Nieuwsberichten van Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


Thiemo Meertens overleden

Afgelopen vrijdag is onze jager Thiemo Meertens uit Gieten overleden. Hij was al een poosje ziek.Thiemo is 76 jaar geworden. Hij heeft meer dan veertig jaar het jachtveld van het dorp beheerd. Met zijn Landrover reed hij bijna dagelijks door het veld, en voor iedereen had hij wel een praatje over. Ook vertelde hij op vergaderingen van Dorpsbelangen soms over de stand van het wild. Twee jaar geleden heeft Dorpsbelangen het contract met hem opnieuw verlengd; we hebben toen samen met hem pogingen gedaan om met de WMD tot betere afspraken te komen, en hebben aan de Hunze grenswijzigingen gerealiseerd met het jachtgebied van Eexterveen. Thiemo was een bekende figuur in de regio. Hij was bij leven top amateurvoetballer, later docent op de ALO, en trainer van bv Veendam en fc Emmen, en eerder van vv Gieten. Meer uitgebreide info staat in een artikel in het Dagblad vh Noorden van maandag, in de sportkatern. Woensdag staat er een overlijdensbericht in De Schakel.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 december 2022 om 20:07

Albert Weites overleden

Onze dorpsgenoot Albert Weites is afgelopen donderdag overleden. Albert was samen met Grietje een een actieve deelnemer aan dorpsactiviteiten. Hij is 85 jaar geworden. Hij woonde aan de Oudedijk en op het land tegenover de huizen aan de Dalweg hield hij schapen. We wensen Grietje en de familie veel sterkte toe. Zie verder advertentie in Dagblad vh Noorden van maandag.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 december 2022 om 19:57

Ledenvergadering Dorpsbelangen

Volgende week woensdag 7 december, 20 uur is de Ledenvergadering van Dorpsbelangen/Dorpshuis. Agenda krijgt u in de bus.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 december 2022 om 11:15

Reanimatiecursus

We hebben nog 1 iemand nodig om de cursus in EZV te houden, anders moeten we ons bij een ander dorp aansluiten.  Wie o wie?


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 05 november 2022 om 12:04

Scheuren en schade

A.s. woensdag 8 uur bijeenkomst van alle melders van scheuren en schade. Betrokkenen hebben daarover enige tijd geleden een mailtje gehad.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 31 oktober 2022 om 19:32

Gemeenschappelijke energie

Het was een interessante avond, vorige week over gemeenschappelijke energie opwekking/-opslag. Milou van Rijn van de gemeente heeft ons een aantal zaken duidelijk gemaakt. Ze heeft een aantal linkjes gestuurd die hieronder aan te klikken zijn.

Allereerst werd uit een filmpje duidelijk dat een energietuin, met zonnepanelen, niet meteen een parel in het landschap is.

Een EAZ-windmolen is maar zo niet mogelijk, zowel wat betreft de gemeentelijke regels (ook al zijn we Bebouwde kom, planologisch zijn we Buitengebied en daar mag maar zo geen molen) als wat betreft de voorkeur van het bedrijf eaz. Daar komt bij dat niet iedereen meteen blij wordt van zo'n kleine windmolen.

Ook gemeenschappelijke energieopslag lijkt ver weg te zijn. Dat vanwege wettelijke belemmeringen, en ook de techniek daarvoor is nog niet volwassen.

Zonnepanelen op een schuur, voor gemeenschappelijk gebruik, lijkt lastig in ons dorp omdat er nauwelijks schuurdaken beschikbaar zijn in Eexterzandvoort. Dat is wel de aanpak die momenteel in Eext gevolgd wordt (zie eco-oostermoer). Wel lijkt het verstandig contact te zoeken met eco-oostermoer, al was het maar omdat die opgericht is in Eexterzandvoort, en ons het veelgeprezen glasvezel heeft gebracht.

Wat eventueel wel lijkt te kunnen is het opzetten van een lokale energiecoöperatie (maar misschien kan eco-oostermoer daar ook een rol in hebben). Zo'n lokale coöperatie zou kunnen functioneren met decentrale opwekking (panelen op verschillende plekken, die samen de productie van de coöperatie doen). Stroom kan dan bijvoorbeeld geleverd, en teruggekocht worden aan en van energie van ons, maar er zijn vast ook andere partijen. Er waren wel mensen aanwezig die daar wat in zagen.

Op de website energie samen is het een en ander aan informatie te vinden. En op de site het beste plan maak je samen staat informatie over hoe je zelf een plan in elkaar steekt.

Kortom, wie verder wil met gemeenschappelijke energiedopwekking/-opslag, kan nu de handen uit de mouwen steken, en we weten nu ook wat er niet (eenvoudig) kan.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 oktober 2022 om 12:23

Tafeltennis

Morgen, woensdag 12 oktober, weer tafeltennissen in het Dorpshuis  om half 3 en 19.30 uur. Wil je meedoen, meld je dan even bij Greet Polman. En komen kijken kan batuurlijk altijd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 oktober 2022 om 12:29

REANIMATIE

AANMELDEN VOOR DE REANIMATIECURSUS KAN NOG TOT 9 OKTOBER!!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 oktober 2022 om 10:39

Gemeenschappelijke energie

Volgende week donderdag, 13 oktober, 20 uur houden we een avond over gemeenschappelijke energie opwekking. Uit de Droomboeken, die kort voor de Coronacrisis gemaakt zijn, kwam naar voren dat er nagedacht moest worden over gemeenschappelijke energie opwekking. Meer recent kwamen er opnieuw signalen daar aandacht aan te besteden. Het gaat dan globaal om drie aanpakken: gemeenschappelijke zonnepanelen, gemeenschappelijke kleine windmolen, en gemeenschappelijke opslag van energie.

Los van allerlei technische vragen speelt ook de gemeente een rol, niet alleen als aanjager van dit soort initiatieven, maar ook als vergunningverlener. De regels staan niet zomaar toe een veldje zonnepanelen te leggen of een kleine windmolen te bouwen. Daarom hebben we Milou van Rijn van de gemeente uitgenodigd om ons bij te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 oktober 2022 om 10:33

Maaien, poetsen en eten

Volgende week zaterdag 8 oktober is de laatste ronde bermmaaien. We geven dan ook het dorpshuis een poetsbeurt. Inloop on half 10 met koffie en koek. 10 uur op pad en aan het poetsen.

Na afloop is er eerst een drankje, en daarna om half 1 eten. Sabine, Wim en Dirk koken voor jullie. Graag uiterlijk a.s.dinsdag melden of je meeëet. Melden bij Dirk. De maaltijd is waarschijnlijk vega,maar wie graag vlees wil wordt op zijn/haar wenken bediend. Graag dat even aangeven bij de aanmelding.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 september 2022 om 09:12

Verkeer

Zoals eerder al afgesproken worden er momenteel verkeersmetingen gedaan in ons dorp. Aantallen en snelheden. Bedoeld om na te gaan of er maatregelen nodig zijn voor de verkeersveiligheid. Nu op de Dalweg bij Greet en Wim, en op de Oudedijk bij Frieda en John. Richting Eexterveen is ook al.gemeten, en misschien volgt de Krommedijk bij Koiter nog.  


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 september 2022 om 15:19

Reanimatie

We proberen een herhalingscursus Reanimatie te organiseren. Floor den Dungen heeft iemand bereid gevonden die cursus te geven. Ergens 2e helft oktober, november. Datum in onderling overleg. We hebben een AED, dus moeten we ook voldoende reanimators hebben. Opgave bij Dirk Strijker, via wattsapp of 06 23302334


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 september 2022 om 16:14

Windmolen

Op donderdag 13 oktober, 20 uur komt Milou van Rijn van de gemeente in het Dorpshuis om door te praten over de mogelijkhgeid om een kleine windmolen op te richten voor gebruik door meerdere adressen/gezinnen. Wie geïnteresseerd is, is van harte welkom. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 september 2022 om 17:06

Bermmaaien

Vooraankondiging: we gaan zaterdag 8 oktober de laatste ronde van dit jaar bermmaaien. Het is de laatste weken nog stevig gegroeid, dus we moeten er even tegen aan. Komt allen. We gaan tegelijkertijd ook het dorpshuis een beurt geven. Zet het alvast in je agenda. Er is eten na afloop. Misschien dat we een keer zelf kunnen koken. Wie heeft zin daar aan mee te doen? Melden bij Sabine of Dirk. Er komt nog een aparte oproep om te melden dat je mee eet.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 september 2022 om 20:13

Tafeltennis

YES! Eexterzandvoort is een tafeltennisclub rijker. We hebben vooreerst 10 deelnemers. We gaan spelen om de twee weken op de woensdagmiddag (half 3-half 5) en woensdagavond (half 8-half 10). Vooreerst geen competitie maar lekker ballen. Eerste keer is woensdag 25 september. Inleg 2,50 per keer, en 1 euro voor de koffie/thee. Als je ook mee wilt doen, melden bij Greet Polman.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 september 2022 om 20:06

Tafeltennis

Op woensdag 21 september 8 uur gaan we proberen tafeltennis in het dorpshuis te organiseren. Wie geïnteresseerd is, is van harte welkom


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 september 2022 om 12:23

Diever

A.s. vrijdag gaat de Toneelvereniging naar het openluchttheater in Diever.  We hebben 2 kaarten over. Wie wil er mee? Zelf rijden of meerijden. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 september 2022 om 11:56

Speeltoestellen Dorpshuis

Speeltoestellen z⁶ijn voor 2e keer behandeld. Dus pas woensdagmiddag weer bruikbaar


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 september 2022 om 14:48

Tuin Janke Boeck

In het kader van open-tuinendag is de tuin van Janke Boeck, Krommedijk 4, morgen, zaterdag 10/9, open van 10.30 tot 17 uur


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 september 2022 om 12:35

Barbeque

Aanstaande zaterdag dorps bbq. Inloop vanaf 18.30 uur, bakken vanaf 19.00 uur. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 augustus 2022 om 16:09

Bermen

Afgelopen weekend is er gemaaid met de trekker en is er onder aansturing van John en Marc door een groepje met bosmaaiers gemaaid, vooral bij verkeersborden, schakelkasten en schrikhekken. In oktober doen we een lastste ronde en dan is er ook weer een dorpsmaaltijd na afloop.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 augustus 2022 om 11:20

Koffiemorgen

A.s. dinsdag 2 augustus vanaf 10 uur koffiemorgen in het dorpshuis, met vermoedelijk verse appeltaart. Iedereen welkom.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 augustus 2022 om 09:58

Bermmaaien

A.s. zaterdag 10 uur bermmaaien. Geen nazit.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 juli 2022 om 08:31

Annie Hilbolling overleden

Op 20 juni is onze oud-dorpsgenoot Annie Hilbolling overleden. Annie was getrouwd met Jan, die in 2020 is overleden. Beide waren heel actieve dorpsgenoten. Vroeger woonden ze aan de Nieuwedijk, later aan de Dalweg. Annie woonde de laatste jaren in Dekelhem. Zie advertentie in De Schakel.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 juli 2022 om 09:40

Berm- en tuinexcursie

De berm- en tuinexcursie van vorige week is ondanks eerdere afgelasting doorgegaan, omdat er toch een aantal deelnemers bleken te zijn. Ze hebben de bermen op de Zwienhemsdijk en op de Nieuwedijk bekeken, met toelichting van Jans. Daarna een nazit in de mooie tuin van Nel en Jans.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 juni 2022 om 09:16

Programma oostermoerfeest

 Te vinden op: https://oostermoerfeest.nl/programma


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 juni 2022 om 08:49

tv en internet contract

Je kunt wellicht geld besparen door bij netvisit/skv een ander contract te nemen. Z|ie bericht op whattsapp fabeltjeskrant.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 juni 2022 om 13:40

Berm en tuin afgelast

De excursie die voor moirgen gepland stond is bij gebrek aan belangstelling afgelast. Met de enkele personene die zich wel gemeld hebben heeft Jans afspraken gemaakt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 juni 2022 om 12:47

Berm- en tuin excursie

Aanstaande donderdag 23 juni organiseert de bermcommissie weer een excursie naar de bloemrijke bermen en tuinen. Uitleg over wat er te zien is. Verzamelen bij het Dorpshuis om 7 uur. Na afloop nazit in het Dorpshuis met hapje en drankje. Zorg voor een vervoersmiddel (fiets). 

Het valt samen met bouwen aan de Praalwagen, maar het is momenteel zo druk met activiteiten in Eexterzandvoort dat zoiets niet te voorkomen is. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 juni 2022 om 08:57

Toneel

We hebben een mooie toneeluitvoering achter de rug  maar het  volgende evenement is al weer in voorbereiding. Op het Oostermoerfeest wordt een 1-acter opgevoerd en de repetities zijn in Eexterzandvoort.  Zie foto.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 juni 2022 om 09:52

Bermmaaien en poetsen

A.s. 4 juni gaan we weer bermmaaien en dorpshuispoetsen. Half 10 koffie, 10 uur aan het werk, half 1 een heerlijke warme maaltijd, ook voor wie niet maait of poetst. Voor de maaltijd moet je je aanmelden via kuikjans@gmail.com of wattsapp. Meld even als je vega wilt. Verdere inlichtingen bij Jans 06 12721162 of Sabine 06 15076032.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 mei 2022 om 15:12

Verkeer

We zijn in gesprek met de gemeente over verkeerstellingen (aantal, gewicht, snelheid). Een eerste telling vindt plaats in juni/juli 2022 op het kruispunt Oudedijk-Dwarsdijk-Zandvoorterweg. Waarschijnlijk wordt er ook in september 2022 geteld op een aantal plaatsen, om ook landbouwverkeer in beeld te krijgen, en omdat juni-juli deels vakantie is. We hebben 2 telpunten op de Oudedijk voorgesteld, en eentje op de Dalweg. de gemeente bekijkt nu of ze daar capaciteit voor hebben.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 mei 2022 om 15:50

Ledenvergadering

A.s. woensdag ledenvergadering Dorpsbelangen.  Agenda wordt nog bezorgd. Door alle drukte met toneel en Oostermoer zijn we wat laat. Sorry


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 mei 2022 om 11:04

Biobliotheek - tijdschriften

In het Dorpshuis is een bibliotheek voor wie boeken zoekt. Maar sinds een poosje kun je daar ook tijdschriften ophalen. Het gaat om tijdschriften van 1 of meer weken oud, maar dat doet er vaak niet toe. Ze liggen nu in stapeltjes op het uitgifteloket van de kleine vergaderzaal, soms op tafel daar, of in de bibliotheekkast. Er liggen momenteel stapeltjes Elsevier, Libelle, Groene Amsterdammer en Landleven, dus echt voor elk wat wils. Voor het meenemen, en als ze nog een beetje actueel en toonbaar zijn dan leg je ze later maar terug, en anders bij het oud-papier. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 mei 2022 om 13:00

Fleurige bermen - Nieuwedijk

De berm-werkgroep is vorge week bij elkaar geweest. Maaidata voor onszelf; 4/6, 30/7 en 8/10. Dit mits het niet heel droog is ofzo, want dan passen we aan. Een paar stukken buiten de bebouwde kom op Nieuwedijk, Oudedijk en Oudelandsedijk worden vanaf 15 juni door de gemeente gemaaid, en het maaisel wordt dan afgevoerd. Dit als een proefneming voor meer ecologisch diverse bermen. 

Op de Nieuwedijk is afgelopen najaar, net als vorig jaar op de Zwienhemsdijk, een plantenmengsel ingezaaid voor meer fleurige bermen. Het lijkt nu alsof er alleen Bolderik is opgekomen, maar de werkgroep heeft er op de knieën bijgezeten en heeft vastgesteld dat er echt wel meer opkomt. Wel lijkt het zaaisel in de winter met veel harde buien een behoorlijke knauw gekregen te hebben. De roodwitte linten worden trouwens binnenkort verwijderd.

De Berm-werkgroep wil proberen ergens in juni weer een berm- en tuinbekijk avond te organiseren, net als vorig jaar. nader bericht volgt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 14:13

Koffiemorgen

Zoals elke eerste dinsdag van de maand was er vanmorgen weer inloopmorgen met koffie in het Dorpshuis. Een mooie opkomst van zo'n tien inwoners. Gezellige gesprekjes en versgebakken brownies (chocola met nog iets: MACHTIG lekker). De volgende keer is 7 juni, 10 uur, en dan is er vast weer wat lekkers. Het is gratis, met een vrijwillige bijdrage.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 13:39

Toneel

Op vrijdag 13 en vrijdag 14 mei speelt de toneelvereniging in het Dorpshuis het stuk Over Mijn Lijk. Anders dan je zou denken wordt het een heel vrolijke boel, met veel misverstanden en verkleedpartijen. Aanvang 20.00 uur.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 13:30

Nieuwbouw :)

Op een geknotte boom tegenover het Dorpshuis is een paartje ooievaars begonnen met het bouwen van een nest. Als je de foto heel goed bekijkt, kun je de bouwer zien. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 13:29

Paasvuur

Vandaag takkeweer. Paasvuur open van 9-12 en 13-16 uur. Aan de Oudelandsedijk.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 april 2022 om 09:19

Plein onderhoud

Vrijwilligers gevraagd voor plein onderhoud elke laatste dinsdag van de maand om 18:00 uur.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 april 2022 om 09:22

Rustpunt

Het zomerseizoen is uitgebroken: vanmorgen is het RUSTPUNT bij het Dorpshuis geopend. Voor koffie en andere versnaperingen en toilet en fietsopladen. Voor toeristen, chauffeurs van bestelbusjes en Zandvoorters. Vooreerst van donderdag t/m zondag. Met dank aan de RUSTPUNT-werkgroep. En, wat je misschien al gezien hebt, er staan nieuwe picknickbanken voor het Dorpshuis. Dankzij geld van de provincie Drenthe en inzet van Dorpshuis en (weer) RUSTPUNT-werkgroep. 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 april 2022 om 10:55

Toneeluitvoering 2022

Eindelijk, nu Corona rustiger is geworden, komt er weer een toneeluitvoering in Eexterzandvoort. De Toneelvereniging Zandvoort is afgelopen najaar al begonnen met repeteren, vervolgens heeft het een poosje noodgedwongen  stil gelegen, maar er wordt nu weer druk gerepeteerd.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei is het zover. Het hilarische stuk speelt zich bij een uitvaartbedrijf, dus dat wordt lachen. Het heet OVER MIJN LIJK. De donateurskaarten worden rondgebracht door Wim Wilkens, dus hou contant geld gereed. Nadere berichten volgen de komende tijd, maar reserveer 13/14 mei alvast in uw agenda.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 maart 2022 om 12:34

Paasvuur

Na een rondvraging op de Fabeltjeskrant was de conclusie dat we dit jaar wel een Paasvuur willen. Probleem was dat Pasen heel laat valt, waardoor veel akkers al zijn ingezaaid tegen die tijd. Na overleg met onze boeren is er toch een plek gevonden; een kavel van Johan, wel aan de Oudelandsedijk. Dank daarvoor. De vergunningen worden nu aangevraagd.

We verwachten geen heel grote hoeveelheden en daarom gaan we alleen de zaterdag voor de Pasen aanvoeren. Dat scheelt in menskracht, maar ook is het risico veel kleiner dat er van buiten het dorp van alles gedumpt wordt. Dus zaterdag 16/4 vanaf 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur aanvoeren. Op zondag 17/4 steken we de bult aan om 8 uur. Nader bericht volgt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 maart 2022 om 10:13

Hemmeldag

Het was een mooie Opschoondag afgelopen zaterdag. Mooie opkomst, gebak en schitterend weer. Zo mooi dat alle bermen wandelend nagelopen zijn. Er kwam toch nog weer meer afval boven water dan gedacht. Vandaag haalt de gemeente het op. Dank iedereen namens Dorpsbelangen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 maart 2022 om 10:08

Opschoondag

Morgen Opschoondag/Hemmeldag. Half 10 koffie met taart, 10 uur op pad. Een eerste verkenning laat zien dat er niet heel veel troep ligt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 maart 2022 om 16:00

Bermonderhoud

Vanmiddag heeft Dorpsbelangen het contract getekend met de gemeente over afspraken over bermonderhoud in Eexterzandvoort, Het contract loopt t/m 2026, met optie van verlenging. We blijven (in principe) 3 keer per jaar de bermen maaien met de tractor, en nalopen met bosmaaiers. De data worden nog vastgesteld.

Een verandering is dat de bermen buiten de bebouwde kom op Oudedijk, Nieuwedijk en Oudelandsedijk door de gemeente gemaaid gaan worden, waarna het maaisel wordt afgevoerd, om daarmee meer ecologische bermen te krijgen. Het maaisel gaat naar boeren in de omgeving als bodemverbeteraar. De data waarop de gemeente gaat maaien en afvoeren worden nog doorgegeven. De genoemde bermen mogen geen verontreinigingen bevatten. Daar wordt op gecontroleerd door de Wim en Greet Polman (Oudelandsedijk), Dirk Strijker (Nieuwedijk) en Frieda Molenaar (Oudedijk). Dat begint a.s. zaterdag al, bij de Opschoondag (komt allen, taart omdat Dirk jarig is).  


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 17 maart 2022 om 17:34

Schoonmaakdag/Hemmeldag

Volgende week zaterdag 19 maart is het weer HEMMELDAG in Aa en Hunze. Eexterzandvoort doet ook mee, want we worden weer een beetje wakker na alle coronagedoe. Die dag ruimen we rommel uit de bermen op. Met het oog op het bermonderhoud is het extra belangrijk dat we de rommel uit bemen verwiijderen. Materiaal komt van de gemeente en die halen materialen en troep na afloop ook weer op.

We beginnen om 10 uur, met vooraf om half 10 koffie in het Dorpshuis. Koffie met TAART, want Dirk is die dag jarig. Na afloop een een nazit met hapje en drankje. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 maart 2022 om 08:47

Jager

De komende dagen zijn onze jagers veel in het veld vanwege reewildbeheer. Grijze VW Tiguan en grijze Toyota Landcruiser. Dus niet ongerust maken.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 februari 2022 om 08:33

Verkeer (2)

Zie eerder bericht over Verkeer. Inmiddels hebben de adressen die dichtbij de komborden of de kruizing Oudelijk/Dalweg wonen een uitnodiging in hun brievenbus voor donderdag 3 maart. Heb je niet zo'n uitnodiging, maar wil je toch meepraten, dan kan dat natuurlijk: donderdag 3 maart, 20 uur, Dorpshuis.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 februari 2022 om 14:58

Weg afgesloten/weer open

De weg langs de Hunze richting Zuidlaren was vanochtend afgesloten vanaf de Hooidijk omdat er een bever het plan had om onder de weg door te kruipen en hier al schade had aangebracht. Het waterschap heeft dit inmiddels weer gerepareerd. Overigens, ga vooral even kijken bij de waterbergingsgebieden bij de de Zandvoorterbrug, bij de brug in de Wildervamksterweg, bij Spijkerboor, of ter hoogte van de Hooidijk, het ziet er best spectaculair uit. Die bergingsgebieden zijn bedoeld om te voorkomen dat er teveel water in een keer richting Groningen stroomt. Dus bedoeld om bijvoorbeeld de stad Groningen droog te houden. Zie bijgaande foto`s.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 februari 2022 om 10:16

Verkeer

Dorpsbelangen is in gesprek met de gemeente over de verkeerssituatie Oudelijk/Dalweg. Er zijn vorderingen en daarover willen we graag met de aanwonenden overleggen. Het lijkt erop dat we binnenkort weer met een wat grotere groep bij elkaar kunnen komen. Daarom het verzoek aan aanwonenden van Oudedijk/Dalweg/Dwarsdijk om donderdagavond 3 maart, 8 uur alvast te reserveren voor overleg in het Dorpshuis.

Hieronder de analyse van de gemeente:

 

De Oude Dijk/ Dalweg betreft een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30km/h. Volgens richtlijnen Duurzaam Veilig heeft de weg dan ook een verblijfsfunctie.

Belangrijkste aspecten met betrekking tot weginrichting die past bij deze wegcategorie conform richtlijnen Duurzaam Veilig is als volgt:

  • Breedte 4,8 – 5,8 meter;
  • Gelijkwaardige kruisingen;
  • Geen markering;
  • Parkeren in vakken;
  • Wegverharding het liefst uitgevoerd in de vorm van elementenvarharding;
  • Verkeer gemengd op 1 rijbaan.

 

De Oude dijk/Dalweg is momenteel een geasfalteerde weg van 4,5 meter breed, op de weg is geen markering aangebracht. De kruisingen op de weg zijn ingericht met plateau.

In principe is de Oude Dijk/ Dalweg qua breedte en kruispuntvlakken ingericht conform richtlijnen duurzaam veilig.

 

De snelheid zou verlaagd kunnen worden door de verhardingsbreedte te veranderen in elementenverharding. Ook is de komgrens zeer minimaal ingericht en is de weginrichting buiten de bebouwde kom hetzelfde als binnen de bebouwde kom. Het versterken van de komgrens kan bijdragen aan het verlagen van de snelheid, mits deze op een logische plek gesitueerd is waardoor ook zichtbaar is dat weggebruikers binnen de bebouwde kom rijden.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 februari 2022 om 15:52

Motorcross

Aanstaande zondag komt de motorcross van Eext door Eexterzandvoort. Zie gpeext.nl.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 08 februari 2022 om 09:25

Harmtje Wilkens overleden

Afgelopen woensdag is onze oudste inwoner, Harmtje Wilkens overleden. Ze woonde op de Nieuwedijk 3. Ze is 96 jaar geworden en is rustig heengegaan. Ze was in haar leven volop betrokken bij de verschillende verenigingen in Eexterzandvoort. Ze wordt dinsdag in besloten kring begraven in Eext.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 januari 2022 om 20:54

TONEELUITVOERING

Gisteren heeft de Toneelvereniging eindelijk weer gerepeteerd. Iedereen blij! En er is een nieuwe datum voor de uitvoering vastgesteld: vrijdag 13 en zaterdag 14 mei. Zet het alvast in je agenda. Binnenkort komen we ook met de donateurskaarten langs.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 januari 2022 om 14:02

Geslaagde fotoquiz

Afgelopen woensdagavond 19/1 hebben we een zeer geslaagde GROTE EEXTERZANDVOORTER FOTOQUIZ gehouden. De techniek haperde soms, het geluid was niet zo best en vooral irritant, maar het was leuk. Met best veel deelnemers, en met schitterende foto's die afgelopen jaar gemaakt waren door Rob van Gennep en Ivonne Spieard. Liever hadden we elkaar live ontmoet, maar digitaal ging het ook. En natuurlijk wel met een paar ouderen in het Dorpshuis, die wel live mee konden doen.

De quiz bleek lastig, maar minder lastig dan gedacht. In 5 rondes speelden de winnaars, Johan en Marjan (vooral Marjan denken we) 48 punten bij elkaar, op de voet gevolgd door Greet Polman met 1 puntje minder. De ronde-winnaars waren: Sabine en Josephine, Greet, Marjan en Johan, Greet, en Demian en Dorien. Ze krijgen vandaag allemaal een prijsje thuisbezorgd, net als de 2 fotografen.

Als je de foto's nog eens wilt bekijken, klik hier

 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 20 januari 2022 om 10:11

FOTOQUIZ MORGEN

Zoals in eerdere berichten aangekondig is morgen de grote Eexterzandvoortse fotoquiz. Wie zich nog niet per wattsapp of mail of anderszins gemeld heeft, moet even een berichtje sturen naar d.strijker@rug.nl, voor de link.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 januari 2022 om 10:13

Foto quiz

De aangekondigde foto quiz van a.s. woensdag gaat wegens te weinig aanmeldingen niet door. Maar inmiddels blijken er toch veel mensen wakker te worden :). Daarom gaat het, zij het een week later, alsnog door. Dus op woensdag 19 januari, kwart voor 8. Als je mee wilt doen, dan graag een berichtje naar d.strijker&rug.nl of naar 06-23302334, en je krijgt dan een linkje toegestuurd. Wie zich voor a.s. woensdag aangemeld had, moet dat even opnieuw doen.

Wie niet met de computer overweg kan, moet zich ook even melden, dan verzinnen we een oplossing.  


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 januari 2022 om 15:24

Gelukkig nieuwjaar

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Dag allemaal, Gelukkig Nieuwjaar namens Dorpshuis/Dorpsbelangen. We hopen dat jullie genoten hebben van de Drentse bol en de bijbehorende Nieuwskrant. En op oudjaarsdag hebben we een zak oliebollen bezorgd bij de carbidschieters. Die troffen het trouwens niet met het weer. De besturen hebben hun best gedaan om het allemaal goed te regelen. 

Op woensdag 12 januari (kwart voor 8) is er een flitsende online fotoquiz met schitterende foto’s van Eexterzandvoort. De foto’s zijn gemaakt door Ivonne (JW) en Rob van Gelder. Aanmelden via wattsapp, mail of telefoon bij Frieda, Catry of Dirk (06-23302334).


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 02 januari 2022 om 11:24