Toneel 2019

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Toneel komt er aan

Er wordt hard geoefend om op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari a.s. weer een spetterend toneelstuk op te voeren in het Dorpshuis. Het stuk heet ‘OP DE WOELIGE BAREN’ en het gaat over een cruise op de Middellandse Zee. U begrijpt dat het toneel daar de afgelopen tijd geheel op is aangepast. Alles zit weer strak in de verf, u zult verbaasd staan.

De speelploeg heeft zoals elk jaar weer nieuwe gezichten. Bart Wight en Martijn van Limbeek zijn de gelederen komen versterken en spelen meteen glansrollen. Er zal heel wat worden afgelachen. Hoewel de cruise in zwaar weer terecht komt is het bepaald geen drama, ook al heet het schip COASTA DEL DRAMA en is de kapitein zo dronken als een Italiaanse kapitein maar kan zijn.

Net als andere jaren lijkt het erop dat iedereen zijn/haar rol ook echt kent …. . Komt allen, we beginnen beide avonden stipt om 8 uur. Zoals gebruikelijk is er na afloop weer verloting met superprijzen.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 jan 2019 om 20:00

Wijziging ophaaldagen afvalcontainers

Via de gemeente worden we van het volgende op de hoogte gebracht: We zamelen meer PMD-afval in, waardoor de vrachtauto's sneller vol zijn. Om efficiënter om te gaan met de afvalinzameling hebben we een andere routeverdeling gekozen. Let op: Halverwege januari verandert misschien ook de ophaaldag van jouw PMD- of restafvalcontainer. Houd de Afvalapp goed in de gaten! of klik op de volgende link: https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Afval/Ophaaldagen_afval


Bericht geplaatst door: Redactie op 07 jan 2019 om 15:06

Oudejaarsdag

Op de laatste dag van het jaar wordt er door een groep mensen carbit afgeschoten op het sportveld. Ook wordt hier s'avonds om 24.00 uur vuurwerk afgeschoten wat gezamelijk wordt ingekocht. Heb u interesse hiervoor dan kunt u voor verdere info bij Gert Oostra : 06-27036060 terecht. 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 24 dec 2018 om 15:49

Koffieochtend in Eext.

Vorige week kwam vanuit Eext de volgende vraag:

Vanaf januari gaan we iedere 2de en 4de dinsdagmorgen van de maand een koffieochtend organiseren in het dorpshuis in Eext voor senioren in samenwerking met Impuls (Welzijn) en commissie dorpsbelangen.

Er ontstond een idee om ook de mensen uit Eexterzandvoort te vragen. Van oudsher waren en zijn er altijd goede contacten geweest tussen beide dorpen.

De bedoeling is dat we regelmatig een activiteit gaan doen maar daarnaast ook mensen uitnodigen om iets te vertellen over een bepaald onderwerp. We hebben de eerste koffieochtend net gehad en daar kwam uit dat velen graag iets meer willen weten over WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning). Hoe vraag ik een taxipas aan, wat moet ik doen als ik een traplift nodig heb enz.

Het is dus de bedoeling dat ideeën ook vanuit de doelgroep zelf komt. Iedere morgen zijn er vrijwilligers aanwezig om voor koffie en thee te zorgen.

De kosten hiervan zijn 1,50 euro.

Voor vervoer kan men zich in Eext aanmelden bij 2 personen maar het zou leuk zijn dat vanuit Eexterzandvoort misschien ook iets geregeld kan worden met het vervoer.

Vrijwilligers zijn natuurlijk ook altijd welkom.

De ochtenden zijn van 10.00-12.00 uur.

Wij zijn nu aan het uitzoeken of we bv 1x in de maand er een maaltijd of lunch aan kunnen koppelen. Dit wel tegen betaling.

Groetjes Roelie Brink

Tel: 0592-263493

Op bovenstaande wil het bestuur van dorpsbelangen graag woensdag 12 dec. tijdens de leden vergadering terug komen en kijken of hier vanuit ons dorp belangstelling voor is.


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 dec 2018 om 20:07

Yin Yoga

Op maandag 14 januari 2019 start er weer een nieuw blok Yin Yoga in het dorpshuis. De lessen zijn van 20.00 -21.15 uur. Meer info zie www.yinyogakarin.nl of bel 06 10203206

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 dec 2018 om 11:37

Eco-Oostermoer Verbindt

Gisteren 29/11/18 was de algemene ledenvergadering van onze glasvezelcooperatie in het Dorpshuis. Er was weer een mooie opkomst en een goede en betrokken sfeer met goede vragen en discussie. Voorzitter Jan Hospers heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken. De financiele situatie is onder controle maar op langere termijn moet er wel iets gebeuren. Dat komt omdat het huidige aantal aansluitingen te klein is om alle kosten te dragen. Uitbreiden is de afgelopen jaren door allerlei oorzaken niet gelukt. De opstelling van de Provincie de afgelopen jaren hielp niet echt. Daar kwam bij dat de initiatieven om ons heen niet met ons mee wilden doen, maar liever met Drents Glasvezel Collectief (DGC) en een commerciele partij, omdat ze dan zelf niets hoeven te doen.  De werving voor aansluitingen door DGC loopt momenteel, we hopen dat het hen lukt, maar het is nog maar de vraag of ze de benodigde 45% aansluitingen te halen (wij hebben meer dan 90%, dat percentage heeft geen enkel ander initiatief in Nederland) . De werving door DGC loopt tot 17 december a.s. Als het dan niet gelukt is ontstaat een geheel nieuwe situatie, met Aa en Huzne zonder glasvezel, met uitzondering van Gieter- en Eexterzandvoort. 

Vastgesteld is dat het huidige tarief dat onze leden betalen voor internet, telefoon en televisie lager is dan bij veel andere (meer commerciele) clubs. 

Het bestuur van Eco-Oostermoer Verbindt heeft de afgelopen jaren heel veel werk verzet en daar was opnieuw grote waardering voor. Ze willen nu echter terugtreden. Er is inmiddels 1 nieuw bestuurslid benoemd, Jan Kamminga van Gieterzandvoort. Daarnaast is er een steungroepje gevormd (Bart, Rudie, Dirk, Duncan, John en Peter (Achterkamp) om in de komende paar maand slagvaardig te kunnen optreden als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Vastgesteld is dat op dit moment niet echt duidelijk is wat voor soort bestuur in de toekomst nodig is. Als DGC het wel redt moet er eeen bestuur komen dat de aansluiting met DGC of met SKV (Netvisit) of een andere partij zoekt en verder vooral op de winkel past. Als DGC het niet redt ontstaat een heel nieuwe sitautie en moet met allerlei partijen gepraat worden over hoe nu verder, dat is een veel actievere rol. Daarom is besloten nu geen beslissingen te nemen over de bestuurssamenstelling e.d. en een nieuwe ledenvergadering te houden eind februari/begin maart, want dat moet wel helder zijn hoe het staat met glasvezel in Aa en Hunze.

Op die nieuwe ledenvergadering moeten er nieuwe bestuursleden benoemd worden. Er is in de vergadering meerdere keren benadrukt dat het onze eigen cooperatie is, en dat we het zelf moeten doen. Daarom de dringende oproep aan de leden je beschikbaar te stellen voor een bestuursplaats. Zonder bestuur kan de cooperatie niet verder, dus neem je verantwoordelijkheid.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 nov 2018 om 11:13

Kerststuk maken

Om dat er vanuit het dorp toch wel geluiden komen om eens weer aktiviteiten in het dorpshuis te organiseren heeft de aktiviteiten com. voor woensdagavond 19 december een bloemschikavond georganiseerd. Het is de bedoeling om deze avond een kerststuk te gaan maken. We hebben hiervoor nog veel materiaal in het dorpshuis liggen. Het enige wat u van huis mee moet nemen is: oase, een schaal/vaas en dennegroen e.d. Er zijn voor u verder geen kosten aan verbonden en krijgt de koffie/ drinken aangeboden. We hopen veel vrouwen ( mannen die dit leuk vinden zijn natuurlijk welkom ) te mogen begroeten en kunnen dan ook eens met elkaar overleggen hoe en wanneer we verder iets gaan organiseren. De avond begint om 20.00 uur. Opgave graag voor 16 december bij Ciska: tel. 468392, Neeltje: tel. 468661 of Marjan: tel. 468235. Tot dan. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 nov 2018 om 17:49