Koffieochtend in Eext.

Vorige week kwam vanuit Eext de volgende vraag:

Vanaf januari gaan we iedere 2de en 4de dinsdagmorgen van de maand een koffieochtend organiseren in het dorpshuis in Eext voor senioren in samenwerking met Impuls (Welzijn) en commissie dorpsbelangen.

Er ontstond een idee om ook de mensen uit Eexterzandvoort te vragen. Van oudsher waren en zijn er altijd goede contacten geweest tussen beide dorpen.

De bedoeling is dat we regelmatig een activiteit gaan doen maar daarnaast ook mensen uitnodigen om iets te vertellen over een bepaald onderwerp. We hebben de eerste koffieochtend net gehad en daar kwam uit dat velen graag iets meer willen weten over WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning). Hoe vraag ik een taxipas aan, wat moet ik doen als ik een traplift nodig heb enz.

Het is dus de bedoeling dat ideeën ook vanuit de doelgroep zelf komt. Iedere morgen zijn er vrijwilligers aanwezig om voor koffie en thee te zorgen.

De kosten hiervan zijn 1,50 euro.

Voor vervoer kan men zich in Eext aanmelden bij 2 personen maar het zou leuk zijn dat vanuit Eexterzandvoort misschien ook iets geregeld kan worden met het vervoer.

Vrijwilligers zijn natuurlijk ook altijd welkom.

De ochtenden zijn van 10.00-12.00 uur.

Wij zijn nu aan het uitzoeken of we bv 1x in de maand er een maaltijd of lunch aan kunnen koppelen. Dit wel tegen betaling.

Groetjes Roelie Brink

Tel: 0592-263493

Op bovenstaande wil het bestuur van dorpsbelangen graag woensdag 12 dec. tijdens de leden vergadering terug komen en kijken of hier vanuit ons dorp belangstelling voor is.


Bericht geplaatst door: Redactie op 05 dec 2018 om 20:07

Yin Yoga

Op maandag 14 januari 2019 start er weer een nieuw blok Yin Yoga in het dorpshuis. De lessen zijn van 20.00 -21.15 uur. Meer info zie www.yinyogakarin.nl of bel 06 10203206

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 03 dec 2018 om 11:37

Eco-Oostermoer Verbindt

Gisteren 29/11/18 was de algemene ledenvergadering van onze glasvezelcooperatie in het Dorpshuis. Er was weer een mooie opkomst en een goede en betrokken sfeer met goede vragen en discussie. Voorzitter Jan Hospers heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken. De financiele situatie is onder controle maar op langere termijn moet er wel iets gebeuren. Dat komt omdat het huidige aantal aansluitingen te klein is om alle kosten te dragen. Uitbreiden is de afgelopen jaren door allerlei oorzaken niet gelukt. De opstelling van de Provincie de afgelopen jaren hielp niet echt. Daar kwam bij dat de initiatieven om ons heen niet met ons mee wilden doen, maar liever met Drents Glasvezel Collectief (DGC) en een commerciele partij, omdat ze dan zelf niets hoeven te doen.  De werving voor aansluitingen door DGC loopt momenteel, we hopen dat het hen lukt, maar het is nog maar de vraag of ze de benodigde 45% aansluitingen te halen (wij hebben meer dan 90%, dat percentage heeft geen enkel ander initiatief in Nederland) . De werving door DGC loopt tot 17 december a.s. Als het dan niet gelukt is ontstaat een geheel nieuwe situatie, met Aa en Huzne zonder glasvezel, met uitzondering van Gieter- en Eexterzandvoort. 

Vastgesteld is dat het huidige tarief dat onze leden betalen voor internet, telefoon en televisie lager is dan bij veel andere (meer commerciele) clubs. 

Het bestuur van Eco-Oostermoer Verbindt heeft de afgelopen jaren heel veel werk verzet en daar was opnieuw grote waardering voor. Ze willen nu echter terugtreden. Er is inmiddels 1 nieuw bestuurslid benoemd, Jan Kamminga van Gieterzandvoort. Daarnaast is er een steungroepje gevormd (Bart, Rudie, Dirk, Duncan, John en Peter (Achterkamp) om in de komende paar maand slagvaardig te kunnen optreden als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Vastgesteld is dat op dit moment niet echt duidelijk is wat voor soort bestuur in de toekomst nodig is. Als DGC het wel redt moet er eeen bestuur komen dat de aansluiting met DGC of met SKV (Netvisit) of een andere partij zoekt en verder vooral op de winkel past. Als DGC het niet redt ontstaat een heel nieuwe sitautie en moet met allerlei partijen gepraat worden over hoe nu verder, dat is een veel actievere rol. Daarom is besloten nu geen beslissingen te nemen over de bestuurssamenstelling e.d. en een nieuwe ledenvergadering te houden eind februari/begin maart, want dat moet wel helder zijn hoe het staat met glasvezel in Aa en Hunze.

Op die nieuwe ledenvergadering moeten er nieuwe bestuursleden benoemd worden. Er is in de vergadering meerdere keren benadrukt dat het onze eigen cooperatie is, en dat we het zelf moeten doen. Daarom de dringende oproep aan de leden je beschikbaar te stellen voor een bestuursplaats. Zonder bestuur kan de cooperatie niet verder, dus neem je verantwoordelijkheid.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 nov 2018 om 11:13

Kerststuk maken

Om dat er vanuit het dorp toch wel geluiden komen om eens weer aktiviteiten in het dorpshuis te organiseren heeft de aktiviteiten com. voor woensdagavond 19 december een bloemschikavond georganiseerd. Het is de bedoeling om deze avond een kerststuk te gaan maken. We hebben hiervoor nog veel materiaal in het dorpshuis liggen. Het enige wat u van huis mee moet nemen is: oase, een schaal/vaas en dennegroen e.d. Er zijn voor u verder geen kosten aan verbonden en krijgt de koffie/ drinken aangeboden. We hopen veel vrouwen ( mannen die dit leuk vinden zijn natuurlijk welkom ) te mogen begroeten en kunnen dan ook eens met elkaar overleggen hoe en wanneer we verder iets gaan organiseren. De avond begint om 20.00 uur. Opgave graag voor 16 december bij Ciska: tel. 468392, Neeltje: tel. 468661 of Marjan: tel. 468235. Tot dan. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 nov 2018 om 17:49

Formule 1

De besturen van Dorpshuis/Dorpsbelangen hebben vernomen dat er plannen zijn de Formule 1 races weer in Nederland te houden, en wel op Zandvoort. Volgens ons zijn de wegen bij ons te smal voor zo iets, daarom stellen wij voor de races niet in Zandvoort, maar op het TT-circuit is Assen te houden.🏎🏎🏎🏎🏎🏎


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 nov 2018 om 12:12

Bestuursvergadering Dorpshuis-Dorpsbelangen

Op 7 november hebben de besturen van beide clubs samen vergaderd. Dat is sinds enige tijd gebruikelijk om meer slagkracht te hebben. Juridisch zijn stichting en vereniging wel zelfstandig. Er zijn allerlei zaken besproken en de jaarvergadering van 12 december is voorbereid (zet het in uw agenda). De besturen zijn weer bijna op volle sterkte, alleen wordt nog gewerkt aan het invullen van het penningmeesterschap.

Er is gesproken over de inrichting van het schoolplein. De gemeente wil geen bankje beschikbaar stellen, daarom moeten we het er in de jaarvergadering nader over hebben. Ook al omdat er nog wel meer wensen zijn voor de inrichting. Er is een soort van denktank over de toekomst van het dorpshuis en schoolplein en die gaan op de jaarvergadering verslag doen van hun ideeen tot nu toe.

We hebben besloten weer mee toe doen met NL-Doet op 15 en 16 maart. Op de 15de gaat Dorpsbelangen met het sportveld in de weer, en wellicht ook met de ijsbaan, op de 16de wordt het Dorpshuis aangepakt. Die dag gaan we ook weer Hemmelen, of te wel, de bermen in en rond het dorp schoonmaken. Kortom: werk aan de winkel in het nieuwe voorjaar. Komt allen met schop, aanhanger, schoffel en ander gereedschap.

Op 29 november half 8 is er in het dorpshuis jaarvergadering van onze glasvezelcooperatie Eco-Oostermoer. Zij zijn dringend op zoek naar bestuursleden, dus naar u!! U heeft er al een briefje van Bart Wight over gehad. 

Op Oudjaarsmiddag is er carbidschieten op het sportveld. We zetten de tent van dorpsbelangen niet op, maar er komt wel een partytent om te schuilen en stoelen om op te zitten. En er is gluhwein. Nieuwjaarsnacht is daar ook vuurwerk, georganiseerd door een aantal gezinnen. Wie mee wil doen moet zich even bij Gert Oostra melden. Op 5 januari gaan we het nieuwe jaar inluiden met een dorpsmaaltijd, eigen gekookt, vanaf 6 uur.

Er zijn zorgen over hoe gebruikers het dorpshuis achterlaten. Alles moet weer schoon worden opgeleverd en stoelen en tafels opgeruimd. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld ook voor de yogha-lessen. Er komt een brief naar alle gebruikers dat er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden als men zich niet aan de afspraken houdt. De prijzen voor huur en gebruik blijven verder onveranderd.

Er is aandacht besteed aan het Eexterzandvoortse wandelpad. De oorspronkelijke route is geblokkeerd. Inmiddels wordt dankzij Wim Polman gewerkt aan een aangepaste route. 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 10 nov 2018 om 12:03

Oud papier

A.s vrijdag middag 2 nov. Komen we vanaf 12.45 uur weer met de kraakauto bij u langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer: Arend en Jos. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 1 maart 2019. Zou u ook een keer mee willen helpen ( het kost maar drie kwartier van uw tijd) dan hopen wij dat u dit aan het bestuur door geeft. Alvast dank.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 28 okt 2018 om 18:13