Informatieavond duurzame energie een succes

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan


De werkgroep ‘Eexterzandvoort EnergieNeutraal’ (EEN) kan terugzien op een geslaagde bijeenkomst. Behalve veel dorpsbewoners waren er ook vertegenwoordigers van andere dorpen, de gemeente (wethouder B. Wassink) en de provincie Drenthe ( de heer Koops) aanwezig.

Jannie Schonewille opende de avond, heette de aanwezigen welkom en stond kort stil bij de aanleiding voor het ontstaan van de werkgroep ‘EEN’ tijdens de ledenvergadering in maart jl. van de vereniging dorpsbelangen.  Vervolgens gaf ze het woord aan Rudie de Bruin van de werkgroep, die de avond zou leiden.

Rudie gaf een toelichting op het programma van deze avond en ging in op de activiteiten die ‘EEN’ de afgelopen maanden had ondernomen, zoals het verzamelen van informatie, het bezoeken van verschillende bijeenkomsten, het contact met de gemeente Aa en Hunze, het opstellen, het verspreiden en verwerken van een vragenlijst om het draagvlak binnen ons dorp te onderzoeken.

Bijna 90% van de inwoners had de vragenlijst ingevuld. Uit de uitkomsten bleek dat bijna 90% (misschien) geïnteresseerd is te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. En ruim 80% om na te gaan of we gezamenlijk energie kunnen opwekken en/of inkopen. Met andere woorden er is groot draagvlak in het dorp voor de werkzaamheden van de werkgroep.

Richard Ton uit Langelo, voorzitter van de ‘Energie Coöperatie Noordse Veld’ hield een enthousiast betoog over het ontstaan van deze coöperatie uit een initiatief van het dorp Langelo. Een coöperatie die Langelo ‘ontgroeit’ is en inmiddels werkt voor de hele gemeente Noordenveld. Het doel van deze coöperatie is om in 2020 deze gemeente helemaal CO2 neutraal te maken. Met wil dit bereiken door het adviseren over energiebesparing en het leveren en zelf opwekken van energie. Ze doen dit naar voorbeeld van vergelijkbare coöperaties op Texel en Ameland. Het voert te ver hier het hele verhaal te reproduceren. Als u daar in geïnteresseerd bent kunt u de hele presentatie lezen op hun website lezen onder het tabblad ‘presentaties’ (www.ecnnoordseveld.nl).

Na de pauze leidde Rudie de discussie met de aanwezigen. Enkele zaken die aan de orde kwamen waren: de ‘ideale’ schaalgrootte van een coöperatie in relatie tot de opbrengsten en de betrokkenheid van de dorpen, de terugverdientijd van zonnepanelen, de rol van energiemaatschappijen, e.d. De gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe gaven te kennen dit initiatief toe te juichen en waar mogelijk te ondersteunen. Zo gaat de gemeente op zoek naar een stagiaire, die de werkgroep kan ondersteunen bij haar werkzaamheden. Vertegenwoordigers van de andere dorpen bleken zeer geïnteresseerd in dit initiatief en gaven te kennen op korte termijn contact met de werkgroep te zullen opnemen.

Aan het eind van de avond tekenden flink wat dorpsbewoners in op de lijst voor het laten doen van een gratis en vrijblijvende energiescan. De werkgroep gaat nu o.a. onderzoeken of opschaling met andere dorpen mogelijk/wenselijk is (b.v. de vorming van een coöperatie) met behoud van de eigenheid van betrokken dorpen, welke mogelijkheden het dorp biedt voor de plaatsing van zonnepanelen, bio-vergistingsinstallaties, energiebesparing  e.d.

 

 

Werkgroep Eexterzandvoort EnergieNeutraal


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 oktober 2011 om 21:16