Nieuwsberichten van 2020


Op naar 2021

Waar we anders allerlei mooie dingen met elkaar doen, is het dit jaar heel erg stil geweest. Allerlei aktiviteiten konden i.v.m. de Corona regels niet doorgaan. Toch is er op de achtergrond en soms zelfs op de voorgrond best wat bereikt. Om dit rare jaar toch positief af te sluiten hebben dorpsbelangen en stichting dorpshuis besloten alle inwoners vanmiddag te verrassen met een drentse bol en een nieuwsbrief. We pakken de draad weer op met leuke en nuttige activiteiten zodra dat kan. Tevens wensen we alle inwoners een hoopvol 2021 en probeer gezond te blijven.

Bestuur dorpsbelangenvereniging Eexterzandvoort en stichting dorpshuis d'Aole school.


Bericht geplaatst door: Redactie op 30 december 2020 om 19:14

online lezing alternatieven voor aardgas.

Webinar “Alternatieven voor het verwarmen op aardgas”

Uiterlijk in 2050 verwarmen we onze huizen niet meer met aardgas. Sommige woonkernen eerder; misschien al het komende decennium. Maar welke alternatieven zijn er eigenlijk beschikbaar de komende tien jaar? Biogas, groen gas, elektriciteit, waterstof? Wat is het eigenlijk? Waar is het logisch? En wat zijn de voor- en nadelen? De gemeente Aa en Hunze praat u bij tijdens twee online lezingen!

 

U kunt zich via communicatie@aaenhunze.nl aanmelden voor één van de twee momenten: 15 december 20-21:30 uur of 18 december 11-12:30. Daarna ontvangt u een link naar de lezing.


Bericht geplaatst door: Redactie op 14 december 2020 om 16:21

Rusting timmerwerken

Hoi allemaal,

Jullie weten natuurlijk dat mijn vrouw en ik een gezinshuis runnen, al bijna 4 jaar.
Daarnaast ben ik onlangs ook een timmerbedrijf gestart met als doel mijn oude vak weer te gaan beoefenen.
Ik heb meer dan 23 jaar ervaring in de timmer – en bouwbranche.

Wilt u een offerte dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen

Met vriendelijke groet,

Peter Rusting

Nieuwdijk 2
9464TD Eexterzandvoort
rusting.timmerwerken@gmail.com

0681787395 


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 november 2020 om 19:01

RABO clubsupport

Dorpsbelangen heeft bijna 125 euro ontvangen uit RABO Clubsupport. Dank aan alle RABO-leden die Dorpsbelangen hebben aangevinkt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 november 2020 om 17:26

Albrechttunnel dicht

Pas op, t/m a.s. vrijdag is de Albrechttunnel bij het Zwanemeer dicht. Op de fiets kun je er soms langs, soms niet. Er staat geen omleiding aangegeven op het fietspas door Breevenen. Omfietsen via Windervanksterweg of Eext.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 november 2020 om 17:24

Fleurige bermen

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Dankzij een ruime gift van Gasunie en veel medewerking van de gemeente (mag ook wel eens gezegd) wordt er hard gewerkt aan het proefproject Fleurige bermen. Op de Zwienhemsdijk is een stuk berm van de zode ontdaan en zaaiklaar gemaakt. Een deel is inmiddels ingezaaid met een mengsel waarin GEEN fluitekruid of jacobskruiskruid. Het allerachterste deel is nog niet ingezaaid, daar willen we het aanstaand voorjaar doen om te kijken wat bij ons het beste werkt. De bedoeling is, als het lukt, zaad te winnen en ook op andere plekken in het dorp stukjes berm fleurig te maken. Op de foto's zie je wie het voortouw heeft op de Zwienhemsdijk, Jans Kuik. Aletta heeft filmopnamen gemaakt van de inzaai. Ze gaat dat de komende tijd ook doen als het spul opkomt en in bloei staat. Tegen die tijd plaatsen we weer een mooie film/vlog.

Nu er straks hopelijk veel fleurigheid ontstaat, zou het mooi zijn als er een imker is die met zijn/haar bijen er gebruik van maakt. Houdt iemand in ons dorp bijen of ken je iemand die er iets mee kan, ga je gang, maar meld het wel even aan de bermgroep of aan Dorpsbelangen. Voor de verslaglegging.

De fleurige bermen zijn onderdeel van een groter plan om de biodiversiteit en het aanzicht van Eexterzandvoort mooier te maken. Zo wordt er gedacht aan bloembakken bij de ingangen van Eexterzandvoort en aandacht voor onderhoud van bermen en watergangen. De groep die daar mee in de weer is komt binnenkort wel met nader nieuws. Echte actie kan pas als de beperkende maatregelen rond corona verlicht zijn. Want zelfs een wandeling met het waterschap langs de sloten om te praten over manieren van onderhoud kan nu even niet.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 05 november 2020 om 09:45

Oud papier

Vrijdagmiddag 6 november a.s. komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Wil je het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Jan en Dirk. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 5 maart 2021. Wel een keer helpen?: meld dit dan bij één van het bestuur.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 02 november 2020 om 10:53

Woonvisie

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Daarin moet komen te staan of er de komende jaren woningen bijgebouwd moeten worden in Aa en Hunze, en zo ja, wat en waar. De gemeente wil daarin graag de mening van de bewoners meenemen. Daartoe is er een enquete opgesteld. Dus als u inbreng wilt hebben, als u vindt dat er torenflats in Eexterzandvoort gebouwd moeten worden, of als u juist vindt dat er geen huis bij moet, of iets er tussenin, vul dan de gemeentelijke enquete in.Klik hier


Bericht geplaatst door: Redactie op 29 oktober 2020 om 11:38

Jachtveld

We hebben de situatie in het Dorpshuis nog eens goed doorgenomen en hebben besloten de uitbetaling alsnog door te laten gaan, op 29 oktober, vanaf 8 uur. Jullie krijgen allemaal nog nog een briefje in de bus met details. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 oktober 2020 om 08:43

Bloemrijke bermen

Er wordt al gewerkt aan de bloemrijke bermen. Dankzij een mooie financiële bijdrage van Gasunie zijn we van start gegaan. De gemeente helpt ons daarbij. Het achterste stuk van de Zwienhemsdijk is inmiddels afgeplagd. Zodra het zand is afgevoerd, er liggen nu nog grote bulten plaggen, kunnen we de grond zaaiklaar maken. Een deel zal dit najaar waarschijnlijk nog worden gedaan, een ander deel volgend voorjaar, ook om uit te vinden wat voor welke planten het beste werkt. Jans Kuik heeft daarnaast nog zaad en plantjes klaar staan die we toe gaan voegen. Soms duren dingen heel erg lang, en soms gaat het in tempo, zoals nu. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 oktober 2020 om 08:29

Speeltoestellen geopend

Gisteren 14 oktober hebben we ondanks de coronamaatregelen toch de nieuwe speeltoestellen kunnen openen. Henk Enting van de Rabobank was op de fiets naar Eexterzandvoort gekomen om een cheque van 2000 euro aan de voorzitter van Dorpsbelangen te overhandigen. Er was ranja en koeken en er waren kinderen om de toestellen uit te proberen. Voor een mooi filmpje ervan (een VLOG heet dat, gemaakt door Aletta) klik HIER


Bericht geplaatst door: Redactie op 15 oktober 2020 om 21:00

Jachtveld donderdag afgelast

De uitbetaling van het jachtveld, en ook het tekenen voor een nieuw contract, gaat a.s. donderdag niet door vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. We vinden dat we het goede voorbeeld moeten geven en we willen het coronavirus buiten Eexterzandvoort houden. Er komt een nieuwe datum. Omdat niet iedereen op de website kijkt of kan kijken hierbij het verzoek buren en anderen op de hoogte te stellen, waarvan je denkt dat ze dit bericht gaan missen. Er komt ook een plakaat op de deur van het dorpshuis. 

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 oktober 2020 om 19:59

Speeltoestellen

Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen moeten we de opening van de speeltoestellen aanpassen.  Dat betekent dat het een groep van 4 personen wordt: de wethouder, een vertegenworrdiger van de Rabobank, Aletta Oostra en Dirk Strijker, en natuurlijk alle kinderen beneden de 13 jaar. Aanvang blijft 4 uur, maar jullie zijn dus niet welkom op het plein. Het is niet anders, we hadden het graag wat uitgebreider gedaan. Er komt wel een stukje in De Schakel, dus daar kunnen jullie lezen wat je hebt gemist.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 oktober 2020 om 19:55

Opening speeltoestellen

Als Corona het toelaat, en dat horen we dinsdag a.s. van premier Rutte, dan gaan we woensdag de nieuwe speeltoestellen officieel openen. Om 4 uur 's middags komen wethouder Bas Luinge en Janine Fey- van der Scheer van de Rabobank ons daarbij helpen. Het wordt een korte en kleine bijeenkomst op het plein, vanwege alle beperkingen. Toch zou het mooi zijn als er wat mensen op veilige afstand komen kijken. Er is een hapje en een drankje. En er komt een mooi stukje met foto in De Schakel zo is ons beloofd. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 oktober 2020 om 10:34

Bermen en dorpshuis weer op orde

Een mooie groep mensen heeft vanochtend de bermen bijgewerkt, en ook het dorpshuis opgeruimd en schoongemaakt, en de ramen gewassen. Met koffie vooraf en een nazit, beide buiten, want dat is wel zo gezond.

Er is veel spul dat vanwege Corona ruim over de datum gegaan was, weggegooid. Er is dus momenteel weinig voorraad. Als je onder de paraplu van Dorpshuis of Dorpsbelangen iets in of bij het dorpshuis organiseert moet je dus vooraf checken of er wel wat te drinken is.

Er is ook even gepraat over de plannen voor een meer bloemrijke berm  op de Zwienhemsdijk. Plannen die door kunnen gaan dankzij de bereidwillige medewerking van Gasunie. De komende weken wordt er verder aan gepuzzeld. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 oktober 2020 om 16:35

Speeltoestellen klaar voor gebruik

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

De speeltoestellen bij het Dorpshuis zijn klaar voor gebruik! Dankzij Rabobank (2000 euro) en de gemeente (ook zo'n bedrag, plus plaatsing en bestrating!!!!) en heel wat eigen werk zijn we in staat geweest dit helemaal rond te breien. Hulde iedereen. Er komt binnenkort nog een foto-moment met de gulle gevers.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 september 2020 om 20:49

Bermen maaien

A.s. zaterdag, 3 oktober, bermen maaien. Half 10 koffie op 1,5 meter, 10 uur maaien. Er staat best wat, dus werk genoeg.  Geen maaltijd, want dat durven we niet aan in deze coronatijd.

En we hebben dan wat te vieren: Gasunie sponsort ons voor het met passende bloemen inzaaien van de bermen van het achterste stuk van de Zwienhemsdijk. Ze geven niet alleen toestemming (de bermen daar zijn van hen), ze betalen de kosten ook!! Hulde Gasunie.

Gasunie - Data eXcellence Factsheet


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 september 2020 om 20:28

Uitbetaling Jachtveld

De jaarlijkse uitbetaling van het Jachtveld vindt plaats donderdag 15 okt om 20:00 t/m 21:00 uur. Kom ook even langs als je het geld aan Vereniging Dorpsbelangen laat, want er moet getekend worden voor het contract voor de komende 6 jaar.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk gronden meedoen, om de waarde van het jachtveld in stand te houden. Het meeste geld dat we ermee binnenkrijgen gaat naar de grondeigenaren/-gebruikers, maar een deel wordt gebruikt voor algemene voorzieningen en activiteiten in het dorp (zoals onze bijdrage voor nieuwe speeltoestellen).


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 september 2020 om 20:07

Klootschietclub D.L.W. 25 jaar

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

De klootschietvereniging van Eexterzandvoort: D.L.W. ( De Langste Worp ) bestond afgelopen mei 25 jaar. Omdat ze ivm corona enige maanden niet gespeeld hebben vonden ze het nu toch wel tijd worden om er even bij stil te staan en een fotograaf (Annelies Neuteboom) uit te nodigen. Het geplande feestje wordt nog even uitgesteld.                                                                                         In mei 1995 kwamen de heren: T.Waldijk, H. de Jonge en J.Hilbolling bij elkaar om te kijken of er een klootschietvereniging kon worden opgericht en zo geschiede. 14 personen melden zich aan. Om de 14 dagen wordt er gespeeld. De Zomermaanden op de avond en vanaf de herfst weer op de zondagmorgen. Dat het er fanatiek aan toe gaat is op de foto's goed te zien maar er is ook zeker tijd voor een praatje onderling en veel gezelligheid. Momenteel telt de vereniging nog 12 leden waarvan ook een aantal (o.a. oud inwoners ) uit Gieten en Veendam komen. De leeftijd varieerd van 21 tot 91 jaar : het spel kan door jong en oud gespeeld worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen hiervoor contact opnemen met H.de Jonge, tel.: 0598-468573


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 17 september 2020 om 19:34

Tegels poetsen

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

De nieuwe speeltoestellen komen steeds dichterbij. Ze worden op korte termijn door de gemeente geplaatst, en daarna wordt de ondergrond klaargemaakt. Dat gebeurt door een professioneel bedrijf (Rozenveld), maar voor dat dat kan moeten de rubberen tegels eerst schoon en gesorteerd. dat is afgelopen zaterdag gebeurd door een klein groepje harde werkers. Alle tegels zijn eruit gehaald, van troep ontdaan en met de hogedrukspuit bewerkt. Nu liggen ze te drogen op het schoolplein. De foto's laten zien dat de toekomstige gebruikers van de speeltoestellen hard hebben meegewerkt.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 september 2020 om 12:47

Bericht van de familie Hollander

Zoals de meeste dorpsgenoten inmiddels wel weten gaan we verhuizen! Alles is ingepakt en weggebracht. Door de Coronaregels is de dorps-BBQ 5 september niet doorgegaan. Wij vonden dat heel erg jammer, want op die avond hadden we jullie graag ontmoet en afscheid genomen. Dus daarom dit bericht van ons.

We hebben met heel veel plezier in Eeexterzandvoort gewoond: Anne 77 jaar en Marita 50 jaar. Maar we hebben er een goed gevoel bij, want we hebben nu een leuk huis in Gieten met prachtig uitzicht. We willen jullie bedanken voor de vriendschap, aandacht een gezelligheid van al die jaren. Als jullie in de buurt komen, kom gerust langs voor een kopje koffie of een borrel. Ons nieuwe adres is: Waardeellaan 39, 9461 CM, Gieten.

Hartelijke groeten, blijf gezond, en tot ziens! Anne en Marita Hollander


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 september 2020 om 15:02

Tegels a.s. zaterdag

Werk aan de winkel. A.s. zaterdag 10 uur willen we de rubbertegels van het plein van het dorpshuis eruit halen en schoonmaken. Daarna legt de gemeente ze weer aan en plaatst ze de speeltoestellen, die met geld van Dorpsbelangen, de gemeente en Rabobank zijn aangeschaft.

We hebben een of meer hogedrukspuiten nodig en bakken om de tegels voor te weken. Wie die beschikbaar heeft graag even melden bij Dirk (d.strijker@rug.nl of 0623302334).

Vooraf koffie. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 september 2020 om 07:59

Winkel Eext

De crowdfunding voor een nieuwe koeling in de winkel in Eext is bijna voorbij. De laatste bijdrage die ze kregen was van Dorpsbelangen Eexterzandvoort! Er is in totaal 11.600 euro opgehaald, een indrukwekkend bedrag, mede door bijdragen van Zandvoorters, soms zichtbaar, soms anoniem. Het was een mooie actie, waarin de saamhorigheid in Eext en omstreken hoog in het vaandel stond. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 07 september 2020 om 15:19

Sponsorkliks

In Coronatijden bestellen we meer online. Door via Sponsorkliks naar je gewenste website voor bestellen te gaan steun je Dorpsbelangen financieel. Zij dragen namelijk een percentage van je bestelling aan ons af. Het kost je niets, je hoeft er alleen maar aan te denken.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 02 september 2020 om 09:02

Bermen maaien uitgesteld

De laatste ronde bermen maaien stond gepland voor 12 september. Vanwege de weersomstandigheden en de -vooruitzichten hebben we besloten dat op te schuiven naar zaterdag 3 oktober, 10 uur. Half 10 koffiedrinken. De stoelen zetten we ver uit elkaar. Ook zou het fijn zijn om met een aantal mensen die morgen in het dorpshuis wat schoon te maken.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 september 2020 om 19:35

Speeltoestellen

Het oude speeltoestel bij het Dorpshuis is deze week door de gemeente verwijderd. Dorpsbelangen was daar niet van op de hoogte, dus konden we dat moeilijk vooraf uitleggen.  Het nieuwe klimtoestel en de wipwap zijn inmiddels in onderdelen gearriveerd. Volgende week wordt met de gemeente bekeken hoe ze te plaatsen. Het kan zijn dat we nog wat mankracht nodig hebben, vrouwen niet uitgezonderd. Een deel van de kosten van het spul wordt gedragen door Rabobank: 2000 euro, geen kleingeld dus. Er komt binnenkort een fotomoment waarop de cheque door Rabobank aan Dorpsbelangen wordt overhandigd. We houden u op de hoogte voor de groepsfoto. Kam uw haren maar alvast..


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 augustus 2020 om 08:46

Yin Yoga start corona proef.

Op maandag 7 september start er weer een nieuw blok Yin Yoga in het dorpshuis. Deze keer gebeurt dat in 2 groepen: De lessen zijn van 19.00 – 20.00 uur en van 20.15 – 21.15 uur. Meer info zie www.yinyogakarin.nl  of bel 06 10203206

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 augustus 2020 om 13:04

winkel Eext start crowdfunding voor een nieuwe koeling

De koeling van 'De Winkel' in Eext heeft het begeven. Ze zijn nu een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe, energiezuinige koeling. Wie ze wil ondersteunen: zie https://gf.me/u/yrdxwn

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 augustus 2020 om 15:00

Bbq. afgelast

Doordat corona nog steeds ons dagelijks leven beïnvloedt en de overheid 18 augustus ook weer regels heeft aangescherpt hebben de besturen van dorpsbelangen en dorpshuis besloten om de geplande bbq. van 5 sept. af te gelasten. We hopen op een later tijdstip , zodra het " veilig "  is, iets voor het dorp te organiseren waarbij iedereen onbezorgd aanwezig kan zijn. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 augustus 2020 om 12:54

Barbeque

Op zaterdag 5 september a.s willen we op gepaste afstand, de jaarlijkse dorpsbarbeque houden op het plein. Bij slecht weer wordt het een week uitgesteld maar ook als de Corona regels weer worden aangescherpt. De inloop is vanaf 18.30 uur en vanaf 19.00 uur kan er gebakken worden. Opgave kan bij Tanja : t.wight@kpnmail.nl of Marjan : mjkroeze@outlook.com of via de strook die onderaan de flyer zit die bij iedereen in de bus komt. Graag voor 21 augustus! 


Bericht geplaatst door: Redactie op 11 augustus 2020 om 12:21

Raket schieten

Om 7 uur vanavond Rutte, maar om half 8 RAKETSCHIETEN. Het is op de kop van het schelpenpad naar Gieten, aan de Hondsrugkant dus. Wat het precies is weet ik niet, maar er kwam bij het oefenen afgelopen maandag al heel wat volk kijken.

Inmiddels is er meer bekend: zie wattsapp fabeltjeskrant. En zie: https://www.youtube.com/watch?v=AD4aGFalrUE. En ter bevestiging, het is leuk. Carbidschieten zonder carbid. Dirk. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 augustus 2020 om 11:06

RUSTPUNT is open

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Afgelopen zaterdag 1 augustus is het RUSTPUNT bij het dorpshuis geopend. Met een toespraak van Marjan namens Stichting Dorpshuis en het verhangen van de bordjes was de opening een feit. Recreanten en anderen kunnen hier nu koffie en andere zaken kopen en hun fiets opladen. Catry en Frieda hebben het voor elkaar gebokst. RUSTPUNT is onderdeel van een landelijke organisatie. Vooreerst is het RUSTPUNT open van donderdag t/m zondag. Om op die dagen de spullen klaar te zetten zijn vrijwilligers nodig. Wie mee wil doen kan zich melden bij de organisatoren.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 augustus 2020 om 09:07

Speeltoestellen

Zoals bekend zijn de speeltoestellen op het plein aan vervanging toe. We hebben 2000 euro van het Rabobankfonds gekregen (daar zijn we hartstikke blij mee) en de gemeente doet ook duiten in het zakje, net zo als Dorpsbelangen. Daarom kon de bestelling vandaag de deur uit. Voor het plaatsen hebben we wat man-/vrouwkracht nodig, maar dat is voor later, want de vakantie komt eraan en dus kan de plaatsing nog even duren. Dank ook aan Aletta en Peter A. voor meedenken. Dirk


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 juni 2020 om 11:41

Vrijwilligers gezocht

Wij willen graag meer activiteiten in het dorpshuis. Activiteiten voor de bewoners maar ook voor mensen van buitenaf. Met dit laatste willen we meer inkomsten genereren om het dorpshuis een betere financiële positie te geven waardoor we weer meer voor de bewoners van Eexterzandvoort kunnen betekenen. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van een ruimte om te vergaderen. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers nodig die willen zorgen dat de deur geopend wordt, de gasten welkom heet, koffie en thee verzorgd en de ruimte klaarmaakt. Het mooiste zou zijn als we een pool van een aantal mensen hebben die het leuk vinden dit te doen en hier wat van hun tijd in willen steken.

Ook willen we een Rustpunt openen waar fietsers en wandelaars even kunnen bijkomen en bijladen. Ook hiervoor zijn vrijwilligers welkom zich aan te melden.

Mensen die interesse of vragen hebben of zich aan willen melden als vrijwilliger kunnen dat doen bij:

Bram

Oudedijk 3

Email b.leeuw@planet.nl


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 juni 2020 om 07:31

Plannen dorpshuis.

Bij deze willen wij als bestuur jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond het dorpshuis. Een aantal bewoners verenigd in de initiatiefgroep dorpshuis is de laatste tijd druk bezig geweest met plannen om het dorpshuis op te renoveren, toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken voor het organiseren van activiteiten. We hopen ook met een gerenoveerd dorpshuis meer inkomsten te kunnen genereren. Inkomsten die we hard nodig zullen hebben om in de toekomst het voortbestaan van het dorpshuis te kunnen garanderen. De eerste stappen zijn gezet. Een architect heeft het Dorpshuis bezocht en is met onze wensen, het dorpshuis moderniseren en multifunctioneler maken, het authentieke behouden en niet te vergeten de ideeën uit de dromenboeken , aan de slag gegaan. Inmiddels ligt er een verkennende schets van de architect. Deze is door het bestuur en vertegenwoordigers van de verenigingen die het dorpshuis gebruiken bekeken. We zijn het erover eens dat deze schets een goede uitgangspositie is om verder te gaan. De volgende stap is de plannen concreter maken en een begroting op te stellen voor de renovatie. Zodra dit gedaan is kunnen we bij diverse fondsen proberen een financiële bijdrage te krijgen om de plannen te realiseren. Kortom er is nog een lange weg te gaan maar we zijn vol goede moed dat we uiteindelijk een prachtig opgeknapt dorpshuis tot onze beschikking hebben. De verkennende schets hangt op de deur van het dorpshuis voor iedereen die geïnteresseerd is. 

Namens stichting dorpshuis:

Bram Leeuw


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 juni 2020 om 07:28

BBQ

De afgelopen weken was het met de aktiviteiten bij ons in het dorp, i.v.m. de regels rondom Corona, allemaal erg rustig. Omdat het nu allemaal met gepaste afstand gelukkig weer wat versoepeld hebben de besturen van dorpsbelangen/ dorpshuis besloten om ook de jaarlijkse bbq weer in te gaan plannen en wel op zaterdag 5 sept. a.s. Het is de bedoeling om het ruim op te zetten op het plein. Mochten de weersvoorspellingen op dat moment niet veel goeds in de zin hebben dan kijken we naar een andere mogelijkheid. Eind juli begin augustus krijg je bericht over de tijd en waar je je hiervoor kan opgeven maar noteer de data alvast in de agenda!


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 juni 2020 om 14:35

Oud papier

Vrijdagmiddag 3 juli komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Je kan het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Dirk en Dennis. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 6 november 2020. Wil je wel een keer helpen meld dit dan bij Marjan: mjkroeze@outlook.com 


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 juni 2020 om 14:24

Jan Hilbolling overleden

Vorige week is een van de oudste inwoners van Eexterzandvoort, Jan Hilbolling, in Dekelheim overleden. Jan was een vriendelijke en actieve Zandvoorter, die tot recent aan allerlei activiteiten deelnam. Hij wordt vandaag in kleine kring gecremeerd. Voor meer informatie zie De Schakel.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 24 juni 2020 om 08:39

Basketballer Kjeld

DvhN meldde gisteren dat Kjeld Zuidema als speler voor het eerste team van de Groningse basketbalploeg DONAR is gecontracteerd. Hij speelde voor lagere teams van DONAR. Kjeld is geboren in Eexterzandvoort in het huis van (nu) Bram en Mariëlle. Maar dat stond niet in het DvhN.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 20 juni 2020 om 14:30

Bermen weer spic & span

Afgelopen zaterdag zijn de bermen weer onderhouden, naast het onderhoud dat iedereen voor zijn/haar eigen stukje berm doet. Er is gemaaid en de stukjes die niet gemaaid moesten worden zijn overgeslagen. Er is een groepje met bosmaaiers de lastige plekjes langsgeweest: schakelkasten, lantaarnpalen, sommige bomen, verkeersborden en objecten op het sportveld. Na afloop is er op 1,5 meter nagepraat in het dorpshuis, inclusief een drankje en een worst-kaas scenario. Daarbij is ook verder gepraat over het fleuriger maken van sommige bermen met wilde bloemenmengsels. De bermcommissie, aangevuld met Frieda en Sabine, is een plan aan het opstellen. Het eerste proefstuk van een paar honderd vierkante meter komt waarschijnlijk achterop de Zwienhemsdijk. We houden u op de hoogte.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 08 juni 2020 om 10:24

Plastic container

De plastic conbtainer wordt vanmiddag 2/6 geleegd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 02 juni 2020 om 10:31

Bermen maaien

A.s. zaterdag 6 juni is er de eerste keer berm maaien van dit jaar. Als je wilt dat de tractor ergens NIET moet maaien moet je dat even doorgeven aan Johan Kroeze of Dirk Strijker (0623302334), en ter plaatse markeren met bordjes.

In het dorp hebben de meeste mensen hun eigen stukje berm wel bijgehouden, en bovendien groeit het niet hard met de droogte. Dat betekent dat we met een klein groepje even de belangrijkste punten nalopen, bij verkeersborden, bij schakelkasten enzo, en ook bij het dorpshuis. Wie mee wil doen is welkom op het plein van het dorpshuis om 10 uur. Johan zorgt voor de brandstof. We beginnen NIET met koffie, vanwege Corona, en de borrel na zal er ook wel bij inschieten. Ook geen gemeenschappelijke maaltijd. We hopen dat het een volgende keer het weer wat normaler is.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 juni 2020 om 16:01

Eexterveen op RTVDrenthe

Allerlei bekenden in beeld: Eexterveen op tv

In 2018 heeft filmmaker Ronald Pras het dorp Eexterveen met zijn camera gevolgd. Aanleiding hiervoor was het feit dat het dorp Eexterveen (met als rechtspersoon Stichting Dorpscentrum Eexterveen) in 2017 een dorpscentrum aankocht. De aankoop had als doel de leefbaarheid van het dorp te vergroten en het gevecht tegen krimp te slenken. Door middel van een dorpsportret in de vorm van een film laat Ronald  hoe de inwoners van Eexterveen omgaan met deze problematiek en wat zij doen om de leefbaarheid in hun dorp te behouden en zelfs te verbeteren. Het verhaal heeft als middelpunt het dorpscentrum, maar heeft ook veel aandacht voor het rijke verenigingsleven, voor inwoners en voor alle (nieuw te ontwikkelen) activiteiten zoals ‘Naoberhulp’ en een jeugdsoos.

 

De film op RTV Drenthe

Op zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag) om 18.24 uur wordt de film uitgezonden.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 mei 2020 om 16:44

Optreden Togido

Heet geplande jaarlijkse optreden van Togido op 2 juni is afgelast. Ze beginnen net weer op te starten met repeteren, maar optreden zit er nog niet in. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 25 mei 2020 om 09:20

Bevrijdingsdag - weggeefmarkt

A.s. dinsdag, Bevrijdingsdag, vanaf 10 uur is er een weggeefmarkt op het schoolplein. Iedereen die zaken kwijt wil, maar (nog) niet wil weggooien, kan het op een tafel op het plein zetten, voor de weggeef. Wat om 4 uur overgebleven is neem je zelf weer mee. 

Wat zou je kunnen willen weggeven: boeken, platen, plantmateriaal, cd's, kleine apparatuur, schemerlampen, kussens, glazen, kopjes, Van Goghs, Polmans, Rembrandts, Achterkampen, Wights, Kroezes en andere kunst en wat je verder maar kwijt wilt. We houden de 1,5 meter natuurlijk in acht, en er valt vast wel een kop koffie te scoren.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 mei 2020 om 20:12

Activiteiten januari-april

Vanwege de Corona kunnen we dit voorjaar geen jaarvergadering van Dorpsbelangen houden. Daarom hierbij een verslag van wat er de laatste tijd zoal gebeurd is. De besturen van Dorpsbelangen en Dorpshuis vergaderen namelijk wel (via internet) en doen allerlei acties, per telefoon, per e-mail, per wattsapp en per videovergadering. Maar het is niet alleen het bestuur. Op de dorpsmaaltijd van 10 januari zijn groepen gevormd op basis van de DROOMBOEKEN, en die groepjes zijn actief. Kortom, het halve dorp doet tegenwoordig aan videovergaderen.

Daarom een aantal lopende zaken, in min of meer willekeurige volgorde:

 1. In het BESTUUR van Dorpshuis is Gert Oostra opgevolgd door Peter Achterkamp.
 2. We waren net op tijd met ons schitterende TONEELweekend.
 3. Er is een groepje (Jannie, Jannet, Catry, Frieda, Eelste) bezig met RENOVATIEplannen voor het dorpshuis. Dat moet leiden tot een aantrekkelijker gebouw, toekomstbestendig en financieel gezond. Een architect heeft een eerste schets gemaakt, waarbij het gebouw veel meer open wordt en alle ruimtes meervoudig te gebruiken zijn. Er is inmiddels met groepen gebruikers overlegd. De meeste mensen zijn heel enthousiast, maar niet iedereen is 100% tevreden. Maar hoe dan ook, om het pand exploitabel te houden moeten er dingen veranderen. Naast de actieve groep is het bestuur van het dorpshuis natuurlijk betrokken, er wordt met de gemeente overlegd, en nu wordt met de architect gesproken over een vervolg.
 4. Er komt een RUSTPUNT op het dorpshuis voor fietsers en wandelaars. Er moeten wat kleine aanpassingen aan het gebouw gedaan worden om te kunnen beginnen. De start ligt even stil vanwege CORONA.
 5. De SPEELTOESTELLEN op het plein zijn afgekeurd. Een groepje (Aletta, Dirk) is bezig met plannen voor de vervanging. Het bestuur van Dorpsbelangen is akkoord gegaan met hun (ook financiële) voorstel. Wordt vervolgd.
 6. De BERMCOMMISSIE (Jans, Pauline, Dirk) heeft met de gemeente overlegd. We gaan dit jaar op de oude voet door, ook al omdat het financieel nog (net) uitkan, maar even zonder sociale activiteiten, dus geen koffie en maaltijd. Maaidata: 6/6, 25/7 en 12/9. Wie stukken berm heeft die niet gemaaid moeten worden door de trekker, die moet dat even MELDEN, en de plekken met bordjes MARKEREN. We gaan ervan uit dat iedereen de bermen in zijn eigen buurt en voor eigen huis wat bijhoudt.
 7. Er wordt een plan gemaakt om sommige bermen met BLOEMRIJKE zaden in te zaaien. Niet naast landbouwgrond, en aanwonenden moeten akkoord zijn. We beginnen waarschijnlijk bij de Zwienhemsdijk. Er wordt momenteel overlegd met de gemeente over de voorwaarden.
 8. De OPSCHOONDAG en NL-DOET van 14 maart zijn niet doorgegaan vanwege Corona.
 9. Er is een groepje (Pauline, Bart, misschien nog wel iemand) bezig met plannen voor MOBILITEIT (Automaatje). Nader nieuws volgt.
 10. Er is een groepje bezig met VERGROENING en schone energie (Eelste, dirk). Nader nieuws volgt.
 11. De ONDERHOUDSPLOEG voor het plein was vandaag al weer bezig met vegen en schoffelen: hulde Henk, Peter en Roel.
 12. Er is overleg geweest met de gemeente over de BOMEN langs de Oudedijk. Ze zijn heel groot en staan scheef en dicht bij huizen. We wilden graag date r een paar gekapt zouden worden, maar de gemeente wild at niet. We denken na over verdere stappen.
 13. Onze glasvezelcooperatie is weliswaar verkocht aan SKV, maar het afgesproken FEEST is in het Coronawater gevallen. Maar ooit komt het!!

Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 april 2020 om 21:38

Telefoon

Omdat de telefoon in het dorpshuis erg weinig gebruikt wordt heeft het bestuur besloten om het abonnement hiervan op te zeggen. Het zijn onnodige vaste kosten en de meeste bezoekers hebben zelf een smartphone bij zich om in noodgeval de hulpdiensten in te schakelen. Omdat we ons wel realiseren dat dit voor de oudere gebruikers misschien een probleem kan zijn vragen we dat wanneer er toch behoefte is aan een tel. in het dorpshuis of iemand dit bij het bestuur wil melden zodat we kunnen beslissen om er een smartphone met beltegoed neer te leggen. 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 29 april 2020 om 10:51

Lek boven water

Het heeft een paar keer mailen en bellen gekost, maar nu is de WMD toch uitgerukt om een lek in de waterleiding op de Nieuwedijk te herstellen. De afgelopen weken, met het gortdroge weer, stond er daar een plas in de berm die steeds groter werd. Als er morgen nog water staat, dan niet vanwege het lek, maar vanwege de verwachte en welkome regen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 april 2020 om 09:34

Renovatie Dorpshuis

Samen met het bestuur van Dorpshuis is een commissie bezig met plannen voor renovatie en upgrading van het Dorpshuis. Dat is om meerdere redenen nodig. Het pand is niet met zijn tijd meegegaan, de installaties zijn oud, het energiegebruik is te hoog, het is niet supergezellig, en bovenal, het is niet rendabel te exploiteren. Er moet dus iets gebeuren. Mede daarom zijn vorig najaar de succesvolle Droomboeken rondgegaan. Inmiddels is men een paar stappen verder. De staat van het gebouw is opgenomen, er is gefilosofeerd, er zijn ideeen uit de Droomboeken besproken (bijvoorbeeld tijdens de Nieuwjaarsmaaltijd), er is contact gelegd met allerlei instanties, subsidiepotjes zijn geinventariseerd, en er is via de BOKD een architect benaderd. Ja, er gebeurt heel wat achter de schermen, hulde aan de actieve commissie en het bestuur.

De architect heeft op basis van wensen en gedachten een schets van een mogelijke aanpak gemaakt. Dat is een allereerste begin, op basis waarvan gesproken is met verschillende groepen gebruikers. Uit die gesprekken kwamen allerlei nuttige en verstandige suggesties en ook vragen. En soms ook tegenstrijdige geluiden, die misschien niet allemaal sporen met de noodzaak van een rendabele bedrijfsvoering.

Er wordt nu door commissie en bestuur nader overlegd en ook wordt opnieuw met de architect gesproken om op basis van de vragen, wensen en bedenkingen een aangepast voorstel te maken. Als er zo'n aangepast voorstel is dan wordt dat met het hele dorp besproken; daar is de huidige schets nog niet realistisch genoeg voor. Hoe dat bespreken precies moet in tijden van Corona, dat moeten we nog een beetje verzinnen. De overleggen en besprekingen met en van bestuur, commissie en gebruikers gaan de laatste weken per internetvideo verbinding. Dat lukt danzij onze supersnelle glasvezel verbinding best wel goed. Voor veel Eexterzandvoorters is het een geheel nieuwe manier van overleggen. Het vergt allemaal wel extra tijd, maar er wordt ook heel wat afgelachen. Wordt vervolgd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 april 2020 om 09:48

Snoeihout versnipperen

Het begint traditie te worden om een paasvuur aan te kondigen maar geen paasvuur te hebben... Weliswaar is het mogelijk het snoeihout naar de gemeente te vervoeren, maar een alternatief is niet te gaan slepen, maar het hout te versnipperen. Dorpsbelangen wil graag weten wie geinteresseerd is in het voor gezamenlijke rekening versnipperen van overgebleven snoeihout. Belangstellenden graag een mail naar d.strijker@rug.nl of bellen 0598-468343


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 april 2020 om 09:20

Nieuwbouw in Eexterzandvoort!!

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Na een jaar van plannen maken, tekenen, oriënteren, stikstofberekeningen en PFAS maatregelingen, hebben wij de afgelopen weken een begin kunnen maken met de bouwwerkzaamheden aan de Dalweg 2a. Dit midden in de zeer zorgelijke en onzekere tijd waarin we momenteel met elkaar leven sinds de uitbraak van het Coronavirus.

Handen schudden is er dus even niet bij, maar wellicht is het wel prettig om iets te vertellen over de plannen en de mensen hierachter die bezig zijn in jullie dorp.

Wij zijn Peter van der Leeden en Sandra Souwer, respectievelijk 48 en 47 jaar, getrouwd en ( bij elkaar opgeteld) hebben we 5 kinderen tussen de 19 en 25 jaar. Zij wonen en studeren over het land verspreid, dochter Melissa zal meeverhuizen naar Eexterzandvoort. Peter werkt al zijn hele leven als zelfstandige, heeft van alles gedaan ( van bouw tot overledenenverzorging) maar houdt zich de laatste jaren met veel plezier bezig met de montage van kunststof kozijnen. Sandra werkt als coördinerend wijkverpleegkundige/ casemanager dementie in Haren.

De wens om zelf een huis te bouwen en wonen in een landelijke omgeving was iets waar we al langere tijd mee bezig waren. Met de kavel in Eexterzandvoort valt het voor ons allemaal op zijn plaats. Als eerste zullen we 2 schuren gaan bouwen, die de komende jaren als tijdelijke woonvoorziening zullen fungeren. Medio juli hopen we de brievenbus in de grond te kunnen slaan en te verhuizen. Vanuit daar zullen we het woonhuis verder afbouwen, omdat we dit grotendeels zelfstandig gaan uitvoeren zullen er de komende 2 jaar nog wel bouwactiviteiten plaatsvinden aan de dalweg 2a.

Wij verheugen ons enorm op het wonen in Eexterzandvoort, genieten nu al van het mooie uitzicht en de prachtige plek. Het is leuk om op deze site te lezen dat er veel activiteiten zijn en de saamhorigheid groot is. Wij hopen het dorp en zijn mensen de komende periode goed te leren kennen, en in de toekomst een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het dorpsleven.

De eerste indruk is geweldig, leuk dat er spontaan dorpsbewoners stoppen om even ( op gepaste afstand)  kennis te maken, en interesse tonen in de bouw. Ik denk ook dat we al naar het hele dorp gezwaaid hebben. Dit blijven we ook zeker doen, en na deze periode van sociale afstand zal het ook zeker lukken om nader kennis te maken.

Voor nu, blijf vooral gezond!

Groet, Peter en Sandra

 

Mochten er vragen zijn, of bv. iets opvallen op de bouwplaats dan horen we het graag.

Peter   : 06- 16529951

Sandra: 06- 12290968


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 april 2020 om 09:40

Winkel Dennis in bedrijf

Voor wie in tijden van Corona niet ver van huis wil voor vlees en groente, kan zaterdags terecht in de neiuwe vleeswinkel van Dennis aan de Oudedijk 15. Een uitgebreider bericht volgt later.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 april 2020 om 09:37

Oostermoer 2020 uitgesteld naar 2021

Het Oostermoerfeest van Eext, Anderen en Eexterzandvoort verschuift naar volgend jaar. Dit is besloten nadat het kabinet afgelopen maandag verscherpte maatregelen voorstelde tegen het coronavirus. Dit betekent dat het Oostermoerfeest 2021 niet in Zuidlaren plaatsvindt, maar in Eext. Het is een vervelend besluit, maar gegeven de omstandigheden een besluit die genomen moest worden. Het Stichtingsbestuur en bestuur van de overkoepelende Tentoonstellingsvereniging Oostermoer waren het daar snel over eens. Zie het volgende persbericht:  https://oostermoerfeest.nl/oostermoer-2020-uitgesteld-naar-2021/


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 maart 2020 om 12:12

Geen paasvuur

De 12 drentse burgemeesters hebben besloten om dit jaar het paasvuur weer niet plaats te laten vinden. Was vorig jaar de droogte de oorzaak, dit jaar willen ze de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Van 14 t/m 18 april kunt je gratis het snoeiafval kwijt bij de vuilstortplaats van de gemeente Aa en Hunze.


Bericht geplaatst door: Redactie op 21 maart 2020 om 10:30

Geen brainstorm wagen Oostermoer

Aangezien overal wordt aangegeven om groepsaktiviteiten tot nader overleg te mijden heeft de werkgroep van de wagen voor de oostermoertentoonstelling besloten om de brainstorm avond van donderdag 19 maart a.s. te laten vervallen. Er wordt t.z.t. een nieuwe datum geprikt. De ruwbouw ploeg maakt de wagen zo ver mogelijk klaar. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 15 maart 2020 om 15:06

Geen NL. Doet en opschoondag

Zoals iedereen wel al heeft gehoord worden in het hele land diverse evenementen en bijeenkomsten afgelast om verspreiding van het coronavirus  te voorkomen. Daardoor heeft het bestuur besloten, op advies van het oranje fonds om NL Doet en de opschoondag tot nader bericht uit te stellen. Er wordt z.s.m. een nieuwe datum geprikt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 maart 2020 om 18:42

Klootschieten met hindernissen

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Dat klootschietclub: De Langste Worp, het op hun ronde door het dorp soms knap lastig kan hebben bleek deze zondagmorgen maar weer. Door het vele hemelwater van de afgelopen weken staan de sloten erg vol en aangezien de klootschietbal niet altijd keurig recht over de weg rold maar ook wel eens afbuigt had de vaste groep deze morgen een probleem. Maar door goede samenwerking en lenigheid werd de bal gelukkig weer terug gevonden en kon het spel worden hervat. Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen neem dan even contact op met D.L.W.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 01 maart 2020 om 17:27

Droomboeken

Na de Nieuwjaarsmaaltijd zijn er verschillende groepjes ontstaan die met thema's van de Droomboeken in de weer zijn. Er was al een groepje DORPSHUIS. Dat maakt samen met het bestuur snelle vorderingen. Er is uitgebreid overleg geweest met een architect, binnenkort komen er schetsen beschikbaar van hoe het kan worden. Daar gaan we dan een bijeenkomst over organiseren voor iedereen. Nader bericht daarover volgt. Die groep komt ook met plannen voor het plein. Ook daarover later meer. Leden: Lidy, Eelste, Catry, Frieda, Janet, Jannie.

Ook is er een groepje MOBILITEIT aan hert werk. Nadere berichten daarover volgen. Leden: Pauline,Josefine, Lidy

En er is een groepje DUURZAME ENERGIE aan de gang. Die houden 11 maart een brainstorm met mensen die daarvoor in hun bijdrage aan het Droomboek belangstelling getoond hebben. Die krijgen de komende dagen een papieren uitnodiging in de bus. Waarschijnlijk leidt die brainstorm tot een wat grotere bijeenkomst later. Wordt vervolgd. Leden: Eelste, Dirk

Het houdt niet op. Er is ook een groepje SPEELTOESTELLEN. Die zijn aan de slag met de vervanging van onze speeltoestellen, omdat die afgekeurd zijn. Ook daarover later meer. Leden: Aletta, Dirk

En de commissie BERMBEHEER is ook plannen aan het maken. De gemeente wil graag dat de bermen wat geschikter worden voor insecten en vlinders en dat wil de commissie ook wel. Er wordt met name gedacht aan het inzaaien met geschikte plantenmengsels van bermen die niet aan landbouwgrond grenzen en waar de aanwonenden geen bezwaren hebben. Leden: Jans, Pauline, Dirk, en Johan voor de techniek.

Tot slot is Martijn Limbeek, geeestelijk gesteund door anderen, bezig een COÖPERATIE VAN KLEIN GRONDBEZITTERS op te zetten, om gereedschappen en materieel van elkaar te kunnen gebruiken. Ook daarover later meer.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 februari 2020 om 17:11

NL doet en opschoondag

Op zaterdag 14 maart vindt de jaarlijkse NL doet weer plaats en een week later staat de landelijke opschoondag gepland. Het bestuur van dorpsbelangen/ dorpshuis heeft besloten om deze twee activiteiten samen te voegen op zaterdag 14 maart. Om 9.30 uur starten we met koffie bij het dorpshuis waarna er diverse klussen op ons liggen te wachten: er kan geschildert, gesnoeid en schoongemaakt worden en ook kan er een clubje door het dorp voor de rotzooi die er ligt. Doordat we het al een aantal jaren doen valt de troep in bermen en sloten gelukkig mee maar dat moeten we wel proberen zo te houden. We hopen op deze morgen veel inwoners te ontmoeten om daarna na het harde werken gezamelijk tussen de middag weer van een warme maaltijd te kunnen genieten. Wil een ieder zelf snoeimateriaal en desnoods een kruiwagen mee nemen. Ook als je s'morgens niet kunt maar wel aan de maaltijd deel wilt nemen: welkom. Omdat Eexterhalte wel op tijd moet weten op hoevel pers. ze kunnen rekenen vragen wij om je op te geven voor 11 maart bij: Tanja: 0598-371071 of Anita: 0598-468229


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 februari 2020 om 10:22

Oud papier

Vrijdagmiddag 6 maart komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Bram en Bart. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 3 juli 2020. Wil je wel een keer helpen meld dit dan bij Marjan: mjkroeze@outlook.com 


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 februari 2020 om 10:07

Toneeluitvoering 2020

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Wat een topweekend. Twee schitterende voorstellingen, met veel publiek, een staande ovatie, en een heel mooi feest. Op vrijdag was de schrijver van het stuk – Ik vertrek naar Frankrijk - helemaal overgekomen uit Nieuwegein. Hij vond het een fraaie voorstelling, met een paar verrassingen. De eerste verrassing was de muzikale intro met live-muziek uit de accordeon van Anne Hollander. De tweede verrassing was de Franstalige rol van Heine; in het oorspronkelijke stuk was dat geen Frans, maar Nederlands met een accent. De derde verrassing was dat we het stuk op het terras van de bed&breakfast speelden en niet binnen. Hij had nooit bedacht dat dat ook heel gemakkelijk kon. Hij werd na afloop, op het podium, geïnterviewd door onze nieuwe regisseur Jannie.

Vrijdag liep de voorstelling prima, zaterdag nog beter. Voorstellingen met heel veel vaart en veel gelach. Om Catry die helemaal zen en in de vrije liefde was, om Klaas die als een Koos Koets de grootste rol uit zijn toneelcarriere had. Om Bart die een onbezorgde eigenaar van de b&b speelde, met Frieda die een perfecte pinnige echtgenote neerzette. Om Dirk die in supermanpak en met extra borsthaar het toneel op kwam. Om Caroline die al haar charmes in de strijd gooide en hard van zich af sloeg. Om droogkomiek Martijn en tuuterdetuut Evelien, die samen een stelletje werden, terwijl ze dat al zijn. Om Sia, als oma met een eigen luikje, die in de nazit een rock-en-roll duet met een wandelstok ten beste gaf. En om het Frans van Heine. Hoewel, als hij niets zegt ligt iedereen ook al in een deuk. Dat allemaal geregisseerd door Jannie die als opvolger van Marieta voor de eerste keer niet voor, maar achter de schermen actief was. Ze oogste veel lof met haar nieuwe aanpak van de repetities.

Bij die repetities hadden we deze keer een vaste invalster: Janny van Asselt. Dat maakt het oefenen een stuk efficienter. De souffleur Marjan, die overigens ook veel hand-en-spandiensten doet, had bij de uitvoering weinig te doen. Zo gaat dat als iedereen zijn/haar rol kent.

Ook de bezoekers van de buur-toneelverenigingen waren onder de indruk en een beetje jaloers. Helemaal omdat we het hele gebeuren met bijna alleen maar Zandvoorters spelen. En dat niet alleen, ook de organisatie er omheen is vrijwel volledig in eigen hand. Horeca, bediening, muntjesverkoop, alles wordt door eigen mensen gedaan. Onderdeel van die organisatie is de verloting; volgens kenners de beste van de regio. Dat dankzij het grote aantal sponsors. In het programmaboekje staat de hele lijst; we hopen dat u uw inkopen vooral bij hen doet. Het feest, inclusief afterparty, duurde tot 4 uur, en dat is eigenlijk elk jaar wel zo. Zondag was het erg rustig in Eexterzandvoort: ontgiften en slapen. Het Dorpshuis is na de maandagschoonmaak weer helemaal piccobello in orde, alles is weer schoon.

 

Foto's gemaakt door Eppo: info@redpixlmedia.nl


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 februari 2020 om 21:29

GENERALE TONEEL

Vanavond woensdag 29 januari om half 8 is de generale van de jaarlijkse toneeluitvoering. Het stuk heet 'IK VERTREK ...NAAR FRANKRIJK'. Wie a.s. vrijdag of zaterdag niet kan en het stuk toch graag wil zien, is vanavond van harte welkom in het dorpshuis bij de generale.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 januari 2020 om 11:43

Soep en IdeeŽn

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Afgelopen vrijdag was het druk in het dorpshuis met soepeters. Zo'n 50 dorpsbewoners genoten van de snert, pompoensoep en het brood. Behalve soep eten werd er ook doorgepraat over de droom- en ideeënboeken De boeken die de afgelopen maanden door het dorp rouleerden leverden heel veel mooie reacties en ideeën op. De werkgroep vernieuwing dorpshuis had dit samengevat in vier thema's. Na het soep eten werd daar verder over doorgepraat, werden ad-hoc werkgroepjes gevormd en concrete afspraken gemaakt.

Alle flaps hangen in het dorpshuis. En daar liggen de droom- en ideeënboeken ook, in de bibliotheekkast. De foto's van de flaps zijn te vinden in het foto-album. De werkgroepjes kunnen dus aan de slag. Hou elkaar op de hoogte van de vorderingen via deze website.  


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 januari 2020 om 11:33

Toneel op 31 januari en 1 februari

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

De jaarlijkse toneeluitvoering nadert; er wordt druk gerepeteerd. Het stuk dat gespeeld wordt is 'Ik vertrek ... naar Frankrijk'. Alle rampen die in de tv-serie 'Ik vertrek' gebeuren, gebeuren ook op het Eexterzandvoortse toneel, en nog erger. De vrije liefde speelt een grote rol, achter de coulissen lijkt het een soort van Gooise matras. Topattractie is een Freanse ambtenaar die alleen maar Frans spreekt. Heine Schipper blijkt een overwacht extra talent te hebben, een  talenknobbel. U gelooft het niet? Het is echt waar, Heine speelt zijn hele rol in Frans met een licht Veenkoloniaal accent. Ook goed te begrijpen voor niet-Frans sprekenden, en eventueel neemt u uw Drents-Franse woordenboek maar mee. Beide avonden is de zaal open om kwart over 7, de uitvoering begint om 8 uur. In de pauze de traditionele verloting. Dus, allemaal welkom op het het jaarlijkse culturele hoogtepunt van Eexterzandvoort


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 07 januari 2020 om 19:08

Soepmaaltijd Nieuwe jaar + Droomboeken

A.s. vrijdag 10 januari organiseren we de nieuwjaarsmaaltijd in het Dorpshuis: soep en belegde broodjes. Inloop vanaf 6 uur, eten vanaf ongeveer half 7. Deelname is gratis, incl. 2 drankjes. Meer drankjes: 1 euro p/stuk. Voor en na de maaltijd willen we graag doorpraten over de uitkomsten van de droomboeken. Komt dus allen naar het Dorpshuis a.s. vrijdag vanaf 6 uur. Aanmelden is niet nodig. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 januari 2020 om 13:43