Klootschietclub D.L.W.

Contactpersoon: Jan Hilbolling
Adres: Dalweg 21
Contributie Het inleggeld bedraagt 1 euro per keer en na afloop drinken we in het Dorpshuis gezamenlijk koffie en soms een drankje.

Wat doen we?

De naam van de club is D.L.W. (De Langste Worp). De club is opgericht op 20 april 1995. We speelden onze eerste wedstrijd op 7 mei 1995. Het aantal deelnemers bedroeg toen 14. Het huidige ledental is 19. 

We spelen één keer per veertien dagen, in de zomer en in de winter. 's Winters spelen we alleen op zondagmorgen en in de zomer ook wel eens op een avond. Het parcours ligt meestal in Eexterzandvoort, maar soms gaan we naar het "Zwanemeer" of het Staatsbos....

 Wilt u meer weten?

We kunnen best nog wat leden gebruiken. Dus als uw nieuwsgierigheid is gewekt en meer wilt weten over het klootschieten of onze club, kom dan gerust eens langs op één van de zondagmorgens of zomeravonden. De datums staan vermeld in de rubriek Agenda op deze website.


Wat is klootschieten?

Klootschieten is een spel dat rond 1500 zeer bekend was. Het werd overal in Nederland gespeeld. Het woord "kloot" is een oud Nederlands woord en betekent bal of kogel. Het woord "schieten" staat voor werpen of gooien. Vanuit Twente en de Achterhoek herwint dit oude spel aan populariteit. 

Wie kan het spelen?

Iedereen die een lange wandeling kan maken, kan ook klootschieten. Het is een geschikte activiteit voor jong en oud!

Klootschieten, hoe gaat dat nou?

De kloot is een houten bal, gevuld met lood of een stenen bal met een gewicht van 300 tot 800 gram.

Werptechniek: de bal wordt onderhands geworpen, met of zonder aanloop.

De teams bestaan in de regel uit 4, maar soms ook uit 3 of 5 personen.

Plaats: klootschieten gebeurt op een zand- of straatparcours. De lengte van het parcours kan men zelf bepalen.

Spelregels: de teamleden schieten om de beurt. Door hard en zuiver te schieten trachten zij de kloot zo ver mogelijk over het parcours te laten rollen. Als de kloot stil ligt, schiet de volgende.

Veiligheid: om ongelukken te voorkomen moeten de spelers goed opletten, zowel op elkaar als op het verkeer. Men moet waarschuwen als er wordt gegooid.