Plein onderhoud

Afgelopen 26 maart jl. is het groen voor het dorpshuis weer gesnoeid, de bakken gevuld met violen en het bankstel opnieuw in de beits gezet. Om dit alles bij te houden hebben Roel, Henk en Peter aangeboden om net als voorgaande jaren dit op de laatste dinsdagavond van de maand te gaan doen en ze beginnen om 18.30 uur. Mocht je tijd hebben om een keer mee te helpen of zin aan een praatje kom dan zeker langs. Bij slecht weer gaan ze een andere avond aan de slag.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Redactie op 08 apr 2021 om 19:44

Start Rustpunt seizoen 2021

De lente is begonnen en daarmee ook het fiestseizoen. 

Ons Rustpunt gaat om die reden aanstaande zaterdag weer van start.

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus voor wie wil vanaf 10.30 uur, geheel corona proof, koffie to go!!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 mrt 2021 om 12:59

Foto voor kwis

Vanaf a.s. woensdag zijn Ivonne Spieard (jw) en Rob van Gennep in het dorp aan het fotograferen voor een fotokwis die we in april willen houden. Dus als je denkt, wat moeten ze met mijn huis, tuin of hek, het is niet voor de Russen of de Chinezen, maar voor de Activiteitenclub.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 mrt 2021 om 20:44

Fleurige bermen

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Deel 2 van het bermenproject is vandaag in uitvoering gegaan. Jans en Dirk hebben het laatste stuk van de berm aan de Zwienhemsdijk ingezaaid. We zullen zien wat er opkomt en hoe dat zich vergelijkt met het stuk dat afgelopen najaar is ingezaaid. Dit project is mogelijk dankzij de medewerking van de gemeente en van Gasunie. Daarbij heeft Gasunie ook nog eens financieel bijgedragen. De plantjes op het stuk dat vorig najaar is ingezaaid komen al volop op. Nu is het nog klein groen spul, maar we hopen dat er dit en volgend zomer een fleurige berm ontstaat. Loop er zo nu en dan eens langs. Op basis van de ervaringen op de Zwienhemsdijk gaan we kijken of we ook sommige andere bermen aantrekkelijker kunnen maken. Wordt vervolgd.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 23 mrt 2021 om 17:47

Voorjaars onderhoud

Omdat het voorjaar in de lucht hangt willen we as. vrijdagmiddag 26 maart vanaf 13.00 uur even met een aantal personen het plein voor het dorpshuis aan pakken: snoeien, harken enz. Voor nu zijn we met een man of 4. Mocht je tijd en zin hebben kom rustig helpen. Neem dan wel zelf even materiaal mee. I.v.m. de coronaregels kunnen we buiten prima de 1,5 meter afstand bewaren zodat we op een veilige manier aan de slag kunnen. Tot dan.


Bericht geplaatst door: Redactie op 21 mrt 2021 om 13:38

Gratis takkenweken

Zoals iedereen wel al weet zal er ook dit jaar, i.v.m de geldende corona regels geen paasvuur in ons dorp zijn waar we al ons snoeihout kwijt kunnen. Dit kan gelukkig wel bij het afvalbrengstation van de gemeente tijdens de gratis takkenweken. Deze staan geplant na Pasen: weeknr. 14, 15 en 16. Voor verdere info hierover zie de schakel van deze week. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 17 mrt 2021 om 09:44

Bestuursvergadering Dorpshuis/Dorpsbelangen

Op woensdag 10 maart hebben de besturen van Dorpshuis en Dorpsbelangen digitaal vergaderd. Dat ging niet bij iedereen goed en dat is storend, maar zo is het leven. Sowieso zouden we heel erg graag weer met koffie en een pilsje bij elkaar zitten. Vrijwilligerswerk gaat ook om gezelligheid.

Een aantal punten die aan de orde zijn geweest:

Paasvuur gaat niet door ivm Corona. De gemeente lijkt nog wel een 'gratis takken week' te gaan houden.

Opschoondag gaat ook niet door. De gemeente stelt geen materiaal beschikbaar, weer vanwege Corona.

Verkeersoverleg met de gemeente. Zie vorige bericht op deze website.

We gaan wel meedoen aan NL Doet. Waarschijnlijk gaan we de bloembakken voor het dorpshuis aanpakken. Ook hebben we behoefte aan een verrijdbare kraam, ook die kan misschien via NL Doet gerealiseerd worden.

IJsbaan. Na jaren is die afgelopen winter weer gebruikt, dankzij de inzet van ijsmeester Peter en enkele anderen. We weten dat er een lek in de baan zit waardoor het hard moet vriezen om er water op te houden, maar waar het lek zit is niet duidelijk. Een oplossing kan zijn om de hele leemlaag te vervangen, maar dat vinden we in het licht van de klimaatverandering nu een te grote investering. Wel moet er iets gebeuren aan de verlichtingsmasten. We gaan daarover in overleg met de gemeente.

Jachtveld. De handtekeningen vanuit Eexterzandvoort voor verlenen jachtrecht aan Dorpsbelangen zijn binnen. Ook de overeenkomst met de gemeente is binnen. Er is positief overleg geweest met WMD en Drents Landschap. Die hebben toegezegd voor 1 mei (dan loopt het huidige contract af) met teksten voor een overeenkomst te komen. Inmiddels is er ook gewerkt aan het opfrissen van het contract met Thiemo Meertens en daar is akkoord over bereikt. De landbouwvereniging is daar ook bij betrokken geweest.

Financiën. De financiële situatie van Dorpsbelangen is gezond. Met die van het Dorpshuis is het minder goed gesteld, ook vanwege gebrek aan inkomsten vanwege Corona. Penningmeester Peter Achterkamp is bezig met de gemeente om compensatie te krijgen. Er zijn wel potjes voor maar het is lastig om daar bij te komen.

Renovatie Dorpshuis. We komen er achter dat een grotere renovatie heel lastig rond te zetten is. Er zijn wel subsidies te krijgen, zoals Europese LEADER subsidie, maar daarvoor is veel energie en inzet vereist. Door Corona, door ziekte, en ook door gebrek aan menskracht ('zowel denkkracht als handkracht') lukt dat momenteel niet. We zijn maar een kleine gemeenschap. Daarom hebben we besloten in te zetten op een aantal kleinere verbeteringen en verfraaiingen en grotere plannen in de ijskast te zetten. Er is wel wat geld beschikbaar voor renovatie van de keuken en dat heeft de komende tijd de meeste haast.

Activiteiten de komende tijd. Met potlood hebben we een echte jaarvergadering van Dorpsbelangen (donderdag 17 juni) en de dorpsbarbecue (zaterdag 28 augustus) in de agenda gezet. Hopelijk kunnen ze doorgaan,want we hebben het wel gehad met het gebrek aan ontmoeting.

Rustpunt. De afsluitdeur bij de toiletgroep wordt binnenkort geplaatst. De Rustpuntgroep is vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Bestuur. Marjan heeft al een poosje geleden aangekondigd uit het bestuur van Dorpshuis te willen, maar wel actief te blijven. Dat betekent dat er dringend bestuursversterking  moet komen. Een ook bij Dorpsbelangen ontstaat een vacature. Tanja houdt ermee op, en blijft gelukkig ook wel actief. Daarnaast hebben we dringend versterking van de 'initiatiefgroep' nodig. Dat is het groepje dat de renovatie van het dorpshuis ondersteunt en die ook de zeer geslaagde bingo en pubkwis van de afgelopen weken verzorgd hebben. Door werk en ziekte bestaat die feitelijk nog maar uit twee vrouw: Frieda en Catry. Dat zouden er meer moeten zijn, en niet alleen vrouw. Kortom, meld je aan. Er komt ook nog een brief over de vacatures naar iedereen, want inmiddels is duidelijk dat er nog een extra gat valt.

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 15 mrt 2021 om 13:08