Nieuwsberichten van Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


oudejaarsfeest op sportveld

Dinsdagmiddag 31 december is er oudejaarsfeest op het sportveld in Eexterzandvoort. Wij zorgen ervoor dat de tent is opgezet. En we zorgen voor de glühwein en de overige drankjes. Er is vast wel wat te eten, Als iemand zin heeft oliebollen, knijpertjes, spekkendikken etc. te bakken, er is stroomaansluiting dus welkom! Iets te eten meenemen mag ook. En waarschijnlijk zijn er mensen die carbid gaan afschieten. Kortom: ouderwetse gezelligheid. Iedereen is welkom vanaf half drie op het sportveld!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 december 2013 om 15:03

informatie over boomonderhoud

 Zoals we allemaal wel al hebben kunnen constateren staan er op verschillende bomen bij ons in het dorp witte stippen. Dorpsbelangen heeft hierover contact gehad met de gemeente, die over de gang van zaken hun  exuses aanbieden omdat ze graag met het dorp in overleg blijven. De gemeente is bezig met inventarisatie van zowel snoei- als kap werkzaamheden en wil hier graag uitleg over komen geven. Een korte toelichting is hieronder gegeven:

-Het onderhoud bestaat uit het snoeien van de bomen. Daarbij zullen de onderste takken worden verwijderd of deels worden ingenomen. Het doel hiervan om de rijhoogte boven de weg op peil te brengen. Er hangen nu veel takken te laag waardoor landbouw voertuigen en vrachtwagens door de takken rijden. Ook zullen dode takken uit de kroon worden verwijderd.

- Het kappen van de bomen betreft voor een groot deel dunning. Dit betekent dat van de aanwezige bomen een deel er tussen uit wordt gehaald om de bomen die blijven staan naar de toekomst toe voldoende ontwikkel- groeiruimte te geven. Dit zorgt ervoor dat de bomen gezonder blijven en minder dood hout, wat gevaarlijke situaties kan opleveren, vormen in de kroon. Bij de te dunnen bomen wordt gekeken naar de standplaats ten opzicht van de andere bomen en de kwaliteit van de boom. Sommige bomen vertonen groeiafwijkingen en/ of beschadigingen op basis van deze factoren wordt ter plekke beoordeeld welke boom het beste is en gehandhaafd wordt en welke wordt gedund om zodoende groeiruimte te verkrijgen voor de bomen die blijven staan.

-Er zijn inderdaad ook solitaire bomen of bomen binnen kleine groepjes gemarkeerd als zijn de te vellen bomen. Dit zijn bomen waar is iets aan mankeert. Er staan op de dijk(en) bijvoorbeeld elzen. Deze elzen zijn aangetast door de wilgenhoutrups. Dit zijn grote rupsen die hout eten. Er worden door deze rupsen grote gangen gemaakt in de boomstam. Bomen die zwaar zijn aangetast worden gevaarlijk voor stambreuk. Ook staan er wilgen met daarin gevaarlijke tak- aanzettingen waar al scheuren in zichtbaar zijn. Bij harde wind kunnen deze zware takken uit de kroon breken en op het wegdek vallen. Dit betreft een deel van de aanwezige wilgen. De veilige wilgen blijven staan en worden gesnoeid de onveilige kunnen we niet handhaven en willen we daarom vellen.

Over dit alles is een informatie bijeenkomst voor belangstellenden en wel op 10 oktober om 19.30 uur in het dorpshuis. Emo Verdoes, beleidsmedewerker Groen van de gemeente Aa en Hunze zal dan tekst en uitleg geven over de plannen. Er is dan ook inbreng van de bewoners mogelijk. Opmerkingen zullen waar mogelijk meegenomen worden in het eindplan.
Als je 10 oktober verhinderd bent, geef dan je opmerkingen door aan één van de bestuursleden van de vereniging dorpsbelangen. Wij zullen ze dan doorgeven aan de gemeente. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 september 2013 om 09:54

fietstocht en dorpsmaaltijd

zondag 1 september organiseren we de jaarlijkse fietstocht. Dit jaar doen we het iets anders als de voorgaande jaren. We hebben er een puzzeltocht van gemaakt. En na afloop staat er  voor iedereen, ook de mensen die niet meegefietst hebben, soep en broodjes klaar. Kijk voor de overige informatie over tijden en kosten op het A-4tje.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 24 augustus 2013 om 14:13

excursie gaat niet door

De excursie aanstaande vrijdag naar Duurzaam Balinge gaat niet door. Er hebben zich maar drie mensen opgegeven, een aantal mensen wilde wel mee, maar kon zich niet vrijmaken op de vrijdag. De komende ledenvergadering, 16 mei, gaan we kijken of we een betere datum kunnen vinden.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 april 2013 om 20:28

Het was weer een creatieve avond

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan
Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 maart 2013 om 09:34

9 maart opschoondag

Zaterdag 9 maart is de Landelijke Opschoondag en daar gaan we, net zoals voorgaande jaren, als dorp weer aan mee doen. Het is de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen, jong en oud, het zwerfvuil in en om het dorp op te ruimen. We beginnen 's morgens om elf uur en gaan dan een eerste ronde doen. Om half één staat er een lunch klaar en tegen kwart over één gaan we de tweede ronde doen. Dus: mensen die 's morgens moeten hardlopen of 's middags moeten voetballen kunnen ook gewoon meedoen. De gemeente zorgt voor handschoenen, grijpers en vuilniszakken en dorpsbelangen zorgt voor de lunch. Een hark meenemen is altijd handig om troep uit de sloot te vissen. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd dus laten we er een vrolijk schoonmaakfeest van maken!

Aanmelden graag bij één van de bestuursleden van dorpsbelangen of per mail: dorpsbelangen@eexterzandvoort.com.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 maart 2013 om 14:57

9 maart opschoondag

Zaterdag 9 maart is de landelijke opschoondag en dan gaan we ook in Eexterzandvoort aan de slag om het dorp weer spic en span te maken.
We willen iedereen de kans geven om mee te doen; ook de mensen die 's morgens of 's middags sportverplichtingen hebben. We starten daarom om 11 uur; gaan tegen half één eten in het dorphuis en tegen half twee gaan we weer aan de slag. Iedereen die mee wil doen kan zich melden bij het dorpshuis op het tijdstip dat het beste uitkomt.
De gemeente zorgt voor handschoenen, grijpers en vuilniszakken. Maar een hark meenemen is altijd handig om troep uit de sloten te vissen.
Dorpsbelangen zorgt ervoor dat er tussen de middag iets te eten is.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 januari 2013 om 10:47