Persbericht

Groen licht voor eerste glasvezeltraject met baanbrekende aanpak in Drenthe

Eerste coöperatieve glasvezeltraject met OpenNetmodel
Provincie verstrekt lening voor baanbrekende aanpak proefneming ECO Oostermoer

Eexterzandvoort - Drenthe krijgt de primeur van het eerste glasvezelnetwerk in Nederland dat naar Zweeds voorbeeld met het OpenNetmodel wordt aangelegd. De Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn op 17 november akkoord gegaan met een lening voor de aanleg van glasvezel in de dorpen Eexterzandvoort en Gieterzandvoort. Bewonerscoöperatie ECO Oostermoer Verbindt start hier een proefproject met ongeveer 60 deelnemers. Streefdatum voor de 'schop in de grond' is eind maart 2016.

Het proefgebied omvat het dorp Eexterzandvoort en buurtschap Gieterzandvoort, gelegen aan de N33. Tot nu toe beschikken inwoners uitsluitend over een telefoonlijn voor internet.

Deze pilot is een belangrijke stap. De coöperatie toont hiermee aan dat het financieel haalbaar is ook in de dunbevolkte gebieden van Drenthe glasvezel aan te leggen en daarmee de leefbaarheid en de economie van het platteland te verbeteren.

Coöperatie ECO Oostermoer Verbindt is in de eerste helft van 2014 begonnen met het inventariseren van belangstellenden in glasvezel in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo. Vanaf eind 2014 is ze met de provincie Drenthe in overleg over de financiering van een pilot.

De provincie liet zich bij haar beslissing over de lening adviseren door twee onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureaus: Dialogic en Stratix. Zo schreef Dialogic in het rapport: ‘De door ECO Oostermoer Verbindt gehanteerde aanpak voor de uitrol van glasvezel is onconventioneel en nog niet eerder toegepast in Nederland. Het is een interessant experiment dat zeker potentie heeft. Wanneer de coöperatie erin slaagt om de proefneming succesvol uit te bouwen heeft de Provincie een baanbrekende aanpak in handen.’

De aanpak wijkt op cruciale punten af van de gangbare werkwijze. Zo wordt in eerste instantie alleen een aansluiting gerealiseerd bij deelnemers en wordt alleen met de aanleg gestart als het financieel ‘uit kan’. Daarnaast wordt het netwerk stap voor stap organisch uitgerold (olievlekwerking). Alle providers krijgen toegang tot het netwerk tegen dezelfde condities, de coöperatie heeft geen winstoogmerk en lage organisatiekosten; hierdoor kunnen de tarieven laag blijven. Deelnemers worden mede-eigenaar van het netwerk, zij bepalen dus in de algemene ledenvergadering hoe de opbrengsten worden besteed.

Niet alleen de provincie steunt het initiatief. Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt bijvoorbeeld een subsidie beschikbaar van € 250,- per huishouden aan maximaal 200 van zijn leden, als zij zelf investeren. Een mooi teken van vertrouwen in ECO Oostermoer Verbindt.


Bericht geplaatst door: Redactie op 18 nov 2015 om 11:02

Oud papier

Op vrijdagmiddag 6 november komen we vanaf 12.45 uur weer bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor 12.30 uur goed gebundeld langs de openbare weg zetten. De volgende ophaalronde is vrijdag 4 maart 2016. 

Het oud papier wordt drie maal per jaar: maart, juli en november, op de eerste vrijdagmiddag van de maand opgehaald. Hiervoor zijn twee personen nodig die achter op de kraakauto meerijden. De opbrengst komt ten goede aan het dorpshuis zodat we o.a. de huur laag kunnen houden. Zou u hier ook wel een keer een uur vrij voor willen maken, geef dit dan door aan Marjan, tel.: 0598-468235 of e-mail: m.j.kroeze@kpnplanet.nl Voor de maand maart 2016 hebben zich al twee vrijwilligers aangemeld.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 04 nov 2015 om 12:16

whatsapp-groep Eexterzandvoort

Via facebook is het initiatief genomen om een whatsapp groep te starten. Niet voor gezellige berichten over het weer en andere Facebook zaken, maar uitsluitend voor serieuze berichten die iedereen aangaan, zoals verdachte zaken of oproepen voor het dorp.  Bart Wight heeft de groep aangemaakt. Niet iedereen zit op facebook, daarom ook de oproep via deze website. Als je deel wilt nemen aan deze groep, stuur hem dan even een mail bericht met je 06 nummer. Het mailadres is b.wight@planet.nl.


Bericht geplaatst door: Redactie op 02 nov 2015 om 21:32

De columns van Dirk

Vorige week heeft Dirk tijdens een bijeenkomst de eerste exemplaren van zijn boek: 'Boerenverstand' uitgereikt. Het boek bevat een verzameling columns die Dirk schreef voor De Boerderij, het Dagblad van het Noorden en de Stichting Groninger Dorpen. Het boekje is voor 10 euro + verzendkosten te bestellen via Jeanette Brondsema: j.t.brondsema@rug.nl of per post via: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, t.a.v. Jeanette Brondsema, Postbus 800, 9700 AV, Groningen.


Bericht geplaatst door: Redactie op 13 okt 2015 om 12:19

geslaagde afsluiting bermproject

Op zaterdag 10 oktober kwamen voor de laatste keer dit seizoen, inwoners uit het dorp bijeen om het onderhoud van de bermen uit te voeren en andere werkzaamheden of gewoon voor de gezelligheid. Daar dit alles ontstaan is door een pilot project vanuit de gemeente waren de wethouder: Dhr. H. Heijerman, Dhr. H.J. vos en dhr. N. Lamain deze morgen ook vanaf 11.30 aanwezig om te zien hoe het is verlopen, wat we met het geld hebben gedaan en voor een evaluatie met eventuele vervolg van dit project. Ook tijdens  de warme maaltijd hebben ze kunnen zien en horen waartoe een klein dorp in staat is. Het was een zeer gezellige en geslaagde afsluiting van het project.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Redactie op 11 okt 2015 om 17:07

dorpsmaaltijd

De dorpsmaaltijd is op zaterdag 21  november Iets lekkers met pasta

geef je alvast op bij Anita, Evelien Jan-Willem of Frits


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 okt 2015 om 12:36


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 okt 2015 om 12:23