Nieuwsberichten van Redactie


Vrijwilligers gezocht

Wij willen graag meer activiteiten in het dorpshuis. Activiteiten voor de bewoners maar ook voor mensen van buitenaf. Met dit laatste willen we meer inkomsten genereren om het dorpshuis een betere financiële positie te geven waardoor we weer meer voor de bewoners van Eexterzandvoort kunnen betekenen. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van een ruimte om te vergaderen. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers nodig die willen zorgen dat de deur geopend wordt, de gasten welkom heet, koffie en thee verzorgd en de ruimte klaarmaakt. Het mooiste zou zijn als we een pool van een aantal mensen hebben die het leuk vinden dit te doen en hier wat van hun tijd in willen steken.

Ook willen we een Rustpunt openen waar fietsers en wandelaars even kunnen bijkomen en bijladen. Ook hiervoor zijn vrijwilligers welkom zich aan te melden.

Mensen die interesse of vragen hebben of zich aan willen melden als vrijwilliger kunnen dat doen bij:

Bram

Oudedijk 3

Email b.leeuw@planet.nl


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 juni 2020 om 07:31

Plannen dorpshuis.

Bij deze willen wij als bestuur jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond het dorpshuis. Een aantal bewoners verenigd in de initiatiefgroep dorpshuis is de laatste tijd druk bezig geweest met plannen om het dorpshuis op te renoveren, toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken voor het organiseren van activiteiten. We hopen ook met een gerenoveerd dorpshuis meer inkomsten te kunnen genereren. Inkomsten die we hard nodig zullen hebben om in de toekomst het voortbestaan van het dorpshuis te kunnen garanderen. De eerste stappen zijn gezet. Een architect heeft het Dorpshuis bezocht en is met onze wensen, het dorpshuis moderniseren en multifunctioneler maken, het authentieke behouden en niet te vergeten de ideeën uit de dromenboeken , aan de slag gegaan. Inmiddels ligt er een verkennende schets van de architect. Deze is door het bestuur en vertegenwoordigers van de verenigingen die het dorpshuis gebruiken bekeken. We zijn het erover eens dat deze schets een goede uitgangspositie is om verder te gaan. De volgende stap is de plannen concreter maken en een begroting op te stellen voor de renovatie. Zodra dit gedaan is kunnen we bij diverse fondsen proberen een financiële bijdrage te krijgen om de plannen te realiseren. Kortom er is nog een lange weg te gaan maar we zijn vol goede moed dat we uiteindelijk een prachtig opgeknapt dorpshuis tot onze beschikking hebben. De verkennende schets hangt op de deur van het dorpshuis voor iedereen die geïnteresseerd is. 

Namens stichting dorpshuis:

Bram Leeuw


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 juni 2020 om 07:28

BBQ

De afgelopen weken was het met de aktiviteiten bij ons in het dorp, i.v.m. de regels rondom Corona, allemaal erg rustig. Omdat het nu allemaal met gepaste afstand gelukkig weer wat versoepeld hebben de besturen van dorpsbelangen/ dorpshuis besloten om ook de jaarlijkse bbq weer in te gaan plannen en wel op zaterdag 5 sept. a.s. Het is de bedoeling om het ruim op te zetten op het plein. Mochten de weersvoorspellingen op dat moment niet veel goeds in de zin hebben dan kijken we naar een andere mogelijkheid. Eind juli begin augustus krijg je bericht over de tijd en waar je je hiervoor kan opgeven maar noteer de data alvast in de agenda!


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 juni 2020 om 14:35

Oud papier

Vrijdagmiddag 3 juli komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Je kan het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Dirk en Dennis. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 6 november 2020. Wil je wel een keer helpen meld dit dan bij Marjan: mjkroeze@outlook.com 


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 juni 2020 om 14:24

Oostermoer 2020 uitgesteld naar 2021

Het Oostermoerfeest van Eext, Anderen en Eexterzandvoort verschuift naar volgend jaar. Dit is besloten nadat het kabinet afgelopen maandag verscherpte maatregelen voorstelde tegen het coronavirus. Dit betekent dat het Oostermoerfeest 2021 niet in Zuidlaren plaatsvindt, maar in Eext. Het is een vervelend besluit, maar gegeven de omstandigheden een besluit die genomen moest worden. Het Stichtingsbestuur en bestuur van de overkoepelende Tentoonstellingsvereniging Oostermoer waren het daar snel over eens. Zie het volgende persbericht:  https://oostermoerfeest.nl/oostermoer-2020-uitgesteld-naar-2021/


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 maart 2020 om 12:12

Geen paasvuur

De 12 drentse burgemeesters hebben besloten om dit jaar het paasvuur weer niet plaats te laten vinden. Was vorig jaar de droogte de oorzaak, dit jaar willen ze de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Van 14 t/m 18 april kunt je gratis het snoeiafval kwijt bij de vuilstortplaats van de gemeente Aa en Hunze.


Bericht geplaatst door: Redactie op 21 maart 2020 om 10:30

Geen brainstorm wagen Oostermoer

Aangezien overal wordt aangegeven om groepsaktiviteiten tot nader overleg te mijden heeft de werkgroep van de wagen voor de oostermoertentoonstelling besloten om de brainstorm avond van donderdag 19 maart a.s. te laten vervallen. Er wordt t.z.t. een nieuwe datum geprikt. De ruwbouw ploeg maakt de wagen zo ver mogelijk klaar. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 15 maart 2020 om 15:06

Geen NL. Doet en opschoondag

Zoals iedereen wel al heeft gehoord worden in het hele land diverse evenementen en bijeenkomsten afgelast om verspreiding van het coronavirus  te voorkomen. Daardoor heeft het bestuur besloten, op advies van het oranje fonds om NL Doet en de opschoondag tot nader bericht uit te stellen. Er wordt z.s.m. een nieuwe datum geprikt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 maart 2020 om 18:42

Klootschieten met hindernissen

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Dat klootschietclub: De Langste Worp, het op hun ronde door het dorp soms knap lastig kan hebben bleek deze zondagmorgen maar weer. Door het vele hemelwater van de afgelopen weken staan de sloten erg vol en aangezien de klootschietbal niet altijd keurig recht over de weg rold maar ook wel eens afbuigt had de vaste groep deze morgen een probleem. Maar door goede samenwerking en lenigheid werd de bal gelukkig weer terug gevonden en kon het spel worden hervat. Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen neem dan even contact op met D.L.W.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 01 maart 2020 om 17:27

NL doet en opschoondag

Op zaterdag 14 maart vindt de jaarlijkse NL doet weer plaats en een week later staat de landelijke opschoondag gepland. Het bestuur van dorpsbelangen/ dorpshuis heeft besloten om deze twee activiteiten samen te voegen op zaterdag 14 maart. Om 9.30 uur starten we met koffie bij het dorpshuis waarna er diverse klussen op ons liggen te wachten: er kan geschildert, gesnoeid en schoongemaakt worden en ook kan er een clubje door het dorp voor de rotzooi die er ligt. Doordat we het al een aantal jaren doen valt de troep in bermen en sloten gelukkig mee maar dat moeten we wel proberen zo te houden. We hopen op deze morgen veel inwoners te ontmoeten om daarna na het harde werken gezamelijk tussen de middag weer van een warme maaltijd te kunnen genieten. Wil een ieder zelf snoeimateriaal en desnoods een kruiwagen mee nemen. Ook als je s'morgens niet kunt maar wel aan de maaltijd deel wilt nemen: welkom. Omdat Eexterhalte wel op tijd moet weten op hoevel pers. ze kunnen rekenen vragen wij om je op te geven voor 11 maart bij: Tanja: 0598-371071 of Anita: 0598-468229


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 februari 2020 om 10:22

Oud papier

Vrijdagmiddag 6 maart komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Bram en Bart. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 3 juli 2020. Wil je wel een keer helpen meld dit dan bij Marjan: mjkroeze@outlook.com 


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 februari 2020 om 10:07