Nieuwsberichten van Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


Afsprakenlijstje met WMD

Op 20 februari 2014 hebben we met een werkgroepje overleg gehad met de WMD. Tijdens dit overleg zijn er een paar afspraken gemaakt waarvan enkele al zijn uitgevoerd en anderen later dit jaar in gang zullen worden gezet.

1. Bruggetje breevenen voorzien van reflectoren door WMD.

2. Fietspaden zullen deze zomer door WMD worden behandeld tegen overwoekering door onkruid. Daarnaast zullen ze kijken wat er aan die delen (vooral tussen Krommedijk en Hooidijk) waar wateroverlast is bij veel regenval. Ook zal er worden gekeken naar een betere en veiligere aansluiting Nieuwedijk op de Vijzelweg.

3. WMD neemt het deel van de route van het dorpsommetje (Eexterzandvoort-Eexterveen) door het waterwingebied mee in hun maaibeleid.

4. De WMD wandelroute Breevenen wordt aangesloten op de hotspots Geopark Hondsrug wat weer een project is van het Recreatieschap Drenthe. Door het gebied van WMD komt een route van 6km die start op de hoek Nieuwedijk en Vijzelweg en die met paaltjes zal worden aangegeven. Parkeren van auto's voor de wandelaars die deze route wllen lopen is op de parkeerplaats in het Zwanemeerbos. WMD zal kijken naar de begaanbaarheid van de route van de parkeerplaats naar de route door het zwanemeerbos.

5. Natuurontwikkeling en beheer. Overlast door onkruid en mollen naar naastgelegen landbouwgronden en weiden. WMD zal inventariseren welke percelen veel overlast ervaren. Het maaibeleid zal hier enigzins op worden afgestemd mits er geen zeldzame soorten mee worden verstoord of beschadigt. Koers van verschraling blijft overeind voor het WMD gebied. Ook zal er worden gekeken naar wat de mogelijkheden zijn tegen de mollenoverlast.

6. Voormalige woning Wiiting zal niet worden verhuurd maar staat te koop. De schuur wordt in de loop van de zomer in gebruik genomen door terreinbeheer WMD.

7. Excursie met dorpsbewoners. Half juni wil de WMD een excursie organiseren door Breevenen voor de dorpsbewoners. Uitnodiging volgt nog.

De terreinbeheerder WMD is Peter Bartelds Tel: 06-55766814, e-mail: p.bartelds@wmd.nl

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 april 2014 om 20:21

paasvuur 2014

het paasvuur wordt weer opgebouwd. Vanmorgen was er al heel wat materiaal aangevoerd, zoals op de foto is te zien. Volgende week zaterdag kan ook nog snoeihout worden aangevoerd tussen 9 en 12 uur en tussen 1 en 4 uur. Wil iedereen zich aan deze tijden houden; dan is een bestuurslid van dorpsbelang aanwezig om aanwijzingen te geven. Alleen takken en geen boomwortels of sloophout. Het paasvuur wordt 2e paasdag 21 april om 20.00 uur aangestoken.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 april 2014 om 17:27

dorpsmaaltijd

Zaterdag 22 maart organiseren we een dorpsmaaltijd. Dit keer is dat een uitgebreid stamppotbuffet. Er is keuze uit meerdere stamppotten met toebehoren: vlees, worst, spek,  zilveruitjes en augurken; kortom: helemaal compleet. En natuurlijk hebben we een vegetarische variant. Tegen half 6 staat de maaltijd klaar.  Kosten zijn 6 euro per persoon, inclusief drankje.

Opgave door het ingevulde strookje van de flyer, die huis-aan-huis wordt verspreid, bij één van de bestuursleden van dorpsbelangen in de brievenbus te doen of door  een mailtje te sturen naar Frits Scholma, frits@scholmawoonflair.nl. Graag uiterlijk woensdag 19 maart

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 maart 2014 om 09:10

Cross motoren door Eexterzandvoort

Bij het bestuur van dorpsbelangen kwam het volgende bericht binnen:

De stichting Historische Motor GP Eext zal op zondag 16 februari een zogenaamde off-roadrit organiseren. Dat is een toertocht met cross-motoren waarbij men vertrekt in groepjes. Er is aan de tocht geen tijd en wedstrijdelement  verbonden.
Het parcours van de off-roadrit is ongeveer 50 km lang over; het uitgezette parcours gaat door bossen, maisvelden, landerijen, crossbanen, zandpaden en landweggetjes en deels over de openbare wegen.
Start en finish van de rit in Eext is aan de Jan Oostingweg in Eext. Het rennerskwartier zal worden opgesteld aan de Torenweg. 

 Na de keuring om 8.00 uur start de tocht om half 10 in Eext, om 3 uur 's middags is de laatste start. De organisatoren verwachten rond de 700 deelnemers; deelnemers mogen meerdere keren de route rijden.

 
De route gaat dit jaar ook door Eexterzandvoort. Het plan was om te rijden over de Nieuwedijk en daarna door de tunnel richting de Hilte etc. Dit jaar zal dit niet gaan. Daarom zal de route nu door Eexterzandvoort gaan. Vanaf de Nieuwedijk, Dalweg, de Oude Dijk op richting Eexterveen. Uiteraard zullen er borden worden geplaats “pas op motoren” en borden die herinneren aan de max snelheid van 30 km/uur. En de deelnemers moeten over de verharde weg rijden en mogen niet door de bermen crossen. Op zaterdag 15 en zondag 16 februari is er een ingericht coördinatiecentrum dat is te bereiken via het nummer 0592-262040. Zie ook de site www.gpeext.nl

 

Naschrift dorpsbelangen: vervelend dat we pas op het laatste moment hoorden over deze tocht.  Er zullen vast veel bezwaren zijn , maar de route ligt vast en vergunningen, voor zover nodig, zijn al verleend. 
De organisatoren hebben beloofd dat ze contact zullen opnemen met de klootschieters want klootschieten en motorcrossen is niet zo'n gelukkige combinatie. Ook hebben ze beloofd dat er een verkeersregelaar in het dorp komt te staan die de deelnemers zal manen zich aan de snelheid te houden en die er op toeziet dat er niet door de bermen gecrosst gaat worden. Als mensen constateren dat deelnemers zich niet aan die regels houden, kunnen ze contact opnemen met het coördinatiecentrum. En als er klachten zijn, horen wij dat ook graag

 

 Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 08 februari 2014 om 17:08

Ondanks brief; Dalweg wordt niet afgesloten

Bij de meesten zal, net als bij ons een brief van de gemeente bezorgd zijn dat volgende week maandag zal worden begonnen met kappen en snoeien van bomen en dat daarvoor wegen zullen worden afgezet. Dat klopt dus niet voor de Dalweg. Zoals al eerder aangegeven heeft Vereniging Dorpsbelangen daar ernstig bezwaar tegen gemaakt, vanwege de afsluiting van de tunnel onder de N33. Via wethouder Wassink is nu bereikt dat er lang de Dalweg niet gekapt en gesnoeid gaat worden zolang de tunnel is afgesloten.  Dat bericht kregen we vanmorgen van de gemeente, de brieven hierover waren toen waarschijnlijk al  verzonden.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 januari 2014 om 23:08

deel dorp afgesloten door boomonderhoud

De gemeente gaat aanstaande maandag beginnen met de onderhoudswerkzaamheden aan de bomen in ons dorp. Waarschijnlijk ontvangen jullie daarover morgen of overmorgen een brief. In die brief staat dat de wegen voor doorgaand verkeer worden afgesloten, maar dat bestemmingsverkeer er wel langs kan. Dat laatste is echter niet het geval, omdat het tunneltje van de Dalweg onder de N33 is afgesloten.

Als er bomen gekapt gaan worden, zoals bijvoorbeeld in flinke aantallen langs de Dalweg, wordt die Dalweg afgesloten. En dat betekent voor de 19 huishoudens van de Nieuwedijk en van de Dalweg vanaf Rienus Ferwerda tot het afgesloten tunneltje dat zij het dorp niet in en niet uit kunnen. Maar ook dat die mensen niet bereikbaar zijn voor hulpdiensten als er wat aan de hand is. We hebben daarover contact opgenomen met de gemeente om hen wijzen op die consequenties en om hen te vertellen dat dit niet te accepteren is en dat ze hun plannen moeten wijzigen. De gemeente stuurde ons als reactie dat ze de overlast voor ons zoveel mogelijk willen beperken door te beginnen met de bomen aan de Dalweg. Die gaan ze per drie omzagen en afvoeren. Dat duurt ongeveer een half uur en gedurende die periode wordt de weg afgezet. Dan gaan ze die afgezaagde bomen verwerken en wordt de weg even vrij gegegeven. Vervolgens wordt de weg weer afgezet voor de volgende drie bomen. Ze verwachten 2 dagen nodig te hebben voor het omzagen van de bomen, dan gaan ze snoeien. Dat gebeurt met een hoogwerker en dan kan bestemmingsverkeer er alleen langs als het noodzakelijk is. Twee dagen kunnen dus de 19 huishoudens tussen half 9 's morgens en vier uur 's middags het dorp vrijwel niet in of uit. En daarna overdag alleen als het noodzakelijk is......

En hoe zit het nou met de hulpdiensten zoals brandweer, politie etc? Daar heeft onze gemeente ook aan gedacht. Iedere dag neemt de opzichter contact op met de meldkamer om te vertellen waar de stremmingen zijn. Dan is het tenminste duidelijk voor de hulpdiensten dat ze een andere route moeten nemen. Welke dat is met een gesloten tunneltje??? Wat als er brand uitbreekt aan de Nieuwedijk of iemand bij het tunneltje een hartaanval krijgt? Dat vermeldt de mail niet.

Jullie medewerking wordt ook gevraagd. Of we onze auto willen parkeren buiten het wegvak waar de werkzaamheden zijn. Als je dus bij het tunneltje woont: auto bij het dorpshuis en eerst een half uurtje wandelen voordat je met de auto kan.

Het is duidelijk dat dit niet zo kan. Natuurlijk geeft het snoeiwerk wat overlast en zal je soms even moeten wachten: geen probleem. Maar mensen moeten wel het dorp in en uit kunnen en de huizen moeten bereikbaar zijn. Daarom vinden wij dat de snoei- en zaagwerkzaamheden uitgesteld moeten worden totdat het tunneltje weer open is. Dat hebben we de afdeling ruimte van de gemeente ondertussen laten weten. En we hebben hierover contact opgenomen met de verantwoordelijke wethouder, Bert Wassink. We houden jullie op de hoogte.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 januari 2014 om 20:02