Nieuwsberichten van Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


Eco-Oostermoer Verbindt

Gisteren 29/11/18 was de algemene ledenvergadering van onze glasvezelcooperatie in het Dorpshuis. Er was weer een mooie opkomst en een goede en betrokken sfeer met goede vragen en discussie. Voorzitter Jan Hospers heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken. De financiele situatie is onder controle maar op langere termijn moet er wel iets gebeuren. Dat komt omdat het huidige aantal aansluitingen te klein is om alle kosten te dragen. Uitbreiden is de afgelopen jaren door allerlei oorzaken niet gelukt. De opstelling van de Provincie de afgelopen jaren hielp niet echt. Daar kwam bij dat de initiatieven om ons heen niet met ons mee wilden doen, maar liever met Drents Glasvezel Collectief (DGC) en een commerciele partij, omdat ze dan zelf niets hoeven te doen.  De werving voor aansluitingen door DGC loopt momenteel, we hopen dat het hen lukt, maar het is nog maar de vraag of ze de benodigde 45% aansluitingen te halen (wij hebben meer dan 90%, dat percentage heeft geen enkel ander initiatief in Nederland) . De werving door DGC loopt tot 17 december a.s. Als het dan niet gelukt is ontstaat een geheel nieuwe situatie, met Aa en Huzne zonder glasvezel, met uitzondering van Gieter- en Eexterzandvoort. 

Vastgesteld is dat het huidige tarief dat onze leden betalen voor internet, telefoon en televisie lager is dan bij veel andere (meer commerciele) clubs. 

Het bestuur van Eco-Oostermoer Verbindt heeft de afgelopen jaren heel veel werk verzet en daar was opnieuw grote waardering voor. Ze willen nu echter terugtreden. Er is inmiddels 1 nieuw bestuurslid benoemd, Jan Kamminga van Gieterzandvoort. Daarnaast is er een steungroepje gevormd (Bart, Rudie, Dirk, Duncan, John en Peter (Achterkamp) om in de komende paar maand slagvaardig te kunnen optreden als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Vastgesteld is dat op dit moment niet echt duidelijk is wat voor soort bestuur in de toekomst nodig is. Als DGC het wel redt moet er eeen bestuur komen dat de aansluiting met DGC of met SKV (Netvisit) of een andere partij zoekt en verder vooral op de winkel past. Als DGC het niet redt ontstaat een heel nieuwe sitautie en moet met allerlei partijen gepraat worden over hoe nu verder, dat is een veel actievere rol. Daarom is besloten nu geen beslissingen te nemen over de bestuurssamenstelling e.d. en een nieuwe ledenvergadering te houden eind februari/begin maart, want dat moet wel helder zijn hoe het staat met glasvezel in Aa en Hunze.

Op die nieuwe ledenvergadering moeten er nieuwe bestuursleden benoemd worden. Er is in de vergadering meerdere keren benadrukt dat het onze eigen cooperatie is, en dat we het zelf moeten doen. Daarom de dringende oproep aan de leden je beschikbaar te stellen voor een bestuursplaats. Zonder bestuur kan de cooperatie niet verder, dus neem je verantwoordelijkheid.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 november 2018 om 11:13

Formule 1

De besturen van Dorpshuis/Dorpsbelangen hebben vernomen dat er plannen zijn de Formule 1 races weer in Nederland te houden, en wel op Zandvoort. Volgens ons zijn de wegen bij ons te smal voor zo iets, daarom stellen wij voor de races niet in Zandvoort, maar op het TT-circuit is Assen te houden.🏎🏎🏎🏎🏎🏎


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 november 2018 om 12:12

Bestuursvergadering Dorpshuis-Dorpsbelangen

Op 7 november hebben de besturen van beide clubs samen vergaderd. Dat is sinds enige tijd gebruikelijk om meer slagkracht te hebben. Juridisch zijn stichting en vereniging wel zelfstandig. Er zijn allerlei zaken besproken en de jaarvergadering van 12 december is voorbereid (zet het in uw agenda). De besturen zijn weer bijna op volle sterkte, alleen wordt nog gewerkt aan het invullen van het penningmeesterschap.

Er is gesproken over de inrichting van het schoolplein. De gemeente wil geen bankje beschikbaar stellen, daarom moeten we het er in de jaarvergadering nader over hebben. Ook al omdat er nog wel meer wensen zijn voor de inrichting. Er is een soort van denktank over de toekomst van het dorpshuis en schoolplein en die gaan op de jaarvergadering verslag doen van hun ideeen tot nu toe.

We hebben besloten weer mee toe doen met NL-Doet op 15 en 16 maart. Op de 15de gaat Dorpsbelangen met het sportveld in de weer, en wellicht ook met de ijsbaan, op de 16de wordt het Dorpshuis aangepakt. Die dag gaan we ook weer Hemmelen, of te wel, de bermen in en rond het dorp schoonmaken. Kortom: werk aan de winkel in het nieuwe voorjaar. Komt allen met schop, aanhanger, schoffel en ander gereedschap.

Op 29 november half 8 is er in het dorpshuis jaarvergadering van onze glasvezelcooperatie Eco-Oostermoer. Zij zijn dringend op zoek naar bestuursleden, dus naar u!! U heeft er al een briefje van Bart Wight over gehad. 

Op Oudjaarsmiddag is er carbidschieten op het sportveld. We zetten de tent van dorpsbelangen niet op, maar er komt wel een partytent om te schuilen en stoelen om op te zitten. En er is gluhwein. Nieuwjaarsnacht is daar ook vuurwerk, georganiseerd door een aantal gezinnen. Wie mee wil doen moet zich even bij Gert Oostra melden. Op 5 januari gaan we het nieuwe jaar inluiden met een dorpsmaaltijd, eigen gekookt, vanaf 6 uur.

Er zijn zorgen over hoe gebruikers het dorpshuis achterlaten. Alles moet weer schoon worden opgeleverd en stoelen en tafels opgeruimd. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld ook voor de yogha-lessen. Er komt een brief naar alle gebruikers dat er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden als men zich niet aan de afspraken houdt. De prijzen voor huur en gebruik blijven verder onveranderd.

Er is aandacht besteed aan het Eexterzandvoortse wandelpad. De oorspronkelijke route is geblokkeerd. Inmiddels wordt dankzij Wim Polman gewerkt aan een aangepaste route. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 november 2018 om 12:03

Bermonderhoud 13 oktober 2018

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Wat een weer was het zaterdag. 25 graden half oktober! Bij het groenonderhoud was er weer een mooie opkomst. Bermen en schoolplein, en de ijsbaan liggen er weer mooi bij. Na afloop gezellig gegeten en gedronken. De oudste deelnemer, Jan Hilbolling (91!) had daar echter geen tijd voor: andere dingen te doen ....


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 oktober 2018 om 13:06

Dorpshuis werkzaamheden

Uit de brainstorm van gisteravond is o.a. naar voren gekomen dat het hoog nodig tijd wordt om de podium vloer te versterken en nog een aantal andere zaken, bijv. een trapleuning, te realiseren.
We zijn Donderdag 20 September om 19.30 uur in het Dorpshuis om dit te bekijken.
We kunnen natuurlijk ideeën en adviezen hierover goed gebruiken.
Dus van harte welkom om hierover mee te praten en eventueel op een later tijdstip mee te timmeren.
Algehele leiding : Roel Liekstra.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 september 2018 om 14:10

Vleermuizen

Wie heeft er vleermuizen in huis, tuin of schuur en wil meewerken aan een onderzoek van een collega naar hoe mensen over vleermuizen denken. Het gaat om een interview in het Engels, dus je moet wel wat Engels kunnen. Wie mee wil doen graag melden bij Dirk Strijker (06-23302334) of op d.strijker@rug.nl. Geen beloning, wel eeuwige wetenschappelijke roem.

Bij voorbaat dank, Dirk


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 augustus 2018 om 11:10

Prullenbak geopend

Op de laatste vergadering van Dorpsbelangen is gepleit voor een prullenbak bij het bankje aan de Dalweg. De gemeente heeft inmiddels een mooie rode prullenbak beschikbaar gesteld en die is vanochtend door Wim en Dirk en een onbekende voorbijganger geplaatst. Lidy (Dalweg 21) krijgt de sleutel, zij heeft aangeboden het onderhoud te doen. Dank aan de gemeente Aa en Hunze voor de bereidwilligheid.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 juni 2018 om 12:53

Bestuurswisseling Vereniging Dorpsbelangen

Op 23 mei 2018 was de jaarvergadering van vereniging Dorpsbelangen. Er waren zoveel bezoekers dat er stoelen moesten worden bijgehaald. Er is van alles besproken, van de trillingen op de Oudelandsdijk tot de prullenbak bij het bankje aan de Dalweg, overlast van honden, en van het WMD-fietspad tot geluidsoverlast vanaf de N33. Ook is de bestuurssamenstelling aangepast. Jan Willem Diemer, de voorzitter, stelde zich niet herkiesbaar. Hij is één periode voorzitter geweest. Frits Scholma, is zelfs ongeveer tien jaar penningmeester geweest. Ook hij stelde zich niet herkiesbaar. Beiden werden hartelijk enmet veel applaus bedankt voor hun inzet. De plek van Frits wordt ingenomen door Gert Oostra. Hij is al penningmeester van stichting Dorpshuis, en omdat Vereniging en Stichting nauw gaan samenwerken en gezamenlijk gaan vergaderen is het goed het financieel gebeuren in één hand te hebben.

Dirk Strijker en Frieda Molenaar zijn ook gekozen tot nieuw bestuurslid van de Vereniging (zie foto). Dirk is vanaf heden de nieuwe voorzitter.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 mei 2018 om 12:02

Bermonderhoud 26 mei 2018

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Een paar weken geleden heeft de Bermcommissie (Jans, Dirk, Marjan en Jan Willem) met de gemeente gesproken over ons bermonderhoud. De conclusie was dat het een mooie activiteit is en dat de bermen er mooi bij liggen. Niet alleen dankzij het gezamenlijke onderhoud, maar ook doordat heel veel inwoners zelf veel aandacht aan de bermen besteden. Er is ook gesproken over groot onderhoud van bomen net buiten het dop dit najaar (nadere informatie volgt later dit jaar) en over zwerfafval van drugs.

Op zaterdag 26 mei was de eerste gezamenlijke onderhoudsronde. Met schitterend weer en genoeglijk onderbroken door de wielerronde van Noordoost Drenthe die door Eexterzandvoort kwam. Er was een grote opkomst en gewapend met schoppen, schoffels en bosmaaiers is veel werk verzet. Martijn Holstein heeft met zijn tractor het grote werk gedaan. Vooraf is er gezamenlijk koffie gedronken, en na afloop was er veel vocht nodig om alles weer bij te vullen. Sommige deelnemers konden niet blijven eten, maar er waren ook mensen die wel mee aten ook al hadden ze niet mee gewerkt, en daar zijn we blij mee mee, want daar is het ook voor. Op 28 juli is de tweede ronde, we hopen op net zulk mooi weer en net zo’n hoge opkomst. En ook dan geldt, eet mee ook als je niet meegewerkt hebt. Maar altijd wel even vooraf aanmelden bij Marjan of Tanja.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 mei 2018 om 11:20

Opknapbeurt fietspad waterwingebied

WMD start op 26 april met het herstel van het fietspad door waterwingebied Breevenen.

Het bestaande pad wordt over een lengte van 6 kilometer verbreed en krijgt een betere, natuurlijke verharding.

Ook komen er nieuwe bankjes en informatieborden op de picknickplaats.

Het werk duurt ongeveer 3 weken. Fietsers kunnen gebruik maken van omleidingsroutes.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 april 2018 om 15:07

Storten Paasvuur

Storten paasvuur 24 maart en 31 maart 2018.

Tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur bestaat de mogelijkheid om hout te storten voor het paasvuur aan de Oudelandsdijk zelfde plek als vorig jaar.

Let op: alleen snoeihout, dus geen stobben of geverfd hout!

 

1e paasdag 1 april ontsteken van het paasvuur om 20.00 uur!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 maart 2018 om 09:57

Off-road rit Motor GP Eext

De Stichting Historische Motor GP Eext organiseert Zondag 4 a.s. een off-road rit voor motoren en quads, en komen ook dit jaar weer door het dorp.

De start is om 9:30 uur te Eext.

Meer informatie vindt u op www.gpeext.nl


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 februari 2018 om 09:25