Landbouwvereniging

Contactpersoon: B. de Jonge
Adres: Krommedijk 2
Telefoonnummer: 0598468229

Wat doen we?

Landbouw Vereniging Eexterzandvoort is een vereniging voor Landbouwers. Er wordt 1 keer per jaar een jaarvergadering gehouden, zonodig is er vaker een vergadering. Ook regelt de vereniging het schoonmaken van de sloten.


 

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter   Secretaris  Penningmeester
B. de Jonge  W. Wilkens  J. Kroeze
Krommedijk 2  Nieuwedijk 3  Oudedijk 2