Nieuwsberichten van 2022


Carbid

Ter info: oudjaarsmiddag wordt er met carbid geschoten op het sportveld.


Bericht geplaatst door: Redactie op 27 december 2022 om 13:05

Thiemo Meertens overleden

Afgelopen vrijdag is onze jager Thiemo Meertens uit Gieten overleden. Hij was al een poosje ziek.Thiemo is 76 jaar geworden. Hij heeft meer dan veertig jaar het jachtveld van het dorp beheerd. Met zijn Landrover reed hij bijna dagelijks door het veld, en voor iedereen had hij wel een praatje over. Ook vertelde hij op vergaderingen van Dorpsbelangen soms over de stand van het wild. Twee jaar geleden heeft Dorpsbelangen het contract met hem opnieuw verlengd; we hebben toen samen met hem pogingen gedaan om met de WMD tot betere afspraken te komen, en hebben aan de Hunze grenswijzigingen gerealiseerd met het jachtgebied van Eexterveen. Thiemo was een bekende figuur in de regio. Hij was bij leven top amateurvoetballer, later docent op de ALO, en trainer van bv Veendam en fc Emmen, en eerder van vv Gieten. Meer uitgebreide info staat in een artikel in het Dagblad vh Noorden van maandag, in de sportkatern. Woensdag staat er een overlijdensbericht in De Schakel.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 december 2022 om 20:07

Albert Weites overleden

Onze dorpsgenoot Albert Weites is afgelopen donderdag overleden. Albert was samen met Grietje een een actieve deelnemer aan dorpsactiviteiten. Hij is 85 jaar geworden. Hij woonde aan de Oudedijk en op het land tegenover de huizen aan de Dalweg hield hij schapen. We wensen Grietje en de familie veel sterkte toe. Zie verder advertentie in Dagblad vh Noorden van maandag.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 december 2022 om 19:57

Ledenvergadering Dorpsbelangen

Volgende week woensdag 7 december, 20 uur is de Ledenvergadering van Dorpsbelangen/Dorpshuis. Agenda krijgt u in de bus.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 december 2022 om 11:15

Reanimatiecursus

We hebben nog 1 iemand nodig om de cursus in EZV te houden, anders moeten we ons bij een ander dorp aansluiten.  Wie o wie?


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 05 november 2022 om 12:04

Oud papier

Vrijdagmiddag 4 november a.s. komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Wil je het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Peter A. en Dirk S.. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 3 maart 2023. Wel een keer helpen?: meld dit dan bij Marjanne.


Bericht geplaatst door: Redactie op 01 november 2022 om 14:44

Scheuren en schade

A.s. woensdag 8 uur bijeenkomst van alle melders van scheuren en schade. Betrokkenen hebben daarover enige tijd geleden een mailtje gehad.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 31 oktober 2022 om 19:32

Energie

De gemeente stuurt regelmatig een nieuwsflits over energie en duurzaamheid. In deze eerste nieuwsflits vindt u veel tips en worden we uitgenodigd om mee te doen! Zie link nieuwsflits energie


Bericht geplaatst door: Redactie op 28 oktober 2022 om 10:44

Gemeenschappelijke energie

Het was een interessante avond, vorige week over gemeenschappelijke energie opwekking/-opslag. Milou van Rijn van de gemeente heeft ons een aantal zaken duidelijk gemaakt. Ze heeft een aantal linkjes gestuurd die hieronder aan te klikken zijn.

Allereerst werd uit een filmpje duidelijk dat een energietuin, met zonnepanelen, niet meteen een parel in het landschap is.

Een EAZ-windmolen is maar zo niet mogelijk, zowel wat betreft de gemeentelijke regels (ook al zijn we Bebouwde kom, planologisch zijn we Buitengebied en daar mag maar zo geen molen) als wat betreft de voorkeur van het bedrijf eaz. Daar komt bij dat niet iedereen meteen blij wordt van zo'n kleine windmolen.

Ook gemeenschappelijke energieopslag lijkt ver weg te zijn. Dat vanwege wettelijke belemmeringen, en ook de techniek daarvoor is nog niet volwassen.

Zonnepanelen op een schuur, voor gemeenschappelijk gebruik, lijkt lastig in ons dorp omdat er nauwelijks schuurdaken beschikbaar zijn in Eexterzandvoort. Dat is wel de aanpak die momenteel in Eext gevolgd wordt (zie eco-oostermoer). Wel lijkt het verstandig contact te zoeken met eco-oostermoer, al was het maar omdat die opgericht is in Eexterzandvoort, en ons het veelgeprezen glasvezel heeft gebracht.

Wat eventueel wel lijkt te kunnen is het opzetten van een lokale energiecoöperatie (maar misschien kan eco-oostermoer daar ook een rol in hebben). Zo'n lokale coöperatie zou kunnen functioneren met decentrale opwekking (panelen op verschillende plekken, die samen de productie van de coöperatie doen). Stroom kan dan bijvoorbeeld geleverd, en teruggekocht worden aan en van energie van ons, maar er zijn vast ook andere partijen. Er waren wel mensen aanwezig die daar wat in zagen.

Op de website energie samen is het een en ander aan informatie te vinden. En op de site het beste plan maak je samen staat informatie over hoe je zelf een plan in elkaar steekt.

Kortom, wie verder wil met gemeenschappelijke energiedopwekking/-opslag, kan nu de handen uit de mouwen steken, en we weten nu ook wat er niet (eenvoudig) kan.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 oktober 2022 om 12:23

Tafeltennis

Er wordt weer gesport.  Dit keer buiten vanwege het schitterende weer. Het restant van het veldseizoen?

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 oktober 2022 om 20:28

Toneel

Toneel is al weer aan het repeteren. Op 10 en 11 februari is de uitvoering. Zet het in je agenda.


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 oktober 2022 om 20:27

Tafeltennis

Morgen, woensdag 12 oktober, weer tafeltennissen in het Dorpshuis  om half 3 en 19.30 uur. Wil je meedoen, meld je dan even bij Greet Polman. En komen kijken kan batuurlijk altijd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 oktober 2022 om 12:29

REANIMATIE

AANMELDEN VOOR DE REANIMATIECURSUS KAN NOG TOT 9 OKTOBER!!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 oktober 2022 om 10:39

Gemeenschappelijke energie

Volgende week donderdag, 13 oktober, 20 uur houden we een avond over gemeenschappelijke energie opwekking. Uit de Droomboeken, die kort voor de Coronacrisis gemaakt zijn, kwam naar voren dat er nagedacht moest worden over gemeenschappelijke energie opwekking. Meer recent kwamen er opnieuw signalen daar aandacht aan te besteden. Het gaat dan globaal om drie aanpakken: gemeenschappelijke zonnepanelen, gemeenschappelijke kleine windmolen, en gemeenschappelijke opslag van energie.

Los van allerlei technische vragen speelt ook de gemeente een rol, niet alleen als aanjager van dit soort initiatieven, maar ook als vergunningverlener. De regels staan niet zomaar toe een veldje zonnepanelen te leggen of een kleine windmolen te bouwen. Daarom hebben we Milou van Rijn van de gemeente uitgenodigd om ons bij te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 oktober 2022 om 10:33

Maaien, poetsen en eten

Volgende week zaterdag 8 oktober is de laatste ronde bermmaaien. We geven dan ook het dorpshuis een poetsbeurt. Inloop on half 10 met koffie en koek. 10 uur op pad en aan het poetsen.

Na afloop is er eerst een drankje, en daarna om half 1 eten. Sabine, Wim en Dirk koken voor jullie. Graag uiterlijk a.s.dinsdag melden of je meeëet. Melden bij Dirk. De maaltijd is waarschijnlijk vega,maar wie graag vlees wil wordt op zijn/haar wenken bediend. Graag dat even aangeven bij de aanmelding.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 september 2022 om 09:12

Verkeer

Zoals eerder al afgesproken worden er momenteel verkeersmetingen gedaan in ons dorp. Aantallen en snelheden. Bedoeld om na te gaan of er maatregelen nodig zijn voor de verkeersveiligheid. Nu op de Dalweg bij Greet en Wim, en op de Oudedijk bij Frieda en John. Richting Eexterveen is ook al.gemeten, en misschien volgt de Krommedijk bij Koiter nog.  


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 september 2022 om 15:19

Reanimatie

We proberen een herhalingscursus Reanimatie te organiseren. Floor den Dungen heeft iemand bereid gevonden die cursus te geven. Ergens 2e helft oktober, november. Datum in onderling overleg. We hebben een AED, dus moeten we ook voldoende reanimators hebben. Opgave bij Dirk Strijker, via wattsapp of 06 23302334


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 september 2022 om 16:14

Windmolen

Op donderdag 13 oktober, 20 uur komt Milou van Rijn van de gemeente in het Dorpshuis om door te praten over de mogelijkhgeid om een kleine windmolen op te richten voor gebruik door meerdere adressen/gezinnen. Wie geïnteresseerd is, is van harte welkom. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 september 2022 om 17:06

Bermmaaien

Vooraankondiging: we gaan zaterdag 8 oktober de laatste ronde van dit jaar bermmaaien. Het is de laatste weken nog stevig gegroeid, dus we moeten er even tegen aan. Komt allen. We gaan tegelijkertijd ook het dorpshuis een beurt geven. Zet het alvast in je agenda. Er is eten na afloop. Misschien dat we een keer zelf kunnen koken. Wie heeft zin daar aan mee te doen? Melden bij Sabine of Dirk. Er komt nog een aparte oproep om te melden dat je mee eet.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 september 2022 om 20:13

Tafeltennis

YES! Eexterzandvoort is een tafeltennisclub rijker. We hebben vooreerst 10 deelnemers. We gaan spelen om de twee weken op de woensdagmiddag (half 3-half 5) en woensdagavond (half 8-half 10). Vooreerst geen competitie maar lekker ballen. Eerste keer is woensdag 25 september. Inleg 2,50 per keer, en 1 euro voor de koffie/thee. Als je ook mee wilt doen, melden bij Greet Polman.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 september 2022 om 20:06

Tafeltennis

Op woensdag 21 september 8 uur gaan we proberen tafeltennis in het dorpshuis te organiseren. Wie geïnteresseerd is, is van harte welkom


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 september 2022 om 12:23

Diever

A.s. vrijdag gaat de Toneelvereniging naar het openluchttheater in Diever.  We hebben 2 kaarten over. Wie wil er mee? Zelf rijden of meerijden. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 september 2022 om 11:56

Speeltoestellen Dorpshuis

Speeltoestellen z⁶ijn voor 2e keer behandeld. Dus pas woensdagmiddag weer bruikbaar


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 september 2022 om 14:48

Tuin Janke Boeck

In het kader van open-tuinendag is de tuin van Janke Boeck, Krommedijk 4, morgen, zaterdag 10/9, open van 10.30 tot 17 uur


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 september 2022 om 12:35

Kaartclub Eexterzandvoort gaat weer van start

Donderdagmiddag 8 september is de start van het nieuwe kaartseizoen (2022 -2023)! Als vanouds in het dorpshuis, aanvang 13.00 uur.

De volgende data zijn:

29 september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december, 12 januari, 2 en 23 februari, 16 maart, 6 en 27 april

Tot ziens in het dorpshuis!

Nieuwe leden zijn van harte welkom, zowel dames als heren.

Wij wensen iedereen een fijn kaartseizoen!


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 26 augustus 2022 om 10:45

Barbeque

Aanstaande zaterdag dorps bbq. Inloop vanaf 18.30 uur, bakken vanaf 19.00 uur. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 augustus 2022 om 16:09

Bermen

Afgelopen weekend is er gemaaid met de trekker en is er onder aansturing van John en Marc door een groepje met bosmaaiers gemaaid, vooral bij verkeersborden, schakelkasten en schrikhekken. In oktober doen we een lastste ronde en dan is er ook weer een dorpsmaaltijd na afloop.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 augustus 2022 om 11:20

Koffiemorgen

A.s. dinsdag 2 augustus vanaf 10 uur koffiemorgen in het dorpshuis, met vermoedelijk verse appeltaart. Iedereen welkom.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 augustus 2022 om 09:58

Bermmaaien

A.s. zaterdag 10 uur bermmaaien. Geen nazit.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 juli 2022 om 08:31

Lezing over de steenuil.

Lezing: De steenuil op het erf!
 
Wij nodigen u van harte uit op maandagavond 5 september om bij elkaar te komen voor de lezing over ons kleinste uiltje van ons land. De Steenuil. De steenuil heeft het niet altijd makkelijk in onze omgeving, aangezien we aan de rand van het verspreidingsgebied zitten. Des te meer reden om de steenuil te helpen. De steenuil houdt van een kleinschalig cultuurlandschap waar hij jaarrond verblijft. Dit cultuurlandschap is nog te vinden in onze omgeving. Om de steenuil te helpen kunt u zelf op uw erf ook het nodige doen. Wat de steenuil nodig heeft hoort u deze avond aan de hand van vele foto's, flimpjes en verhalen. Daarna kunt u (als u dat wilt) zelf aan de slag om uw erf nog aantrekkelijker te maken voor dit prachtige uiltje.
 
Locatie: Het Dorpshuis
Inloop: 19:30 uu
Start: 20 uur
Einde 22 uur
 
U komt toch ook?!

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 16 juli 2022 om 09:00

Nog eenmaal Oostermoer 2022

Wat hebben we als dorp toch een prachtige wagen mogen bouwen voor de optocht van de oostermoertentoonstelling afgelopen week. Vele donderdagavonden is er door een enthousiaste groep mensen aangewerkt en het resultaat mocht er zijn ( Zie bijgevoegde foto"s ). Meer foto's van het maken zijn natuurlijk welkom.

Dan ook nog een algeheel woord van dank van de organisatie stichting Oostermoer 2022:

Je knippert even met je ogen en de Oostermoerweek is voorbij. Afgelopen week zat nokkievol activiteiten. Activiteiten voor jong en oud. Een seminar waarin we spraken over de relatie tussen boer en burger, een eenakter met spelers uit Eext, Anderen en Eexterzandvoort, meerdere kansen om naar de boerderij te gaan, een pubquiz, een bakwedstijd, de midnightwalk, we hebben met kinderen aardappelen gerooid, een plattelandsfair én een grandioze optocht. En dan hebben we nog niet eens alles genoemd.

We willen iedereen nogmaals hartelijk danken voor deze geweldige Oostermoerweek. Met elkaar hebben we een mooie herinnering gemaakt, waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.  Het succes lag in handen van de inwoners. Ook al hadden we het wedstrijdelement geschrapt, jullie gingen voor die tien en haalden dat met verve. Degene die het dorp inreed, werd meegezogen, nieuwsgierig naar meer.  Dus dank aan alle inwoners die daaraan een actieve bijdrage hebben geleverd. Maar ook aan alle vrijwilligers zoals de EHBO en de toneelspelers van de eenakter, de sponsors die ons ondersteunen, de club van vijftig voor hun bijdrage en de mensen van catering Teuben. Nog een keer knipperen en de week is weg. Het dorp was binnen een dag weer zo goed als opgeruimd. Ook daarvoor verdienen jullie een vette pluim.  

 Normaalgesproken wordt het Oostermoerfeest eens in de tien jaar in Eext georganiseerd. Hoe de wereld er over tien jaar uit ziet, weten we niet. Maar een dergelijk dorpsfeest zoals deze komt er wat ons betreft sowieso.

 Dank, Organisatie Oostermoerfeest 2022


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 13 juli 2022 om 20:18

Annie Hilbolling overleden

Op 20 juni is onze oud-dorpsgenoot Annie Hilbolling overleden. Annie was getrouwd met Jan, die in 2020 is overleden. Beide waren heel actieve dorpsgenoten. Vroeger woonden ze aan de Nieuwedijk, later aan de Dalweg. Annie woonde de laatste jaren in Dekelhem. Zie advertentie in De Schakel.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 juli 2022 om 09:40

Berm- en tuinexcursie

De berm- en tuinexcursie van vorige week is ondanks eerdere afgelasting doorgegaan, omdat er toch een aantal deelnemers bleken te zijn. Ze hebben de bermen op de Zwienhemsdijk en op de Nieuwedijk bekeken, met toelichting van Jans. Daarna een nazit in de mooie tuin van Nel en Jans.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 juni 2022 om 09:16

Oud papier

Vrijdagmiddag 1 juli a.s. komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Wil je het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Peter A. en Dirk S.. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 4 november 2022. Wel een keer helpen?: meld dit dan bij Marjanne.


Bericht geplaatst door: Redactie op 27 juni 2022 om 17:15

Koffie ochtend Dorpshuis

De eerste dinsdag valt precies in de week van het Oostermoerfeest. Dan is er heel veel leuks te doen, zoals te lezen is in het programma van het Oostermoerfeest.

Daarom stellen we de koffie ochtend een week uit naar de tweede dinsdag van de maand. 

Dorpshuis open 12 juli van 10.00 -12.00 uur.

De volgende keren zal het weer op de eerste dinsdag van de maand zijn.

Tot ziens in het dorpshuis.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 27 juni 2022 om 11:56

Programma oostermoerfeest

 Te vinden op: https://oostermoerfeest.nl/programma


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 juni 2022 om 08:49

tv en internet contract

Je kunt wellicht geld besparen door bij netvisit/skv een ander contract te nemen. Z|ie bericht op whattsapp fabeltjeskrant.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 juni 2022 om 13:40

Berm en tuin afgelast

De excursie die voor moirgen gepland stond is bij gebrek aan belangstelling afgelast. Met de enkele personene die zich wel gemeld hebben heeft Jans afspraken gemaakt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 juni 2022 om 12:47

Update oostermoerfeest

Nog een paar weken en dan begint het Oostermoerfeest in Eext. Aan onze eigen wagen wordt flink gebouwd maar er moet nog wel wat gebeuren dus de kartrekkers hopen deze laatste weken ook veel vrijwilligers te mogen verwelkomen om er een prachtig eindresultaat van te maken.

Dan nieuws over het progamma in Eext De laatste onderdelen zijn hieraan toegevoegd. We hebben dus weer een aantal nieuwtjes voor u:

Eenakter ‘Op Oostermoer’. Spelers van de toneelverenigingen uit Eext, Anderen en Eexterzandvoort spelen samen in de eenakter ‘Op Oostermoer’. Een toneelstuk geschreven door Geertje Enting uit Anderen. In het stuk wordt de verbinding gezocht tussen de dorpen Eext, Anderen en Eexterzandvoort door iets wat hun alle drie raakt en ook raakt aan het voortbestaan van Oostermoer: een gezamenlijk probleem en een gezamenlijke oplossing na twee jaar uitstel van Oostermoer vanwege corona. De Oostermoercommissie in het stuk is een knipoog naar de bestaande commissie die het hele Oostermoerfeest in werkelijkheid moet organiseren en daar heel veel tijd in steekt. In dit stuk speelt die Oostermoercommissie een heel bijzondere rol vanwege een origineel idee om zoveel mogelijk mensen uit de dorpen naar Oostermoer 2022 te krijgen. Maar of iedereen dit geweldige idee kan waarderen…?

Deze voorstelling is op donderdagavond 7 juli.19.30 uur. De toegang is vrij, maar zorg dat u op tijd bent, om geluiden tijdens de uitvoering te voorkomen.

Seminar ‘Oostermoer, voor burger en boer’. Het Oostermoerfeest heeft vanaf het bestaan al als doel om verbindingen te leggen. Het was van oudsher een landbouwtentoonstelling voor het grote publiek, waarbij vee en machines werden tentoongesteld. Het belang van een goede verbinding tussen boer en burger is in deze tijd groter dan ooit. De kloof tussen boer en burger lijkt in het land echter steeds groter te worden. Maar, is dat in onze omgeving ook zo? Hoe ziet de relatie tussen boer en burger er eigenlijk uit hier? Er zijn al vele initiatieven ontstaan om verbinding te leggen. Maar, niet elk boerenbedrijf is daarvoor geschikt. Wat kunnen we doen? Met sprekers als Tom ten Kate (Drents Agrarisch Jongeren Kontakt), Geert Lindenhols (akkerbouwer en voorzitter Drenthe Boert Bewust en eigenaar Geerts Best), Peter Oosterhof (melkveehouder), Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist Agrifacts) gaan we op zoek naar het antwoord tijdens het seminar ‘Oostermoer, voor burger en boer’. Op dinsdagavond 5 juli leveren we samen met de gemeente Aa en Hunze, Rabobank en LTO een actieve bijdrage aan de verbinding Boer en Burger met dit seminar ‘Oostermoer, voor burger en boer’. Aanmelden hoeft niet, maar het is voor ons wel prettig om te weten hoeveel mensen er komen. Dus meld u aan via Oostermoerfeest.nl. Hier staat ook meer informatie over de sprekers.

Oldtimer trekkers en landbouwmachines. Naast de prachtige merries en veulens trekken mooie en bijzondere oldtimers de show tijdens de plattelandsfair op zaterdag 9 juli. Oude machines, trekkers en landbouwmaterieel, wie is er niet gek op. Verzamelaars uit de omgeving stallen hun oldtimers op de brink voor het evenemententerrein. Heeft u een historische trekker, landbouwmachine of stationaire motor? Mogelijk is er nog ruimte. Neem contact op met Evert Mennega voor meer informatie via (0592) 261830.

Toch tuinkeuring en tuinverlichting. Vanuit de commissie Straatversiering is via de contactpersonen gepeild of er belangstelling was voor de individuele tuinkeuring en tuinverlichting. Daar is door meerdere personen positief op gereageerd. We hebben daarom besloten wél een tuinkeuring voor aanleg én verlichting te organiseren. Deze keuring vindt plaats op dinsdag 5 juli. Wilt u meedoen, meldt u dan aan bij Annie Smit via 0612748295 of libertus.smit@caiway.nl

Vleesveebedrijf Kamping opent deuren voor publiek. Tijdens de midnightwalk komen we langs en door allerlei bedrijven. Omdat we de route niet te lang willen maken, kunnen we niet overal langs. Daarom attenderen we u op de open middag bij Vleesveebedrijf Kamping aan de Annerstraat 13. Arjan en Danielle ontvangen u graag op dinsdag 5 juli tussen 14.30 en 16.30 uur en nemen u mee in hun wereld op de boerderij. Leuk voor jong én oud.

In het kort:

 • Heel Oostmoer bakt: Eerder vertelden we dat het thema Oostermoer/Landbouw één van de voorwaarden is voor deelname aan Heel Oostermoer bakt. Op verzoek van meerdere thuisbakkers laten we deze voorwaarde los. Zo ontstaat er iets minder stress in de keuken.
 • Kleine huisdierenkeuring:  Er kunnen nog kleine huisdieren aangemeld worden voor de keuring. Op donderdagmiddag 7 juli organiseren we dit samen met de dierenartsen van Oostermoer Dierenartsen. Kinderen (t/m 12 jaar) uit Eext, Anderen en Eexterzandvoort kunnen zich hiervoor samen met hun huisdier aanmelden. Het gaat om ‘handzame’ huisdieren, vast aan een riem of tuigje, of in een kooi.
 • Aanmelden via de website: Voor sommige activiteiten moet je je aanmelden via de website. Dit gaat lastig via de mobiele telefoon. Probeer het daarom via PC, Laptop of iPad. Dat werkt goed. Onze excuses voor het ongemak.
 • Bent u van plan deel te nemen aan activiteiten of lekker te feesten tijdens de verschillende avonden, laat ons dit dan weten door u aan te melden, of een ticket te kopen. Natuurlijk kan het ook op het laatste moment. Als u geluk heeft. Maar als u het eerder doet, helpt het ons om betere inschattingen te maken.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op, als u vragen heeft. Dit kan via Dina 06 51943768 of eext@oostermoerfeest.nl. Of trek iemand van de organisatie aan de mouw.

Eext: Dina Mennega, Marten Hilbolling, Annie Smit, Roelof Jan Tienkamp, Marc Nijhof en Cora Kuiper
Anderen: Egbert Regien, Roelie Smelt, Coba Boer en Luchienes Lesschen (Rolde)
Eexterzandvoort: Bert de Jonge, John Koop en Marjan Kroeze

Wij zijn te volgen via instagram, twitter, facebook en oostermoerfeest.nl


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 juni 2022 om 10:15

Berm- en tuin excursie

Aanstaande donderdag 23 juni organiseert de bermcommissie weer een excursie naar de bloemrijke bermen en tuinen. Uitleg over wat er te zien is. Verzamelen bij het Dorpshuis om 7 uur. Na afloop nazit in het Dorpshuis met hapje en drankje. Zorg voor een vervoersmiddel (fiets). 

Het valt samen met bouwen aan de Praalwagen, maar het is momenteel zo druk met activiteiten in Eexterzandvoort dat zoiets niet te voorkomen is. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 juni 2022 om 08:57

Maaien en jonge dieren

Zaterdag 11 juni

Dat de boeren in Eexterzandvoort begaan zijn met dier en natuur wisten we al. Vandaag ontvingen we prachtige foto's van één van de boeren die zijn grasland wilde maaien. Omdat er vaak reekalfjes en jonge hazen in het lange gras liggen is het maaien niet zonder risico. De jonge reeën en hazen vluchten niet voor het lawaai van de tractor. Hierdoor kunnen ze in de maaier terecht komen met ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg.
Vanochtend vroeg zijn 2 boeren met een drone met warmtebeeldcamera over het grasland gevlogen. Deze vond 4 reekalfjes en 6 jonge hazen in het lange gras. Dankzij deze geweldige techniek hebben deze diertjes het overleefd.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 12 juni 2022 om 10:24

Een gezellige ochtend

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Afgelopen zaterdagochtend werd na lange tijd weer een start gemaakt met het gezamelijk bermonderhoud en dorpshuis poetsen. Door Corona kon de start met koffie en de borrel met maaltijd een paar seizoenen niet doorgaan maar afgelopen zaterdag heeft dit met een club enthousiaste vrijwilligers weer op een gezellige en ontspannen sfeer plaatsgevonden. 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 05 juni 2022 om 14:17

Toneel

We hebben een mooie toneeluitvoering achter de rug  maar het  volgende evenement is al weer in voorbereiding. Op het Oostermoerfeest wordt een 1-acter opgevoerd en de repetities zijn in Eexterzandvoort.  Zie foto.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 juni 2022 om 09:52

Bermmaaien en poetsen

A.s. 4 juni gaan we weer bermmaaien en dorpshuispoetsen. Half 10 koffie, 10 uur aan het werk, half 1 een heerlijke warme maaltijd, ook voor wie niet maait of poetst. Voor de maaltijd moet je je aanmelden via kuikjans@gmail.com of wattsapp. Meld even als je vega wilt. Verdere inlichtingen bij Jans 06 12721162 of Sabine 06 15076032.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 mei 2022 om 15:12

Nog meer nieuws over het Oostermoer feest

Binnenkort brengt de organisatie een bezoek aan de buurten. We komen langs bij één van uw klusavonden. We horen enthousiaste verhalen, en zijn heel benieuwd. 

Al partner van de Club van Vijftig?
Je kan heel eenvoudig partner worden, door € 50,- over te maken op NL18RABO0316203823 ovv Club van Vijftig. Of neem contact op met onze penningmeester Bert de Jonge via 062524455 of eext@oostermoerfeest.nl. Na betaling ontvangt u een bewijs.

Vragen?

We proberen u regelmatig  op deze manier bij te praten over de Oostermoerfestiviteiten. Neem gerust contact met ons op, als u vragen heeft. Dit kan via Dina 06 51943768 of eext@oostermoerfeest.nl. Of trek gewoon iemand van de organisatie aan de mouw.

Eext: Dina Mennega, Marten Hilbolling, Annie Smit, Roelof Jan Tienkamp, Marc Nijhof en Cora Kuiper
Anderen: Egbert Regien, Roelie Smelt, Coba Boer en Luchienes Lesschen (Rolde)
Eexterzandvoort: Bert de Jonge, John Koop en Marjan Kroeze

Wij zijn te volgen via instagram, twitter, facebook en de website oostermoerfeest.nl


Bericht geplaatst door: Redactie op 20 mei 2022 om 17:16

Oostermoer Midnightwalk

Een wandeling rond middernacht is iets wat je niet zo snel doet, en dan ook nog op plekken waar je niet zo snel komt. Je beleeft het tijdens de Midnightwalk op de openingsavond van het Oostermoerfeest op maandagavond 4 juli. Het is een route van zo’n 5 km door boerenschuren, landerijen en bedrijven, langs hunebedden en karakteristieke paadjes. Je ziet op en top Eext tijdens deze Midnightwalk. Met dank aan onder andere melkveehouderij familie Dekker, Onze winkel, Vleesveebedrijf Kamping, De tuinen van Rikus, eetcafé Homan, loonbedrijf Mennega en het knuppelparadijs!

Deelname aan deze wandeling is € 7,50. De Midnightwalk start vanaf 22.00 uur in verschillende tijdvakken: 22.00 – 22.20, 22.20 – 22.40 en 22.40 – 23.00. Aanmelden hiervoor kan binnenkort via Oostermoerfeest.nl . Vind je het vervelend om via internet aan te melden, schiet dan iemand van de organisatie aan. Zij helpen graag.


Bericht geplaatst door: Redactie op 20 mei 2022 om 17:09

Kleine Huisdierenkeuring

Heb jij een hond, kat, konijn, cavia, marmot of ander lief huisdier? Show hem of haar dan tijdens de Oostermoerfeestweek! We organiseren samen met Oostermoer Dierenartsen een Kleine huisdierenkeuring! De artsen geven tips over de verzorging en natuurlijk gaat er geen dier naar huis zonder traktatie. Meld je aan vóór 20 juni via eext@oostermoerfeest.nl  Kleine huisdierenkeuring: Donderdag 7 juli, 15.00-16.30 uur in of bij de feesttent. 

Bericht geplaatst door: Redactie op 19 mei 2022 om 15:33

Verkeer

We zijn in gesprek met de gemeente over verkeerstellingen (aantal, gewicht, snelheid). Een eerste telling vindt plaats in juni/juli 2022 op het kruispunt Oudedijk-Dwarsdijk-Zandvoorterweg. Waarschijnlijk wordt er ook in september 2022 geteld op een aantal plaatsen, om ook landbouwverkeer in beeld te krijgen, en omdat juni-juli deels vakantie is. We hebben 2 telpunten op de Oudedijk voorgesteld, en eentje op de Dalweg. de gemeente bekijkt nu of ze daar capaciteit voor hebben.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 mei 2022 om 15:50

Ledenvergadering

A.s. woensdag ledenvergadering Dorpsbelangen.  Agenda wordt nog bezorgd. Door alle drukte met toneel en Oostermoer zijn we wat laat. Sorry


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 mei 2022 om 11:04

Heel Oostermoer bakt

Heel Oostermoer bakt is een nieuw programmaonderdeel tijdens het Oostermoerfeest. Wij hebben bakkers van Echte Bakker Pots, Banketbakkerij Hovius en Brood- en Banketbakkerij Puur Ambacht bereid gevonden om te helpen met de organisatie van Heel Oostermoer bakt! Ook zo verknocht aan Heel Holland Bakt? Of bak je zelf graag? Dan is dit je kans. Je mag de taart thuis  – zonder gestress in de tent – voorbereiden. Een vakkundige jury beoordeeld de taarten vlak voor de opening van het Oostermoerfeest. Daarbij weten zij niet wie welke taart heeft gemaakt. De taarten worden vervolgens opgesteld voor een proeverij tijdens de openingsbijeenkomst van de Oostermoerfeestweek. Hoewel er voor iedereen prijs is, krijgen de beste drie iets extra’s.

Van belang voor deelname:

 • Het gaat om een taart met een doorsnede van 24 cm
 • Het thema is Oostermoer
 • De taarten moeten op 4 juli tussen 18.00 en 19.00 uur aangeleverd worden.
 • Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers (vol = vol)
 • Deelnemers wonen in het Oostermoergebied (Oude gemeente Borger, Gasselte, Gieten, Anloo en Zuidlaren)

Aanmelden kan via eext@oostermoerfeest.nl. Wil je eerst meer weten? Neem dan gerust contact op met onze eigen meesterbakker Dina via 06 51 94 37 68.

Dus, bakkers klaar? Bakken maar!

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 11 mei 2022 om 22:20

Programma feestweek Oostermoer

Zoals jullie kunnen zien is er tijdens de Oostermoerfeestweek een programma voor groot en klein. Hier wordt nog een éénakter toneel stuk aan toegevoegd waar ook spelers uit ons dorp aan mee doen. Wanneer dit in deze week zal plaatsvinden wordt zsm bekend gemaakt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 11 mei 2022 om 20:00

Kaarten Golden Oldies duo in de verkoop

Tijdens het Oostermoerfeest is er op vrijdagmorgen 8 juli in de feesttent te Eext een gezellige meezing ochtend voor senioren. Hier treed het Golden Oldies duo op. Dit betekent meezingen op bekende liedjes uit tijden van weleer. De ochtend begint om 10.00 uur. Kaarten hiervoor kunt u vanaf nu halen bij : Onze winkel in Eext . Ze kosten € 15,00  per stuk incl. consumpties en lunch.


Bericht geplaatst door: Redactie op 11 mei 2022 om 19:48

Biobliotheek - tijdschriften

In het Dorpshuis is een bibliotheek voor wie boeken zoekt. Maar sinds een poosje kun je daar ook tijdschriften ophalen. Het gaat om tijdschriften van 1 of meer weken oud, maar dat doet er vaak niet toe. Ze liggen nu in stapeltjes op het uitgifteloket van de kleine vergaderzaal, soms op tafel daar, of in de bibliotheekkast. Er liggen momenteel stapeltjes Elsevier, Libelle, Groene Amsterdammer en Landleven, dus echt voor elk wat wils. Voor het meenemen, en als ze nog een beetje actueel en toonbaar zijn dan leg je ze later maar terug, en anders bij het oud-papier. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 mei 2022 om 13:00

Fleurige bermen - Nieuwedijk

De berm-werkgroep is vorge week bij elkaar geweest. Maaidata voor onszelf; 4/6, 30/7 en 8/10. Dit mits het niet heel droog is ofzo, want dan passen we aan. Een paar stukken buiten de bebouwde kom op Nieuwedijk, Oudedijk en Oudelandsedijk worden vanaf 15 juni door de gemeente gemaaid, en het maaisel wordt dan afgevoerd. Dit als een proefneming voor meer ecologisch diverse bermen. 

Op de Nieuwedijk is afgelopen najaar, net als vorig jaar op de Zwienhemsdijk, een plantenmengsel ingezaaid voor meer fleurige bermen. Het lijkt nu alsof er alleen Bolderik is opgekomen, maar de werkgroep heeft er op de knieën bijgezeten en heeft vastgesteld dat er echt wel meer opkomt. Wel lijkt het zaaisel in de winter met veel harde buien een behoorlijke knauw gekregen te hebben. De roodwitte linten worden trouwens binnenkort verwijderd.

De Berm-werkgroep wil proberen ergens in juni weer een berm- en tuinbekijk avond te organiseren, net als vorig jaar. nader bericht volgt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 14:13

Koffiemorgen

Zoals elke eerste dinsdag van de maand was er vanmorgen weer inloopmorgen met koffie in het Dorpshuis. Een mooie opkomst van zo'n tien inwoners. Gezellige gesprekjes en versgebakken brownies (chocola met nog iets: MACHTIG lekker). De volgende keer is 7 juni, 10 uur, en dan is er vast weer wat lekkers. Het is gratis, met een vrijwillige bijdrage.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 13:39

Toneel

Op vrijdag 13 en vrijdag 14 mei speelt de toneelvereniging in het Dorpshuis het stuk Over Mijn Lijk. Anders dan je zou denken wordt het een heel vrolijke boel, met veel misverstanden en verkleedpartijen. Aanvang 20.00 uur.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 13:30

Nieuwbouw :)

Op een geknotte boom tegenover het Dorpshuis is een paartje ooievaars begonnen met het bouwen van een nest. Als je de foto heel goed bekijkt, kun je de bouwer zien. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 mei 2022 om 13:29

De feestavonden.

Klik op de afbeelding voor vergroten van de poster.


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 april 2022 om 14:52

Nieuws over het Oostermoerfeest

Er wordt volop geklust. Iedereen doet er alles aan om de straten in Eext te laten stralen tijdens de Oostermoerfeestweek. En prachtige wagens worden er gebouwd! Ook door Anderen en Eexterzandvoort. Er zijn 20 wagens aangemeld voor de optocht. Dus dat belooft iets moois.  

Kaartverkoop gestart

Her en der worden nog een paar puntjes op de i gezet, maar de programmering is rond.  De ticketverkoop voor de feestavonden op 8 en 9 juli gebeurt digitaal via ticketservice Eventree. Heeft u hier moeite mee en wilt u kaarten bestellen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Daarnaast maken we op vrijdagochtend een muzikaal reisje door de tijd met het Duo Golden Oldies. Kaarten hiervoor hoeven niet digitaal te worden gekocht. Deze kaarten zijn verkrijgbaar in Onze winkel in Eext voor € 15,- per kaart. Dit is inclusief koffie, drankje en lunch.

Kinderen aan het poten

Zo’n 65 kinderen hebben afgelopen week een pootaardappel, een emmer en grond van ons ontvangen. Met daarbij uitleg hoe aardappelen groeien en hoe ze een aardappelplant moeten verzorgen. We hebben ‘vroege’ poters meegegeven, zodat we tijdens de Oostermoerweek hopelijk samen met de kinderen kunnen gaan oogsten.

Wordt partner van de Club van Vijftig!

Iedereen moet van de Oostermoerfeesten kunnen genieten, dat is ons motto. Daarom houden we de entreeprijzen zo laag mogelijk. De organisatie verloopt prima. Maar het financiële deel is lastig. Door de omstandigheden van de afgelopen jaren lopen de kosten hoger op en verwachten we dat de sponsorgelden een stuk minder zijn. Er is echter een grandioos idee ontstaan: de ‘Club van Vijftig’!

Iedereen die het Oostermoerfeest een warm hart toedraagt, kan partner worden. Na betaling van € 50,- is partnerschap van de Club van Vijftig een feit. Dit is een eenmalige bijdrage, alleen geldig voor het Oostermoerfeest ’22. Hiervoor komt uw naam op een ‘Club-van-Vijftigbord’ tijdens het Oostermoerfeest ’22 en u ontvangt een extra brede welkomstlach van de organisatie en al die mensen die hierdoor van het feest kunnen genieten.

U kunt heel eenvoudig partner worden, door € 50,- over te maken op NL18RABO0316203823 ovv Club van Vijftig. Of neem contact op met onze penningmeester Bert de Jonge via 06-25240455 of eext@oostermoerfeest.nl en kies zelf hoe u wilt betalen. Na betaling ontvangt u een bewijs.

Vragen?
We proberen u regelmatig  op deze manier bij te praten over de Oostermoerfestiviteiten. Neem gerust contact met ons op, als u vragen heeft. Dit kan via Dina 06 51943768 of eext@oostermoerfeest.nl. Of trek iemand van de organisatie aan de mouw.

Eext: Dina Mennega, Marten Hilbolling, Annie Smit, Roelof Jan Tienkamp, Marc Nijhof en Cora Kuiper
Anderen: Egbert Regien, Roelie Smelt en Luchienes Lesschen (Rolde)
Eexterzandvoort: Bert de Jonge, John Koop en Marjan Kroeze

Wij zijn te volgen via instagram, twitter, facebook en de website: https://oostermoerfeest.nl/ 


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 april 2022 om 12:13

Paasvuur

Vandaag takkeweer. Paasvuur open van 9-12 en 13-16 uur. Aan de Oudelandsedijk.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 april 2022 om 09:19

Plein onderhoud

Vrijwilligers gevraagd voor plein onderhoud elke laatste dinsdag van de maand om 18:00 uur.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 12 april 2022 om 09:22

Rustpunt

Het zomerseizoen is uitgebroken: vanmorgen is het RUSTPUNT bij het Dorpshuis geopend. Voor koffie en andere versnaperingen en toilet en fietsopladen. Voor toeristen, chauffeurs van bestelbusjes en Zandvoorters. Vooreerst van donderdag t/m zondag. Met dank aan de RUSTPUNT-werkgroep. En, wat je misschien al gezien hebt, er staan nieuwe picknickbanken voor het Dorpshuis. Dankzij geld van de provincie Drenthe en inzet van Dorpshuis en (weer) RUSTPUNT-werkgroep. 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 april 2022 om 10:55

Toneeluitvoering 2022

Eindelijk, nu Corona rustiger is geworden, komt er weer een toneeluitvoering in Eexterzandvoort. De Toneelvereniging Zandvoort is afgelopen najaar al begonnen met repeteren, vervolgens heeft het een poosje noodgedwongen  stil gelegen, maar er wordt nu weer druk gerepeteerd.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei is het zover. Het hilarische stuk speelt zich bij een uitvaartbedrijf, dus dat wordt lachen. Het heet OVER MIJN LIJK. De donateurskaarten worden rondgebracht door Wim Wilkens, dus hou contant geld gereed. Nadere berichten volgen de komende tijd, maar reserveer 13/14 mei alvast in uw agenda.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 maart 2022 om 12:34

Paasvuur

Na een rondvraging op de Fabeltjeskrant was de conclusie dat we dit jaar wel een Paasvuur willen. Probleem was dat Pasen heel laat valt, waardoor veel akkers al zijn ingezaaid tegen die tijd. Na overleg met onze boeren is er toch een plek gevonden; een kavel van Johan, wel aan de Oudelandsedijk. Dank daarvoor. De vergunningen worden nu aangevraagd.

We verwachten geen heel grote hoeveelheden en daarom gaan we alleen de zaterdag voor de Pasen aanvoeren. Dat scheelt in menskracht, maar ook is het risico veel kleiner dat er van buiten het dorp van alles gedumpt wordt. Dus zaterdag 16/4 vanaf 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur aanvoeren. Op zondag 17/4 steken we de bult aan om 8 uur. Nader bericht volgt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 maart 2022 om 10:13

Hemmeldag

Het was een mooie Opschoondag afgelopen zaterdag. Mooie opkomst, gebak en schitterend weer. Zo mooi dat alle bermen wandelend nagelopen zijn. Er kwam toch nog weer meer afval boven water dan gedacht. Vandaag haalt de gemeente het op. Dank iedereen namens Dorpsbelangen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 maart 2022 om 10:08

Opschoondag

Morgen Opschoondag/Hemmeldag. Half 10 koffie met taart, 10 uur op pad. Een eerste verkenning laat zien dat er niet heel veel troep ligt.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 maart 2022 om 16:00

Bermonderhoud

Vanmiddag heeft Dorpsbelangen het contract getekend met de gemeente over afspraken over bermonderhoud in Eexterzandvoort, Het contract loopt t/m 2026, met optie van verlenging. We blijven (in principe) 3 keer per jaar de bermen maaien met de tractor, en nalopen met bosmaaiers. De data worden nog vastgesteld.

Een verandering is dat de bermen buiten de bebouwde kom op Oudedijk, Nieuwedijk en Oudelandsedijk door de gemeente gemaaid gaan worden, waarna het maaisel wordt afgevoerd, om daarmee meer ecologische bermen te krijgen. Het maaisel gaat naar boeren in de omgeving als bodemverbeteraar. De data waarop de gemeente gaat maaien en afvoeren worden nog doorgegeven. De genoemde bermen mogen geen verontreinigingen bevatten. Daar wordt op gecontroleerd door de Wim en Greet Polman (Oudelandsedijk), Dirk Strijker (Nieuwedijk) en Frieda Molenaar (Oudedijk). Dat begint a.s. zaterdag al, bij de Opschoondag (komt allen, taart omdat Dirk jarig is).  


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 17 maart 2022 om 17:34

Schoonmaakdag/Hemmeldag

Volgende week zaterdag 19 maart is het weer HEMMELDAG in Aa en Hunze. Eexterzandvoort doet ook mee, want we worden weer een beetje wakker na alle coronagedoe. Die dag ruimen we rommel uit de bermen op. Met het oog op het bermonderhoud is het extra belangrijk dat we de rommel uit bemen verwiijderen. Materiaal komt van de gemeente en die halen materialen en troep na afloop ook weer op.

We beginnen om 10 uur, met vooraf om half 10 koffie in het Dorpshuis. Koffie met TAART, want Dirk is die dag jarig. Na afloop een een nazit met hapje en drankje. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 11 maart 2022 om 08:47

Verkeer

Donderdagavond 3 maart is met een aantal (nabij knelpunten wonende) inwoners van Eexterzandvoort gesproken over maatregelen om de te hoge verkeerssnelheid te beperken.

 

In de eerste helft van de avond zijn allerlei opties besproken om de snelheid van verkeer te verminderen. In de omgeving zijn verschillende voorbeelden te vinden:  bij Eext, Rolde, Annen en Eexterveen. 

 

Van alleen snelheidsremmende drempels of iets dergelijks bij de ingangen van het dorp wordt door ons dorpsbewoners niet voldoende werking verwacht. Er is dan teveel ruimte om weer flink snelheid te maken richting dorpskern. Gedacht wordt aan herhaling van drempels.

Voor klinker verharding is geen enthousiasme, liever een andere kleur bestrating bijvoorbeeld.

 

De 2e helft van de avond heeft Christa Brouwer, verkeerskundige bij de gemeente Aa en Hunze, een voorbeeld van een  verkeersmaatregel bij de bebouwde kom grens laten zien. Dit is een lage drempel met verhoging in de berm langs de weg die niet zozeer de snelheid fysiek wegneemt maar het bewustzijn vergroot dat er in de bebouwde kom gereden wordt. 

Dit werd door de bewoners niet als voldoende effectief gezien. 

Daarna kwamen de bijkomende effecten van sterker werkende maatregelen, zoals hogere drempels aan bod: geluidsoverlast en scheuren in huizen door de zware belasting. Niet elke maatregel kan overal.

Het is niet mogelijk om alles te voorkomen, niet iedere verkeersdeelnemer laat zich remmen in snelheid. Verder moet de weg ook toegankelijk en veilig blijven voor alle andere weggebruikers, zoals fietsers en wandelaars. Om een goed plan te maken is het verstandig metingen op de belangrijkste plekken te doen naar snelheid en gewicht, zodat er een duidelijker beeld van het weggebruik ontstaat en er goede keuzes gemaakt kunnen worden.

 

Afgesproken is om dit voorjaar/ begin zomer metingen te doen op de belangrijke plekken. Dorpsbelangen zal dit eerst oppakken met de gemeente. Dan komt er een (eerste) plan waarop dorpsbewoners kunnen reageren. 

 

Frieda Molenaar, Dorpsbelangen

 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 08 maart 2022 om 12:28

Dorpshuis open

Elke eerste dinsdagochtend van de maand is het dorpshuis open. Dat is deze keer ook meteen op de eerste dag van de maand: 1 maart. 

We gaan weer iets lekkers bakken en natuurlijk staat de koffie klaar. Er wordt vast ook een spelletje gedaan. Misschien wel rummikub deze keer. Je kunt ook gewoon langskomen voor een praatje of om in een tijdschrift te bladeren of om een boek of puzzel te lenen.

Hoe dan ook, de deur is open,

dinsdagochtend 1 maart van 10.00 - 12.00 uur.   Welkom!


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 28 februari 2022 om 15:27

Oud papier

Vrijdagmiddag 4 maart a.s. komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Wil je het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Bart W. en Peter R. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 1 juli 2022. Wel een keer helpen?: meld dit dan bij Marjanne.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 24 februari 2022 om 17:14

Jager

De komende dagen zijn onze jagers veel in het veld vanwege reewildbeheer. Grijze VW Tiguan en grijze Toyota Landcruiser. Dus niet ongerust maken.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 februari 2022 om 08:33

Verkeer (2)

Zie eerder bericht over Verkeer. Inmiddels hebben de adressen die dichtbij de komborden of de kruizing Oudelijk/Dalweg wonen een uitnodiging in hun brievenbus voor donderdag 3 maart. Heb je niet zo'n uitnodiging, maar wil je toch meepraten, dan kan dat natuurlijk: donderdag 3 maart, 20 uur, Dorpshuis.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 februari 2022 om 14:58

Weg afgesloten/weer open

De weg langs de Hunze richting Zuidlaren was vanochtend afgesloten vanaf de Hooidijk omdat er een bever het plan had om onder de weg door te kruipen en hier al schade had aangebracht. Het waterschap heeft dit inmiddels weer gerepareerd. Overigens, ga vooral even kijken bij de waterbergingsgebieden bij de de Zandvoorterbrug, bij de brug in de Wildervamksterweg, bij Spijkerboor, of ter hoogte van de Hooidijk, het ziet er best spectaculair uit. Die bergingsgebieden zijn bedoeld om te voorkomen dat er teveel water in een keer richting Groningen stroomt. Dus bedoeld om bijvoorbeeld de stad Groningen droog te houden. Zie bijgaande foto`s.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 februari 2022 om 10:16

Oostermoer 2022 gaat door!

........... mét een optocht!

Rekening houdend met de regels die op dat moment gelden, is er Oostermoerfeest van 3 t/m 10 juli 2022. Doorschuiven naar 2023 is geen optie. Lukt het dit jaar niet in Eext, dan is het volgend jaar in Zuidlaren. Dat zou betekenen dat Eext, Anderen en Eexterzandvoort pas weer in 2032 kan organiseren. Dit is 22 jaar na de laatste keer dus. Daarmee slaan we een hele generatie over en dat moeten we niet willen. Doorschuiven naar 2023 is geen optie, omdat we volgens de huidige verwachting de mogelijkheid hebben om alle geplande activiteiten organiseren. Zoals het nu lijkt zijn er dan zelfs geen beperkingen meer wat betreft deelnemers en bezoekers aantallen. Maar, dat kunnen we pas tegen die tijd met zekerheid zeggen. Het enige punt waar wij als organisatie mee zaten, is de optocht en de straatversiering, omdat hier de 3 dorpen het voor het zeggen hebben. De inwoners moeten dit namelijk dragen en doen. We bespraken dit met de contactpersonen van de verschillende dorpen, buurten en vriendengroepen. Meerdere gaven aan de voorkeur te hebben voor uitstel of zich alleen in te willen zetten voor straatversiering, omdat zij het niet zien zitten om vóór juli een wagen én straatversiering te maken. Anderen gaven aan het wel een uitdaging te vinden, maar er zeker voor te willen gaan om met een wagen te verschijnen. Een Oostermoerfeest zonder optocht is geen Oostermoerfeest, was de conclusie. Bovendien zijn we hiermee solidair aan Anderen en Eexterzandvoort, die anders weinig gevoel bij het Oostermoerfeest zouden krijgen, omdat straatversiering daar niet aan de orde is. Wij kunnen ons zeker voorstellen dat er bij meerdere inwoners nog een bepaalde terughoudendheid is in het ontmoeten van meerdere mensen. Dit kan een belemmering zijn bij de bouw van een wagen en of straatversiering. Hiervoor worden creatieve oplossingen bedacht die rekening houden met die gevoelens.                                                                                                 

Het was een levendig gesprek, waarin we meerdere afspraken met elkaar hebben gemaakt:

- We laten het wedstrijdelement achterwege. Dit geldt voor de wagens én voor de straatversiering (en bogen). Door het wedstrijdelement achterwege te laten hoeven de dorpen, buurten niet voor een 10 te gaan. Een 7 of 8 is namelijk ook al heel mooi. Ondanks dat er geen prijs te halen is, gaan we er vanuit dat de dorpen, buurten en vriendengroepen die meedoen, hun best doen om er iets moois van te maken.

- Buurten die het lastig vinden, of er alleen niet uit komen, kunnen contact zoeken met een andere buurt om te kijken naar de mogelijkheden om te gaan samenwerken.

- Buurten die problemen hebben met een locatie, of tegen andere zaken aanlopen kunnen zich altijd melden bij de organisatie via Marjan Kroeze (mjkroeze@outlook.com of 06 10254629)

- Buurten die geen wagen kunnen organiseren, ook niet in samenwerking met een andere buurt of vriendengroep, kunnen kijken naar een alternatief voor deelname aan de optocht.

- En tot slot proberen wij als organisatie subsidies aan te vragen bij verschillende instanties voor alle deelnemende dorpen, buurten en vriendengroep. Hoe we dit gaan doen, moeten we nog bepalen, maar de intentie is om alle deelnemers te waarderen voor hun inzet. Dit laatste is natuurlijk ook afhankelijk van onze eigen begroting, omdat we na deze crisisjaren behoorlijk hogere kosten verwachten én beperkt zijn in de sponsorgelden.

Wij zijn ontzettend blij dat dit de conclusie was van de avond en de afspraken die we hebben kunnen maken. Als organisatie zijn wij inmiddels weer heel enthousiast om een prachtige feestweek neer te zetten en we zullen alles doen wat in onze macht ligt om jullie te ondersteunen.

We houden contact!

Bestuur Stichting Oostermoertentoonstelling Eext, Anderen en Eexterzandvoort,
de organisatie van Oostermoerfeest ‘22

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 20 februari 2022 om 15:05

Verkeer

Dorpsbelangen is in gesprek met de gemeente over de verkeerssituatie Oudelijk/Dalweg. Er zijn vorderingen en daarover willen we graag met de aanwonenden overleggen. Het lijkt erop dat we binnenkort weer met een wat grotere groep bij elkaar kunnen komen. Daarom het verzoek aan aanwonenden van Oudedijk/Dalweg/Dwarsdijk om donderdagavond 3 maart, 8 uur alvast te reserveren voor overleg in het Dorpshuis.

Hieronder de analyse van de gemeente:

 

De Oude Dijk/ Dalweg betreft een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30km/h. Volgens richtlijnen Duurzaam Veilig heeft de weg dan ook een verblijfsfunctie.

Belangrijkste aspecten met betrekking tot weginrichting die past bij deze wegcategorie conform richtlijnen Duurzaam Veilig is als volgt:

 • Breedte 4,8 – 5,8 meter;
 • Gelijkwaardige kruisingen;
 • Geen markering;
 • Parkeren in vakken;
 • Wegverharding het liefst uitgevoerd in de vorm van elementenvarharding;
 • Verkeer gemengd op 1 rijbaan.

 

De Oude dijk/Dalweg is momenteel een geasfalteerde weg van 4,5 meter breed, op de weg is geen markering aangebracht. De kruisingen op de weg zijn ingericht met plateau.

In principe is de Oude Dijk/ Dalweg qua breedte en kruispuntvlakken ingericht conform richtlijnen duurzaam veilig.

 

De snelheid zou verlaagd kunnen worden door de verhardingsbreedte te veranderen in elementenverharding. Ook is de komgrens zeer minimaal ingericht en is de weginrichting buiten de bebouwde kom hetzelfde als binnen de bebouwde kom. Het versterken van de komgrens kan bijdragen aan het verlagen van de snelheid, mits deze op een logische plek gesitueerd is waardoor ook zichtbaar is dat weggebruikers binnen de bebouwde kom rijden.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 februari 2022 om 15:52

Motorcross

Aanstaande zondag komt de motorcross van Eext door Eexterzandvoort. Zie gpeext.nl.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 08 februari 2022 om 09:25

Bloemetje van de gemeente

Heel mooi gebaar van de gemeente: een bos bloemen, hoogstpersoonlijk door de burgemeester afgeleverd. Kaartje erbij met de volgende tekst:

Een hart onder de riem in deze pittige tijd.

Fijn dat er nu iets meer kan in het dorpshuis.

Hopelijk blijft dat zo.

Veel succes en plezier.

Groet Gemeenteraad en College


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 04 februari 2022 om 18:45

Koffie ochtend Dorpshuis

Dorpshuis open dinsdagmorgen 1 februari van 10.00 tot 12.00 uur.

Het dorpshuis is open op de eerste dinsdagmorgen van de maand. We gaan ervan uit dat het de komende tijd weer mogelijk blijft. Voorlopig hanteren we wel de basismaatregelen: Mondkapje op bij binnenkomst en we houden afstand. Aan tafel kan het mondkapje af. 

Dus, zin in een bakje koffie, even bijpraten, een spelletje? Welkom!  

Er kan ook even naar binnen gelopen worden om een boek of legpuzzel te lenen.

Tot ziens in het dorpshuis.

 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 31 januari 2022 om 10:43

Harmtje Wilkens overleden

Afgelopen woensdag is onze oudste inwoner, Harmtje Wilkens overleden. Ze woonde op de Nieuwedijk 3. Ze is 96 jaar geworden en is rustig heengegaan. Ze was in haar leven volop betrokken bij de verschillende verenigingen in Eexterzandvoort. Ze wordt dinsdag in besloten kring begraven in Eext.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 januari 2022 om 20:54

Oostermoerfeest 2022

Beste dorpsgenoten.

In de toekomst kijken kunnen we niet. Maar we kunnen wel inschatten dat we ook dit jaar nog met Corona-maatregelen zitten. En misschien blijft dat wel. Wij als bestuur hebben in ieder geval besloten om niet langer een afwachtende houding aan te nemen. In 2022 is er een Oostermoerfeest in Eext: 3 t/m 10 juli 2022, aangepast naar de maatregelen die er op dat moment gelden. We hebben scenario’s bekeken en gezien dat er ook mét corona wel mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren. Het enige punt van zorg is de voorbereiding voor de praalwagens en straatversiering. Hierover wil het bestuur graag met alle contactpersonen van de drie dorpen in gesprek. Ook de mening onze inwoners is hierin belangrijk en a.s. week ontvangen jullie een brief in de bus om hiermee kenbaar te maken hoe jullie hier tegen aan kijken. Geef a.u.b. aan de contactpers. van ons dorp: Anita en Bart, door of ze op genoeg vrijwilligers kunnen rekenen zodat zij hier verder mee kunnen.

Zoals de datum hierboven aan geeft valt de feestweek nog net niet in de schoolvakantie maar hier is bewust voor gekozen en kan ook de nodige voordelen opleveren doordat alle inwoners er bij betrokken kunnen zijn en geen mensen op vakantie. Kortom : we zullen met bepaalde corona-regels zitten maar uiteindelijk hopen we dat we er dit jaar met elkaar een super mooi en groot feest van kunnen maken. Het bestuur van de drie dorpen heeft er in ieder geval zin aan!

Namens het bestuur van Eexterzandvoort: Bert, John en Marjan

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 28 januari 2022 om 14:54

TONEELUITVOERING

Gisteren heeft de Toneelvereniging eindelijk weer gerepeteerd. Iedereen blij! En er is een nieuwe datum voor de uitvoering vastgesteld: vrijdag 13 en zaterdag 14 mei. Zet het alvast in je agenda. Binnenkort komen we ook met de donateurskaarten langs.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 januari 2022 om 14:02

Geslaagde fotoquiz

Afgelopen woensdagavond 19/1 hebben we een zeer geslaagde GROTE EEXTERZANDVOORTER FOTOQUIZ gehouden. De techniek haperde soms, het geluid was niet zo best en vooral irritant, maar het was leuk. Met best veel deelnemers, en met schitterende foto's die afgelopen jaar gemaakt waren door Rob van Gennep en Ivonne Spieard. Liever hadden we elkaar live ontmoet, maar digitaal ging het ook. En natuurlijk wel met een paar ouderen in het Dorpshuis, die wel live mee konden doen.

De quiz bleek lastig, maar minder lastig dan gedacht. In 5 rondes speelden de winnaars, Johan en Marjan (vooral Marjan denken we) 48 punten bij elkaar, op de voet gevolgd door Greet Polman met 1 puntje minder. De ronde-winnaars waren: Sabine en Josephine, Greet, Marjan en Johan, Greet, en Demian en Dorien. Ze krijgen vandaag allemaal een prijsje thuisbezorgd, net als de 2 fotografen.

Als je de foto's nog eens wilt bekijken, klik hier

 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 20 januari 2022 om 10:11

Activiteiten in het dorpshuis weer mogelijk

Goed nieuws!!

Afgelopen vrijdag zijn er m.b.t. de Corona maatregelen nieuwe versoepelingen van kracht geworden. Voor dorpshuizen betekent dit dat openstelling voor Kunst en Cultuur, sportbeoefening en kwetsbare groepen weer is toegestaan.

Dat betekent dat alle verenigingen hun activiteiten weer mogen opstarten. Mochten hierover nog vragen zijn dan kan er altijd contact worden opgenomen met het bestuur van het dorpshuis. Geef ook even door als er weer activiteiten opgestart gaan worden i.v.m. de planning.

 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 18 januari 2022 om 18:29

FOTOQUIZ MORGEN

Zoals in eerdere berichten aangekondig is morgen de grote Eexterzandvoortse fotoquiz. Wie zich nog niet per wattsapp of mail of anderszins gemeld heeft, moet even een berichtje sturen naar d.strijker@rug.nl, voor de link.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 18 januari 2022 om 10:13

Yoga start weer


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 15 januari 2022 om 17:59

Foto quiz

De aangekondigde foto quiz van a.s. woensdag gaat wegens te weinig aanmeldingen niet door. Maar inmiddels blijken er toch veel mensen wakker te worden :). Daarom gaat het, zij het een week later, alsnog door. Dus op woensdag 19 januari, kwart voor 8. Als je mee wilt doen, dan graag een berichtje naar d.strijker&rug.nl of naar 06-23302334, en je krijgt dan een linkje toegestuurd. Wie zich voor a.s. woensdag aangemeld had, moet dat even opnieuw doen.

Wie niet met de computer overweg kan, moet zich ook even melden, dan verzinnen we een oplossing.  


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 januari 2022 om 15:24

Koffie ochtend Dorpshuis

Helaas is er morgen, dinsdag 4 januari, geen koffie ochtend in het dorpshuis. 

Hoewel we wel graag willen, vinden we het in de huidige situatie niet verstandig om open te gaan. Hopelijk kunnen we al snel weer met meer mensen bij elkaar komen. We hopen en verwachten dat de volgende eerste dinsdagochtend van de maand het dorpshuis gewoon weer open kan!

Dat is op 1 februari. Iedereen welkom :)

Wie weet is er dan weer iets lekkers gebakken. De appelkaneel cake, gebakken in de nieuwe oven van het dorpshuis, ging er goed in de vorige keer. 

Tot ziens op 1 februari.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 03 januari 2022 om 11:26

Gelukkig nieuwjaar

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Dag allemaal, Gelukkig Nieuwjaar namens Dorpshuis/Dorpsbelangen. We hopen dat jullie genoten hebben van de Drentse bol en de bijbehorende Nieuwskrant. En op oudjaarsdag hebben we een zak oliebollen bezorgd bij de carbidschieters. Die troffen het trouwens niet met het weer. De besturen hebben hun best gedaan om het allemaal goed te regelen. 

Op woensdag 12 januari (kwart voor 8) is er een flitsende online fotoquiz met schitterende foto’s van Eexterzandvoort. De foto’s zijn gemaakt door Ivonne (JW) en Rob van Gelder. Aanmelden via wattsapp, mail of telefoon bij Frieda, Catry of Dirk (06-23302334).


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 02 januari 2022 om 11:24