MEANDER EN VOORDE wandeling Eexterzandvoort

U kunt deze route uitprinten. Kant-en-klare prints met fotro's zijn te verkrijgen op het dorpshuis.

 

Routebeschrijving:

Vanaf de parkeerplaats, met het dorpshuis aan uw linkerkant, loopt u in zuidelijke richting de Dalweg op, waarbij u ter hoogte van nummer 21 rechts een schitterend uitzicht heeft over de glooiingen van de Hondsrug. U kunt hier goed zien, dat Eexterzandvoort in een stroomdal ligt.

Bij de splitsing linksaf de Zwienhemsdijk op.

--De zwienhemmen was een afgebakend gebied waar de varkens (zwienen) in de nacht door de herders beschermd werden tegen de wolven tot nog in het begin van de 19e eeuw--

Aan het eind van het asfalt rechtdoor langs de sloot tot aan het eerste bosje.

 Hier gaat u rechts over de dam en loopt dan verder rechts langs de sloot tot u bij het  tweede bosje komt.

Rechtsaf het bospad in. Dit bosje markeert het waterwingebied.

Aan het eind van het bospad linksaf de verharde weg op (de Oudelandsedijk),

na ca 300m maakt de weg een flauwe bocht naar rechts.

Op deze plek vond eerder volgens oude traditie het paasvuur van Eexterzandvoort plaats.

We verlaten hier het asfalt en gaan linksaf aan de  rechterkant van de afwateringssloot verder. Na ca 100 meter passeren we een van de pompen van de W.M.D.midden in de wei voor extensieve begrazing.

Na ca 300m buigt de sloot naar rechts en na ca 150 m komt u bij een dam.

De bredere sloot buigt hier af naar links, maar wij gaan rechtdoor, wel de dam over en dan links van de sloot ca 75 meter rechtsaf langs het bos.

Via het bospad komen we uit bij de Hunze.  Hier heeft u een prachtig uitzicht over het stroomdal en de meanders.

Met dank aan de gemeente Aa&Hunze voor het bankje.                                                         

                                                              ►►►

           

        

------------------------------------------------------

Vanaf dit punt is een extra rondwandeling van ca 1 uur mogelijk stroomopwaarts, via de brug langs de N33, langs de oostzijde door het meandergebied. (verboden voor honden). Ga door het hek en blijf op de dijk tot aan het hek langs de N 33, houdt links aan, langs het hekwerk tot aan de rivier. Hier kunt u door een deur bij de trap komen en dankzij speciaal voor onze wandeling met Europees subsidiegeld aangelegde side-walk de Hunze oversteken. Door het hek ,volg de dijk naar de uitkijktoren, waar uw inspanning beloond wordt met een prachtig zicht over de meanders met zijn vele vogels en andere dieren, die dit prachtige stukje natuur hebben herontdekt. Op de bebording vindt u veel informatie over de meanders, begrazing, waterbeheersing etc.

Let ook op de mensgrote zwerfkeien, achtergelaten door de smeltende gletsjers van de laatste ijstijd, keien die de hunebedbouwers onsterfelijk hebben gemaakt

Over de dijk langs de Elzemaat komt u via de brug  van de Oudedijk over de Hunze weer op de oorspronkelijke wandeling terug.

--------------------------------------------------------

 

►►►  Zonder de extra “lus” gaan we linksaf over het trekpad stroomafwaarts tot aan de brug van de Oudedijk. Niet de brug over, maar rechtdoor (goed uitkijken met oversteken) vervolgen we de wandeling aan de westzijde van de Hunze, langs de kanosteiger, vis- en picknickplaats tot het eind van het bos.

Geniet hier van het uitzicht richting Annermoeras vanaf het bankje op de dijk.

Buiten het broedseizoen mag u het meandergebied betreden en daar vrij rondwandelen. Via het wildrooster en over de dijk komt u dan weer terug bij dit bankje.

      

Ooit was dit ongeveer de plaats waar de doorwaadbare verbinding tussen Eext en  het veen was. Hier dankt Eexterzandvoort zijn naam aan. (voorde = doorwaadbare plaats)

         

Ook is het mogelijk om een extra grote rondwandeling te maken , en wel helemaal om Eexterzandvoort heen.

Bij het wildrooster kunt u de weg oversteken en via de Hooidijk en het schelpenfietspad links door het waterwingebied via de Kromme Dijk of een eindje verder via de Oude Dijk of nog verder via de Nieuwe Dijk linksaf terug naar het dorp.

-------------------------------------------------------

Onze wandeling vervolgen we vanaf het bankje terug over het pad rechts langs het bos en langs de sloot. Aan het eind steken we weer de Oude Dijk over en vervolgen de route rechts langs de sloot aan de overkant.

Na ca 150 meter komen we op het punt waar we op de heenweg aan de andere kant hebben gelopen. De volgende dam steken we over, gaan dan rechtsaf – dus links van de sloot – voorbij het bosje, waar we op de heenweg ingegaan zijn, tot de volgende dam.

Rechtsaf het bospad volgen tot aan de verharde weg. linksaf over het pad, langs de bomen.

De Oude dijk draagt met recht zijn naam.

In vroegere tijden was dit de enige verbinding door de -Eexter-dallen via de eerdergenoemde voorde,  richting het veen (Eexterveen)

                                

Zo eindigen we de wandeling langs de oude velden en weiden met prachtige namen als: Kievietslanden en Koekampen.

 

Wilt u meer weten over dit gebied en  zijn 200 jarige geschiedenis? …     

             www.eexterzandvoort.com

Wim Polman, oktober 2019