Nieuwsberichten van 2018


Oudejaarsdag

Op de laatste dag van het jaar wordt er door een groep mensen carbit afgeschoten op het sportveld. Ook wordt hier s'avonds om 24.00 uur vuurwerk afgeschoten wat gezamelijk wordt ingekocht. Heb u interesse hiervoor dan kunt u voor verdere info bij Gert Oostra : 06-27036060 terecht. 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 24 december 2018 om 15:49

Koffieochtend in Eext.

Vorige week kwam vanuit Eext de volgende vraag:

Vanaf januari gaan we iedere 2de en 4de dinsdagmorgen van de maand een koffieochtend organiseren in het dorpshuis in Eext voor senioren in samenwerking met Impuls (Welzijn) en commissie dorpsbelangen.

Er ontstond een idee om ook de mensen uit Eexterzandvoort te vragen. Van oudsher waren en zijn er altijd goede contacten geweest tussen beide dorpen.

De bedoeling is dat we regelmatig een activiteit gaan doen maar daarnaast ook mensen uitnodigen om iets te vertellen over een bepaald onderwerp. We hebben de eerste koffieochtend net gehad en daar kwam uit dat velen graag iets meer willen weten over WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning). Hoe vraag ik een taxipas aan, wat moet ik doen als ik een traplift nodig heb enz.

Het is dus de bedoeling dat ideeën ook vanuit de doelgroep zelf komt. Iedere morgen zijn er vrijwilligers aanwezig om voor koffie en thee te zorgen.

De kosten hiervan zijn 1,50 euro.

Voor vervoer kan men zich in Eext aanmelden bij 2 personen maar het zou leuk zijn dat vanuit Eexterzandvoort misschien ook iets geregeld kan worden met het vervoer.

Vrijwilligers zijn natuurlijk ook altijd welkom.

De ochtenden zijn van 10.00-12.00 uur.

Wij zijn nu aan het uitzoeken of we bv 1x in de maand er een maaltijd of lunch aan kunnen koppelen. Dit wel tegen betaling.

Groetjes Roelie Brink

Tel: 0592-263493

Op bovenstaande wil het bestuur van dorpsbelangen graag woensdag 12 dec. tijdens de leden vergadering terug komen en kijken of hier vanuit ons dorp belangstelling voor is.


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 december 2018 om 20:07

Yin Yoga

Op maandag 14 januari 2019 start er weer een nieuw blok Yin Yoga in het dorpshuis. De lessen zijn van 20.00 -21.15 uur. Meer info zie www.yinyogakarin.nl of bel 06 10203206

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 december 2018 om 11:37

Eco-Oostermoer Verbindt

Gisteren 29/11/18 was de algemene ledenvergadering van onze glasvezelcooperatie in het Dorpshuis. Er was weer een mooie opkomst en een goede en betrokken sfeer met goede vragen en discussie. Voorzitter Jan Hospers heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken. De financiele situatie is onder controle maar op langere termijn moet er wel iets gebeuren. Dat komt omdat het huidige aantal aansluitingen te klein is om alle kosten te dragen. Uitbreiden is de afgelopen jaren door allerlei oorzaken niet gelukt. De opstelling van de Provincie de afgelopen jaren hielp niet echt. Daar kwam bij dat de initiatieven om ons heen niet met ons mee wilden doen, maar liever met Drents Glasvezel Collectief (DGC) en een commerciele partij, omdat ze dan zelf niets hoeven te doen.  De werving voor aansluitingen door DGC loopt momenteel, we hopen dat het hen lukt, maar het is nog maar de vraag of ze de benodigde 45% aansluitingen te halen (wij hebben meer dan 90%, dat percentage heeft geen enkel ander initiatief in Nederland) . De werving door DGC loopt tot 17 december a.s. Als het dan niet gelukt is ontstaat een geheel nieuwe situatie, met Aa en Huzne zonder glasvezel, met uitzondering van Gieter- en Eexterzandvoort. 

Vastgesteld is dat het huidige tarief dat onze leden betalen voor internet, telefoon en televisie lager is dan bij veel andere (meer commerciele) clubs. 

Het bestuur van Eco-Oostermoer Verbindt heeft de afgelopen jaren heel veel werk verzet en daar was opnieuw grote waardering voor. Ze willen nu echter terugtreden. Er is inmiddels 1 nieuw bestuurslid benoemd, Jan Kamminga van Gieterzandvoort. Daarnaast is er een steungroepje gevormd (Bart, Rudie, Dirk, Duncan, John en Peter (Achterkamp) om in de komende paar maand slagvaardig te kunnen optreden als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Vastgesteld is dat op dit moment niet echt duidelijk is wat voor soort bestuur in de toekomst nodig is. Als DGC het wel redt moet er eeen bestuur komen dat de aansluiting met DGC of met SKV (Netvisit) of een andere partij zoekt en verder vooral op de winkel past. Als DGC het niet redt ontstaat een heel nieuwe sitautie en moet met allerlei partijen gepraat worden over hoe nu verder, dat is een veel actievere rol. Daarom is besloten nu geen beslissingen te nemen over de bestuurssamenstelling e.d. en een nieuwe ledenvergadering te houden eind februari/begin maart, want dat moet wel helder zijn hoe het staat met glasvezel in Aa en Hunze.

Op die nieuwe ledenvergadering moeten er nieuwe bestuursleden benoemd worden. Er is in de vergadering meerdere keren benadrukt dat het onze eigen cooperatie is, en dat we het zelf moeten doen. Daarom de dringende oproep aan de leden je beschikbaar te stellen voor een bestuursplaats. Zonder bestuur kan de cooperatie niet verder, dus neem je verantwoordelijkheid.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 november 2018 om 11:13

Kerststuk maken

Om dat er vanuit het dorp toch wel geluiden komen om eens weer aktiviteiten in het dorpshuis te organiseren heeft de aktiviteiten com. voor woensdagavond 19 december een bloemschikavond georganiseerd. Het is de bedoeling om deze avond een kerststuk te gaan maken. We hebben hiervoor nog veel materiaal in het dorpshuis liggen. Het enige wat u van huis mee moet nemen is: oase, een schaal/vaas en dennegroen e.d. Er zijn voor u verder geen kosten aan verbonden en krijgt de koffie/ drinken aangeboden. We hopen veel vrouwen ( mannen die dit leuk vinden zijn natuurlijk welkom ) te mogen begroeten en kunnen dan ook eens met elkaar overleggen hoe en wanneer we verder iets gaan organiseren. De avond begint om 20.00 uur. Opgave graag voor 16 december bij Ciska: tel. 468392, Neeltje: tel. 468661 of Marjan: tel. 468235. Tot dan. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 november 2018 om 17:49

Formule 1

De besturen van Dorpshuis/Dorpsbelangen hebben vernomen dat er plannen zijn de Formule 1 races weer in Nederland te houden, en wel op Zandvoort. Volgens ons zijn de wegen bij ons te smal voor zo iets, daarom stellen wij voor de races niet in Zandvoort, maar op het TT-circuit is Assen te houden.🏎🏎🏎🏎🏎🏎


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 november 2018 om 12:12

Bestuursvergadering Dorpshuis-Dorpsbelangen

Op 7 november hebben de besturen van beide clubs samen vergaderd. Dat is sinds enige tijd gebruikelijk om meer slagkracht te hebben. Juridisch zijn stichting en vereniging wel zelfstandig. Er zijn allerlei zaken besproken en de jaarvergadering van 12 december is voorbereid (zet het in uw agenda). De besturen zijn weer bijna op volle sterkte, alleen wordt nog gewerkt aan het invullen van het penningmeesterschap.

Er is gesproken over de inrichting van het schoolplein. De gemeente wil geen bankje beschikbaar stellen, daarom moeten we het er in de jaarvergadering nader over hebben. Ook al omdat er nog wel meer wensen zijn voor de inrichting. Er is een soort van denktank over de toekomst van het dorpshuis en schoolplein en die gaan op de jaarvergadering verslag doen van hun ideeen tot nu toe.

We hebben besloten weer mee toe doen met NL-Doet op 15 en 16 maart. Op de 15de gaat Dorpsbelangen met het sportveld in de weer, en wellicht ook met de ijsbaan, op de 16de wordt het Dorpshuis aangepakt. Die dag gaan we ook weer Hemmelen, of te wel, de bermen in en rond het dorp schoonmaken. Kortom: werk aan de winkel in het nieuwe voorjaar. Komt allen met schop, aanhanger, schoffel en ander gereedschap.

Op 29 november half 8 is er in het dorpshuis jaarvergadering van onze glasvezelcooperatie Eco-Oostermoer. Zij zijn dringend op zoek naar bestuursleden, dus naar u!! U heeft er al een briefje van Bart Wight over gehad. 

Op Oudjaarsmiddag is er carbidschieten op het sportveld. We zetten de tent van dorpsbelangen niet op, maar er komt wel een partytent om te schuilen en stoelen om op te zitten. En er is gluhwein. Nieuwjaarsnacht is daar ook vuurwerk, georganiseerd door een aantal gezinnen. Wie mee wil doen moet zich even bij Gert Oostra melden. Op 5 januari gaan we het nieuwe jaar inluiden met een dorpsmaaltijd, eigen gekookt, vanaf 6 uur.

Er zijn zorgen over hoe gebruikers het dorpshuis achterlaten. Alles moet weer schoon worden opgeleverd en stoelen en tafels opgeruimd. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld ook voor de yogha-lessen. Er komt een brief naar alle gebruikers dat er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden als men zich niet aan de afspraken houdt. De prijzen voor huur en gebruik blijven verder onveranderd.

Er is aandacht besteed aan het Eexterzandvoortse wandelpad. De oorspronkelijke route is geblokkeerd. Inmiddels wordt dankzij Wim Polman gewerkt aan een aangepaste route. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 november 2018 om 12:03

Oud papier

A.s vrijdag middag 2 nov. Komen we vanaf 12.45 uur weer met de kraakauto bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer: Arend en Jos. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 1 maart 2019. Zou u ook een keer mee willen helpen ( het kost maar drie kwartier van uw tijd) dan hopen wij dat u dit aan het bestuur door geeft. Alvast dank.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 28 oktober 2018 om 18:13

Bermonderhoud 13 oktober 2018

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Wat een weer was het zaterdag. 25 graden half oktober! Bij het groenonderhoud was er weer een mooie opkomst. Bermen en schoolplein, en de ijsbaan liggen er weer mooi bij. Na afloop gezellig gegeten en gedronken. De oudste deelnemer, Jan Hilbolling (91!) had daar echter geen tijd voor: andere dingen te doen ....


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 oktober 2018 om 13:06

Berm onderhoud

Zoals u op de agenda al enige tijd hebt kunnen zien vindt op 13 oktober a.s. de laatste keer dit jaar het bermonderhoud plaats waar zich hopelijk weer veel vrijwilligers voor aanmelden om hieraaan mee te helpen met de bosmaaier. Ook kan er bij het dorpshuis nog wel het een en ander gebeuren qua tuinonderhoud. We starten weer om 9.30 uur bij het dorpshuis met koffie en tussen de middag is er weer de gebruikelijke warme maaltijd die voor alle inwoners toegankelijk is ookal helpt u niet mee. Graag zien we ivm de inkoop wel uw opgave voor 11 okt. bij: Tanja 0598-371071, Anita 0598-468229 of Marjan 0598-468235. Alvast vriendelijk dank voor uw hulp


Bericht geplaatst door: Redactie op 27 september 2018 om 11:39

Tuinieren

Omdat a.s maandag de groene container wordt geleegd en er bij het dorpshuis al weer heel veel onkruid staat wilden we vrijdagmiddag  14 sept. om 13.00 uur dit even met een aantal mensen verwijderen. Hebt u tijd kom dan met gereedschap rustig langs: het is gezellig en de klus is dan zo geklaard.


Bericht geplaatst door: Redactie op 13 september 2018 om 17:46

Dorpshuis werkzaamheden

Uit de brainstorm van gisteravond is o.a. naar voren gekomen dat het hoog nodig tijd wordt om de podium vloer te versterken en nog een aantal andere zaken, bijv. een trapleuning, te realiseren.
We zijn Donderdag 20 September om 19.30 uur in het Dorpshuis om dit te bekijken.
We kunnen natuurlijk ideeën en adviezen hierover goed gebruiken.
Dus van harte welkom om hierover mee te praten en eventueel op een later tijdstip mee te timmeren.
Algehele leiding : Roel Liekstra.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 september 2018 om 14:10

Wie wil meedenken over de toekomst van het dorpshuis en het sportveld

We zijn blij met ons mooie dorpshuis en er trots op dat we als klein dorp toch maar zo’n voorziening hebben. Met veel vrijwilligersinzet lukt het ons om het draaiende te houden.

Toch zijn er wel zorgen, zowel om het gebouw als om het gebruik. Het dorpshuis zelf is her en der wel aan een opknapbeurt toe. De elektriciteit moet vernieuwd, het toneel kraakt aan alle kanten, de keuken is aan vernieuwing toe en een modernere inrichting zou mooi zijn.  Bovendien zou het gebouw veel meer gebruikt kunnen worden. Nu staat het overdag vrijwel altijd leeg.

Achter het dorpshuis ligt een sportveld wat ook niet veel gebruik wordt. Kort en goed: we moeten als dorpsgemeenschap eens nadenken over de toekomst van het dorpshuis en het sportveld. Daarvoor organiseren wij een brainstormavond op woensdag 12 september om 20.00 uur in het dorpshuis.

Als je mee wilt denken: van harte welkom.

Marjan Kroeze
Frieda Molenaar
Jannie Schonewille


Bericht geplaatst door: Redactie op 27 augustus 2018 om 19:37

Yin Yoga

Op maandag 10 september start er weer een nieuw blok Yin Yoga in het dorpshuis. De lessen zijn van 20.00 -21.15 uur. Meer info zie www.yinyogakarin.nl of bel 06 10203206.


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 augustus 2018 om 17:24

Rabobank clubkas campagne

Stichting Dorpshuis Aole school heeft zich ook dit jaar weer ingeschreven voor de Rabobank Clubkas campagne. We hebben als doel een loungeset en drie picknickbanken voor op het plein. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Ze ontvangen hiervoor een code thuis per post. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Vanaf 4 september kan er gestemd worden door alleen leden van de Rabobank. Voor verdere informatie zie: www.clubkascampagne.nl Succes met stemmen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 20 augustus 2018 om 19:11

Vleermuizen

Wie heeft er vleermuizen in huis, tuin of schuur en wil meewerken aan een onderzoek van een collega naar hoe mensen over vleermuizen denken. Het gaat om een interview in het Engels, dus je moet wel wat Engels kunnen. Wie mee wil doen graag melden bij Dirk Strijker (06-23302334) of op d.strijker@rug.nl. Geen beloning, wel eeuwige wetenschappelijke roem.

Bij voorbaat dank, Dirk


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 augustus 2018 om 11:10

Bomenonderhoud

Tijdens de laatste jaarvergadering van Dorpsbelangen is er gepraat over bomenonderhoud en -kap. We hebben de gemeente gevraagd wat de bedoeling is. Op hun website kun je nu alle info vinden: 

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Wonen_en_ver_bouwen/Bomenonderhoud

Het belangrijkste is dat van de ratelpopulieren langs de Oudedijk een deel gekapt gaat worden.


Bericht geplaatst door: Redactie op 08 augustus 2018 om 11:49

Klootschieten en BBQ

Op zaterdag 1 september a.s. vind de jaarlijkse BBQ plaats. Hier aan voorafgaand willen we een rondje gaan klootschieten. Dit is niet moeilijk en voor iedereen geschikt. Er wordt om 18.00 uur gestart. Wie niet wil klootschieten kan ook alleen BBQen. De inloop hiervoor is vanaf 19.00 uur en de koffie staat klaar. Vanaf 19.30 uur kan er gebakken worden. Er wordt van alle deelnemers hiervoor een kleine vergoeding gevraagd zo ook voor de drankjes.  Er hebben zich al heel veel inwoners opgegeven dus we hopen er met elkaar een gezellige avond van te maken. Tot dan.


Bericht geplaatst door: Redactie op 30 juli 2018 om 14:24

Geen bermonderhoud!!

Daar er voor as zaterdag haast geen opgave is i.v.m. het weer en vakantie laten we het werk met de bosmaaiers achterwege en gaat hat as zaterdag dus niet door. Wie wel met de bosmaaier wat op eigen gelegenheid wil doen: top. De trekker met maaier komt wel langs. Het plein voor het dorpshuis gaan we morgenavond half zeven even onkruid vrij maken dus wie zin heeft om daar mee te helpen: Welkom. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 juli 2018 om 12:12

Berm onderhoud

A.s zaterdag 28 juli is het de tweede keer dit seizoen voor bermonderhoud. Ondanks dat het in de vakantie periode is en de temperatuur een tropische hoogte aan neemt willen we het toch wel door laten gaan. We starten weer om 9.30 uur bij het dorpshuis en kijken met elkaar wat we zoal aan kunnen aanpakken. Tussen de middag is er weer een warme maaltijd die voor alle inwoners bedoeld is, of je nu mee kunt helpen of niet. Wel graag opgave voor donderdagavond 26 juli bij Anita :0598-468229, Tanja : 0598-371071 of Marjan: 0598-468235


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 juli 2018 om 11:18

Oud papier

As vrijdag 6 juli wordt vanaf 12.45 uur het oud papier weer op gehaald. Wilt u dit wel voor 12.30 uur goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Jan en Bart. Volgende ophaalronde is vrijdag 2 november. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 01 juli 2018 om 23:02

Prullenbak geopend

Op de laatste vergadering van Dorpsbelangen is gepleit voor een prullenbak bij het bankje aan de Dalweg. De gemeente heeft inmiddels een mooie rode prullenbak beschikbaar gesteld en die is vanochtend door Wim en Dirk en een onbekende voorbijganger geplaatst. Lidy (Dalweg 21) krijgt de sleutel, zij heeft aangeboden het onderhoud te doen. Dank aan de gemeente Aa en Hunze voor de bereidwilligheid.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 juni 2018 om 12:53

zomeravondconcert TOGIDO

Dinsdagavond 19 juni om 19.30 geeft de muziekvereniging TOGIDO een concert op het plein voor het dorpshuis. Belangstellennden zijn van harte welkom. De toegang is vrij. Na afloop is er een kop koffie.


Bericht geplaatst door: Redactie op 18 juni 2018 om 10:27

Bestuurswisseling Vereniging Dorpsbelangen

Op 23 mei 2018 was de jaarvergadering van vereniging Dorpsbelangen. Er waren zoveel bezoekers dat er stoelen moesten worden bijgehaald. Er is van alles besproken, van de trillingen op de Oudelandsdijk tot de prullenbak bij het bankje aan de Dalweg, overlast van honden, en van het WMD-fietspad tot geluidsoverlast vanaf de N33. Ook is de bestuurssamenstelling aangepast. Jan Willem Diemer, de voorzitter, stelde zich niet herkiesbaar. Hij is één periode voorzitter geweest. Frits Scholma, is zelfs ongeveer tien jaar penningmeester geweest. Ook hij stelde zich niet herkiesbaar. Beiden werden hartelijk enmet veel applaus bedankt voor hun inzet. De plek van Frits wordt ingenomen door Gert Oostra. Hij is al penningmeester van stichting Dorpshuis, en omdat Vereniging en Stichting nauw gaan samenwerken en gezamenlijk gaan vergaderen is het goed het financieel gebeuren in één hand te hebben.

Dirk Strijker en Frieda Molenaar zijn ook gekozen tot nieuw bestuurslid van de Vereniging (zie foto). Dirk is vanaf heden de nieuwe voorzitter.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 mei 2018 om 12:02

Bermonderhoud 26 mei 2018

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Een paar weken geleden heeft de Bermcommissie (Jans, Dirk, Marjan en Jan Willem) met de gemeente gesproken over ons bermonderhoud. De conclusie was dat het een mooie activiteit is en dat de bermen er mooi bij liggen. Niet alleen dankzij het gezamenlijke onderhoud, maar ook doordat heel veel inwoners zelf veel aandacht aan de bermen besteden. Er is ook gesproken over groot onderhoud van bomen net buiten het dop dit najaar (nadere informatie volgt later dit jaar) en over zwerfafval van drugs.

Op zaterdag 26 mei was de eerste gezamenlijke onderhoudsronde. Met schitterend weer en genoeglijk onderbroken door de wielerronde van Noordoost Drenthe die door Eexterzandvoort kwam. Er was een grote opkomst en gewapend met schoppen, schoffels en bosmaaiers is veel werk verzet. Martijn Holstein heeft met zijn tractor het grote werk gedaan. Vooraf is er gezamenlijk koffie gedronken, en na afloop was er veel vocht nodig om alles weer bij te vullen. Sommige deelnemers konden niet blijven eten, maar er waren ook mensen die wel mee aten ook al hadden ze niet mee gewerkt, en daar zijn we blij mee mee, want daar is het ook voor. Op 28 juli is de tweede ronde, we hopen op net zulk mooi weer en net zo’n hoge opkomst. En ook dan geldt, eet mee ook als je niet meegewerkt hebt. Maar altijd wel even vooraf aanmelden bij Marjan of Tanja.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 mei 2018 om 11:20

Neospora

Bij deze willen graag alle eigenaren van grasland ( zowel natuur- als weide) een verzoek aan alle honde eigenaren doen om hun hond niet op dit grasland te laten lopen. Het land hoeft niet altijd omheind te zijn door een afrastering wanneer het gebruikt wordt. Het kan ook alleen voor het maaien van de winter voorraad zijn. En daar zit nu net het gevaar. Wanneer een hond per ongeluk z'n behoefte doet in het gras en hij heeft toevallig de neospora bacterie bij zich ( wat bij een hond geen klachten geeft), dan kan dit tijdens het oogsten in de kuil of pak terecht komen. Wordt een drachtige koe hier van gevoerd dan kan zij haar ongeboren kalf afstoten en zal met deze bacterie besmet blijven met alle gevolgen van dien. Niemand wordt gelukkig van deze situatie: ook de eigenaar van de hond niet als hij weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ook hangen er wel bordjes bij de weilanden waarop u hierover ook kunt lezen. Zie verder : www.wandelnet.nl/neospora  of www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/neospora-rund. Namens alle land eigenaren: bedankt


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 mei 2018 om 11:38

Jonge ooievaars

Sinds lange tijd is er weer een broedend paartje ooievaars te bewonderen in Eexterzandvoort. Aan de Oudedijk 13 staat al enkele jaren een ooievaarsnest, deze werd wel regelmatig bezocht maar het kwam niet tot broedden. Dit voorjaar namen een stel nijlganzen bezit van het nest. Deze wilden daar een gezin stichten, maar wij hadden liever de ooievaar. Het nest hebben we een tijdje plat gelegd en de nijlganzen verdwenen. Eind april werd het nest bezocht door een stel ooievaars. Deze bleven en halverwege mei zijn ze gaan broedden. Als alles goed gaat krijgt het stel half juni jonge ooievaars. We zijn benieuwd.

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 20 mei 2018 om 23:27

Berm onderhoud

Volgende week zaterdag 26 mei is de eerste keer bermen maaien dit seizoen. Net als voorgaande keren starten we om 9.30 uur bij het dorpshuis en is er tussen de middag weer de gebruikelijke warme maaltijd. We hopen dat veel vrijwilligers zich weer aanmelden. Het progamma verloopt net als alle voorgaande keren. Opgave bij: Tanja tel. 371071, Anita tel.468229 of Marjan tel. 468235. Graag voor 24 mei.


Bericht geplaatst door: Redactie op 16 mei 2018 om 18:40

Grind verwijderd.

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Zaterdag 5 mei werd onder zonnige omstandigheden, door veel enthousiaste vrijwilligers het grind van het platdak bij het dorpshuis verwijderd. Door ook gebruik te maken van de shovel van Bert werd de klus in een morgen geklaard. Tevens hebben we gelijk hiermee de 2 grote coniferen verwijdert. Omdat het bevrijdingsdag was zijn we de dag met koffie en gebak gestart en werd er tussen de middag genoten van een heerlijke maaltijd die door een aantal dames was klaar gemaakt. Alle vrijwilligers nogmaals dank voor deze gezellige morgen. 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 10 mei 2018 om 13:55

Bermen maaien

Ook voor dit jaar hebben we van de gemeente ( 3 jarig project) geld ontvangen voor het  ondehouden van de bermen in ons dorp. De berm com. heeft besloten om ook dit jaar drie maal het onderhoud uit te voeren. De geplande data zijn: 26 mei, 28 juli en 13 okt. Eventueel wordt de laatste data aangepast. Zonder tegenbericht starten we weer om half tien met koffie bij het dorpshuis en is er tussen de middag een warme maaltijd. In de tussen liggende periode is het de bedoeling dat de bewoners zelf zoveel mogelijk het stukje berm voor hun eigen erf meenemen. We hopen vele van u op de geplande ochtenden te mogen begroeten. Als u zelf de bosmaaier mee neemt wordt u hier op het plein van brandstof voor zien. Voor diegene die niet het dorp door kan maar wel graag mee wil helpen bij het dorpshuis of alleen mee wil eten: Welkom. Ook bij het dorpshuis is altijd wel wat te doen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 april 2018 om 19:27

Opknapbeurt fietspad waterwingebied

WMD start op 26 april met het herstel van het fietspad door waterwingebied Breevenen.

Het bestaande pad wordt over een lengte van 6 kilometer verbreed en krijgt een betere, natuurlijke verharding.

Ook komen er nieuwe bankjes en informatieborden op de picknickplaats.

Het werk duurt ongeveer 3 weken. Fietsers kunnen gebruik maken van omleidingsroutes.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 april 2018 om 15:07

Grind van het platdak

Op deze (bevrijdings)dag wil dorpsbelangen en stichting dorpshuis graag het grind van het platdak van het dorpshuis halen. De gemeente wil met het dak aan de gang en we kunnen de kosten die naar het dorpshuis door worden berekend laag houden door zelfredzaamheid. We hopen dat er veel inwoners zijn die willen helpen zodat we gelijk ook nog even de beplanting kunnen bijwerken. Zou u een kruiwagen en/of tuingereedschap mee willen nemen. Tussen de middag is er een warme maaltijd die we deze keer zelf gaan maken. Ook hier mag een ieder aan meehelpen. En voor diegene die niks kan betekenen maar wel graag de gezelligheid opzoekt en mee wil eten: kom zeker langs. We starten om half 10 met koffie en .......Opgave graag voor 4 mei bij : Tanja tel. 371071, Evelien tel. 433686 of Marjan tel. 468235. We hangen deze dag de vlag voor u uit. Tot dan!


Bericht geplaatst door: Redactie op 13 april 2018 om 19:35

Modeflitsen bij Ozoo

Woensdag 18 april a.s. is er weer de gelegenheid om de modeflitsen bij kledingzaak Ozoo in Veendam te bezoeken. Ray showt op deze avond enkele items van de nieuwe voorjaar- en zomercollectie. Na afloop van de modeimpressie bestaat de mogelijkheid om zelf kleding te passen en met korting te kunnen kopen. De avond begint om 20.00 uur. Lijkt het u leuk om mee te gaan meld u zich dan voor 13 april aan bij Ciska: 468392, Neeltje: 468661 of Marjan: 468235 . We vertrekken om 19.30 uur vanaf het dorpshuis


Bericht geplaatst door: Redactie op 02 april 2018 om 12:55

Storten Paasvuur

Storten paasvuur 24 maart en 31 maart 2018.

Tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur bestaat de mogelijkheid om hout te storten voor het paasvuur aan de Oudelandsdijk zelfde plek als vorig jaar.

Let op: alleen snoeihout, dus geen stobben of geverfd hout!

 

1e paasdag 1 april ontsteken van het paasvuur om 20.00 uur!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 maart 2018 om 09:57

Workshop vilten

 Eelste Abels wil graag belangstellenden kennis laten maken met het verwerken van wol. Hierbij haar uitnodiging:

Kom Zaterdag 17 Maart ook vilten in het dorpshuis van Eexterzandvoort! We gaan werken met lontwol, dat is gewassen, gekamde en gekleurde schapenwol. Daarvan maken we met groene zeep en water tijdens deze basisworkshop een lap. Met de kennis en vaardigheden die je hier op doet, kun je later in het jaar meedoen met de andere workshops vilten!

Ook kun je de lap gebruiken om bijvoorbeeld een tasje te maken, als voorkant van een kussen, of als kleedje op de tafel. Voor mensen die al eerder gevilt hebben, is er de mogelijkheid om te experimenteren met vormen, kleuren en materialen.

Zaterdag 17 maart 

10:00 - 11.30

Prijs: €24,-

Plaats: Dorpshuis Eexterzandvoort
Opgave via: mail@eelste.nl

Facebook: facebook.com/eelstevilt

Website: www.eelste.nl


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 februari 2018 om 11:14

NL doet en opschoondag

Zaterdag 10 maart as organiseren het bestuur van dorpsbelangen / "stichting dorpshuis" de landelijke NL DOET dag. Een dag om samen met veel vrijwilligers klussen rondom en in het dorpshuis aan te pakken. Te denken valt aan: snoei/ blad werkzaamheden en wat verder aan de orde komt. Tevens wordt van deze dag gebruikt om de landelijke opschoondag alvast plaats te laten vinden wat betekent dat we hopelijk weer met veel kinderen en volwassenen het zwerfvuil rondom het dorp gaan opruimen. We beginnen de dag om half 10 in het dorpshuis waar koffie ed. op u wacht. Tussen de middag zal er weer een warme maaltijd zijn die voor iedereen bedoeld is ook al helpt u niet mee tijdens de klussen. Wel graag zien we dat u zich bij één van de bestuursleden aanmeld, dit met het oog op de inkoop.: Tanja: 0598-371071 of Marjan: 0598-468235.


Bericht geplaatst door: Redactie op 21 februari 2018 om 13:51

Oud papier

Vrijdagmiddag 2 maart a.s. komen we vanaf 12.45 uur weer met de kraakauto langs om het oud papier op te halen. Wilt u het papier voor 12.30 uur, goed gebundeld, langs de openbare weg zetten. De helpers deze keer zijn: Jan en Jos. Wilt u ook wel een keer helpen met het op halen dan kunt u dit bij het bestuur aangeven. De volgende ophaalronde is: 6 juli 2018


Bericht geplaatst door: Redactie op 20 februari 2018 om 22:00

Geslaagde toneeluitvoering

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

De toneeluitoveringen afgelopen vrijdag en zaterdag waren weer zeer geslaagd. Beide avonden met een goed bezet dorpshuis en met, dank zij de sponsoren, een mooie verloting. 

Ivonne  Spieard heeft vrijdagavond mooie foto"s gemaakt. 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 15 februari 2018 om 18:29

Betsie stopt na 50 jaar

Op maandagavond 12 febr. is tijdens de bestuursvergadering van "stichting dorpshuis" op een gepaste manier afscheid genomen van Betsie die haar vrijwillige bestuursfunctie na 50 jaar beëindigd. Ze zat al vanaf 1968 in het bestuur. Toen had het dorpshuis ook nog functie als basisschool. In de tussenliggende tijd is er veel veranderd. In 1970 werd de school opgeheven en vanaf die tijd maken diverse verenigingen gebruik van het dorpshuis. Betsie hield haar functie en was altijd bereid om zich voor het gebouw in te zetten wat betreft onderhoud en inkoop en tevens was ze de penningmeester. Nu " stichting dorpshuis" samen gaat met vereniging dorpsbelangen vond Betsie het een mooie gelegenheid om uit het bestuur te gaan. Ze heeft het altijd met veel plezier gedaan en Jan bedankte haar met een cadeaubon en een mooie bos bloemen. Betsie namens het huidige bestuur van het dorpshuis: nogmaals dank! 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 12 februari 2018 om 22:45

Off-road rit Motor GP Eext

De Stichting Historische Motor GP Eext organiseert Zondag 4 a.s. een off-road rit voor motoren en quads, en komen ook dit jaar weer door het dorp.

De start is om 9:30 uur te Eext.

Meer informatie vindt u op www.gpeext.nl


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 03 februari 2018 om 09:25

toneelvoorstelling 2018

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari is er het jaarlijkse culturele hoogtepunt van Eexterzandvoort, de toneeluitvoering. Onder de bezielende leiding van Marita wordt hard gewerkt aan het instuderen van een nieuw toneelstuk. In de kerstvakantie is het toneel al geheel verbouwd en is Marktplaats afgestruind voor decorstukken.

We spelen dit jaar een stuk van Carl Slotboom, met als titel ‘Ouwe jongens krentenbrood’. Twee inbrekers, Gerrit en zijn maatje Jo, (Heine en Catry) breken in bij de villa van dokter Fred Linnenkamp, die op dat moment op vakantie is. Wanneer ze proberen de kluis te kraken komt een oude studievriend van de dokter, de bekakte Jan-Hein Van Buijtenstein (Wim), de kamer binnen. Jan-Hein die de dokter 25 jaar geleden voor het laatst heeft gezien, weet niet beter of de man die hij aantreft is zijn oude studievriend. Gerrit is zo beduusd dat hij uit angst het spelletje meespeelt. Vanaf dat moment is Gerrit de heer des huizes: Fred Linnenkamp. Kortom, Heine als inbreker en als huisarts tegelijk. Maar dat niet alleen, er ontstaat lesbische liefde, en er zijn zoals vaak enig drankmisbruik en veel misverstanden in het spel. We houden ons hart vast.

De meeste spelers zijn oude bekenden, maar niet allemaal: Annie van Waegeningh uit Gieterzandvoort en Frieda Molenaar van de Oudedijk zijn wel bekende gezichten, maar nieuw op onze planken.

Op zaterdagavond is er livemuziek van One For You, en beide avonden verloting met mooie prijzen van sponsorende middenstanders uit de omgeving.

Kortom, reserveer 9 of 10 februari in je agenda. We beginnen om 8 uur, wees op tijd.


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 januari 2018 om 20:58