N33

Op deze pagina willen we u op de hoogte houden van de gang van zaken rond de verdubbeling van de N33. U vindt hier:


de relevante plannen en nota's

verslagen van de deelnemers vanuit Eexterzandvoort van klankbordgroepen en werkgroepen.

Voor vragen kunt u terecht bij één van de bestuursleden van de vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort.

verslag van de klanbordgroepvergaderingen

 nota voorkeursalternatieven