Nieuwsberichten van Redactie


Persbericht

Groen licht voor eerste glasvezeltraject met baanbrekende aanpak in Drenthe

Eerste coöperatieve glasvezeltraject met OpenNetmodel
Provincie verstrekt lening voor baanbrekende aanpak proefneming ECO Oostermoer

Eexterzandvoort - Drenthe krijgt de primeur van het eerste glasvezelnetwerk in Nederland dat naar Zweeds voorbeeld met het OpenNetmodel wordt aangelegd. De Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn op 17 november akkoord gegaan met een lening voor de aanleg van glasvezel in de dorpen Eexterzandvoort en Gieterzandvoort. Bewonerscoöperatie ECO Oostermoer Verbindt start hier een proefproject met ongeveer 60 deelnemers. Streefdatum voor de 'schop in de grond' is eind maart 2016.

Het proefgebied omvat het dorp Eexterzandvoort en buurtschap Gieterzandvoort, gelegen aan de N33. Tot nu toe beschikken inwoners uitsluitend over een telefoonlijn voor internet.

Deze pilot is een belangrijke stap. De coöperatie toont hiermee aan dat het financieel haalbaar is ook in de dunbevolkte gebieden van Drenthe glasvezel aan te leggen en daarmee de leefbaarheid en de economie van het platteland te verbeteren.

Coöperatie ECO Oostermoer Verbindt is in de eerste helft van 2014 begonnen met het inventariseren van belangstellenden in glasvezel in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo. Vanaf eind 2014 is ze met de provincie Drenthe in overleg over de financiering van een pilot.

De provincie liet zich bij haar beslissing over de lening adviseren door twee onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureaus: Dialogic en Stratix. Zo schreef Dialogic in het rapport: ‘De door ECO Oostermoer Verbindt gehanteerde aanpak voor de uitrol van glasvezel is onconventioneel en nog niet eerder toegepast in Nederland. Het is een interessant experiment dat zeker potentie heeft. Wanneer de coöperatie erin slaagt om de proefneming succesvol uit te bouwen heeft de Provincie een baanbrekende aanpak in handen.’

De aanpak wijkt op cruciale punten af van de gangbare werkwijze. Zo wordt in eerste instantie alleen een aansluiting gerealiseerd bij deelnemers en wordt alleen met de aanleg gestart als het financieel ‘uit kan’. Daarnaast wordt het netwerk stap voor stap organisch uitgerold (olievlekwerking). Alle providers krijgen toegang tot het netwerk tegen dezelfde condities, de coöperatie heeft geen winstoogmerk en lage organisatiekosten; hierdoor kunnen de tarieven laag blijven. Deelnemers worden mede-eigenaar van het netwerk, zij bepalen dus in de algemene ledenvergadering hoe de opbrengsten worden besteed.

Niet alleen de provincie steunt het initiatief. Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt bijvoorbeeld een subsidie beschikbaar van € 250,- per huishouden aan maximaal 200 van zijn leden, als zij zelf investeren. Een mooi teken van vertrouwen in ECO Oostermoer Verbindt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 18 november 2015 om 11:02

whatsapp-groep Eexterzandvoort

Via facebook is het initiatief genomen om een whatsapp groep te starten. Niet voor gezellige berichten over het weer en andere Facebook zaken, maar uitsluitend voor serieuze berichten die iedereen aangaan, zoals verdachte zaken of oproepen voor het dorp.  Bart Wight heeft de groep aangemaakt. Niet iedereen zit op facebook, daarom ook de oproep via deze website. Als je deel wilt nemen aan deze groep, stuur hem dan even een mail bericht met je 06 nummer. Het mailadres is b.wight@planet.nl.


Bericht geplaatst door: Redactie op 02 november 2015 om 21:32

De columns van Dirk

Vorige week heeft Dirk tijdens een bijeenkomst de eerste exemplaren van zijn boek: 'Boerenverstand' uitgereikt. Het boek bevat een verzameling columns die Dirk schreef voor De Boerderij, het Dagblad van het Noorden en de Stichting Groninger Dorpen. Het boekje is voor 10 euro + verzendkosten te bestellen via Jeanette Brondsema: j.t.brondsema@rug.nl of per post via: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, t.a.v. Jeanette Brondsema, Postbus 800, 9700 AV, Groningen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 13 oktober 2015 om 12:19

geslaagde afsluiting bermproject

Op zaterdag 10 oktober kwamen voor de laatste keer dit seizoen, inwoners uit het dorp bijeen om het onderhoud van de bermen uit te voeren en andere werkzaamheden of gewoon voor de gezelligheid. Daar dit alles ontstaan is door een pilot project vanuit de gemeente waren de wethouder: Dhr. H. Heijerman, Dhr. H.J. vos en dhr. N. Lamain deze morgen ook vanaf 11.30 aanwezig om te zien hoe het is verlopen, wat we met het geld hebben gedaan en voor een evaluatie met eventuele vervolg van dit project. Ook tijdens  de warme maaltijd hebben ze kunnen zien en horen waartoe een klein dorp in staat is. Het was een zeer gezellige en geslaagde afsluiting van het project.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 11 oktober 2015 om 17:07

Bermonderhoud

Via het losse briefje in de schakel hebt u allemaal al kunnen lezen dat as. zaterdag 10 oktober voor de laatste keer dit seizoen het bermonderhoud plaatsvind. We zouden het zeer op prijs stellen om dit pilot project met veel inwoners af te sluiten. Net als voorgaande keren vragen we u om zelf materiaal ( bosmaaiers, schoffel, hark ed.) mee te nemen waarvoor u bij het dorpshuis van brandstof wordt voorzien. Het grote werk gebeurt weer door een klepelmaaier. Ook als u niet mee kunt helpen maar het wel gezellig vindt om een kop koffie/borrel mee te drinken  of om half één de warme maaltijd kom dan zeker langs. We starten om half tien bij het dorpshuis. I.v.m. de inkoop vragen we of u zich wel voor donderdag aan wilt melden bij Marjan: 0598-468235 of m.j.kroeze@kpnplanet.nl Omdat dit een proef project vanuit de gemeente was hebben we hiervan ook een aantal personen uitgenodigd. We zien u graag as zaterdag.


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 oktober 2015 om 10:35

Bermonderhoud

I.o.m de werkgroep "Bermonderhoud" is er deze keer voor gekozen om alleen de trekker met klepelmaaiers door het dorp te laten gaan. De bewoners nemen de berm aan hun huis kavel grotendeels al zelf mee en de begroeiing rond bomen en paaltjes staat nog niet zo heel hoog. Dit zal a.s. zaterdag gebeuren. Wel wil de werkgroep alvast een datum vaststellen om nog één maal voor de winterperiode een grote ronde te doen incl. bosmaaiers, koffie, borrel en warme maaltijd. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober. Nader bericht volgt nog maar noteer deze data alvast in uw agenda.


Bericht geplaatst door: Redactie op 31 augustus 2015 om 20:40

Oudste inwoonster Eexterzandvoort 90 jaar

Op 7 augustus is Mw Wilkens 90 jaar geworden. 

Dit bijzondere en heugelijke feit kon het bestuur dorpsbelangen Eexterzandvoort niet zomaar voorbij laten gaan.

Namens de vereniging en alle leden hebben Evelien en Wim de jarige een bloemetje gebracht, met de wens nog lang van haar goede gezondheid te kunnen genieten.

Hartelijk gefeliciteerd!


Bericht geplaatst door: Redactie op 08 augustus 2015 om 16:04

Viervaart, wandeling door het veen

Op zaterdag 8 augustus wordt de wandeling VierVaart gepresenteerd. Viervaart is een wandeling die in ongeveer 8,5 kilometer langs vier vaarroutes voert: de Molenwijk (gedempt), de Hunze, de Annerveensche Mond en het Grevelingkanaal. Vaarverbindingen met bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde. U wandelt door veenkoloniaal gebied en door bijzondere dorpen met vele bezienswaardigheden. 

VierVaart is een initiatief van de Stichting Veenbraand en tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Aa en Hunze in het kader van het project ‘jouw idee, samen uitvoeren’. De presentatie bestaat, hoe kan het ook anders, uit het maken van de wandeling onder begeleiding van Jan Hoekman, die de tekst van de bij de wandeling horende brochure heeft geschreven. U kunt daarbij mee wandelen, door u op te geven via hoekmanj@kpnmail.nl

Natuurlijk kunt u de route na zaterdag ook wandelen. Er zijn vier startpunten: 

1. Café ’t Keerpunt (Spijkerboor)
2. Beverinformatiecentrum en B&B Egberts Lent (Nieuw-Annerveen)
3. B&B de-Drenth (Annerveenschekanaal)
4. Restaurant en B&B Heerencompagnie (Annerveenschekanaal)

Hier kunt u ook gratis de zeer fraaie brochure krijgen. Zeker de moeite waard. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 07 augustus 2015 om 21:29

Jans volbrengt: La Marmotte

Op de eerste zaterdag in de maand juli vindt jaarlijks de "La Marmotte" plaats. Dit is een route van 174km fietsen in de Franse alpen met meer dan 5000 hoogtemeters. Al een aantal jaren doet Jans ( running therapie) hier ook aan mee. Dit jaar wint hij goud wat inhoudt dat je in jouw eigen leeftijdscategorie binnen een bepaalde tijd de top/ finisch moet bereiken. Door op de link te klikken kunt u een kleine sfeerimpressie proeven van wat er in de week voorafgaand en de zaterdag allemaal moet worden overwonnen.

klik hier voor het volledige verhaal in een Word bestand.

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 22 juli 2015 om 17:50

Bermonderhoud en informatiebord

Zaterdagmorgen 11 juli was het rond kwart voor tien al zeer gezellig bij het dorpshuis. Aangezien het prachtig weer was konden we heerlijk buiten zitten. Deze morgen werd er door de landbouwvereniging een mooi informatiebord geplaatst en tevens was het weer de maaironde door het dorp van bermen. Ook de wandelpaden door de bosjes en de ijsbaan werden gelijk kortgewiekt. Bert hield onder de koffie even een korte toespraak van waar de reden van het info bord. De taken werden verdeeld en een ieder ging aan de slag. Rond twaalf uur was alles klaar en was het tijd voor een borrel, waarna er weer van een heerlijke warme maaltijd werd genoten. Vele handen maken licht werk en.......brengt tevens ook veel gezeligheid!


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 12 juli 2015 om 12:31

Informatiebord

A.s zaterdag 11 juli wordt er door de landbouwvereniging Eexterzandvoort een informatie bord aan het dorp aangeboden waarop de landbouw en de natuur in onze omgeving te zien is. Dit bord is mogelijk gemaakt door een gewonnen prijs van jaren geleden waar nog nooit wat mee gebeurt was. De plaatsing vindt rond 10.00 uur plaats bij het dorpshuis waar het informatiebord een mooi plekje krijgt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 juli 2015 om 19:55

Oud papier

Op vrijdagmiddag 3 juli komen we vanaf 12.45 uur weer bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor 12.30 uur goed gebundeld langs de openbare weg zetten. De volgende ophaalronde is vrijdag 6 november.


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 juni 2015 om 10:32

Bermen maaien.

Op zaterdag 11 juli a.s. willen we voor de tweede keer dit seizoen de bermen in de dorpskern gaan maaien. We starten om 9.30 uur weer met koffie bij het dorpshuis. Het grote maaiwerk wordt wederom door de klepelmaaier gedaan. We vragen of u zelf de bosmaaier weer mee wilt nemen. Hiervoor wordt u bij het dorpshuis van brandstof voorzien. Tussen de middag wordt u een warme maaltijd aangeboden. Ook inwoners die niet aan het maaien mee kunnen helpen maar wel graag bij de koffie en warme maaltijd aanwezig willen zijn: welkom. Wel vragen we of u zich van te voren even wilt opgeven ( dit ivm. de bestelling) bij Marjan: 0598-468235 of e-mail: m.j.kroeze@kpnplanet.nl . Tevens willen we proberen om het wandelpad door het bosje even mee te nemen. Ook is er bij het dorpshuis altijd wel wat te doen. We hopen veel inwoners te mogen begroeten.


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 juni 2015 om 10:26

Bermen maaien.

Naar aanleiding van de prijs, die ons dorp vorig jaar heeft gewonnen, om zelf de bermen in de kern te onderhouden, willen we hier graag as. zaterdag 16 mei een begin mee maken. Het grote maaiwerk wordt door een klepelmaaier gedaan en rond palen en bomen met een bosmaaier. Hiervoor hebben al diverse mensen zich opgegeven maar iedereen is welkom om te helpen. We vragen of u zelf de bosmaaier mee wilt nemen en dan wordt u bij het dorpshuis hiervoor van brandstof voorzien. We starten om 9.30 uur met koffie en tussen de middag wordt u een warme maaltijd aangeboden. Ook voor inwoners die geen bosmaaier hebben maar wel graag iets willen beteken ( bij het dorpshuis is ook altijd wel iets te onderhouden ) of gewoon voor de gezelligheid mee willen eten, kom gerust langs. Het gaat ook om de saamhorigheid in het dorp een beetje in stand te houden. Ivm. het eten moet u zich dan voor donderdag a.s. even aan melden bij Marjan: tel. 0598-468235 of e-mail: m.j.kroeze@kpnplanet.nl 


Bericht geplaatst door: Redactie op 11 mei 2015 om 10:53

Gevonden: BLauwe tas

Aan de Dalweg in Eexterzandvoort is een blauwe tas van de zeeman, met kleding gevonden. Wie oh wie. De tas is af te halen bij de familie.  Bleker in Nieuw-Annerveen. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 17 april 2015 om 11:52

De klus is geklaard

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Afgelopen donderdag en zaterdag is er in en rondom het dorpshuis veel werk verzet. Nadat op een prachtig zonnige donderdag de beplanting en hagen met groot materiaal en veel vrijwilligers werd verwijderd, is de nieuwe aanplant met weer een groep vrijwilligers op zaterdag gepoot. Ook is op zaterdag gelijk het dorp weer opgeschoond met als resultaat een hele hoop rotzooi. Doordat het op deze dag een stuk kouder was als donderdag viel de warme stamppot tussen de middag er heel goed in. Namens dorpsbelangen en stichting dorpshuis nogmaals vriendelijk dank voor de hulp.


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Redactie op 22 maart 2015 om 23:11

Dorpsmaaltijd

Op zaterdag 21 maart wordt voor iedereen een stamppot buffet georganiseerd . Na een actieve dag is het heerlijk dat er niet meer gekookt hoeft te worden en men in het dorpshuis van diverse soorten stamppot kan genieten. De inloop is vanaf 18.00 uur. Kosten voor deze avond zijn € 6,00 p.p inclusief 1 consumptie. Hiervoor kan men zich voor 18 maart opgeven door het strookje onder aan het gele papier in te leveren bij het bestuur van dorpsbelangen of even een mail sturen naar: dorpsbelangen@eexterzandvoort.com  


Bericht geplaatst door: Redactie op 15 maart 2015 om 12:11

Samen actief bezig zijn.

In het kader van "Nl.doet" kan men op donderdag 19 en zaterdag 21 maart in en rondom het dorpshuis en in het dorp fijn en gezond actief bezig zijn. Op deze dagen worden aan beide zijden van het dorpshuis de hagen en borders vervangen, en tegelijk worden er wat schoonmaakwerkzaamheden verricht. Tevens vindt op zaterdag ook de landelijke opschoondag plaats. U begrijpt dus: hier zijn veel mensen voor nodig, groot en klein. Op beide dagen wordt er om 9.30 uur met koffie gestart, en ook tussen de middag zal er eten aanwezig zijn. Vindt u een schoon dorp en een mooi dorpshuis belangrijk en hebt u tijd en zin kom deze dag dan helpen.                                                                                


Bericht geplaatst door: Redactie op 15 maart 2015 om 11:56

Oud papier

Vrijdagmiddag 6 maart a.s. komen we vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor 12.30 uur goed gebundeld langs de openbare weg zetten. de volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 3 juli 2015 


Bericht geplaatst door: Redactie op 02 maart 2015 om 16:33

6 en 7 februari: toneel in het dorp

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari speelt toneelvereniging 'Zandvoort' het toneelstuk 'De Wilde Mathilde', een blijspel in 3 bedrijven geschreven door Ulla King. Beide avonden beginnen om 8 uur. In de pauze is, zoals gewoonlijk, een grandioze verloting. En zaterdag is er live-muziek. 

Waar het stuk over gaat? Over de apothekersfamillie Hollewijn. Hun dochter gaat trouwen; Mathilde dient zich aan als hulp in de huishouding in deze drukke tijden. De kakkerige ma Hollewijn is helemaal verguld met haar toekomstig schoonzoon; pa Hollewijn ziet hem helemaal niet zitten en dochterlief begint steeds meer te twijfelen aan de juistheid van haar keuze. Mathilde bemoeit er zich stevig tegen aan en komt op het allerlaatste moment met een verrassing.......Nieuwsgierig hoe dit afloopt? kom het bekijken! de toegangsprijs is € 4,50. Donateurs gratis.


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 februari 2015 om 20:44

Miljoenenjacht

Gisteren 29 Januari is bij alle deelnemers van de postcodeloterij met wijkcode 9464, een uitnodiging in de bus gevallen om deel te nemen aan het televisieprogamma : postcode loterij Miljoenenjacht. Hiervoor kan men zich aanmelden voor dinsdag 10 febr. 2015. De opname van de show vindt plaats op 20 Maart. Nu blijkt dat verschillende inwoners hier wel naar toe willen gaan om dit een keer mee te maken en misschien ook nog een prijsje mee naar huis te nemen. Vandaar dat we voor willen stellen om te inventariseren wie hier belangstelling voor heeft en we misschien vervoer kunnen regelen zodat iedereen mee zou kunnen. Dit is natuurlijk niet verplicht maar kan wel gezellig zijn. U kan hiervoor even bellen met Anita: 468229 of Marjan: 468235

Op 20 Maart zou ook de eerste dag zijn van NL. doet maar dit wordt waarschijnlijk een week opgeschoven. Hierover hoort u later meer.


Bericht geplaatst door: Redactie op 30 januari 2015 om 19:35

goed tehuis gezocht voor kerstkaart

Wij (Dirk Strijker en Jannie Schonewille) ontvingen een kerstkaart, geadresseerd 9464TD 6, maar niet voor ons bestemd. Afkomstig van Fred, die nieuws heeft over Feike en Fred die na 42 jaar gaan scheiden. En Fieke is verhuisd naar Winterswijk. Wie kunnen we blij maken met deze kaart?


Bericht geplaatst door: Redactie op 07 januari 2015 om 19:18