Nieuwsberichten van Rinko Huisman


Informatieavond riolering

Donderdag 31 januari heeft de gemeente Aa en Hunze, vertegenwoordigd door de heer Heis, rioloog en de heer Vos, contactfunctionaris, van gedachten gewisseld met een delegatie van het bestuur van Dorspbelangen en enkele inwoners.

Moeilijk

Het onderwerp bleek weerbarstig. Wat voor de Zandvoorters heel helder is , is dat de oorzaak van de problemen moet worden gezocht rond de periode waarin de nieuwe pomp aan de Dalweg is geplaatst, mei 2007. De oude pomp had een capaciteit van 82 m3, de nieuwe kan maximaal 78 m3 verwerken. Een verschil dat volgens de gemeente geen zoden aan de dijk zet. Dat er drie huizen zijn bijgebouwd heeft volgens de woordvoerder nog minder dan geen invloed. Dat de capaciteit van de pomp door het Waterschap Hunze en Aa's pas zou worden teruggebracht als de gemeente er voor zou hebben gezorgd dat er minder regenwater zou worden aangevoerd kan een oorzaak zijn. Het is heel ingewikkeld, maar het regenwater dat op de verharde oppervlakten valt van Nieuwediep (grens Stadskanaal) via Eexterveenschekanaal, Eexterveen tot en met ons eigen dorp, moet allemaal langs ons pompje. Die moet het vervolgens de Hondsrug oppersen naar een ander pompje, die het samen met het overtollige luchtvocht van Eext en Annen naar Gieten duwt. Diameters van buizen, hoogteverschillen, aantallen m3 regenwater en vast nog wel een paar dingen worden meegenomen in de capaciteitsberekening van de pomp. Dat een pomp van 82 m3 het wel goed doet, maar een pomp van 55 m3 (want daar valt de capaciteit af en toe autonoom naar terug) niet, is voor de gemeente een veeeeel te eenvoudige conclusie. Zelfs als na lang doorzagen van onze kant blijkt, dat de afkoppeling van delen van de regenwaterafvoer van Eexterveen (voorwaarde voor de lagere capaciteit en de basis van de afspraak met het waterschap), niet heeft plaatsgevonden, is volgens de gemeente niet met zekerheid als de veroorzaker van het probleem aan te wijzen.... 

Goede sfeer

De sfeer is goed tijdens de bijeenkomst en wordt af en toe zelfs jolig. Het is ook best lachwekkend als je als argeloos burger rioolpompen en hun capaciteit, goede berekeningen met foute uitkomsten, onduidelijke danwel niet nagekomen afspraken tussen een gemeente en waterschap besproken ziet worden als een bedreigde diersoort.

Positief

Het rioleringsprobleem van meerdere inwoners is nu op het niveau van het dorp gebracht. Dorspbelangen vervult een aanjagende rol in de erkenning van de problematiek bij de gemeente en zorgt dat de activiteiten en de communicatie gecoördineerd worden. De gemeente erkent het probleem inmiddels ten volle en pakt het vraagstuk systematisch aan. Inmiddels is het riool gereinigd, zijn de zwakke punten in beeld gebracht en wordt binnenkort een capaciteitsberekening gemaakt op basis van nieuw in te winnen gegevens over het plaatselijke stelsel in relatie tot het grotere geheel. Het college lijkt bereid (eerder dan gepland) te investeren in maatregelen die met zekerheid leiden tot de oplossing van de problematiek. De gemeente zorgt voor noodvoorzieningen als de situatie daar om vraagt. De gemeente zorgt ervoor dat klachten uit Eexterzandvoort over de riolering op het juiste bureau belanden 7 x 24 uur per week. Wordt vervolgd. We houden u op de hoogte.


Bericht geplaatst door: Rinko Huisman op 03 februari 2008 om 11:07

Oppas aangeboden

Als u zaterdag 9 februari naar de toneelvoorstelling wilt, maar u zoekt nog oppas voor de kinderen, dan wil ik wel oppassen. Tegen vergoeding uiteraard. Bel 0598 468343 of 06 13590518.

Met vriendelijke groet, Marije Strijker.

p.s. Dit geldt niet alleen voor die zaterdag, maar ook best voor andere dagen.


Bericht geplaatst door: Rinko Huisman op 30 januari 2008 om 20:35