Nieuwsberichten van Stichting Dorpshuis


Oudejaarsdag

Op de laatste dag van het jaar wordt er door een groep mensen carbit afgeschoten op het sportveld. Ook wordt hier s'avonds om 24.00 uur vuurwerk afgeschoten wat gezamelijk wordt ingekocht. Heb u interesse hiervoor dan kunt u voor verdere info bij Gert Oostra : 06-27036060 terecht. 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 24 december 2018 om 15:49

Oud papier

A.s vrijdag middag 2 nov. Komen we vanaf 12.45 uur weer met de kraakauto bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer: Arend en Jos. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 1 maart 2019. Zou u ook een keer mee willen helpen ( het kost maar drie kwartier van uw tijd) dan hopen wij dat u dit aan het bestuur door geeft. Alvast dank.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 28 oktober 2018 om 18:13

Betsie stopt na 50 jaar

Op maandagavond 12 febr. is tijdens de bestuursvergadering van "stichting dorpshuis" op een gepaste manier afscheid genomen van Betsie die haar vrijwillige bestuursfunctie na 50 jaar beëindigd. Ze zat al vanaf 1968 in het bestuur. Toen had het dorpshuis ook nog functie als basisschool. In de tussenliggende tijd is er veel veranderd. In 1970 werd de school opgeheven en vanaf die tijd maken diverse verenigingen gebruik van het dorpshuis. Betsie hield haar functie en was altijd bereid om zich voor het gebouw in te zetten wat betreft onderhoud en inkoop en tevens was ze de penningmeester. Nu " stichting dorpshuis" samen gaat met vereniging dorpsbelangen vond Betsie het een mooie gelegenheid om uit het bestuur te gaan. Ze heeft het altijd met veel plezier gedaan en Jan bedankte haar met een cadeaubon en een mooie bos bloemen. Betsie namens het huidige bestuur van het dorpshuis: nogmaals dank! 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 12 februari 2018 om 22:45