Nieuwsberichten van 2011


oudejaarsfeest

We gaan het oude jaar weer gezellig afsluiten in Eexterzandvoort. Iedereen is zaterdag vanaf 2 uur welkom. Er staat een tent op het sportveld, er is snert, glühwein, oliebollen, knieperties en wat er nog meer bij oudjaar hoort. Ongetwijfeld gaan mensen carbid schieten. Voor de kids draait een dvd in het dorpshuis. En voor wie zelf wat wil toevoegen aan de gezelligheid, graag. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 28 december 2011 om 17:37

een lege boekenkast

donderdag 22 december werd voor de laatste keer de computer voor de bestelbieb opgestart, de laatste boeken ingenomen, en de laatste handelingen verricht.

De vrijwilligers, Anita, Neeltje, Marjan, Geert, en Jannet  werden heel hartelijk bedankt voor hun inzet, en er werden daarbij ook een aantal kadootjes uitgedeeld. o.a. een fles echte Vin d'Hollandair, maar ook een kadobon van stichting Dorpshuis en een kadobon van de bibliotheek Gieten. de laatste werd uitgedeeld door Renee vd Weijde van de genoemde bibliotheek. Het was een gezellig samenzijn met een aantal lekkernijen, koffie en thee.

Het is de bedoeling dat de planken niet lang leeg blijven. We gaan proberen een eigen boeken-uitlees op te zetten, met uitgelezen boeken van onze dorpsgenoten en een aantal afgeschreven boeken van de bibliotheek. U hoort hier in het nieuwe jaar meer over. 

 

 

 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 december 2011 om 20:56

Zorgexperiment in Eexterzandvoort

In september 2011 ondertekenden 18 organisaties in Oost-Drenthe het convenant Zorgkracht in Krimpgebieden. Met dit convenant werd het startsein gegeven voor een zorgexperiment in het veenkoloniale gebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Ook Eexterzandvoort hoort bij het experimentgebied. Het doel van het zorgexperiment is dat verschillende aanbieders van zorg, mantelzorg, welzijn, huisvesting en anderen met elkaar garant staan voor zorgverlening in een sterk vergrijzend gebied in Oost-Drenthe. Hierbij staat de vraag van de bewoners centraal.

Om die zorgvraag boven tafel te krijgen voert STAMM CMO in januari een groepsgesprek met bewoners. Het gaat om een eenmalig gesprek met een groep van 10-15 personen. Iedereen mag meedoen. Het gesprek zal ongeveer 1.5 uur duren en zal ’s avonds plaatsvinden. Wilt u meedoen aan dit gesprek dan kunt zich opgeven bij Erwin Matijsen van STAMM CMO (ematijsen@stamm.nl of 06 835 690 63) of bij het bestuur van de vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort. Jannie Schonewille is de contactpersoon (jschonewille@eexterzandvoort.com).  Voor meer informatie over het experiment kunt u kijken op: http://bit.ly/zorgkracht.


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 december 2011 om 12:41

laatste avond bestelbieb

22 december is de laatste bestelbieb avond

en dat willen we graag op een leuke manier afsluiten met koffie en..

loop dus even binnen en neem meteen even de nog in te leveren boeken, cd's dvd's mee

 

 


Bericht geplaatst door: Bestelbieb op 13 december 2011 om 20:22

Toneel zoekt decor!!

Nu de toneelrepetities al weer druk aan de gang zijn om in febr. een mooi stuk ten tonele te brengen, zijn de leden ook al  bezig met hun decor. Dit jaar zal het allemaal weer buiten afspelen dus kunnen ze het doek van enkele jaren geleden mooi gebruiken. Maar!!! het is niet te vinden. Wie kan hen hiermee helpen en weet waar het kleed, prachtig beschildert met allemaal bomen, kan zijn. U zou de toneelvereniging er een groot plezier mee doen als u weet wat er mee gebeurd is. U kan tel. contact opnemen met Marita, tel.: 0598-468580

B.v.d. de toneelvereniging


Bericht geplaatst door: Redactie op 06 december 2011 om 19:21

Creatief bezig zijn.

De aktiviteiten comm. wil op donderdag 8 december, voor diegene die het gezellig vindt, gaan bloemschikken ( evt. al voor de kerst) in het dorpshuis. Wel is het de bedoeling dat u zelf voor een bakje, vaas, groen, evt. bloemen en oase zorgt. In het dorpshuis zijn nog diverse kralen, ballen, linten e.d. te gebruiken. Wilt u dat wij voor een mooie vaas o.i.d., bloemen en oase moeten zorgen dan moet u dit voor woensdag 7 december even aan Joke laten weten. De avond begint om 20.00 uur en de kosten bedragen 5,00 euro. Dit is incl. koffie, drankje en materialen die al aanwezig zijn in het dorpshuis. Opgave is niet persé nodig, maar wordt wel op prijs gesteld. Tel. Joke:324258


Bericht geplaatst door: Redactie op 01 december 2011 om 18:02

belkring AED

Eexterzandvoort heeft al enige tijd een AED. Dat apparaat hangt in het dorpshuis; niet de meest handige plek. Bovendien hebben we ook geen aangemelde kring van mensen die gecertificeerd zijn. Dat gaat veranderen. Een groep van 8 mensen in het dorp, die gecertificeerd zijn om te reanimeren en die de AED kunnen bedienen, gaan een kring vormen. Als er bij de meldkamer een melding komt voor Eexterzandvoort, kunnen zij dan opgeroepen worden om te reanimeren. Acht mensen zijn bji ons bekend, maar wellicht zijn er meer mensen gecertificeerd die wel opgeroepen willen worden. Die kunnen zich melden bij Jannie Schonewille 468343 of jschonewille@eexterzandvoort.com
Woensdagavond 30 november komt het groepje gecertificeerden bij elkaar om afspraken te maken over de registratie en het apparaat.
Voor de mensen die niet gecertificeerd zijn: we zijn bezig met het organiseren van een instructieavond. Meer hierover op de ledenvergadering; 15 december aanstaande.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 november 2011 om 22:30

IJSBAAN MAAIEN

De winter komt er weer aan dus de ijsbaan moet weer winterklaar gemaakt worden. Zaterdagmiddag om 14.00 uur gaan we er mee aan de slag: maaien, harken en kanten maaien. We zoeken nog vrijwilligers. Wie zin heeft om mee te helpen: welkom. Graag een hark, bosmaaier en, als dat mogelijk is, een zitmaaier meenemen. Het zou mooi zijn als je je even aanmeldt bij Wim Polman, tel: 468413 , email: wmpolman@hetnet.nl of bij Henk Vedder,  tel: 468268; email: vedde229@planet.nl


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 02 november 2011 om 22:00

Oud papier!

Vrijdag 4 november a.s. komen we vanaf 13.00 uur weer bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. De volgende ophaal ronde is vrijdag 2 maart 2012.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis d'Aol School op 31 oktober 2011 om 17:44

Wintertijd!

 A.s. zaterdagnacht doet de wintertijd weer z'n intrede. Om 03.00 uur moet de klok één uur achteruit worden gezet. In het laatste weekend van maart 2012 gaat de zomertijd weer in.

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 29 oktober 2011 om 23:29

Dorpshuis.

Nu het nieuwe seizoen van activiteiten in het dorpshuis weer van start is gegaan is het al diverse malen voor gekomen dat een vereniging bij aanvang de vloer vies aantrof en eerst moest vegen. Bij deze doen we dan ook een verzoek aan allen die gebruik maken van het dorpshuis, om na gebruik de vloer aan te vegen en zonodig te dweilen. We kunnen zo de kosten van de huur laag houden. Wordt hij na gebruik niet schoon achter gelaten dan zijn we als bestuur genoodzaakt om de huur prijs te verhogen, zodat iemand dit 's morgens na een activiteit tegen betaling komt schoonmaken.

 B.v.d. het bestuur van stichting dorpshuis.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis d'Aol School op 29 oktober 2011 om 11:39

Informatieavond duurzame energie een succes

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan


De werkgroep ‘Eexterzandvoort EnergieNeutraal’ (EEN) kan terugzien op een geslaagde bijeenkomst. Behalve veel dorpsbewoners waren er ook vertegenwoordigers van andere dorpen, de gemeente (wethouder B. Wassink) en de provincie Drenthe ( de heer Koops) aanwezig.

Jannie Schonewille opende de avond, heette de aanwezigen welkom en stond kort stil bij de aanleiding voor het ontstaan van de werkgroep ‘EEN’ tijdens de ledenvergadering in maart jl. van de vereniging dorpsbelangen.  Vervolgens gaf ze het woord aan Rudie de Bruin van de werkgroep, die de avond zou leiden.

Rudie gaf een toelichting op het programma van deze avond en ging in op de activiteiten die ‘EEN’ de afgelopen maanden had ondernomen, zoals het verzamelen van informatie, het bezoeken van verschillende bijeenkomsten, het contact met de gemeente Aa en Hunze, het opstellen, het verspreiden en verwerken van een vragenlijst om het draagvlak binnen ons dorp te onderzoeken.

Bijna 90% van de inwoners had de vragenlijst ingevuld. Uit de uitkomsten bleek dat bijna 90% (misschien) geïnteresseerd is te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. En ruim 80% om na te gaan of we gezamenlijk energie kunnen opwekken en/of inkopen. Met andere woorden er is groot draagvlak in het dorp voor de werkzaamheden van de werkgroep.

Richard Ton uit Langelo, voorzitter van de ‘Energie Coöperatie Noordse Veld’ hield een enthousiast betoog over het ontstaan van deze coöperatie uit een initiatief van het dorp Langelo. Een coöperatie die Langelo ‘ontgroeit’ is en inmiddels werkt voor de hele gemeente Noordenveld. Het doel van deze coöperatie is om in 2020 deze gemeente helemaal CO2 neutraal te maken. Met wil dit bereiken door het adviseren over energiebesparing en het leveren en zelf opwekken van energie. Ze doen dit naar voorbeeld van vergelijkbare coöperaties op Texel en Ameland. Het voert te ver hier het hele verhaal te reproduceren. Als u daar in geïnteresseerd bent kunt u de hele presentatie lezen op hun website lezen onder het tabblad ‘presentaties’ (www.ecnnoordseveld.nl).

Na de pauze leidde Rudie de discussie met de aanwezigen. Enkele zaken die aan de orde kwamen waren: de ‘ideale’ schaalgrootte van een coöperatie in relatie tot de opbrengsten en de betrokkenheid van de dorpen, de terugverdientijd van zonnepanelen, de rol van energiemaatschappijen, e.d. De gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe gaven te kennen dit initiatief toe te juichen en waar mogelijk te ondersteunen. Zo gaat de gemeente op zoek naar een stagiaire, die de werkgroep kan ondersteunen bij haar werkzaamheden. Vertegenwoordigers van de andere dorpen bleken zeer geïnteresseerd in dit initiatief en gaven te kennen op korte termijn contact met de werkgroep te zullen opnemen.

Aan het eind van de avond tekenden flink wat dorpsbewoners in op de lijst voor het laten doen van een gratis en vrijblijvende energiescan. De werkgroep gaat nu o.a. onderzoeken of opschaling met andere dorpen mogelijk/wenselijk is (b.v. de vorming van een coöperatie) met behoud van de eigenheid van betrokken dorpen, welke mogelijkheden het dorp biedt voor de plaatsing van zonnepanelen, bio-vergistingsinstallaties, energiebesparing  e.d.

 

 

Werkgroep Eexterzandvoort EnergieNeutraal


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 oktober 2011 om 21:16

Informatieavond duurzame energie

Tijdens de laatste dorpsvergadering is een initiatiefgroep ingesteld om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn goedkope en duurzame energie voor de inwoners van ons dorp te organiseren en of hier voldoende belangstelling voor is.

 

Op dinsdagavond 25 oktober  om 20.00 uur worden de uitkomsten van dit onderzoek in ‘D’Oal School’ gepresenteerd en zal met elkaar overlegd worden hoe we hiermee verder kunnen.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

Zaal open om 19.30 u.

 

  1. Opening van de bijeenkomst door Jannie Schonewille.
  2. Rudie de Bruin vertelt over de werkzaamheden van de werkgroep en presenteert de uitkomsten van de vragenlijst, die iedere inwoner heeft gekregen.
  3. Richard Ton vertelt over zijn ervaringen met een soortgelijk initiatief in Langelo.
  4. Pauze.
  5. Discussie over de vraag ‘hoe verder?’
  6. Sluiting omstreeks 22.00 uur.

 

Rudie de Bruin, Rienus Ferwerda en Martijn Homburg


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 oktober 2011 om 10:25

bestelbieb dreigt te sluiten

 Leden van de bestelbieb weten het ondertussen; per brief kregen ze de mededeling dat per 1 januari de bestelbieb opgeheven wordt. Ook het bestuur van de vereniging dorpsbelangen, het bestuur van stichting dorpshuis en nota bene de vrijwilligers kregen zo'n brief in de bus. Wij zijn daar niet blij mee; niet met het feit dat er een voorziening verdwijnt die we voor het grootste deel met z'n allen in stand houden; Niet met het feit dat het dorpshuis hiermee een belangrijke inkomstenbron verliest. En de manier waarop dit gaat vinden we ook echt beneden de maat. Eind 2006 werd de bestelbieb met veel bombarie door gemeente en bibliotheek gepresenteerd als alternatief voor de bibliobus. De afgelopen jaren hebben vrijwilligers er hard aan getrokken om er een succes van te maken; en na krap 5 jaar besluit de gemeente dat het maar over en uit moet zijn. Zonder enig overleg met de vrijwilligers of met het dorp. Dat laten we niet zo maar gebeuren.
De bestelbieb, dorpshuis en dorpsbelangen hebben een brief gestuurd naar de gemeente; naar het college van B&W, de gemeenteraad en de politieke partijen om onze bezwaren te laten weten. En omdat wij ook snappen dat de gemeente moet bezuinigen, hebben we aangeboden om voortaan zelf te boeken uit Gieten te halen en weer terug te brengen. Dat scheelt weer in de kosten. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 18 oktober 2011 om 19:54

Geen knutselmiddag!

Jammer, maar de knutselmiddag a.s. donderdag 20 okt. voor de kids gaat wegens te weinig belangstelling NIET door. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 15 oktober 2011 om 17:46

sportyoga

Sportyoga gaat beginnen: iedere maandagavond en eens in de twee weken op donderdagavond. De eerste les is maandagavond 3 oktober om 19.30 uur.


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 oktober 2011 om 17:42

Modeshow Ozoo.

Op woensdag 26 Oktober a.s. geeft kledingzaak OZOOO uit Veendam een modeshow in het dorpshuis. Dit met medewerking van haarstudio Renate. Deze avond wordt de herfst- en wintercollectie van 2011/2012 geshowd. De entree voor deze avond is € 5,00 incl. 4 consumpties. Lijkt het u leuk en wilt u zeker zijn van een plaats meld u dan voor 24 oktober even aan bij Joke ( 324258). De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


Bericht geplaatst door: Redactie op 02 oktober 2011 om 20:05

Knutselmiddag voor de jeugd.

Op donderdagmiddag 20 oktober ( herfstvakantie) willen we met de kinderen iets leuks gaan maken voor de vogels. Ook is het geen probleem als er vriendjes/ vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mee doen. Als het maar gezellig is.We starten deze middag om 13.30 uur in het dorpshuis. Wel willen we graag dat je, je voor 13 oktober opgeeft bij Joke, tel.: 324258. Dit ivm. de inkoop. De kosten voor deze middag bedragen € 5,00. per kind, dit is incl. een drankje.


Bericht geplaatst door: Redactie op 13 september 2011 om 17:25

Herfststuk maken.

Nu de herfst dit jaar vroeg zijn intrede heeft gedaan, leek het de aktiviteitencom. wel gepast om ook het nieuwe seizoen in herfstkleuren te beginnen. Het is dan ook de bedoeling om op donderdag 6 okt. te gaan bloemschikken met materiaal die u zelf uit eigen tuin mee neemt: zaaddozen, pompoenen, hortensia, klimop, lampionnetjes en meer ander soort groen wat voor het bloemschikken geschikt is. Tevens vragen wij ook van u om zelf voor een mooie pot, ketel of schaal ( denk groot) te zorgen waar u dit herfststuk op wilt maken en materiaal als een mesje of tang. De kosten voor deze avond bedragen € 3,00 dit is incl. koffie. Opgave is niet nodig.

Hebt u zin aan een gezellige avond en lijkt het u leuk om te doen , kom dan tegen 20.00 uur naar het dorpshuis.

Deze avond horen we ook graag wat voor verdere ideeen/ wensen er zijn om ook eens te organiseren of deponeer een briefje in de ideeënbus

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 september 2011 om 20:35

Opbrengst KWF collecte.

Vorige week was de jaarlijkse collecte voor de KWF. Vanmorgen zijn de bussen ingeleverd en vanmiddag kregen we te horen dat de collecte in Eexterzandvoort: € 163,15 heeft opgebracht. Super. Namens de collectanten nogmaals bedankt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 september 2011 om 18:15

Burendag

De vierde zaterdag van september is het burendag, dit jaar valt dat op 24 september. het is de bedoeling dat buurten en dorpen dan met elkaar iets doen voor hun buurt of dorp; iets opknappen, bouwen, maken etc. Een paar jaar geleden hebben wij in Eexterzandvoort het fietsenhok van een mooie schildering voorzien op burendag. Oranjefonds en Douwe Egberts hebben een fonds ingesteld; daaruit kunnen buurten en dorpen 500 euro ontvangen als ze op burendag iets gaan doen. Dus is de vraag: heeft iemand nog een schitterend idee voor burendag 2011? Meld het ons; één van de bestuursleden van de vereniging dorpsbelangen. Wel snel zijn want de aanvraag moet zaterdag 10 september bij het Oranjefonds liggen! zie ook de website van burendag


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 07 september 2011 om 20:50

storm velt bomen aan de Nieuwe dijk

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Afgelopen nacht kwam de eerste najaarsstorm over. Het schijnt Irene te zijn, een restant van de orkaan die New York op z'n kop zette. In Eexterzandvoort hebben we dat gemerkt. Het waaide afgelopen nacht behoorljik hard; twee bomen aan de Nieuwe dijk sneuvelden in het geweld van een bui. De brandweer rukte met 2 wagens uit om de weg weer vrij te maken, zodat de aanwonenden weer naar hun werk konden.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 07 september 2011 om 19:57

geslaagde fietstocht

Afgelopen zondag was de jaarlijkse fietstocht. Wim Polman had een fraaie route uitgezet, via Gieten, over de nieuwe fietsbrug bij de rotonde naar Eext, door naar Anloo, Schipborg, Zuidlaren en Zuidlaarderveen, en via het Kieldiep terug. Sommige deelnemers denken meer in café’s en restaurants dan in dorpen, en ook die kwamen dit keer goed aan hun trekken. Het is wel eens anders geweest, maar dit keer was het aangenaam fietsweer. Wel valt er een valpartij te melden. Bij een smal bruggetje in Annerveensche Kanaal bleek Annie Hilbolling haar fiets niet meer onder controle te hebben. Jan viel ook, Anne was er ook bij betrokken, en toen Harm de Jonge achterom keek om de schade op te nemen, gleed ook hij onderuit. Volgens de ooggetuigen rolde hij bijna in het kanaal. Uiteindelijk kwam iedereen er schadevrij vanaf. Tegen een uur of drie waren de eersten terug, en toen kwamen de verhalen los. Natuurlijk over de valpartij, die steeds omvangrijker werd naarmate de middag vorderde. Maar ook over spruitjes en pinda’s, die goed schijnen te zijn voor de liefde. Het was ’s avonds al vroeg rustig in Eexterzandvoort.


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 september 2011 om 19:33

Sportyoga in Eexterzandvoort.

Al twee jaar hebben we geen sportactiviteit meer in het dorpshuis. Daar gaat nu verandering in komen. Nienke van der Tuijn woont al geruime tijd in Eexterzandvoort (Nieuwedijk 1), is gediplomeerd bewegingsdeskundige op diverse terreinen en wil graag lessen ‘sportyoga’ organiseren.

Sportyoga is yoga, maar dan wel actief.. Het is een combinatieles van diverse body&mind elementen zoals power yoga, pilates en tai chi). Het is spiertraining, voor de opbouw van flexibiliteit en kracht, en ontspanning, om een gevoel te krijgen van rust en kalmte. Nienke kan trainen op verschillende niveaus en de lessen zijn voor alle leeftijden en voor mannen en vrouwen. Nieuwsgierig? Nienke gaat 2 proeflessen geven: op maandag 19 september en dinsdag 20 september: ’s avonds van half acht tot 9 uur. Deze avonden zullen we bekijken of er voldoende animo is voor sportyoga en wat daarvoor het meest geschikte tijdstip is. Het is de bedoeling om dan in oktober te starten met lessen.
De kosten bedragen 5 euro voor een les van anderhalf uur.

De proeflessen zijn gratis. Neem wel een matje mee, als je die hebt (zo niet, neem even contact op met Nienke), een handdoek en een bidon met water. Trek makkelijke kleren aan en geen sportschoenen. Blote voeten of antislipsokken. Meer weten of je alvast opgeven: nvandertuijn@hotmail.com of 06 50471940.


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 augustus 2011 om 21:10

Fietstocht

Jaarlijkse fietstocht wordt gehouden op zondag 4 september. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen.

Vertrek Dorpshuis vanaf 9.30 uur.

Na afloop van de fietstocht is er gelegenheid om een borrel te nemen bij het dorphuis.

Bij slecht weer gaan we een week later op 11 september.


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 augustus 2011 om 12:36

Biljartclub zoekt leden

Voor de biljartclub van Eexterzandvoort begint eind augustus de competitie weer. Hierin wordt gespeeld in twee ploegen die om de week op maandagavond in het dorpshuis een partij spelen. Het gaat daar onder het genot van koffie en een drankje zeer gezellig aan toe. Nu is deze club naarstig op zoek naar versterking. Lijkt het u daarom leuk om 1 keer in de 14 dagen hier ook aan mee te doen dan verzoeken we u om contact op te nemen met dhr. H. Bakker. Tel. 0598-468390. Hij kan u  meer vertellen over de gang van zaken. U hoeft niet perse woonachtig te zijn in Eexterzandvoort. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 07 augustus 2011 om 20:45

Eexterzandvoort op zoek naar goedkopere energie

Olie en gas worden elk jaar duurder. En de verwachting is dat de prijzen steeds sneller zullen stijgen. Niet alleen omdat er door landen als China en India steeds meer vraag naar energie is, maar ook omdat het produceren van CO2 (dat vrijkomt bij het verbranden van olie en gas)  steeds zwaarder belast zal worden. Europa, Nederland en ook de gemeente Aa en Hunze hebben doelen vastgesteld om de productie van CO2 drastisch te beperken. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven in de vorm van bijvoorbeeld zonne-energie, wind, aardwarmte of biovergisting. Het rendement van deze vormen van energie neemt steeds verder toe waardoor de aanschafprijs van bijvoorbeeld een zonnepaneel vaak al na 5 jaar is terugverdiend. En daarna heb je dus gratis energie!

Wat betekent dit nu voor een dorp als Eexterzandvoort? We kunnen natuurlijk gewoon afwachten en de grote energiemaatschappijen volgen. We kunnen ook allemaal voor onszelf gaan uitzoeken of we iets slims kunnen verzinnen. En we kunnen er voor kiezen om gezamenlijk op te trekken en daardoor de beste en goedkoopste oplossing te vinden. Gezamenlijk als dorp of met een aantal omliggende dorpen. Je kunt dan denken aan het per woning bekijken of er nog wat aan isolatie gedaan kan worden, aan het uitzoeken of we collectief energie kunnen inkopen zodat we korting op de tarieven krijgen, en aan het uitzoeken hoe we op de beste en goedkoopste manier gebruik zouden kunnen maken van bijvoorbeeld zonne-energie of aardwarmtesystemen.

Natuurlijk gaat dit alleen lukken als veel mensen meedoen. Daarom gaan we binnenkort huis-aan-huis om iedereen wat informatie te overhandigen en te vragen een vragenlijst in te vullen. In september organiseren we dan een bijeenkomst voor het hele dorp in het Dorpshuis om te bekijken of en hoe we verder gaan.

“We” zijn een werkgroep in oprichting, die in opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen, aan het werk is gegaan. Voorlopig met Rienus Ferwerda, Martijn Homburg en Rudie de Bruin. Maar we zoeken nog versterking; om mee te werken of om mee te denken, bijvoorbeeld over wat goedkope en duurzame energie zou kunnen betekenen voor het boerenbedrijf.

We komen dus binnenkort aan. Mailen kan nu ook al: Rudie@a49advies.nl


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 juli 2011 om 12:21

Uitbetaling jachtgeld.

Voor de mensen die vrijdag niet hun jachtgeld opgehaald hebben; donderdagavond 21 juli is er nog een gelegenheid. Van 20.00 uur tot 20.30 uur in het dorpshuis


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 juli 2011 om 21:03

Bestelbieb.

Daar er donderdagavond diverse inwoners voor een dichte dorpshuisdeur stonden en geen boeken konden ruilen is er de mogelijkheid om dit vrijdagavond 15 juli om 19.00 uur even te doen. Marjan zal dan een kwartiertje in het dorpshuis zijn om u te helpen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 14 juli 2011 om 21:41

maaien

In het WMD-gebied staat het  jacobskruiskruid volop en overvloedig in bloei, daarom vroegen we de WMD wanneer er gemaaid gaat worden. Hun antwoord: 'aanstaande donderdag (vandaag dus) wordt er begonnen met het maaien, maar we kunnen niet alles maaien vanwege zeldzame fauna.'.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 juli 2011 om 08:28

vrijwilligers gezocht voor de Drentse Bluesopera

De Drentse Bluesopera is een grootschalig muziektheaterspektakel aan de voet van de Hondsrug bij Gieten. Deze vrolijke satire over de dilemma's van jonge boeren en de toekomst van Drenthe wordt gezongen en gesproken in de Drentse taal. Ingrediënten? Een cast van 30 man, topmuzikanten (van de Blizzards, Lohues en Normaal), nieuwe Drentse Blues, Harry Muskee, trekkers, een schreeuwkoor, giertanken, honderd strobalen en een 10 meter lange Diddly Bow. Na afloop zult u moeten toegeven: "Zukswat hew nog nooit zien".

Voor de opvoering van de voorstellingen is men voor sommige weken/functies nog op zoek naar vrijwilligers. Je kunt meer informatie vinden op de website www.dedrentsebluesopera.nl, kijk bij vacatures en vervolgens bij vrijwilligers. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen aan hans@dedrentsebluesopera.nl. Geef aan welke functie je wilt hebben en welke periode je wilt meedoen. Vergeet niet naam, adres en telefoonnummer te vermelden.


Bericht geplaatst door: Redactie op 01 juli 2011 om 10:25

geslaagd concert TOGIDO


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 28 juni 2011 om 23:57

Oud papier!

Vrijdag 1 juli a.s. komen we vanaf 13.00 uur weer bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. De volgende ophaal ronde is vrijdag 4 november 2011.

 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis d'Aol School op 28 juni 2011 om 19:46

nieuwe prentenboeken in de bestelbieb

voor de jongste lezertjes uit ons dorp zijn weer nieuwe prentenboeken binnengekomen

 


Bericht geplaatst door: Bestelbieb op 28 juni 2011 om 19:00

Oprichting Loopgroep Running Therapie Drenthe

Running Therapie Drenthe heeft vanaf 12 maart 2011 een 6 tal dames voorbereid op de Run van Gieten. Echter toen het einddoel naderde kwamen de loopsters met de vraag: "Wat gaan we doen, als we de run gelopen hebben?"

Het feit, dat de vraag uit de groep zelf kwam en eigenlijk iedereen door wilde gaan, gekoppeld aan het enthousiasme, waarmee de groep de afgelopen drie maanden trainde, heeft ons doen besluiten om het te proberen. We gaan in een half jaar proberen een groep op te bouwen van 15 lopers en loopsters. Het is de bedoeling om op een vast parcours van ongeveer 500 meter de trainingen uit te voeren.

Vanaf zaterdag 4 juni verzamelen we voor de trainingen op de parkeerplaats bij zwembad ‘t Zwanemeer in Gieten. Wees op tijd want we beginnen stipt om 10.00 uur. De trainingen duren circa 75 minuten en zijn iedere zaterdag op hetzelfde tijdstip.

Tijdens de trainingen wordt o.a. aandacht besteed aan looptechniek, goede kleding, blessurepreventie, voeding en drinken. Zorg voor gemakkelijk zittende sportkleding en comfortabele (hard)loopschoenen. Met de huidige temperaturen is het raadzaam een handflesje met water mee te nemen.

Aanmelden
Ga voor aanmelding naar het aanmeldingsformulier op de website: www.runningtherapiedrenthe.eu . Deze kun je invullen en mailen.

Even bellen met Jans Kuik, tel:             0598-468661       of             06-12721162       kan natuurlijk ook.


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 juni 2011 om 21:57

wie z'n barbecue mogen we gebruiken

Zaterdagavond is de jaarlijkse barbecueavond. Al heel wat dorpsgenoten hebben zich opgegeven. Voor het groeiende aantal vegetariërs onder ons zoeken we voor deze avond een extra barbecue; electrisch of gas. Wie heeft er één en wil deze wel uitlenen? Graag een berichtje naar één van de bestuursleden.
Overigens: als je nog wilt meeëten die avond: welkom. Ook dan graag even melden bij ons.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 17 juni 2011 om 05:42

werkgroep duurzame energie van start

Op dit moment is er veel te doen over plannen voor windmolens aan de oostkant van de gemeente Aa en Hunze. Op de ledenvergadering van 28 mei is dit ook ter sprake gekomen. Vastgesteld werd dat er allerlei mogelijkheden zijn zelfvoorzienend te zijn wat betreft energie en dat het heel aantrekkelijk kan zijn om dit als bewoners van Eexterzandvoort  (of met meerdere dorpen) gezamenlijk op te pakken. De vergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om een werkgroep in te stellen om uit te zoeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.
Die werkgroep is er ondertussen en bestaat uit Rudie de Bruin, Martijn, Rienus Ferwerda en Geert Seffinga. Binnenkort meer hierover.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 juni 2011 om 08:42

Liefde en verraad rondom het Zwanemeer.

Het Zwanenmeer is een wereldberoemd ballet op muziek van de Russische componist Tsjaikovski. Dit klassieke, romantische ballet vertelt het sprookje van een beeldschoon meisje dat overdag een zwaan is en ’s nachts een meisje. Laat u eens verrassen door een heel nieuwe versie van dit verhaal. En waar zou dat beter kunnen dan in en rond het Zwanemeer in het bos tussen Gieten en Eext?

Sprookjesachtig
Twee Zwanendames gaven bij de opening van het cultuurjaar al een klein voorproefje. Over de Drentsche Aa kwamen ze aanvaren in hun kano. “Het Zwanemeer als decor voor het Zwanenmeer, dat klopt gewoon”, zegt Ina Damming-Wemmenhove. Zij bedacht het idee en voert het samen met Stichting Atelier de Ruimte uit. “Het is eigenlijk een sprookjesachtige wandeling. Je begint bij een verhalenverteller die het sprookje vertelt. Tijdens de wandeling kom je op meerdere podia allerlei scenes tegen die op verschillende manieren worden uitgebeeld: klassiek ballet, moderne dans, maar ook muziek en theater. Je kijkt niet alleen, je zit midden in het verhaal. De voorstelling vindt plaats rondom de langste dag. Prachtig toch om je op een midzomeravond mee te laten voeren in dit verhaal van liefde en verraad.“

Het Zwanemeer, 18 en 19 juni in het Zwanemeerbos.

Start vanaf de parkeerplaats van zwembad het Zwanemeer, oude Groningerweg 18, 9481 BP Gieten

www.zwanemeer.com
Zaterdag  18-6-2011  15.00 uur  en 19.30 uur

Zondag  19-6-2011  14.00 uur en 16.00 uur

Aanmelden voor kaarten via  info@zwanemeer.com


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 juni 2011 om 17:25

Op zoek naar je roots

Paul Brood van het Drents archief vertelde donderdagavond het één en ander over de geschiedenis van Eexterzandvoort. Hij liet ons ook zien hoe je zelf via internet kan snuffelen in allerlei archieven. Om meer te weten te komen over de oorsprong van de omgeving van Eexterzandvoort. Of om op zoek te gaan naar je eigen roots.
Paul gebruikte daarvoor de volgende links:

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 mei 2011 om 07:47

ledenvergadering

Donderdag 19 mei aanstaande is de ledenvergadering van de vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort. Alle leden hebben daarvoor een uitnodiging met de agenda thuis onrvangen.

Op punt 8 van de agenda staat 'bestuursverkiezing'. Henk Vedder stelt zich beschikbaar als kandidaat. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 mei 2011 om 21:35

Etstoel in Rolde

Op zondag 8 mei, a.s. zondag dus, is er een bijzondere opvoering van de Etstoel, in de Jacobuskerk in Rolde. Uit Eexterzandvoort doet Dirk Strijker mee. Het begint om 2 uur, er zijn ook latere voorstellingen. Kaarten aan de kerk en in de voorverkoop. Zie:

http://www.natuurlijkrolde.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=154:al-tientallen-kaarten-etstoel-rolde-verkocht&catid=1:lokaal-news&Itemid=79


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 mei 2011 om 16:43

Mooi paasvuur

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Het leek er even om te spannen of het dit jaar zou lukken om volgens Saksische tradities de boze geesten te verdrijven. Berichten in de krant meldden her en der een verbod op het ontsteken van paasvuren. Gelukkig hebben we in Aa en Hunze een college met gevoel voor dorpscultuur. Alleen de paasvuren op locaties die risico gaven mochten niet door gaan.. Onze plek aan de Oudelandsdijk ligt in alle opzichten ideaal dus geen enkele belemmering om er een mooi gebeuren van te maken.

Dat is helemaal gelukt. Niet helemaal zo groot als andere jaren, maar toch: het was een beste bult. Zaterdag, na de laatste storters  had Roel Mennega uit Eext de boel mooi opgezet.

Het was kurkdroog daarom hadden we wat extra voorzorgsmaatregelen genomen. Op verzoek van de gemeente stond er een grote tank met water. En anders dan voorgaande jaren hadden we de zaak afgezet met linten. Maar ’t feest was er niet minder om. Om acht uur ging de hens erin en laaide het vuur razendsnel op. De linten bleken eigenlijk overbodig, door de enorme hitte bleef iedereen op eerbiedige afstand.

Het was genieten. De natuur werkte volop mee met een mooie rode zonsondergang . Wim en Greet stonden er weer met de ‘catering’ om iedereen helemaal voor niks te voorzien van koffie, thee, limonade en paaseitjes. Volop felicitaties voor de jarige Marjan Kroeze; dat was haar nog nooit overkomen met Pasen. Veel gesprekjes, vaak over de WMD die bezwaar heeft tegen de plek van het paasvuur. Iedereen vroeg zich af wat er tegen zou kunnen zijn. Burgemeester Eric van Oosterhout kwam nog even langs om te kijken hoe ’t er bij stond. Altijd mooi, die belangstelling.

De schattingen over hoe lang het vuur zou branden liepen uiteen van een kwartier tot een uur. Dat viel dik mee, hoewel het tegen 10 uur al danig geslonken was. Om helemaal elk risico uit te sluiten sproeide Bert de Jonge met het meegebrachte water de berm en het gras rond het vuur goed nat.

Dinsdagmorgen restte slechts een grote hoop as met nog een paar rokende stronken erin. Het bestuur van dorpsbelangen ruimt de komende dagen alle restanten op.

En volgend jaar? Wat zou er tegen kunnen zijn tegen een dergelijk gezellig en sociaal dorpsgebeuren op zo’n perfecte plek?


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 26 april 2011 om 08:34

Wel paasvuur in Eexterzandvoort

In het dagblad van het noorden stond een bericht dat sommige paasvuren niet aangestoken mogen worden in verband met het droge weer. Wij hebben daarover contact gehad met de gemeente: zij hebben ons gemeld dat het paasvuur in Eexterzandvoort gewoon aangestoken mag worden tweede paasdag. Iedereen kan dus zaterdag nog takken aanvoeren en we kunnen met z'n allen maandagavond genieten van een mooi vuur!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 21 april 2011 om 22:00

klootschieten voor iedereen

Gezelligheid en heerlijke sfeer was troef op de café-avond afgelopen zaterdagavond met een spannende wedstrijd van de amateurs klootschieters.

Het weer was prachtig en we waren precies voor donker terug bij het dorpshuis, waar de kroegbazen Hans en Max het dorpshuis  hadden verbouwd tot authentiek dorpscafé. Een borrel, een lekker hapje en een kaartje leggen, kortom een fantastische avond!

geniet van de foto's!


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 10 april 2011 om 21:13

Modeshow van kledingzaak OZOO

Op 13 april verzorgd kledingzaak OZOO uit Veendam in het dorpshuis weer een leuke modeshow van de nieuwste voorjaarscollectie. Diverse merken worden deze avond door eigen mensen aan u geshowd. De dames van Eexterveen zijn ook aanwezig en hebben mede de avond georganiseerd. De avond begint om 20.00 uur en de kosten bedragen €5,00.Dit is incl. koffie en drinken. Iedereen is van harte welkom.


Bericht geplaatst door: Redactie op 06 april 2011 om 12:26

openbaar vervoer: regiotaxi

om het hiaat te vullen dat ontstaan is door het wegvallen van de halte van lijn 10 in Zandvoort is er de mogelijkheid gebruik te maken van de regiotaxi

Dit houdt in, dat u toch met openbaar vervoer comfortabel vanuit huis naar het O.V. station in Gieten of station Assen en omgekeerd vanuit dat punt altijd thuis kan komen, ook op momenten dat de buurtbus niet rijdt. U dient wel minstens 1 uur tevoren te reserveren op telefoonnummer: 0900-4002000

alle informatie hierover kunt u vinden via de link: 

www.ovbgd.nl/fileadmin/user_upload/Regiotaxi/2010/10.10.70__Regiotaxi_ND-H-def.pdf  of via de website van het OVburo groningen en Drenthe: www.ovbgd.nl 

bij de links kunt u later altijd de website en het telefoonnummer vinden

het bestuur dorpsbelangen.

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 april 2011 om 19:30

Wie wil er helpen.

Daar het voorjaar al een goede intrede heeft gedaan, moet er van alles worden gesnoeid. Zo ook de rozen op het dorpshuisplein. Tevens ligt er nog veel blad en is er nogal wat onkruid aanwezig. We hebben met het snoeien zaterdagmorgen al een begin gemaakt. Maar dat alles met elkaar, erg veel is vragen we hiervoor hulp om het maandagavond even af te maken. Dus hebt u tijd en goede zin kom dan maandagavond 4 april om 19.00 uur met materiaal naar het plein. Alvast vriendelijk dank namens het bestuur van het dorpshuis.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis d'Aol School op 02 april 2011 om 12:58

café-avond met klootschieten 9 april

in navolging van het grote succes in 2010 organiseert het bestuur weer een klootschietwedstrijd voor alle inwoners van ons dorp met aansluitend een gezellige café-avond in het dorpshuis.

ZATERDAG 9 APRIL, AANVANG 19.30 UUR   OP HET DORPSPLEIN.  IEDEREEN KAN MEEDOEN!!!


Bericht geplaatst door: Redactie op 30 maart 2011 om 13:05

paasvuur 2011

op 2e paasdag, 25 april 2011, hopen wij weer een prachtig vuur op de bekende plaats aan de Oudelandsedijk te kunnen ontsteken , 's avonds om 8.00 u.

Opbouwen doen we op de 2 zaterdagen voorafgaand aan pasen.

U kunt uw takken en snoeihout storten onder toezicht van de aanwezige bestuursleden op zaterdag 16 en 23 april tussen 9.00 u en 12.00 u en 's middags tussen 13.00 u en 16.00 u.


Bericht geplaatst door: Redactie op 30 maart 2011 om 12:59

fietspad

Het bestuur van de vereniging dorpsbelangen heeft een overleg gehad met de gemeente, het Dents landschap en de WMD. Daar is onder andere besproken dat de WMD het fietspad en het bruggetje zal renoveren. En zoals velen gemerkt zullen hebben, daar zijn ze ondertussen mee begonnen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 21 maart 2011 om 11:37

Eexterzandvoort is weer schoon!

dankzij de hulp van Max en Stan en Wendy en Mirjam en Joost en Rutger, Kjelt, Stein, Jos en Marije glimt Eexterzandvoort weer helemaal schoon in de prachtige vroege voorjaarszon!

Hartelijk dank allemaal en geniet nog even van de fotootjes!

namens het bestuur dorpsbelangen, Frits, Jannie en Wim.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 19 maart 2011 om 18:59

vuilruimen s middags

Bij nader inzien is zaterdagmorgen niet zo'n goed tijdstip voor vuilruimen; veel kinderen moeten dan voetballen. Dus, flexibel als we zijn, verplaatsen we het naar de zaterdagmiddag. We beginnen om 13.00 uur op het schoolplein. Na afloop is er een attentie en vast wel iets te eten en drinken.
Dus tot zaterdagmiddag 13.00 uur.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 maart 2011 om 20:34

geen jeu de boulesbaan aanleggen, wel vuil ophalen

Aanstaande zaterdag 19 maart gaat het aanleggen van de jeu de boules baan niet door. Het plan was die baan aan te leggen voor het dorpshuis; bij nader inzien is daar niet genoeg ruimte en zal de baan op eht sportveld komen. Maar dat kost . meer voorbereiding; we stellen het daarom nog even uit.

Wel gaan we zaterdag weer een opruimactie houden in en rond het dorp. Oud en vooral ook jong is van harte uitgenodigd om mee te doen. De gemeente stelt materiaal beschikbaar; wij zorgen voor de lunch en voor de kinderen is er een attentie. Graag aanmelden bij één van de bestuursleden of via de mail.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 maart 2011 om 19:59

reactie op Ontwerp Tracé Besluit N 33

het bestuur dorpsbelangen heeft onderstaande brief als reactie gestuurd naar RWS:

Aan:

Centrum Publieksparticipatie

“verdubbeling N33”

postbus 30316

2500 GH Den Haag Email: info@centrumpp.nl

 

Eexterzandvoort : februari/maart 2011

 

Dames en Heren van Rijkswaterstaat,

 

De inwoners van Eexterzandvoort zijn zwaar teleurgesteld over de plannen van verdubbeling N33 zoals die nu ter inzage liggen.

Uit niets blijkt, dat er ook maar enige rekening is gehouden met onze wensen en ideeën, die op diverse manieren naar voren zijn gebracht.

Ergerlijker is nog, dat er op onze brief van 29 augustus 2009, gericht aan de heer Stephan Spekreijse, behoudens ontvangstbevestiging, tot op heden nooit een antwoord is gekomen.

 Onze inbreng hieronder samengevat in 3 punten:

 Ten eerste  wordt ons “dorpsommetje” door uw plannen volledig afgekapt bij de overgang over de Hunze.  De “Voorde en Meanderwandeling Eexterzandvoort” maakt gebruik van de ventweg/het bruggetje langs de N33 over de Hunze. Ondanks inbreng in de klankbordgroep en overleg met o.a. de heer W. Werkman van de provincie en de heer C.Anker van RWS, is er voor voetgangers en fietsers geen enkele mogelijkheid meer om de Hunze aldaar over te steken. Omdat “Eexterzandvoort” vergeten was bij de uitnodigingen voor de 2e klankbordavond is op een later tijdstip met genoemde mensen een voorstel gedaan voor een voetpad aan de overbrugging van de Hunze vast, uiteraard veilig gescheiden van de noordelijkste rijbaan. De provincie vond dit een goed plan.

Onze vraag is wat de beweegredenen zijn van  R.W.S. om niet op dit voorstel in te gaan.

 Ten tweede is zowel in de klankbordgroep als ook in overleg in ons dorpshuis duidelijk gesteld dat wij de beplanting nabij ons dorp aan de noordzijde van de N33 juist willen behouden en zelfs dichter en voller beplant zien en dat wij geen behoefte hebben in toename van bomen in en aan de rand van ons dorp.

 Ten derde, een nieuwe inbreng, is de wens van een bushalte langs de N33 ter hoogte van ons dorp. Onverwachts is per 1 januari 2011 de halte in Zandvoort van buslijn 10 opgeheven en is ons hele dorp sindsdien verstoken van fatsoenlijk openbaar vervoer. Er rijdt weliswaar overdag eens in de 2 uur de buurtbus, maar ’s avonds en in het weekend is er voor de inwoners geen mogelijkheid om met openbaar vervoer bijvoorbeeld van station Assen, thuis te komen. Tevens is er helemaal geen directe verbinding meer met Veendam, de dichtstbijzijnde grotere plaats, waar ook kinderen van ons dorp naar school gaan. (Winkler Prins s.g.)

Deze halte is voorgesteld door de heer F.Aakster tijdens overleg met het OV-Bureau Groningen/Drenthe, de heer J.van der Ploeg van Q-Buzz en gemeente Aa en Hunze vertegenwoordigd door de heer J Meirink, naar aanleiding van het verdwijnen van lijn 10 langs ons dorp.

 U begrijpt dat wij met grote interesse uw reacties z.s.m. tegemoet zien

 Namens alle inwoners van Eexterzandvoort ,

Het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eexterzandvoort


Bericht geplaatst door: Redactie op 02 maart 2011 om 22:28

Koninginnedag 2011

Daar koninginnendag dit jaar op een zaterdag valt en we graag weer iets voor onze inwoners willen organiseren, vroegen wij ons af of er ook belangstelling is om iets voor de avond te organiseren. We willen dan wat leuks voor de kinderen op de middag en voor de volwassenen een avond progamma. We zouden dan ook graag van u horen of hier belangstelling voor is en evt. ideeën. U kan dit melden bij de activiteiten com. Tel.nr. en e-mail adres staan op de website.


Bericht geplaatst door: Redactie op 27 februari 2011 om 18:28

Oud papier!!!

Vrijdag 4 maart a.s. komen we vanaf 13.00 uur weer bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. De volgende ophaal ronde is vrijdag 1 juli 2011.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis d'Aol School op 27 februari 2011 om 18:16

Geslaagde toneeluitvoeringen 2011

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Op 9, 11 en 12 februari waren er weer de jaarlijkse toneeluitvoeringen. Dit jaar een stuk van Carl Slotboom, getiteld 'Aantrekkelijke heer zoekt dame', een stuk over de asociale Bruinsma’s. Die Bruinsma’s passen ons wel, een paar geleden hadden we een ander Bruinsma-stuk, dat op een camping speelde. Nu waren ze thuis en kwam er kakkerige familie logeren. Op de 9de was de generale. Het ging dermate beroerd dat het maar goed was dat niemand het kon doorvertellen. Dan was het de 11de wel anders. Het stuk bleek plotseling prima te lopen, en het publiek lachte zich een deuk. Hoogtepunt was het moment dat iemand zijn pruik verloor en hem vervolgens half gedraaid op zijn hoofd had. Het blijkt steeds weer dat de leukste momenten niet door goed spel bereikt worden, maar door dingen die fout gaan. Zaterdag ging er overigens minder fout. De zaal was afgeladen en de sfeer was geweldig. Nieuwe speler Devika, van de sauna, speelde een glansrol, ondanks dat ze nog nooit op het toneel had gestaan.

Na afloop was er een dipje: er werd afscheid genomen van Grietje Rozenveld, dragende speler en voorzitter. Dat betekent dat toneelvereniging Zandvoort zeer verlegen zit om nieuwe spelers en een voorzitter. Meld u aan, want Zandvoort kan niet zonder toneel. Ervaring niet vereist, talent evenmin, ook al is dat meegenomen.

Zoals gebruikelijk was er na de voorstelling de verloting, waarvoor iedereen wat had meegenomen, en waarvoor er ook nog eens volop prijzen door de Gietense middenstand beschikbaar waren gesteld. C1000 Abbas, Greving, kapsalon Lideke, Drogisterij Vedder, slager Boxem, de bloemist Van Seijen, bakker Job, allemaal hadden ze wat bijgedragen.

Het feest stond onder leiding van muzikant Jan Stavast uit Ees, een vaste gast. Het ging door tot in de heel kleine uurtjes, met veel bier, grote gehaktballen en saté. Zowel op de vrijdag als de zaterdag was de bediening in handen van Rudie (ook van de sauna), Rik en Marije. Vrijdag was warmdraaien, zaterdag was heftig, zo heb ik vernomen. De laatste bezoekers vertrokken tegen vieren, de laatste spelers tegen half zes. De allerlaatste was Alan Kroeze, die meteen doorging naar de melkput, tot groot genoegen van zijn vader.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 16 februari 2011 om 22:20

Ontwerp-Tracébesluit Verdubbeling N33 Assen - Veendam - Zuidbroek

Iedereen heeft waarschijnlijk de afgelopen week de nieuwsbrief over de verdubbeling van de Rijksweg 33 in de bus gekregen. Het ontwerp tracé ligt nu ter inzage, onder andere op het gemeentehuis. Mensen kunnen schriftelijk reageren op de plannen zoals die er nu liggen. En er komen een  inloopmarkten waar je mondeling je reacties kan geven. Woensdag 9 maart in 16.00 uur tot 21.00 uur is er in Gieten bij Jimm's een inloopmarkt. Alle rapporten zijn ook hier te downloaden. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 16 februari 2011 om 19:29

Spelers gezocht!!!

A.s. vrijdag en zaterdag houdt de toneelvereniging weer haar jaarlijkse uitvoering in het dorpshuis. De avond begint beide dagen om 20.00 uur. Om de toneelvereniging bloeiende te houden is de club naarstig op zoek naar nieuwe spelers en een soufleur. Lijkt het u leuk om vanaf oktober t/m februari een keer in de week toneel te spelen, neem dan contact op met Joke: tel.0598-324258.


Bericht geplaatst door: Redactie op 10 februari 2011 om 17:48

Gezocht en gevonden.

 De twee wit/grijze curver bakken, die in het dorpshuis voor diverse doeleinden worden gebruikt, stonden vol water onder het toneel. Daar de vloer nogal kraakt tijdens het toneelspelen, willen ze proberen of dit helpt. Misschien is er iemand die een andere oplossing weet?


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis d'Aol School op 04 februari 2011 om 14:57

column!

Zoals sommigen van ons ( vooral de agrarische sector)  wel al weten, heeft een van onze inwoners: Dirk Srijker een wekelijkse column in het weekblad: de Boerderij.  Zijn column ‘Verrekijker’ verschijnt iedere dinsdag. Prof. dr. Dirk Strijker is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader van de Mansholtleerstoel is hij hoogleraar plattelandsontwikkeling. Hij is landbouweconoom en gepromoveerd op een studie naar regionale verschillen in de Europese landbouw.
Dirk publiceerde als wetenschapper over landbouweconomie en -politiek, over plattelandseconomie en over de relatie landbouw-natuur. Hij was vele jaren columnist bij het Dagblad van het Noorden. Als landbouwdeskundige wordt hij regelmatig geraadpleegd door de noordelijke regionale pers. Wilt u ook wekelijks zijn column lezen klik dan op LINKS op deze website waar u verder wordt doorverwezen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 februari 2011 om 22:55

Grootletterboeken

Nieuwe aanwinsten boeken

In de bestelbieb zijn weer nieuwe GROOTLETTER boeken binnengekomen

en binnenkort worden ook de andere boeken weer omgewisseld

 


Bericht geplaatst door: Bestelbieb op 03 februari 2011 om 22:24

Opruiming.

Daar we binnenkort in de opslagruimte van het dorpshuis een nieuwe wandkast krijgen, hebben we wat spullen over, zoals: bruine velourse toneel gordijnen. Kent u iemand die hier belang bij heeft, dan mag deze ze gratis komen halen. Graag vooraf even tel. contact met Betsie (468573)of Marjan (468235). Tevens staat er een oude muziektoren met boxen. Weet u van wie deze is of wat de bedoeling hiervan is, laat het ons even weten want ook deze gaat weg. Graag reactie voor 20 Febr. B.v.d. bestuur stichting dorpshuis.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis d'Aol School op 03 februari 2011 om 14:11

O.V.overleg

Hedenmiddag is een uitgebreid en nuttig overleg geweest betreffende het openbaar vervoer in en rond Eexterzandvoort met vertegenwoordigers van het OV bureau Groningen/Drenthe, Qbuzz, gemeente Aa en Hunze, en Buurtbusverenigingen Oostermoer en Hunze (lijn 94 en 93)

Er zijn duidelijke verbeteringen toegezegd: met name voor de scholieren : de Q-buzz vertegenwoordiger de heer Van der Ploeg heeft toegezegd dat de lijn 603 na de voorjaarsvakantie in week 9 aangepast wordt aan de schooltijden met uitbreiding van de route in Assen.  Deze bus gaat 12 minuten eerder rijden en zal zo voor de meeste scholieren vanuit Eexterzandvoort, die in Assen op de middelbare school zitten, beter aansluiten op het eerste lesuur. Tevens rijdt hij na het station Assen een verlengde route richting de meeste scholen, zodat de looptijd nog korter wordt dan voorheen.

Met de heer Gans van de Buurtbusorganisatie Hunze (lijn 93) is afgesproken de eerste lijn "om te draaien" d.w.z. dat de eerste bus door Eexterzandvoort richting Gieten, OV station gaat rijden en zo aansluiting geeft op een vroege verbinding alle richtingen.

Het OV-bureau overlegt verder met de buurtbusvereniging om de overstaptijden op het OV-station Gieten zo goed mogelijk aan te laten sluiten, zodat de Eexterzandvoorters erop kunnen rekenen een snelle verbinding te hebben met de Q-liners.

Er komt digitale voorlichting op het OV station (Dynamisch Informatie  Route Systeem) om allerlaatste informatie door te geven, bijvoorbeeld bij vertraging. men kan in elk geval altijd de buurtbus direct bereiken met een gsm: 06-12033594 bijvoorbeeld als jouw Qliner enige vertraging heeft.

Voor de tijden buiten de buurtbus ('s avonds en in het weekend) gaat het OV-bureau er voor zorgen dat de regiotaxi ook in onze buurt gaat rijden. Men kan deze 1 uur van te voren direkt bestellen. informatie hierover volgt z.s.m. Ook Johan Meirink van de gemeente AA en Hunze heeft toegezegd hier een vinger aan de pols te houden en te publiceren via onze regiokrant De Schakel.

Het OV-Bureau heeft tevens aangegeven bij monde van de heer Frank Aakster, dat er wellicht de mogelijkheid is in de toekomst bij verdubbeling van de N33 een halte te realiseren, direct langs de snelweg ter hoogte van Eexterzandvoort. De werkgroepN33 neemt dit mee bij het eerstmogelijke overleg met rijkswaterstaat.

Uiteraard blijft het bestuur dorpsbelangen  met dank voor de inzet van alle betrokkenen, de ontwikkelingen nauwgezet volgen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 01 februari 2011 om 20:27

OV-problemen

Zoals gemeld heeft het bestuur van de vereniginging dorpsbelangen een brief gestuurd naar de provincie en gemeente over de problemen rond buslijn 10. We hebben daarover ondertussen contact gehad met het OV-bureau Groningen-Drenthe, die verantwoordelijk is voor het regelen van het Openbaar Vervoer in het noorden. Aanstaande dinsdagmiddag is er in het dorpshuis een overleg georganiseerd met de gemeente, het OV-bureau, de buurtbussen en het bestuur van dorpsbelangen en dorpsbewoners. Dan gaan we kijken wat de problemen zijn en hoe we ze kunnen oplossen. Als mensen last hebben van het opheffen van lijn 10 en de bushalte aan de Wildervanksterweg, willen ze dit dan melden aan het bestuur van dorpsbelangen.Jannie Schonewille en Wim Polman zijn aanspreekpunten. We houden julllie op de hoogte!


Bericht geplaatst door: Redactie op 30 januari 2011 om 12:13

Doeavond: vogelvoederkrans.

Zoals afgesproken willen we op donderdag 17 febr. een vogelvoederkrans gaan maken in het dorpshuis. De kosten bedragen ongeveer 10 euro incl. koffie e.d. We zouden het erg leuk vinden als er veel opgave is zodat we met elkaar er weer een leuke avond van kunnen maken. Wel moet u zich hier voor 10 februari voor opgeven. Dit i.v.m de inkoop. De winter kan nog lang worden, dus denk aan onze vogels.


Bericht geplaatst door: Redactie op 28 januari 2011 om 18:22

TONEEL

Ook dit jaar is het culturele hoogtepunt van Eexterzandvoort weer de uitvoering door toneelvereniging Zandvoort. Dit jaar een stuk van Carl Slotboom, getiteld 'Aantrellijke heer zoekt dame'. We kennen die Slotboom van een paar jaar terug, toen 'De familie Bruinsma gaat kamperen' werd opgevoerd. Harm Bakker en vele anderen hadden toen het hele toneel omgetoverd in een camping met caravans.

De Bruinsma's zijn nu weer thuis, Truus zit nog steeds onder de plak en komt niet veel verder dan 'Ja,..goed'. De hufterige zoon Boris en zijn dito vader zijn er ook weer. Dit keer komt de zus met aanhang logeren vanwege renovatie van hun woning. Het wordt allemaal weer erg onoverzichtelijk als er twee verschillende advertenties worden geplaatst. Och, en dan gaat het weer als altijd ...

De speelploeg is ongeveer gelijk aan vorig jaar. De plaats van Jannie wordt ingenomen door Dirk (die wisseling is er al vele jaren), en Bernice doet dit jaar niet mee. Ze heeft een waardige vervanger in Devika, van de ex-Sauna. En ook de muziek is weer als van ouds. En er is natuurlijk weer een grote verloting. Zat er dus een koekoeksklok in je Kerstpakket, of een blik ramboetans, of kreeg je van Sinterklaas een antistresskussen, dan kun je dat inbrengen voor de verloting.

De uitvoeringen zijn vrijdag 11 en zaterdag 12 februari, 8.00 uur. De generale is woensdag 9 februari, 7 uur. Alles in het Dorpshuis natuurlijk. Omdat iedereen weet hoe bijzonder de toneelavonden wel zijn, moet iedereen maar wat reklame maken onder vrienden en bekenden. We willen de beide avonden namelijk wel graag volle bak.

Donateurs hebben gratis toegang en hebben voorrang. De donatie is € 7 voor gezinnen en de helft voor alleenstaanden. We zijn al langs geweest of komen binnenkort langs bij de vaste klanten. Mocht je je nieuw willen aanmelden, dan bellen naar Dirk (0598-468343) of mailen jschonewille@eexterzandvoort.com.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 06 januari 2011 om 21:25

geen bus meer

En toen kwam er maandag 3 januari geen bus meer langs de halte 'Eexterzandvoort' aan de Wildervanksterweg. Lijn 10 schijnt opgeheven te zijn. Na de ledenvergadering, begin december, hebben we een brief gestuurd naar het provinciaal bestuur van Drenthe met een afschrift naar de gemeente, waarin we geprotesteerd hebben tegen het opheffen van de lijn. Dat mocht dus niet baten; wat wij dachten dat geruchten waren, bleek per 1 januari al realiteit.
Van de gemeente kregen we een bericht dat ze onze brief ontvangen hebben. In een telefonisch overleg meldden ze ons dat de gemeente ook niet gelukkig is met de gang van zaken. Men vertelde ons dat ook bij hen tot november vorig jaar de definitieve plannen nog niet bekend waren. Van de provincie, die hierover de besluiten neemt, hebben we tot nu toe nog niets gehoord. We wachten het nog even af, als het te lang duurt gaan we er achter aan en we houden jullie op de hoogte
Bestuur vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 januari 2011 om 16:51

Diesel is weer terecht

Opeens komt daar vanmorgen Diesel weer binnenwandelen, alsof er niets is gebeurt.
Wel 3 nachten op pad geweest!
Geen uiterlijke vuurwerk-beschadigingen, misschien innerlijke. Wel honger, dorst en slaap. Baasjes weer HAPPY !!


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 januari 2011 om 21:33

vermiste kater

Sinds oud & nieuw zijn we onze super aanhankelijke maar ook erg schrikkerige gecastreerde kater Diesel kwijt. We vrezen dat hij van de schrik door vuurwerk een hartaanval heeft gehad, maar hebben nog een klein beetje hoop dat hij nog ergens verstopt zit. Dus we horen heel erg graag of iemand iets van hem heeft vernomen! Hij is grijs met wit, best wel groot en goed gevuld... 
Eelste Abels, Dalweg 12

Bericht geplaatst door: Redactie op 02 januari 2011 om 17:27

Gezellige oudejaarsdag.

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

De oudejaarsdag in Eexterzandvoort is rustig verlopen. s`Middags was er op het sportveld weer van alles te krijgen en te doen, en ook dit jaar was het weer erg gezellig. Onder luid geknal van het carbid en met een lekker warm glaasje glühwein werd het afgelopen jaar nog eens doorgenomen en op het nieuwe jaar vooruitgekeken. We hopen dan ook dat dit voor iedereen een gezond, gelukkig en goed jaar mag worden en dat we nog vele gezellige uurtjes met elkaar mogen hebben. Klik op deze link: http://www.youtube.com/watch?v=mzLfqIi0iHM  of bekijk bijgevoegde foto`s voor een korte impressie.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 01 januari 2011 om 19:48