Dorpsbelangen Eexterzandvoort

Contactpersoon: Dirk Strijker
Adres: Nieuwedijk 6
Telefoonnummer: 0598 468343/062
E-mailadres:
Contributie € 10,00 per gezin en € 5,00 voor een éénpersoonshuishouden

Wat doen we?

 

De Vereniging Dorpsbelangen komt op voor de belangen van de bewoners van Eexterzandvoort. Wij signaleren ideeën, klachten en wensen bij de bewoners en onderhouden hierover contact met de gemeente of met andere organisaties. Of we roepen de bewoners van Eexterzandvoort op om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Ook proberen we de betrokkenheid en de gezelligheid in het dorp te vergroten. Dat doen we door regelmatig een feest of een actie te organiseren. 

 


Het bestuur van de vereniging dorpsbelangen vergadert regelmatig over de lopende zaken. Belangrijke ontwikkelingen zetten we op de website.
Twee keer per jaar (in mei en december) is er een algemene ledenvergadering waar alle lopende zaken aan de orde komen. Bewoners kunnen tijdens de vergadering een onderwerp inbrengen. Maar als er tussentijds wat aan de hand is, kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. Mail naar Vereniging Dorpsbelangen graag sturen naar de secretaris: sandrasouwer72@gmail.com.

Voor leden en inwoners heeft Dorpsbelangen een feesttent te huur. De prijs is € 35,00.

Andere attributen voor een feest (statafels, stoelen, servies, bar etc.) zijn te huur via Stichting Dorpshuis.

En als je geld wilt of moet overmaken naar Dorpsbelangen:  NL17RABO0316204714. Altijd helder vermelden waarvoor het is.

 

Het bestuur bestaat uit

Dirk Strijker (voorzitter) Nieuwedijk 6 (0598)468343 d.strijker@rug.nl

Sandra Souwer (secretaris) Dalweg 2a sandrasouwer72@gmail.com

Jannet Scholma (penningmeester) Dalweg 10 jannetscholma@gmail.com

Dennis Roossien Oudedijk 15 dennis_roossien@hotmail.com

Jos Kroeze jos.kroeze.JK@gmail.com

Frieda  Molenaar Oudedijk 11 (0598)235069 fjmolenaar61@gmail.com