Nieuwsberichten van Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


oudejaarsfeest

Maandagmiddag is er oudejaarsfeest op het sportveld in Eexterzandvoort. Wij plaatsen onze (nieuwe!) tent op het sportveld en zorgen voor de glühwein en overige drankjes. Er zijn vast hapjes. Als iemand zin heeft oliebollen, knijpertjes, spekkendikken etc. te bakken: welkom! Ongetwijfeld zijn er mensen die carbid gaan afschieten. Kortom: ouderwetse gezelligheid. Welkom allemaal vanaf twee uur op het sportveld!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 december 2012 om 19:12

ijsbaan weer winterklaar

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Zoals ieder jaar proberen we op een mooie dag in november de ijsbaar weer winterklaar te maken. En gisteren was het zo´n dag: schitterend zonnetje, de hele week was het vrijwel droog geweest dus de grasmaaiers konden de baan op! Gelukkig waren Jan Roelof, Nienke en Ingrid en Dirk in staat om op korte termijn te helpen. ´t Was geen straf, met dat heerlijke weer en de nazit was weer gezellig!.

In de loop van de week laten we de baan vollopen. Zullen we er met z'n allen op letten dat er geen rotzooi - stokken, stenen of wat dan ook - in het water gegooid wordt. Dat is zo lastig met het schaatsen.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 november 2012 om 12:48

Opening sportveld Eexterzandvoort

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Eexterzandvoort heeft zondag 11 november het opnieuw ingerichte sportveld feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Jur Wiersum, kern- en buurtgericht werken, en Bert Wassink, wethouder sportzaken, legden als eerste een spelletjesparcours af, waarna de bewoners de strijd aangingen voor de titel sportkampioen Eexterzandvoort 2012.

De herinrichting van het sportveld was al lang een wens van de bewoners. Dit jaar konden we het realiseren. We hadden zelf nog wat geld in kas en met aanvullende financiële steun van de gemeente en de provincie Drenthe en met veel inzet van vrijwilligers was het mogelijk er weer een mooi veld van te maken. Het sportveld werd de afgelopen zomer al intensief gebruikt; maar nu hebben we het officieel in gebruik genomen.

Jur Wiersum deed de eerste aftrap bij de voetbaldoeltjes, Bert Wassink volgde, ondanks rugblessure, goed. Nadat de beide heren de rest van het parcours: de basket, de knikkerpotjes en de jeu de boulesbaan hadden afgelegd, waren de bewoners aan de beurt. Vooral de jeugd deed vol enthousiasme zijn best. De familie Rietman bleek de sportiefste familie, met Stijn, Guido en Isabel op de respectievelijk 4de, 3de en 2de plek. Maar de meeste punten had Ilse Witting en zij werd daarmee de sportkampioen 2012 van Eexterzandvoort.

Iedereen kan gebruik maken van het sportveld en we hopen dat veel mensen dat gaan doen. En als je een idee hebt voor een wedstrijdje; iets wilt organiseren: neem vooral initiatief. Er zijn vast mensen in het dorp te vinden die mee willen doen. Dus neem contact op met de activiteitencommissie, met het bestuur van dorpsbelang. Of bel of mail elkaar gewoon.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 november 2012 om 17:45

jaarlijkse fietstocht.

09 september 2012

Zondag 9 september organiseert Dorpsbelangen Eexterzandvoort haar jaarlijkse fietstocht. Iedereen is welkom om mee te fietsen. Vertrek vanaf 9.30 uur bij het Dorpshuis. Na afloop, zo tegen half 4, is er een drankje. Kosten: 1 euro inclusief 1 consumptie na afloop.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 08 september 2012 om 20:09

Foto van Kai - nog steeds vermist!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 augustus 2012 om 08:50

vermist sinds 13 aug: Kai, de rode kater van max en ivonne en kinderen

Van Max en Ivonne kregen we vanmorgen een mailtje dat hun rode kater al sinds maandag 13 augustus vermist is -ze zijn zelf nog op vakantie in kroatië. Heeft iemand de kater gezien??? Graag melden bij Wim Polman; tel. 468413


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 17 augustus 2012 om 10:17

foto's Paasvuur 2012


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 april 2012 om 19:25

Enkele berichten van ‘het energiefront’

BERICHT ÉÉN

Beste mededorpsbewoners,

De energiewerkgroep heeft zich voorgenomen u regelmatig te informeren over de bezigheden van deze werkgroep. We gaan dit op twee manieren doen:

a.         Op de website van Eexterzandvoort;

b.         Via de maandelijkse agenda van ons dorp, op de achterkant van ‘Het Groentje’.

De ‘energieberichten’ op de website en in ‘Het Groentje’ verschijnen alleen als wij denken dat er iets te melden valt.
Dit is het eerste Energiebericht van de werkgroep voor de website.

Op dit moment hebben wij de volgende zaken aan u te melden:

1.      De energiescan (EPA)

Er zijn ruim 20 huishoudens in Eexterzandvoort die hebben aangegeven een vrijblijvende en gratis energiescan (EPA= Energie Prestatie Advies) van hun woning willen laten maken. Wij hebben ook ons dorpshuis voor deze scan aangemeld. Er is hier contact over geweest met de gemeente Aa en Hunze (de financier). Daarnaast is er een contract afgesloten met het bedrijf Eco-Reest dat de EPA’s voor ons gaat uitvoeren. Zij die zich voor een EPA hebben opgegeven krijgen hier binnenkort bericht over. Mochten er nog huishoudens zijn die alsnog zich willen opgeven voor het laten doen van een EPA, dan is met de gemeente afgesproken, dat dit nog kan. Dus schroom niet. Het kost niets en levert alleen maar informatie waar u uw voordeel mee kan doen!

2.      Energie Coöperatie Oostermoer (ECO)

Voor gezamenlijke inkoop van goedkope en duurzame energie is ons dorp te klein (te weinig volume). Tijdens de laatste dorpsvergadering is daarom besloten te onderzoeken of en hoe we ons initiatief kunnen verbreden. Maar dan wel op een manier waarbij de betrokkenheid van de inwoners van ons dorp gewaarborgd is! We zijn hierbij uitgekomen op de volgende constructie. Een grote overkoepelende energiecoöperatie, die gevoed en aangestuurd wordt door plaatselijke kleinere coöperaties (werkgroepen?). Vergelijkbaar met hoe de Rabobank werkt. Op dit moment gaan de gedachten uit naar een overkoepelende energiecoöperatie in de Oostermoergemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-Odoorn). Of dit tot de mogelijkheden behoort en hoe dit vormgegeven kan worden zijn we nu aan het onderzoeken. Voor dit onderzoek hebben we een aantal acties in gang gezet, te weten:

  • Het maken van een bedrijfsplan waarin alle reële mogelijkheden op een rij worden gezet en de organisatie verder wordt uitgewerkt;
  • Gesprekken met een notaris, waar in wordt nagegaan, hoe een dergelijke Rabo-constructie juridisch kan worden vorm gegeven;
  • Gesprekken met potentiële energieleveranciers (Greenchoice en Qurrent);
  • Medio februari/maart gaan we zoveel mogelijk dorpsverenigingen en andere organisaties/personen in de Oostermoergemeenten uitnodigen. Dit om te onderzoeken of er voldoende draagvlak voor dit initiatief te krijgen is. Binnenkort gaat hiervoor een vooraankondiging de deur (de computer) uit;
  • Een bezoek aan een energiecoöperatie in Duitsland, waar men al veel verder is met dit soort initiatieven dan in Nederland georganiseerd door o.a. de Milieufederatie Drenthe;
  • Het maken van een website voor ECO (www.eco-oostermoer.nl).
  • Het mailadres is inmiddels in gebruik: u kunt ons bereiken via info@eco-oostermoer.nl.

3.      De werkgroep

De werkgroep is recent uitgebreid met Devika Raktoe en bestaat nu dus uit: Rudy de Bruin (voorzitter), Duncan den Boer, Nienke van der Tuijn, Martijn Homburg en Rienus Ferwerda. Gezien de enorme hoeveelheid werk zijn nieuwe werkgroep leden van harte welkom. Als u naar aanleiding van dit Energiebericht vragen heeft dan kunt u altijd met één van de werkgroep leden contact opnemen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 januari 2012 om 12:05