Nieuwsberichten van Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort


een lege boekenkast

donderdag 22 december werd voor de laatste keer de computer voor de bestelbieb opgestart, de laatste boeken ingenomen, en de laatste handelingen verricht.

De vrijwilligers, Anita, Neeltje, Marjan, Geert, en Jannet  werden heel hartelijk bedankt voor hun inzet, en er werden daarbij ook een aantal kadootjes uitgedeeld. o.a. een fles echte Vin d'Hollandair, maar ook een kadobon van stichting Dorpshuis en een kadobon van de bibliotheek Gieten. de laatste werd uitgedeeld door Renee vd Weijde van de genoemde bibliotheek. Het was een gezellig samenzijn met een aantal lekkernijen, koffie en thee.

Het is de bedoeling dat de planken niet lang leeg blijven. We gaan proberen een eigen boeken-uitlees op te zetten, met uitgelezen boeken van onze dorpsgenoten en een aantal afgeschreven boeken van de bibliotheek. U hoort hier in het nieuwe jaar meer over. 

 

 

 


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 december 2011 om 20:56

belkring AED

Eexterzandvoort heeft al enige tijd een AED. Dat apparaat hangt in het dorpshuis; niet de meest handige plek. Bovendien hebben we ook geen aangemelde kring van mensen die gecertificeerd zijn. Dat gaat veranderen. Een groep van 8 mensen in het dorp, die gecertificeerd zijn om te reanimeren en die de AED kunnen bedienen, gaan een kring vormen. Als er bij de meldkamer een melding komt voor Eexterzandvoort, kunnen zij dan opgeroepen worden om te reanimeren. Acht mensen zijn bji ons bekend, maar wellicht zijn er meer mensen gecertificeerd die wel opgeroepen willen worden. Die kunnen zich melden bij Jannie Schonewille 468343 of jschonewille@eexterzandvoort.com
Woensdagavond 30 november komt het groepje gecertificeerden bij elkaar om afspraken te maken over de registratie en het apparaat.
Voor de mensen die niet gecertificeerd zijn: we zijn bezig met het organiseren van een instructieavond. Meer hierover op de ledenvergadering; 15 december aanstaande.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 november 2011 om 22:30

IJSBAAN MAAIEN

De winter komt er weer aan dus de ijsbaan moet weer winterklaar gemaakt worden. Zaterdagmiddag om 14.00 uur gaan we er mee aan de slag: maaien, harken en kanten maaien. We zoeken nog vrijwilligers. Wie zin heeft om mee te helpen: welkom. Graag een hark, bosmaaier en, als dat mogelijk is, een zitmaaier meenemen. Het zou mooi zijn als je je even aanmeldt bij Wim Polman, tel: 468413 , email: wmpolman@hetnet.nl of bij Henk Vedder,  tel: 468268; email: vedde229@planet.nl


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 02 november 2011 om 22:00

Informatieavond duurzame energie een succes

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan


De werkgroep ‘Eexterzandvoort EnergieNeutraal’ (EEN) kan terugzien op een geslaagde bijeenkomst. Behalve veel dorpsbewoners waren er ook vertegenwoordigers van andere dorpen, de gemeente (wethouder B. Wassink) en de provincie Drenthe ( de heer Koops) aanwezig.

Jannie Schonewille opende de avond, heette de aanwezigen welkom en stond kort stil bij de aanleiding voor het ontstaan van de werkgroep ‘EEN’ tijdens de ledenvergadering in maart jl. van de vereniging dorpsbelangen.  Vervolgens gaf ze het woord aan Rudie de Bruin van de werkgroep, die de avond zou leiden.

Rudie gaf een toelichting op het programma van deze avond en ging in op de activiteiten die ‘EEN’ de afgelopen maanden had ondernomen, zoals het verzamelen van informatie, het bezoeken van verschillende bijeenkomsten, het contact met de gemeente Aa en Hunze, het opstellen, het verspreiden en verwerken van een vragenlijst om het draagvlak binnen ons dorp te onderzoeken.

Bijna 90% van de inwoners had de vragenlijst ingevuld. Uit de uitkomsten bleek dat bijna 90% (misschien) geïnteresseerd is te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. En ruim 80% om na te gaan of we gezamenlijk energie kunnen opwekken en/of inkopen. Met andere woorden er is groot draagvlak in het dorp voor de werkzaamheden van de werkgroep.

Richard Ton uit Langelo, voorzitter van de ‘Energie Coöperatie Noordse Veld’ hield een enthousiast betoog over het ontstaan van deze coöperatie uit een initiatief van het dorp Langelo. Een coöperatie die Langelo ‘ontgroeit’ is en inmiddels werkt voor de hele gemeente Noordenveld. Het doel van deze coöperatie is om in 2020 deze gemeente helemaal CO2 neutraal te maken. Met wil dit bereiken door het adviseren over energiebesparing en het leveren en zelf opwekken van energie. Ze doen dit naar voorbeeld van vergelijkbare coöperaties op Texel en Ameland. Het voert te ver hier het hele verhaal te reproduceren. Als u daar in geïnteresseerd bent kunt u de hele presentatie lezen op hun website lezen onder het tabblad ‘presentaties’ (www.ecnnoordseveld.nl).

Na de pauze leidde Rudie de discussie met de aanwezigen. Enkele zaken die aan de orde kwamen waren: de ‘ideale’ schaalgrootte van een coöperatie in relatie tot de opbrengsten en de betrokkenheid van de dorpen, de terugverdientijd van zonnepanelen, de rol van energiemaatschappijen, e.d. De gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe gaven te kennen dit initiatief toe te juichen en waar mogelijk te ondersteunen. Zo gaat de gemeente op zoek naar een stagiaire, die de werkgroep kan ondersteunen bij haar werkzaamheden. Vertegenwoordigers van de andere dorpen bleken zeer geïnteresseerd in dit initiatief en gaven te kennen op korte termijn contact met de werkgroep te zullen opnemen.

Aan het eind van de avond tekenden flink wat dorpsbewoners in op de lijst voor het laten doen van een gratis en vrijblijvende energiescan. De werkgroep gaat nu o.a. onderzoeken of opschaling met andere dorpen mogelijk/wenselijk is (b.v. de vorming van een coöperatie) met behoud van de eigenheid van betrokken dorpen, welke mogelijkheden het dorp biedt voor de plaatsing van zonnepanelen, bio-vergistingsinstallaties, energiebesparing  e.d.

 

 

Werkgroep Eexterzandvoort EnergieNeutraal


Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>
Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 28 oktober 2011 om 21:16

Informatieavond duurzame energie

Tijdens de laatste dorpsvergadering is een initiatiefgroep ingesteld om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn goedkope en duurzame energie voor de inwoners van ons dorp te organiseren en of hier voldoende belangstelling voor is.

 

Op dinsdagavond 25 oktober  om 20.00 uur worden de uitkomsten van dit onderzoek in ‘D’Oal School’ gepresenteerd en zal met elkaar overlegd worden hoe we hiermee verder kunnen.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

Zaal open om 19.30 u.

 

  1. Opening van de bijeenkomst door Jannie Schonewille.
  2. Rudie de Bruin vertelt over de werkzaamheden van de werkgroep en presenteert de uitkomsten van de vragenlijst, die iedere inwoner heeft gekregen.
  3. Richard Ton vertelt over zijn ervaringen met een soortgelijk initiatief in Langelo.
  4. Pauze.
  5. Discussie over de vraag ‘hoe verder?’
  6. Sluiting omstreeks 22.00 uur.

 

Rudie de Bruin, Rienus Ferwerda en Martijn Homburg


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 oktober 2011 om 10:25

Burendag

De vierde zaterdag van september is het burendag, dit jaar valt dat op 24 september. het is de bedoeling dat buurten en dorpen dan met elkaar iets doen voor hun buurt of dorp; iets opknappen, bouwen, maken etc. Een paar jaar geleden hebben wij in Eexterzandvoort het fietsenhok van een mooie schildering voorzien op burendag. Oranjefonds en Douwe Egberts hebben een fonds ingesteld; daaruit kunnen buurten en dorpen 500 euro ontvangen als ze op burendag iets gaan doen. Dus is de vraag: heeft iemand nog een schitterend idee voor burendag 2011? Meld het ons; één van de bestuursleden van de vereniging dorpsbelangen. Wel snel zijn want de aanvraag moet zaterdag 10 september bij het Oranjefonds liggen! zie ook de website van burendag


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 07 september 2011 om 20:50

Eexterzandvoort op zoek naar goedkopere energie

Olie en gas worden elk jaar duurder. En de verwachting is dat de prijzen steeds sneller zullen stijgen. Niet alleen omdat er door landen als China en India steeds meer vraag naar energie is, maar ook omdat het produceren van CO2 (dat vrijkomt bij het verbranden van olie en gas)  steeds zwaarder belast zal worden. Europa, Nederland en ook de gemeente Aa en Hunze hebben doelen vastgesteld om de productie van CO2 drastisch te beperken. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven in de vorm van bijvoorbeeld zonne-energie, wind, aardwarmte of biovergisting. Het rendement van deze vormen van energie neemt steeds verder toe waardoor de aanschafprijs van bijvoorbeeld een zonnepaneel vaak al na 5 jaar is terugverdiend. En daarna heb je dus gratis energie!

Wat betekent dit nu voor een dorp als Eexterzandvoort? We kunnen natuurlijk gewoon afwachten en de grote energiemaatschappijen volgen. We kunnen ook allemaal voor onszelf gaan uitzoeken of we iets slims kunnen verzinnen. En we kunnen er voor kiezen om gezamenlijk op te trekken en daardoor de beste en goedkoopste oplossing te vinden. Gezamenlijk als dorp of met een aantal omliggende dorpen. Je kunt dan denken aan het per woning bekijken of er nog wat aan isolatie gedaan kan worden, aan het uitzoeken of we collectief energie kunnen inkopen zodat we korting op de tarieven krijgen, en aan het uitzoeken hoe we op de beste en goedkoopste manier gebruik zouden kunnen maken van bijvoorbeeld zonne-energie of aardwarmtesystemen.

Natuurlijk gaat dit alleen lukken als veel mensen meedoen. Daarom gaan we binnenkort huis-aan-huis om iedereen wat informatie te overhandigen en te vragen een vragenlijst in te vullen. In september organiseren we dan een bijeenkomst voor het hele dorp in het Dorpshuis om te bekijken of en hoe we verder gaan.

“We” zijn een werkgroep in oprichting, die in opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen, aan het werk is gegaan. Voorlopig met Rienus Ferwerda, Martijn Homburg en Rudie de Bruin. Maar we zoeken nog versterking; om mee te werken of om mee te denken, bijvoorbeeld over wat goedkope en duurzame energie zou kunnen betekenen voor het boerenbedrijf.

We komen dus binnenkort aan. Mailen kan nu ook al: Rudie@a49advies.nl


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 19 juli 2011 om 12:21

Uitbetaling jachtgeld.

Voor de mensen die vrijdag niet hun jachtgeld opgehaald hebben; donderdagavond 21 juli is er nog een gelegenheid. Van 20.00 uur tot 20.30 uur in het dorpshuis


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 juli 2011 om 21:03

maaien

In het WMD-gebied staat het  jacobskruiskruid volop en overvloedig in bloei, daarom vroegen we de WMD wanneer er gemaaid gaat worden. Hun antwoord: 'aanstaande donderdag (vandaag dus) wordt er begonnen met het maaien, maar we kunnen niet alles maaien vanwege zeldzame fauna.'.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 14 juli 2011 om 08:28

wie z'n barbecue mogen we gebruiken

Zaterdagavond is de jaarlijkse barbecueavond. Al heel wat dorpsgenoten hebben zich opgegeven. Voor het groeiende aantal vegetariërs onder ons zoeken we voor deze avond een extra barbecue; electrisch of gas. Wie heeft er één en wil deze wel uitlenen? Graag een berichtje naar één van de bestuursleden.
Overigens: als je nog wilt meeëten die avond: welkom. Ook dan graag even melden bij ons.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 17 juni 2011 om 05:42

werkgroep duurzame energie van start

Op dit moment is er veel te doen over plannen voor windmolens aan de oostkant van de gemeente Aa en Hunze. Op de ledenvergadering van 28 mei is dit ook ter sprake gekomen. Vastgesteld werd dat er allerlei mogelijkheden zijn zelfvoorzienend te zijn wat betreft energie en dat het heel aantrekkelijk kan zijn om dit als bewoners van Eexterzandvoort  (of met meerdere dorpen) gezamenlijk op te pakken. De vergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om een werkgroep in te stellen om uit te zoeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.
Die werkgroep is er ondertussen en bestaat uit Rudie de Bruin, Martijn, Rienus Ferwerda en Geert Seffinga. Binnenkort meer hierover.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 06 juni 2011 om 08:42

Op zoek naar je roots

Paul Brood van het Drents archief vertelde donderdagavond het één en ander over de geschiedenis van Eexterzandvoort. Hij liet ons ook zien hoe je zelf via internet kan snuffelen in allerlei archieven. Om meer te weten te komen over de oorsprong van de omgeving van Eexterzandvoort. Of om op zoek te gaan naar je eigen roots.
Paul gebruikte daarvoor de volgende links:

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 mei 2011 om 07:47

ledenvergadering

Donderdag 19 mei aanstaande is de ledenvergadering van de vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort. Alle leden hebben daarvoor een uitnodiging met de agenda thuis onrvangen.

Op punt 8 van de agenda staat 'bestuursverkiezing'. Henk Vedder stelt zich beschikbaar als kandidaat. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 mei 2011 om 21:35

Wel paasvuur in Eexterzandvoort

In het dagblad van het noorden stond een bericht dat sommige paasvuren niet aangestoken mogen worden in verband met het droge weer. Wij hebben daarover contact gehad met de gemeente: zij hebben ons gemeld dat het paasvuur in Eexterzandvoort gewoon aangestoken mag worden tweede paasdag. Iedereen kan dus zaterdag nog takken aanvoeren en we kunnen met z'n allen maandagavond genieten van een mooi vuur!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 21 april 2011 om 22:00

fietspad

Het bestuur van de vereniging dorpsbelangen heeft een overleg gehad met de gemeente, het Dents landschap en de WMD. Daar is onder andere besproken dat de WMD het fietspad en het bruggetje zal renoveren. En zoals velen gemerkt zullen hebben, daar zijn ze ondertussen mee begonnen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 21 maart 2011 om 11:37

vuilruimen s middags

Bij nader inzien is zaterdagmorgen niet zo'n goed tijdstip voor vuilruimen; veel kinderen moeten dan voetballen. Dus, flexibel als we zijn, verplaatsen we het naar de zaterdagmiddag. We beginnen om 13.00 uur op het schoolplein. Na afloop is er een attentie en vast wel iets te eten en drinken.
Dus tot zaterdagmiddag 13.00 uur.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 16 maart 2011 om 20:34

geen jeu de boulesbaan aanleggen, wel vuil ophalen

Aanstaande zaterdag 19 maart gaat het aanleggen van de jeu de boules baan niet door. Het plan was die baan aan te leggen voor het dorpshuis; bij nader inzien is daar niet genoeg ruimte en zal de baan op eht sportveld komen. Maar dat kost . meer voorbereiding; we stellen het daarom nog even uit.

Wel gaan we zaterdag weer een opruimactie houden in en rond het dorp. Oud en vooral ook jong is van harte uitgenodigd om mee te doen. De gemeente stelt materiaal beschikbaar; wij zorgen voor de lunch en voor de kinderen is er een attentie. Graag aanmelden bij één van de bestuursleden of via de mail.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 maart 2011 om 19:59