Oostermoer 2020 uitgesteld naar 2021

Het Oostermoerfeest van Eext, Anderen en Eexterzandvoort verschuift naar volgend jaar. Dit is besloten nadat het kabinet afgelopen maandag verscherpte maatregelen voorstelde tegen het coronavirus. Dit betekent dat het Oostermoerfeest 2021 niet in Zuidlaren plaatsvindt, maar in Eext. Het is een vervelend besluit, maar gegeven de omstandigheden een besluit die genomen moest worden. Het Stichtingsbestuur en bestuur van de overkoepelende Tentoonstellingsvereniging Oostermoer waren het daar snel over eens. Zie het volgende persbericht:  https://oostermoerfeest.nl/oostermoer-2020-uitgesteld-naar-2021/


Bericht geplaatst door: Redactie op 25 mrt 2020 om 12:12

Geen paasvuur

De 12 drentse burgemeesters hebben besloten om dit jaar het paasvuur weer niet plaats te laten vinden. Was vorig jaar de droogte de oorzaak, dit jaar willen ze de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Van 14 t/m 18 april kunt je gratis het snoeiafval kwijt bij de vuilstortplaats van de gemeente Aa en Hunze.


Bericht geplaatst door: Redactie op 21 mrt 2020 om 10:30

Geen brainstorm wagen Oostermoer

Aangezien overal wordt aangegeven om groepsaktiviteiten tot nader overleg te mijden heeft de werkgroep van de wagen voor de oostermoertentoonstelling besloten om de brainstorm avond van donderdag 19 maart a.s. te laten vervallen. Er wordt t.z.t. een nieuwe datum geprikt. De ruwbouw ploeg maakt de wagen zo ver mogelijk klaar. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 15 mrt 2020 om 15:06

Geen NL. Doet en opschoondag

Zoals iedereen wel al heeft gehoord worden in het hele land diverse evenementen en bijeenkomsten afgelast om verspreiding van het coronavirus  te voorkomen. Daardoor heeft het bestuur besloten, op advies van het oranje fonds om NL Doet en de opschoondag tot nader bericht uit te stellen. Er wordt z.s.m. een nieuwe datum geprikt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 12 mrt 2020 om 18:42

Klootschieten met hindernissen

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Dat klootschietclub: De Langste Worp, het op hun ronde door het dorp soms knap lastig kan hebben bleek deze zondagmorgen maar weer. Door het vele hemelwater van de afgelopen weken staan de sloten erg vol en aangezien de klootschietbal niet altijd keurig recht over de weg rold maar ook wel eens afbuigt had de vaste groep deze morgen een probleem. Maar door goede samenwerking en lenigheid werd de bal gelukkig weer terug gevonden en kon het spel worden hervat. Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen neem dan even contact op met D.L.W.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Redactie op 01 mrt 2020 om 17:27

Droomboeken

Na de Nieuwjaarsmaaltijd zijn er verschillende groepjes ontstaan die met thema's van de Droomboeken in de weer zijn. Er was al een groepje DORPSHUIS. Dat maakt samen met het bestuur snelle vorderingen. Er is uitgebreid overleg geweest met een architect, binnenkort komen er schetsen beschikbaar van hoe het kan worden. Daar gaan we dan een bijeenkomst over organiseren voor iedereen. Nader bericht daarover volgt. Die groep komt ook met plannen voor het plein. Ook daarover later meer. Leden: Lidy, Eelste, Catry, Frieda, Janet, Jannie.

Ook is er een groepje MOBILITEIT aan hert werk. Nadere berichten daarover volgen. Leden: Pauline,Josefine, Lidy

En er is een groepje DUURZAME ENERGIE aan de gang. Die houden 11 maart een brainstorm met mensen die daarvoor in hun bijdrage aan het Droomboek belangstelling getoond hebben. Die krijgen de komende dagen een papieren uitnodiging in de bus. Waarschijnlijk leidt die brainstorm tot een wat grotere bijeenkomst later. Wordt vervolgd. Leden: Eelste, Dirk

Het houdt niet op. Er is ook een groepje SPEELTOESTELLEN. Die zijn aan de slag met de vervanging van onze speeltoestellen, omdat die afgekeurd zijn. Ook daarover later meer. Leden: Aletta, Dirk

En de commissie BERMBEHEER is ook plannen aan het maken. De gemeente wil graag dat de bermen wat geschikter worden voor insecten en vlinders en dat wil de commissie ook wel. Er wordt met name gedacht aan het inzaaien met geschikte plantenmengsels van bermen die niet aan landbouwgrond grenzen en waar de aanwonenden geen bezwaren hebben. Leden: Jans, Pauline, Dirk, en Johan voor de techniek.

Tot slot is Martijn Limbeek, geeestelijk gesteund door anderen, bezig een COÖPERATIE VAN KLEIN GRONDBEZITTERS op te zetten, om gereedschappen en materieel van elkaar te kunnen gebruiken. Ook daarover later meer.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 22 feb 2020 om 17:11

NL doet en opschoondag

Op zaterdag 14 maart vindt de jaarlijkse NL doet weer plaats en een week later staat de landelijke opschoondag gepland. Het bestuur van dorpsbelangen/ dorpshuis heeft besloten om deze twee activiteiten samen te voegen op zaterdag 14 maart. Om 9.30 uur starten we met koffie bij het dorpshuis waarna er diverse klussen op ons liggen te wachten: er kan geschildert, gesnoeid en schoongemaakt worden en ook kan er een clubje door het dorp voor de rotzooi die er ligt. Doordat we het al een aantal jaren doen valt de troep in bermen en sloten gelukkig mee maar dat moeten we wel proberen zo te houden. We hopen op deze morgen veel inwoners te ontmoeten om daarna na het harde werken gezamelijk tussen de middag weer van een warme maaltijd te kunnen genieten. Wil een ieder zelf snoeimateriaal en desnoods een kruiwagen mee nemen. Ook als je s'morgens niet kunt maar wel aan de maaltijd deel wilt nemen: welkom. Omdat Eexterhalte wel op tijd moet weten op hoevel pers. ze kunnen rekenen vragen wij om je op te geven voor 11 maart bij: Tanja: 0598-371071 of Anita: 0598-468229


Bericht geplaatst door: Redactie op 19 feb 2020 om 10:22