Nieuwsberichten van Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!!

het bestuur van de vereniging dorpsbelangen wenst iedereen

een heel fantastisch, gelukkig, succesvol, gezond en gezellig 2008

 

 

graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 december 2007 om 10:40

Formulier Storingsmelding riolering

Zoals u weet heeft de gemeente Aa en Hunze de problemen met de riolering, waarvan eerder op deze site melding werd gemaakt, opgelost verklaard.

Hoe ze dat hebben geflikt verklappen ze niet, maar het bleek in een dag te kunnen worden geregeld. Goed werk! We zien daarom vol verwachting uit naar de volgende regenbui van enige betekenis.

Om de vinger aan de pols te houden hebben we met de betreffende afdeling afgesproken om dorpsbreed onze ervaringen met de waterafvoer bij slecht weer op te schrijven en aan hen toe te sturen. We hebben daarvoor een formulier ontwikkeld dat u kunt openen in uw favoriete tekstverwerker (als het maar Word is), bewerken, opslaan, afdrukken en verzenden per email. Alle gegevens staan er op. Het vereenvoudigt voor de gemeente de analyse van het probleem als zich dat onverhoopt nog eens mocht voordoen.

Klik hier om het formulier Storingsmelding riolering Eexterzandvoort te downloaden. We denken dat het zich vanzelf wijst, maar mocht u er niet uitkomen belt u dan even naar 468810.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 november 2007 om 20:43

Problemen wateroverlast opgelost

De gemeente meldde gisteren dat een oplossing is gevonden voor de acute wateroverlastproblemen van het afgelopen weekend. Dat zal een hele opluchting zijn voor de gedupeerden. Het is moeilijk vast te stellen of de genomen maatregelen afdoende zijn omdat het al meer dan een etmaal vrijwel niet heeft geregend. Afgesproken is daarom dat teruggekoppeld zal worden naar de gemeente of de problemen inderdaad zijn opgelost.

 

Deze klachten lijken nu verholpen, maar de riolering in Eexterzandvoort is al jaren een bron voor klachten. Vrijwel iedere ledenvergadering van de vereniging dorpsbelangen komt dit in de rondvraag aan de orde. Dan gaat het met name om klachten over stank. Dit is al meerdere keren bij de gemeente gemeld en die klachten lijken nog steeds niet verholpen.

We hebben, nu we toch intensief contact hadden met de afdeling openbare werken van de gemeente, dit stankprobleem ook maar weer aan de orde gesteld. De heer Heis, beleidsmedewerker rioleringen, meldde ons dat, om daarvan de oorzaak vast te kunnen stellen, het noodzakelijk is om tijdens de overlast nader onderzoek in te stellen. Daarom verzoekt hij om, als er tijdens kantooruren stankoverlast optreed, dit aan hem te melden op telefoonnummer 0592 267868,

 

Als bestuur willen we in de gaten houden hoe het gaat met de problemen rond de riolering en of genomen maatregelen afdoende werken. Daarom ons verzoek: als u klachten heeft, meld het dan bij de heer Heis, maar laat het ons ook even weten. De telefoonnummers en emailadressen van de bestuursleden vindt u bij dorpsbelangen Eexterzandvoort onder de knop ‘verenigingen’.  

 

Bovendien gaan we mensen van wie we weten dat ze overlast hebben gehad vragen een registratie bij te houden van eventuele klachten. Het lijkt ons wel slim om ook de stankklachten te registeren; op welk moment van de dag of nacht die zich ook voordoen. Wij zullen de klachten verzamelen en dit aan de gemeente rapporteren. Uiteraard met de bedoeling dat de gemeente maatregelen gaat nemen om de problemen op te lossen. Zeer binnenkort volgt nader bericht over de registratie 

Wellicht lukt het op deze manier om een eind te maken aan alle rioleringsproblemen


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 november 2007 om 11:56