten van wat ieder kind over zijn bezigheden vertelt.

Over voetbal, zwemles en of iemand goed kan dansen en swingen. Praten over vakanties, huisdieren of even samen een liedje zingen. Dat is een aanvulling van wat Sint in zijn boek over jullie leest. En voor mij beslist het hoogtepunt van dit feest.

Voor de kinderen was het hoogtepunt natuurlijk de inhoud van de drie zakken. Waaruit mijn Pieten voor ieder kind een kadootje gingen pakken.  Voor Sinterklaas een gezicht dat nooit verveelt. Die blijde koppies als de pakjes worden uitgedeeld.

Ook de volwassenen genoten, dat kon je zien. Hadden stiekempjes ook wel een kadootje gewild misschien. Voor Sint werd het toen stilaan, Tijd om weer naar huis te gaan. Een afscheidslied werd nog gezongen, met elkaar. Gerrie begeleidde dit weer op zijn gitaar.

De Pieten strooiden nog een laatste keer. Sint belooft jullie: ik kom volgend jaar weer. Foto's zien?

GV, 4 december 2006


N33 verdubbbelt

Onlangs verscheen de startnotitie voor de verdubbeling van de N33. Rijkswaaterstaat gaat daarover een tweetal informatiebijeenkomsten organiseren, waar belanghebbenden hun mening kunnen geven. Maandagavond 18 december zijn informatiebijeenkomsten bij Hofsteenge in Rolde en woensdagavond 20 december bij hotel Parkzicht in Veendam. De startnotitie is te dowmloaden; zie de link op de website

3-12-2006 JS


Eerdere nieuwsitems