Plastic container

De plastic conbtainer wordt vanmiddag 2/6 geleegd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 02 juni 2020 om 10:31

Bermen maaien

A.s. zaterdag 6 juni is er de eerste keer berm maaien van dit jaar. Als je wilt dat de tractor ergens NIET moet maaien moet je dat even doorgeven aan Johan Kroeze of Dirk Strijker (0623302334), en ter plaatse markeren met bordjes.

In het dorp hebben de meeste mensen hun eigen stukje berm wel bijgehouden, en bovendien groeit het niet hard met de droogte. Dat betekent dat we met een klein groepje even de belangrijkste punten nalopen, bij verkeersborden, bij schakelkasten enzo, en ook bij het dorpshuis. Wie mee wil doen is welkom op het plein van het dorpshuis om 10 uur. Johan zorgt voor de brandstof. We beginnen NIET met koffie, vanwege Corona, en de borrel na zal er ook wel bij inschieten. Ook geen gemeenschappelijke maaltijd. We hopen dat het een volgende keer het weer wat normaler is.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 juni 2020 om 16:01

Eexterveen op RTVDrenthe

Allerlei bekenden in beeld: Eexterveen op tv

In 2018 heeft filmmaker Ronald Pras het dorp Eexterveen met zijn camera gevolgd. Aanleiding hiervoor was het feit dat het dorp Eexterveen (met als rechtspersoon Stichting Dorpscentrum Eexterveen) in 2017 een dorpscentrum aankocht. De aankoop had als doel de leefbaarheid van het dorp te vergroten en het gevecht tegen krimp te slenken. Door middel van een dorpsportret in de vorm van een film laat Ronald  hoe de inwoners van Eexterveen omgaan met deze problematiek en wat zij doen om de leefbaarheid in hun dorp te behouden en zelfs te verbeteren. Het verhaal heeft als middelpunt het dorpscentrum, maar heeft ook veel aandacht voor het rijke verenigingsleven, voor inwoners en voor alle (nieuw te ontwikkelen) activiteiten zoals ‘Naoberhulp’ en een jeugdsoos.

 

De film op RTV Drenthe

Op zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag) om 18.24 uur wordt de film uitgezonden.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 mei 2020 om 16:44

Optreden Togido

Heet geplande jaarlijkse optreden van Togido op 2 juni is afgelast. Ze beginnen net weer op te starten met repeteren, maar optreden zit er nog niet in. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 25 mei 2020 om 09:20

Bevrijdingsdag - weggeefmarkt

A.s. dinsdag, Bevrijdingsdag, vanaf 10 uur is er een weggeefmarkt op het schoolplein. Iedereen die zaken kwijt wil, maar (nog) niet wil weggooien, kan het op een tafel op het plein zetten, voor de weggeef. Wat om 4 uur overgebleven is neem je zelf weer mee. 

Wat zou je kunnen willen weggeven: boeken, platen, plantmateriaal, cd's, kleine apparatuur, schemerlampen, kussens, glazen, kopjes, Van Goghs, Polmans, Rembrandts, Achterkampen, Wights, Kroezes en andere kunst en wat je verder maar kwijt wilt. We houden de 1,5 meter natuurlijk in acht, en er valt vast wel een kop koffie te scoren.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 mei 2020 om 20:12

Activiteiten januari-april

Vanwege de Corona kunnen we dit voorjaar geen jaarvergadering van Dorpsbelangen houden. Daarom hierbij een verslag van wat er de laatste tijd zoal gebeurd is. De besturen van Dorpsbelangen en Dorpshuis vergaderen namelijk wel (via internet) en doen allerlei acties, per telefoon, per e-mail, per wattsapp en per videovergadering. Maar het is niet alleen het bestuur. Op de dorpsmaaltijd van 10 januari zijn groepen gevormd op basis van de DROOMBOEKEN, en die groepjes zijn actief. Kortom, het halve dorp doet tegenwoordig aan videovergaderen.

Daarom een aantal lopende zaken, in min of meer willekeurige volgorde:

 1. In het BESTUUR van Dorpshuis is Gert Oostra opgevolgd door Peter Achterkamp.
 2. We waren net op tijd met ons schitterende TONEELweekend.
 3. Er is een groepje (Jannie, Jannet, Catry, Frieda, Eelste) bezig met RENOVATIEplannen voor het dorpshuis. Dat moet leiden tot een aantrekkelijker gebouw, toekomstbestendig en financieel gezond. Een architect heeft een eerste schets gemaakt, waarbij het gebouw veel meer open wordt en alle ruimtes meervoudig te gebruiken zijn. Er is inmiddels met groepen gebruikers overlegd. De meeste mensen zijn heel enthousiast, maar niet iedereen is 100% tevreden. Maar hoe dan ook, om het pand exploitabel te houden moeten er dingen veranderen. Naast de actieve groep is het bestuur van het dorpshuis natuurlijk betrokken, er wordt met de gemeente overlegd, en nu wordt met de architect gesproken over een vervolg.
 4. Er komt een RUSTPUNT op het dorpshuis voor fietsers en wandelaars. Er moeten wat kleine aanpassingen aan het gebouw gedaan worden om te kunnen beginnen. De start ligt even stil vanwege CORONA.
 5. De SPEELTOESTELLEN op het plein zijn afgekeurd. Een groepje (Aletta, Dirk) is bezig met plannen voor de vervanging. Het bestuur van Dorpsbelangen is akkoord gegaan met hun (ook financiële) voorstel. Wordt vervolgd.
 6. De BERMCOMMISSIE (Jans, Pauline, Dirk) heeft met de gemeente overlegd. We gaan dit jaar op de oude voet door, ook al omdat het financieel nog (net) uitkan, maar even zonder sociale activiteiten, dus geen koffie en maaltijd. Maaidata: 6/6, 25/7 en 12/9. Wie stukken berm heeft die niet gemaaid moeten worden door de trekker, die moet dat even MELDEN, en de plekken met bordjes MARKEREN. We gaan ervan uit dat iedereen de bermen in zijn eigen buurt en voor eigen huis wat bijhoudt.
 7. Er wordt een plan gemaakt om sommige bermen met BLOEMRIJKE zaden in te zaaien. Niet naast landbouwgrond, en aanwonenden moeten akkoord zijn. We beginnen waarschijnlijk bij de Zwienhemsdijk. Er wordt momenteel overlegd met de gemeente over de voorwaarden.
 8. De OPSCHOONDAG en NL-DOET van 14 maart zijn niet doorgegaan vanwege Corona.
 9. Er is een groepje (Pauline, Bart, misschien nog wel iemand) bezig met plannen voor MOBILITEIT (Automaatje). Nader nieuws volgt.
 10. Er is een groepje bezig met VERGROENING en schone energie (Eelste, dirk). Nader nieuws volgt.
 11. De ONDERHOUDSPLOEG voor het plein was vandaag al weer bezig met vegen en schoffelen: hulde Henk, Peter en Roel.
 12. Er is overleg geweest met de gemeente over de BOMEN langs de Oudedijk. Ze zijn heel groot en staan scheef en dicht bij huizen. We wilden graag date r een paar gekapt zouden worden, maar de gemeente wild at niet. We denken na over verdere stappen.
 13. Onze glasvezelcooperatie is weliswaar verkocht aan SKV, maar het afgesproken FEEST is in het Coronawater gevallen. Maar ooit komt het!!

Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 apr 2020 om 21:38

Telefoon

Omdat de telefoon in het dorpshuis erg weinig gebruikt wordt heeft het bestuur besloten om het abonnement hiervan op te zeggen. Het zijn onnodige vaste kosten en de meeste bezoekers hebben zelf een smartphone bij zich om in noodgeval de hulpdiensten in te schakelen. Omdat we ons wel realiseren dat dit voor de oudere gebruikers misschien een probleem kan zijn vragen we dat wanneer er toch behoefte is aan een tel. in het dorpshuis of iemand dit bij het bestuur wil melden zodat we kunnen beslissen om er een smartphone met beltegoed neer te leggen. 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 29 apr 2020 om 10:51