Dorpsbelangen Eexterzandvoort

Contactpersoon: Dirk Strijker
Adres: Nieuwedijk 6
Telefoonnummer: 0598 468343
E-mailadres:
Contributie € 10,00 per gezin en € 5,00 voor een éénpersoonshuishouden

Wat doen we?

 

De Vereniging Dorpsbelangen komt op voor de belangen van de bewoners van Eexterzandvoort. Wij signaleren ideeën, klachten en wensen bij de bewoners en onderhouden hierover contact met de gemeente of met andere organisaties. Of we roepen de bewoners van Eexterzandvoort op om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Ook proberen we de betrokkenheid en de gezelligheid in het dorp te vergroten. Dat doen we door regelmatig een feest of een actie te organiseren. 


Het bestuur van de vereniging dorpsbelangen vergadert regelmatig over de lopende zaken. Belangrijke ontwikkelingen zetten we op de website.
Twee keer per jaar (in mei en december) is er een algemene ledenvergadering waar alle lopende zaken aan de orde komen. Bewoners kunnen tijdens de vergadering een onderwerp inbrengen. Maar als er tussentijds wat aan de hand is, kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit:

Dirk Strijker (voorzitter)
Nieuwedijk 6
tel: (0598)468343
email: d.strijker@rug.nl

Anita de Jonge (secretaris)
Krommedijk 2
tel: (0598)468229
email: bertenanitadejonge@gmail.com

Ger Oostra (penningmeester)
nog aanvullen

Evelien Balder
Nieuwedijk 1
tel: (0598)433686
email: eeneef@hotmail.com

Tanja Wight                                                                                                                                                                       Oudedijk 11A                                                                                                                                                                           tel: (0598)371071                                                                                                                                                                          email: t.wight@kpnmail.nl