meander en voordewandeling eexterzandvoort

startpunt is “d’Aol School”,het dorpshuis van Eexterzandvoort. Dalweg 1

Routebeschrijving:

Vanaf de parkeerplaats, met het dorpshuis aan uw linkerkant, loopt u in zuidelijke richting de Dalweg op, waarbij u ter hoogte van nummer 21 rechts een schitterend uitzicht heeft over de glooiingen van de Hondsrug. U kunt hier goed zien, dat Eexterzandvoort in een stroomdal ligt.

Bij de splitsing linksaf de Zwienhemsdijk op.--De zwienhemmen was een afgebakend gebied waar de varkens (zwienen) in de nacht door de herders beschermd werden tegen de wolven tot nog in het begin van de 19e eeuw.-- Aan het eind van het asfalt rechtdoor langs de sloot. Voorbij het eerste bosje links, loopt u door tot aan het tweede bos aan uw rechterhand.Rechtsaf het bospad in. Dit bosje markeert het waterwingebied. Aan het eind van het bospad linksaf de verharde weg op (Oudelandsedijk).

Na ca 300m maakt de weg een flauwe bocht naar rechts. Op deze plek vindt jaarlijks het Paasvuur van Eexterzandvoort plaats. De traditie van de paasvuren gaat ver terug in de geschiedenis. Het einde van de winter werd gevierd met een groot vreugdevuur.  Het hout komt van de wintersnoei.

We verlaten het asfalt en gaan rechtdoor het weiland in, richting het bos. Links langs de sloot komt u via een –speciaal voor deze wandeling aangelegde dam- uit bij de Hunze. Hier heeft u een prachtig uitzicht over het stroomdal en de meanders. met dank aan de gemeente Aa en Hunze voor het bankje.   

----------------------

Vanaf dit punt is een extra rondwandeling van ca 1 uur mogelijk stroomopwaarts, via de brug langs de N33, langs de oostzijde door het meandergebied. Vanaf de uitkijktoren heeft u een prachtig zicht over de meanders met zijn vele vogels en andere dieren, die dit prachtige stukje natuur hebben herontdekt. Op de bebording vindt u veel informatie over de meanders, begrazing, waterbeheersing etc 

Een aardig stukje recente geschiedenis vertelt dat dezelfde waterbouwkundig ingenieur in zijn eerste jaren heeft meegewerkt aan het kanaliseren van deze Hunze en vlak voor zijn pensioen de meanders weer heeft teruggebracht, zoals u het nu ziet.

Let ook op de mensgrote zwerfkeien,achtergelaten door de smeltende gletsjers van de laatste ijstijd, keien die de hunebedbouwers onsterfelijk hebben gemaakt Over de dijk langs de Elzemaat komt u via de brug van de Oudedijk over de Hunze weer op de oorspronkelijke wandeling terug.

-----------------------

Zonder de extra lus gaan we linksaf over het pad langs de oever stroomafwaarts tot aan de brug van de Oudedijk. Niet de brug over, maar rechtdoor (goed uitkijken met oversteken) vervolgen we de wandeling aan de westzijde van de Hunze, langs de kanosteiger, vis- en picknickplaats tot het eind van het bos. Geniet hier van het uitzicht richting Annermoeras en Breevenen vanaf het bankje op de dijk.

Buiten het broedseizoen mag u het meandergebied betreden en daar vrij rondwandelen. Via het wildrooster en over de dijk komt u dan weer terug bij dit bankje. Ooit was dit ongeveer de plaats waar de doorwaadbare verbinding tussen Eext en het veen was. Hier dankt Eexterzandvoort zijn naam aan. (voorde = doorwaadbare plaats).

---Ook is het Ook is het mogelijk om een extra grote rondwandeling te maken , en wel helemaal om Eexterzandvoort heen. Als u bij het wildrooster de weg oversteekt komt u op de Hooidijk en dan links over het schelpenfietspad het waterwingebied in. Via de Kromme Dijk of een eindje verder de Oude Dijk of de Nieuwe Dijk kunt u linksaf terug naar het dorp.---

Onze wandeling vervolgen we vanaf het bankje terug over het pad rechts langs het bos en langs de sloot. Aan het eind steken we weer de Oude Dijk over en vervolgen de route rechts langs de sloot aan de overkant. Na ca 150 meter komen we op het punt waar we op de heenweg aan de andere kant hebben gelopen. De volgende dam steken we over, gaan dan rechtsaf – dus links van de sloot – voorbij het bosje, waar we op de heenweg ingegaan zijn, tot de volgende dam. Rechtsaf het bospad volgen tot aan de verharde weg. linksaf over het pad, langs de bomen. De Oude dijk draagt met recht zijn naam. In vroegere tijden was dit de enige verbinding door de -Eexter-dallen via de eerdergenoemde voorde , richting het veen (Eexterveen)

Zo eindigen we de wandeling langs de oude velden en weiden met prachtige namen als: Kievietslanden en Koekampen.

 

Wilt u meer weten over dit gebied en zijn 200 jarige geschiedenis? …   www.eexterzandvoort.com

wim polman oktober 2008.