geslaagde afsluiting bermproject

Op zaterdag 10 oktober kwamen voor de laatste keer dit seizoen, inwoners uit het dorp bijeen om het onderhoud van de bermen uit te voeren en andere werkzaamheden of gewoon voor de gezelligheid. Daar dit alles ontstaan is door een pilot project vanuit de gemeente waren de wethouder: Dhr. H. Heijerman, Dhr. H.J. vos en dhr. N. Lamain deze morgen ook vanaf 11.30 aanwezig om te zien hoe het is verlopen, wat we met het geld hebben gedaan en voor een evaluatie met eventuele vervolg van dit project. Ook tijdens  de warme maaltijd hebben ze kunnen zien en horen waartoe een klein dorp in staat is. Het was een zeer gezellige en geslaagde afsluiting van het project.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Redactie op 11 okt 2015 om 17:07

dorpsmaaltijd

Daar het dorpshuis zaterdag 31 oktober bezet is volgt er binnenkort een nieuwe datum voor de maaltijd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 okt 2015 om 12:36


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 okt 2015 om 12:23

Bermonderhoud

Via het losse briefje in de schakel hebt u allemaal al kunnen lezen dat as. zaterdag 10 oktober voor de laatste keer dit seizoen het bermonderhoud plaatsvind. We zouden het zeer op prijs stellen om dit pilot project met veel inwoners af te sluiten. Net als voorgaande keren vragen we u om zelf materiaal ( bosmaaiers, schoffel, hark ed.) mee te nemen waarvoor u bij het dorpshuis van brandstof wordt voorzien. Het grote werk gebeurt weer door een klepelmaaier. Ook als u niet mee kunt helpen maar het wel gezellig vindt om een kop koffie/borrel mee te drinken  of om half één de warme maaltijd kom dan zeker langs. We starten om half tien bij het dorpshuis. I.v.m. de inkoop vragen we of u zich wel voor donderdag aan wilt melden bij Marjan: 0598-468235 of m.j.kroeze@kpnplanet.nl Omdat dit een proef project vanuit de gemeente was hebben we hiervan ook een aantal personen uitgenodigd. We zien u graag as zaterdag.


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 okt 2015 om 10:35

Rabobank clubkas campagne

Een dezer dagen krijgen alle leden van de Rabobank een " stempas" in de bus voor de Rabobank clubkas campagne. Dit is een aktie van de Rabobank om verenigingen die zich hiervoor hebben aangemeld financieel te ondersteunen. Ook het dorpshuis heeft zich hier voor aangemeld om geld bij elkaar te krijgen voor een nieuwe bank op het plein. Het bestuur zou het dan ook zeer waarderen als u op ons gaat stemmen. Hoe meer stemmen hoe groter het bedrag. U kunt twee van de drie stemmen aan het dorpshuis geven. Namens het bestuur alvast vriendelijk dank voor de medewerking. 


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 01 okt 2015 om 12:51

Bermonderhoud

I.o.m de werkgroep "Bermonderhoud" is er deze keer voor gekozen om alleen de trekker met klepelmaaiers door het dorp te laten gaan. De bewoners nemen de berm aan hun huis kavel grotendeels al zelf mee en de begroeiing rond bomen en paaltjes staat nog niet zo heel hoog. Dit zal a.s. zaterdag gebeuren. Wel wil de werkgroep alvast een datum vaststellen om nog één maal voor de winterperiode een grote ronde te doen incl. bosmaaiers, koffie, borrel en warme maaltijd. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober. Nader bericht volgt nog maar noteer deze data alvast in uw agenda.


Bericht geplaatst door: Redactie op 31 aug 2015 om 20:40

Oudste inwoonster Eexterzandvoort 90 jaar

Op 7 augustus is Mw Wilkens 90 jaar geworden. 

Dit bijzondere en heugelijke feit kon het bestuur dorpsbelangen Eexterzandvoort niet zomaar voorbij laten gaan.

Namens de vereniging en alle leden hebben Evelien en Wim de jarige een bloemetje gebracht, met de wens nog lang van haar goede gezondheid te kunnen genieten.

Hartelijk gefeliciteerd!


Bericht geplaatst door: Redactie op 08 aug 2015 om 16:04